Βιομηχανία σιδηρούχων μετάλλων: Ανάκαμψη λόγω εξαγωγών και συρρίκνωση των ζημιών.

Print Friendly, PDF & Email

Βιομηχανία σιδηρούχων μετάλλων: Ανάκαμψη λόγω εξαγωγών και συρρίκνωση των ζημιών.

Ειδήσεις – Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011

Βιομηχανία σιδηρούχων μετάλλων: Ανάκαμψη λόγω εξαγωγών και συρρίκνωση των ζημιών

Η καταγραφή μειωμένων ζημιών από τις χαλυβουργίες, σε συνδυασμό με την καταγραφή κερδών από την εταιρεία σιδηρονικελίου, έναντι μεγάλων ζημιών το 2009, είχαν ως αποτέλεσμα η ελληνική βιομηχανία σιδηρούχων μετάλλων τον χρόνο που πέρασε να μειώσει σχεδόν κατά το ήμισυ τις ζημιές της, οι οποίες το 2009 είχαν ξεπεράσει τα 400 εκατ. ευρώ.

Το 2010, ως γνωστόν, οι βιομηχανίες παραγωγής/επεξεργασίας βασικών μετάλλων και οι βιομηχανίες κατασκευής αντικειμένων από μέταλλο ανέκαμψαν παραγωγικά με άνοδο του δείκτη της παραγωγής τους κατά 12% και 2,9%, αντιστοίχως.

Η ανάκαμψή τους, μετά τη ραγδαία παραγωγική υποχώρηση που είχε σημειωθεί το 2009 (-17,9% και -17,7%, αντιστοίχως), συνεχίζεται εν μέρει, μόνο, εφέτος. Κατά το πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους η παραγωγή των βιομηχανιών παραγωγής/επεξεργασίας βασικών μετάλλων αυξήθηκε κατά 11,3%. Αντιθέτως, η παραγωγή των βιομηχανιών κατασκευής αντικειμένων από μέταλλο μειώθηκε κατά 2,2%. Ειδικότερα τον περασμένο Μάιο, πάντως, η άνοδος στα βασικά μέταλλα επιβραδύνθηκε (+4,9%), ενώ η πτώση στα αντικείμενα από μέταλλο ήταν σημαντική (-13,6%).

Αυτά προκύπτουν από στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία των ισολογισμών των 116 μεγαλύτερων επιχειρήσεων παραγωγής/επεξεργασίας σιδηρούχων μετάλλων και προϊόντων αυτών, με πωλήσεις άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ και συνολικές πωλήσεις 3,28 δισ. ευρώ, οι οποίες γνωστοποίησαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα του προηγούμενου έτους ως τις 10 Ιουλίου 2011.

Οι εταιρείες που παρουσιάζουν επιδείνωση των καθαρών αποτελεσμάτων περιορίστηκαν στο 56% του αριθμού τους (61,7% το 2009). Ωστόσο, οι ζημιογόνες ανήλθαν στο 50,9% (37,1% το 2009).

Γενικότερα, 57 κερδοφόρες εμφανίζουν καθαρά κέρδη ύψους 114,5 εκατ. ευρώ και 59 ζημιογόνες παρουσιάζουν ζημιές ύψους 353,2 εκατ. ευρώ, με συνέπεια να προκύπτουν συνολικές καθαρές ζημιές ύψους 238,7 εκατ. ευρώ έναντι συνολικών καθαρών ζημιών 431 εκατ. ευρώ, που είχαν παρουσιάσει οι ίδιες αυτές επιχειρήσεις το 2009. Επομένως, τα καθαρά αποτελέσματα των 116 εταιρειών βελτιώθηκαν κατά 192,3 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 45% σε ποσοστό.

Ειδικότερα οι πέντε χαλυβουργίες (Σιδενόρ, Sovel, Χαλυβουργία Ελλάδος, Χαλυβουργική, Hellenic Steel) κατέγραψαν ζημιές ύψους 84 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε σχέση με το 2009 (148,1 εκατ. ευρώ) κατά 43%, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των τιμών των προϊόντων τους και της διεύρυνσης των εξαγωγών τους, σε συνθήκες μεγαλύτερης συρρίκνωσης της εγχώριας ζήτησης.

Από την ανάλυση των στοιχείων του συγκεντρωτικού ισολογισμού των 116 επιχειρήσεων, στις οποίες περιλαμβάνεται και η άκρως ζημιογόνος κρατική εταιρεία παραγωγής αμυντικού υλικού (-146,7 εκατ. ευρώ), συνάγεται ότι ο κλάδος το 2010 βελτίωσε τη λειτουργική αποδοτικότητά του. Η απόδοση του ενεργητικού σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), με βάση τα μεγέθη του 2010, ανήλθε στο 2,2% (-1,2% το 2009).

Συγκεκριμένα, κατεγράφησαν αύξηση των εσόδων κατά 11% και των μεικτών κερδών κατά 69%, κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 137,3 εκατ. ευρώ (έναντι -70,9 εκατ. ευρώ) και ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 11,2 εκατ. ευρώ (έναντι -220,4 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, βελτιώθηκαν οι συντελεστές των μεικτών κερδών από το 8,5% στο 12,9%, των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από το -2,4% στο 4,2% και των κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT) από το -7,5% στο -0,3%.

