Διενέργεια ελέγχων στις Λουτροπηγές.

Print Friendly, PDF & Email

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Π13/35/20.07.2011
Διενέργεια ελέγχων στις Λουτροπηγές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

e-mail : diefpar@ika.gr

Πληροφορίες: Ε. Μερκούρη

Τηλέφωνο :210 – 5215273

FAX :210 – 52 28 747

Αθήνα 20 / 07 / 2011

Αριθ. Πρωτ. Π13/ 35

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:

Τους Δ/ντές και Συντονιστές των Υποκ/των Περ/κών, Τοπικών και Προϊσταμένων Παρ/των του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΘΕΜΑ : Διενέργεια ελέγχων στις Λουτροπηγές.

Σχετ. : Εγκύκλιοι 63/99, 34/10, 38/11 και Γεν.Έγγραφο Π13/37/30-08-10

Είναι γνωστό ότι κάθε χρόνο οι υπηρεσίες μας είναι αποδέκτες καταγγελιών, ότι πολλοί ασφαλισμένοι χωρίς να πραγματοποιούν Λουτροθεραπεία, προσκομίζουν παραστατικά (που αποκτούν με διάφορους τρόπους) και πληρώνονται για την παροχή αυτή.

Με την έναρξη της λουτρικής περιόδου, επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες, καθώς και αποτελέσματα ελέγχων κλιμακίων των Υποκ/των μας, στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται οι λουτροπηγές, αποδεικνύουν καταστρατηγήσεις εκ μέρους όλων των εμπλεκομένων (ασφαλισμένων – φορέων).

Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θεώρησε σκόπιμο να επαναλάβει τις οδηγίες του Γενικού Εγγράφου Π13/37/30-08-10 για την άμεση συγκρότηση κλιμακίων ελέγχου (όπου δεν έχουν μέχρι σήμερα συγκροτηθεί).

Προς τούτο, παραθέτουμε οδηγίες προς τα κλιμάκια, που θα συγκροτηθούν από υπαλλήλους τμημάτων παροχών ή και άλλων τμημάτων, προκειμένου ενδεικτικά να εστιάσουν τον έλεγχο στα εξής:

α) Στις καταστάσεις λουομένων που τηρούνται σε κάθε Υποκ/μα ή Παρ/μα, προκειμένου να ελεγχθεί η ταυτοπροσωπία με τους δικαιούχους που θα αναζητηθούν στην προσωρινή διεύθυνση κατοικίας, που έχει δηλωθεί.

β) Στους ελέγχους στις λουτροπηγές: Να ελεγχθούν τα ημερήσια αποκόμματα που χορηγούνται. Σ’ αυτά δεν θα πρέπει να είναι συνεχόμενη η αρίθμηση, αφού κάθε μέρα πρέπει να εκδίδονται προ της λούσης. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα καταβάλλεται η αξία των λούσεων.

γ) Σε όσους δηλώνουν ότι έκαναν χρήση ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου να ζητηθεί το δίπλωμα οδήγησης, σε όσους δε, χρησιμοποίησαν μέσα μαζικής μεταφοράς, να ζητηθούν τα εισιτήρια. Επισημαίνεται ότι, συνήθως η μετάβαση στη λουτροπηγή γίνεται την προηγούμενη ημέρα της έναρξης της λουτροθεραπείας.

Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή των κ.κ Συντονιστών Διοίκησης, να επιμεληθούν σε συνεργασία με τους κ.κ. Δ/ντές των μονάδων μας, της συγκρότησης κλιμακίων, στα πλαίσια των δυνατοτήτων που υπάρχουν και να συντονίσουν τη συνεργασία όμορων μονάδων.

Με την πεποίθηση ότι θα συμβάλετε αποφασιστικά στην πάταξη φαινομένων που πρέπει επιτέλους να εκλείψουν, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τα αποτελέσματα των ελέγχων σας, με ειδικές εκθέσεις που θα συντάσσονται και θα υποβάλλονται κατά μήνα (Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο – Οκτώβριο).

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Διονύσης Πατσούρης

(Visited 9 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com