ΚΑ Αρ. Πρωτ. Γ99/1/108/15.07.2011 Άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης σε βάρος όλων των οφειλετ

Print Friendly, PDF & Email

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Γ99/1/108/15.07.2011
Άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης σε βάρος όλων των οφειλετών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 ΑΘΗΝΑ

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 254

FAX : 210 52 23 228

E – mail : asfika@ika.gr

Αθήνα 15/07/2011

Αριθμ. Πρωτ.: Γ99/1/108

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ:

1. Τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα

του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

2. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων

Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης σε βάρος όλων των οφειλετών.

ΣΧΕΤ.: Τα Ε33/494/9-12-2008,   Γ99/1/47/14-3-2011,  Ε33/160/22-4-2010 και  Γ99/1/75/13-5-2011 Γενικά Έγγραφα της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Σε συνέχεια των αναφερομένων στα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, κρίνουμε σκόπιμο να σας επισημάνουμε ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Υποκ/των και των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει να προβούν άμεσα και κατά σειρά προτεραιότητας στη λήψη αναγκαστικών & άλλων μέτρων είσπραξης σε βάρος όλων των οφειλετών που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος των ρυθμίσεων.

Για το λόγο αυτό εφιστούμε την προσοχή των Διευθυντών των αρμοδίων Υπηρεσιών, όπως με ευθύνη τους μεριμνούν για την άμεση διεκπεραίωση των υποβληθεισών αιτήσεων των εργοδοτών καθώς και την διαβίβαση αυτών στις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκ/των ή των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., για την έκδοση αποφάσεων.

Εφόσον διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος η μη καταβολή των τρεχουσών απαιτητών εισφορών με συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης, τότε θα λαμβάνονται άμεσα όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα εις βάρος των επιχειρήσεων και των κατά νόμο υπευθύνων αυτών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

(Visited 6 times, 1 visits today)
Please follow and like us: