Αρ. Πρωτ. Δ17Γ/5031160ΕΞ2011/13.07.2011 Κοινοποίηση της απόφασης αριθ. 2011/377/ EE της Επιτροπής τη

Print Friendly, PDF & Email

Αρ. Πρωτ. Δ17Γ/5031160ΕΞ2011/13.07.2011
Κοινοποίηση της απόφασης αριθ. 2011/377/ EE της Επιτροπής της 27ης 2011, η οποία τροποποιεί τις αποφάσεις 2008/ 603/ ΕΚ, 2008/ 691/ ΕΚ και 2008/ 751/ ΕΚ, σχετικά με την παράταση της προσωρινής παρέκκλισης…

     


__________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αθήνα, 13 Ιουλίου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                          Αρ. Πρωτ.: Δ17Γ5031160ΕΞ2011

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Γ’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες: Μ. Κουνάβη

Τηλέφωνο: 2106987541

FAX: 2106987489

Email: dl7-c@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ :Κοινοποίηση της απόφασης αριθ. 2011/377/ EE της Επιτροπής της 27ης 2011, η οποία τροποποιεί τις αποφάσεις 2008/ 603/ ΕΚ, 2008/ 691/ ΕΚ και 2008/ 751/ ΕΚ, σχετικά με την παράταση της προσωρινής παρέκκλισης από τους κανόνες καταγωγής που προβλέπονται στο παράρτημα II του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1528/ 2007 του Συμβουλίου προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση στο Μαυρίκιο, τις Σεϋχέλλες και τη Μαδαγασκάρη όσον αφορά τον τόνο και τα φιλέτα τόνου.

ΣΧΕΤ. 1. Η αρ. Δ17Γ5040427 ΕΞ 2010/28-09-2010 ΔΥΟ (Κοινοποίηση Απόφασης αρ. 2010/560/ΕΕ,της Επιτροπής για την παράταση των προσωρινών παρεκκλίσεων από τους κανόνες καταγωγής που προβλέπονται στο παράρτημα II του Καν. (ΕΚ) αρ. 1528/ 07, για να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση στο Μαυρίκιο, τις Σεϋχέλλες και τη Μαδαγασκάρη για τις κονσέρβες τόνου και τα φιλέτα τόνου.)

2. Η αρ. Δ 1554/ 882/ 29.7.08 ΔΥΟΟ (Κοινοποίηση Απόφασης αρ. 2008/603/ΕΚ, για την προσωρινή παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής που προβλέπονται στο παράρτημα II του Καν. (ΕΚ) αρ. 1528/ 07, για να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση στο Μαυρίκιο, για τις κονσέρβες τόνου και τα φιλέτα τόνου.)

3. Η αρ. Β 1804/ 482/ 7.10.2008 ΔΥΟΟ (Κοινοποίηση Απόφασης αρ. 2008/ 691/ ΕΚ, για την προσωρινή παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής που προβλέπονται στο παράρτημα II του Καν. (ΕΚ) αρ. 1528/ 07, για να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση στις Σεϋχέλλες, για τις κονσέρβες τόνου.)

4. Η αρ. Β 1899/ 511/ 7.10.08 ΔΥΟΟ (Κοινοποίηση της Απόφασης αρ. 2008/ 751/ ΕΚ, για την προσωρινή παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής που προβλέπονται στο παράρτημα II του Καν. (ΕΚ) αρ. 1528/ 07, για να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση στη Μαδαγασκάρη, για τις κονσέρβες τόνου και τα φιλέτα τόνου.)

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αρ. 1 ΔΥΟ, με την οποία σας κοινοποιήθηκε η αριθ. 2010/560/Ε.Ε. Απόφαση Επιτροπής περί παράτασης παρεκκλίσεων από τους κανόνες καταγωγής για τόνο και φιλέτα τόνου καταγωγής Μαυρικίου, Σεϋχελλών και Μαδαγασκάρης σας κοινοποιούμε την αναφερόμενη στο θέμα Απόφαση της Επιτροπής η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο τεύχος L 168/28.06.2011 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την κοινοποιούμενη Απόφαση τροποποιούνται οι κοινοποιηθείσες με τις ανωτέρω σχετικές αρ. 2,3,4, ΔΥΟΟ Αποφάσεις περί παρεκκλίσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 αυτής. Ειδικότερα παρατείνονται οι χορηγηθείσες με αυτές παρεκκλίσεις ως τις 31.12.2011 για τον τόνο και τα φιλέτα τόνου και αντικαθίστανται τα παραρτήματα αυτών από τα παραρτήματά της κοινοποιούμενης απόφασης με αριθμούς I, II και III, αντίστοιχα.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης α.α

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

(Visited 11 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com