πείγον έγγραφο του υπουργού Εργασίας για την εφαρμογή του «εργόσημου»

Print Friendly, PDF & Email

Επείγον έγγραφο του υπουργού Εργασίας για την εφαρμογή του «εργόσημου».

Ειδήσεις – Πέμπτη 21 Ιουλίου 2011

Επείγον έγγραφο του υπουργού Εργασίας για την εφαρμογή του «εργόσημου»

Την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών για την εφαρμογή του «εργόσημου», ζητά με το 17169/385/Φ80000 από 19/7/2011 επείγον έγγραφό του από την Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τις διευθύνσεις Διοικητικής Υποστήριξης Μηχανογραφικών Εφαρμογών και Οικονομικού του Υπουργείου, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης.

Ο Υπουργός Εργασίας ζητά από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες να μεριμνήσουν για την άμεση εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών, καθώς, όπως αναφέρεται, η υλοποίηση του «Εργοσήμου» αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και προσδοκόνται σημαντικά οφέλη από την εφαρμογή του.

Με την 14913/343/Φ10034/27.6.2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργου Κουτρουμάνη καθορίστηκαν οι προδιαγραφές και τέθηκαν οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση του «Εργόσημου» και την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων περί ασφάλισης ειδικών μορφών απασχόλησης που είχαν ενσωματωθεί στον ασφαλιστικό Νόμο. Με την ίδια απόφαση δόθηκε η δυνατότητα να συμβληθούν με τα ταμεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΓΑ όλοι οι φορείς που μπορούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα (ΕΛΤΑ και Τράπεζες).

Τώρα, ο Υπουργός Εργασίας, σε εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης, ζητά από τους εμπλεκόμενους φορείς να προετοιμάσουν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του μέτρου, τα οποία είναι α) η προετοιμασία των μηχανογραφικών υποδομών για την υποστήριξη του έργου και β) η εκκίνηση της διαδικασίας για την επιλογή των συνεργαζόμενων φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμής.

«Για την προετοιμασία των απαιτούμενων μηχανογραφικών υποδομών», αναφέρεται στο έγγραφο, «είναι σκόπιμο η ΗΔΙΚΑ ΑΕ να ξεκινήσει άμεσα τον σχεδιασμό του πληροφοριακού συστήματος με το οποίο θα υλοποιείται το Αρχείο του Εργοσήμου, ώστε να είναι σε θέση να παρουσιάσει με τρόπο αναλυτικό τις τεχνικές προδιαγραφές που θα κληθούν να ακολουθήσουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμής.

Παράλληλα, θα πρέπει να ξεκινήσουν οι διαδικασίες εξασφάλισης των απαιτούμενων υποδομών υλισμικού και λογισμικού και να γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι λειτουργικότητας και ασφάλειας, ώστε το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα να μπορεί να ανταποκριθεί, σε εύθετο χρόνο, στις απαιτήσεις δοκιμών από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμής με τους οποίους θα υπάρξει συνεργασία.

Ταυτόχρονα, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα πρέπει να καθορίσουν επακριβώς τις απαιτήσεις που έχουν από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, όσον αφορά την πρόσβασή τους στα στοιχεία του Αρχείου Εργοσήμου, τη δυνατότητα επόπτευσης των ροών δεδομένων που καταγράφονται και τη μορφή των στοιχείων που θα τους αποστέλλει η ΗΔΙΚΑ.

Για την αξιοποίηση των συγκεκριμένων στοιχείων που θα αντλούνται από το Αρχείο Εργοσήμου, οι ΦΚΑ οφείλουν να προετοιμάσουν σε μηχανογραφικό επίπεδο το μηχανισμό υποδοχής της σχετικής πληροφορίας, για την ομαλή ένταξή της στις υπάρχουσες υποδομές υπολογισμού ασφαλιστικών δικαιωμάτων και καταγραφής οικονομικών ροών. Για τις ανωτέρω ενέργειες οι ασφαλιστικοί φορείς θα πρέπει να συνεργαστούν με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ και να κάνουν το συντομότερο δυνατό γνωστές τις απαιτήσεις τους, ώστε αυτές να ληφθούν εγκαίρως υπόψη για τον ορθότερο σχεδιασμό του συστήματος για το Αρχείο Εργοσήμου».

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργού Εργασίας και «όσον αφορά στη εκκίνηση της διαδικασίας για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμής, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στις σχετικές ενέργειες εφαρμόζοντας τους κανόνες και τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/16-3-2007)».

Με την εφαρμογή του «Εργοσήμου» επιχειρείται για πρώτη φορά να αντιμετωπισθούν οι απώλειες ασφαλιστικών εισφορών από την αδήλωτη εργασία των περιστασιακά απασχολούμενων στην κατοικία του εργοδότη και στις αγροτικές εργασίες.

Πρόκειται για ειδικό έντυπο, που εκδίδεται από τον εργοδότη αντιστοιχεί σε ποσό που καταβάλλεται μέσω των ΕΛΤΑ ή των Τραπεζών και αποδίδεται στον κατά περίπτωση αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα που μπορεί να είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή ο ΟΓΑ.

Ο νόμος προβλέπει την τήρηση στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε «Αρχείο Εργοσήμου», βάσει του οποίου οι ασφαλιστικοί φορείς θα είναι σε θέση να υπολογίσουν τα ασφαλιστικά δικαιώματα που θεμελιώνει ο εργαζόμενος και τις ελαφρύνσεις που θα απολαμβάνει ο εργοδότης ως κίνητρο για την χρήση του «εργοσήμου».

Πηγή: Καθημερινή

(Visited 15 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com