Αναλυτικότερα, οι 57 κερδοφόρες πραγματοποίησαν συνολικές πωλήσεις 1,59 δισ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 48,5% των συνολικών των 116 επιχειρήσεων του κλάδου. Οι πωλήσεις των 59 ζημιογόνων ήταν ύψους 1,69 δισ. ευρώ (51,5%).

* 48 επιχειρήσεις οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2009, παρέμειναν και κατά το 2010 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας όμως καθαρά κέρδη ύψους 104,5 εκατ. ευρώ έναντι 56,5 εκατ. ευρώ το 2009, αυξημένα κατά 48 εκατ. ευρώ.

* 25 επιχειρήσεις οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2009 με κέρδη 23,6 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2010 ζημιές ύψους 9,3 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι απώλειες ύψους 32,9 εκατ. ευρώ.

* 34 επιχειρήσεις οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2009, παρέμειναν και κατά το 2010 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 343,9 εκατ. ευρώ έναντι 386,2 εκατ. ευρώ το 2009, μειωμένες έτσι κατά 42,3 εκατ. ευρώ.

* Εννέα επιχειρήσεις οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2009 με ζημιές 124,9 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2010 κέρδη της τάξης των 10 εκατ. ευρώ (Λάρκο: κέρδος 6,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 105,5 εκατ. ευρώ), έχοντας έτσι ωφέλεια ύψους 134,9 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις εμφανίζονται κατά 11% αυξημένες (+330,3 εκατ. ευρώ), λόγω της ισχυρής ανόδου των πωλήσεων μειοψηφικού ποσοστού επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, αυτές που τις αύξησαν ήταν 56 (48,3%), καθώς οι υπόλοιπες 60 (51,7%) είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται.

Τα μεικτά κέρδη (422 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 172,1 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο επίπεδο των 137,3 εκατ. ευρώ, από -70,9 εκατ. ευρώ το 2009 (+208,2 εκατ. ευρώ), ενώ τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των -11,2 εκατ. ευρώ έναντι -220,4 εκατ. ευρώ (+209,2 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημιές ύψους 191,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 394,4 εκατ. ευρώ (+203,1 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των καθαρών ζημιών στο επίπεδο των 238,7 εκατ. ευρώ οφείλεται στην αυξημένη φορολογική επιβάρυνση, λόγω της έκτακτης εισφοράς επί των κερδών που είχαν παρουσιάσει ορισμένες επιχειρήσεις το 2009.

Τα ίδια κεφάλαια (1,46 δισ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 5% (-77,9 εκατ. ευρώ), ενώ οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 7,4% (+323,4 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ξένων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια αυξήθηκε κατά 2,3 εκατοστιαίες μονάδες από το 74% στο 76,3%, με παράλληλη αντίστοιχη υποχώρηση της αναλογίας των ιδίων από το 26% στο 23,7%. Βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιτεύχθηκε, ωστόσο, από το 55,2% των επιχειρήσεων (64 από τις 116). Μειωμένα ίδια κεφάλαια κατέγραψαν 56 επιχειρήσεις (48,3%).

Ο μέσος δείκτης γενικής ρευστότητας παρουσίασε πτώση κατά 7,3% (κινήθηκε πτωτικά στο 51,7% των επιχειρήσεων), παραμένοντας σε επίπεδα άνω της μονάδας (1,16).

Επιδείνωση των καθαρών αποτελεσμάτων παρουσιάζουν συνολικά οι 65 από τις 116 επιχειρήσεις (56%). Στο επίπεδο των προ φόρων αποτελεσμάτων επιδείνωση εμφανίζουν λιγότερες (61, δηλαδή το 52,6%). Βελτίωσαν τα μεικτά κέρδη 57 (49,1%) και τα λειτουργικά 55 (47,4%). Συγχρόνως, βελτίωσαν τους συντελεστές του μεικτού κέρδους 55 (47,4%) και του λειτουργικού κέρδους επίσης 55 (47,4%).

Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με την, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, αύξηση κατά 11,3% του όγκου παραγωγής βασικών μετάλλων και τη μείωση κατά 2,2% του όγκου κατασκευής αντικειμένων από μέταλλο το πρώτο πεντάμηνο του 2011, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010, αντικατοπτρίζουν την έκταση των βελτιώσεων που πέτυχαν οι επιχειρήσεις το 2010, τα πλήγματα που υφίστανται από τη δραματική μείωση της εγχώριας ζήτησης χαλυβουργικών και συναφών προϊόντων και τον καθοριστικό ρόλο που έχει αποκτήσει για την επιβίωσή τους η διεύρυνση των διεθνών δραστηριοτήτων τους, χάρη στην οποία συνεχίζουν να αυξάνουν την παραγωγή τους, με επιβραδυνόμενο όμως ρυθμό.

Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων βασικών μετάλλων το 2011 ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2010, έχει ως εξής: +29,0% τον Ιανουάριο (+4,9% τον Ιανουάριο του 2010), +51,6% τον Φεβρουάριο (-14,8%), +19,4% τον Μάρτιο (+39,1%) και +12,6% τον Απρίλιο (+17,9%). Επίσης, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων αντικειμένων από μέταλλο το 2011 ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2010, έχει ως εξής: +4,4% τον Ιανουάριο (-3,0% τον Ιανουάριο του 2010), +0,8% τον Φεβρουάριο (-20,9%), -10,4% τον Μάρτιο (+4,4%) και +10,2% τον Απρίλιο (-17,8%).

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 11 times, 1 visits today)
Please follow and like us: