Ολοκληρώθηκε η αποστολή ειδοποιήσεων σε οφειλέτες του ΙΚΑ.

Print Friendly, PDF & Email

Ολοκληρώθηκε η αποστολή ειδοποιήσεων σε οφειλέτες του ΙΚΑ.

Ειδήσεις – Πέμπτη 21 Ιουλίου 2011

Ολοκληρώθηκε η αποστολή ειδοποιήσεων σε οφειλέτες του ΙΚΑ

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής – επίδοσης των επιστολών (ατομικών ειδοποιήσεων) σε συνολικά 421 οφειλέτες του Ιδρύματος, με ύψος ληξιπρόθεσμων οφειλών μεγαλύτερο του 1 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Κατόπιν αυτού, τίθεται σε ισχύ η προθεσμία των 5 ημερών, η οποία έχει οριστεί από τη διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου οι υπόχρεοι εργοδότες – οφειλέτες να υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών τους ή στον ειδικό διακανονισμό ή να εξοφλήσουν το σύνολο της οφειλής τους.

Μετά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον οι οφειλέτες δεν έχουν υποβάλει αίτηση και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών ή στον ειδικό διακανονισμό, τα αρμόδια όργανα των ταμείων είσπραξης εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των ταμειακών υπηρεσιών των υποκαταστημάτων θα επισπεύσουν άμεσα και χωρίς άλλη προειδοποίηση τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και άλλους νόμους μέτρα αναγκαστικής είσπραξης των οφειλομένων.

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 9 times, 1 visits today)
Please follow and like us: