Καταβολή πρόσθετης εισφοράς προς το ΕΤΑΑ.

Print Friendly, PDF & Email

Καταβολή πρόσθετης εισφοράς προς το ΕΤΑΑ.

Ειδήσεις – Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011

Καταβολή πρόσθετης εισφοράς προς το ΕΤΑΑ

ΔIEYKPINIΣTIKH εγκύκλιο σχετικά με τις πρόσθετες εισφορές που καλούνται να καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες προς το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) εξέδωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης.

Αναλυτικότερα για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους (παλαιοί ασφαλισμένοι), οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ ως ελεύθεροι επαγγελματίες, το ύψος της πρόσθετης εισφοράς για τους τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης (ΤΣΜΕΔΕ – ΤΣΑΥ – ΤΑΝ) ανέρχεται σε 2% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά. Πρόσθετη εισφορά προβλέπεται και για την ειδική προσαύξηση του ΤΣΜΕΔΕ, ύψους 2% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, καθώς και για τον κλάδο νονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ ύψους 1% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Αντίστοιχα, για τους τομείς των λοιπών κλάδων του ΕΤΑΑ καταβάλλεται πρόσθετη εισφορά 0,6% για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, 0,4% για τον κλάδο πρόνοιας και 0,65% για τον κλάδο ασθένειας επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας όπως έχει διαμορφωθεί για το έτος 2011 (693,35 ευρώ). Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την ειδική εισφορά υπέρ του κλάδου πρόνοιας επισημαίνουμε ότι τούτο προφανώς εκ παραδρομής ορίζεται εσφαλμένως σε 4% αντί του ορθού ποσοστού 0,4%.

Ακόμη στην εγκύκλιο προβλέπεται για τους από 1/1/1993 και εφεξής ασφαλισμένους (νέοι ασφαλισμένοι), που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ ως ελεύθεροι επαγγελματίες, η υποχρεωτική υπαγωγή τους στην 1η ασφαλιστική κατηγορία κατά την πρώτη ασφάλισή τους στους τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ και η υποχρεωτική μετάταξή τους στην αμέσως επόμενη ασφαλιστική κατηγορία, ανά τριετία, και πάντα την 1η του επόμενου έτους στο οποίο συμπληρώθηκε η τριετία.

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 9 times, 1 visits today)
Please follow and like us: