Οι έλεγχοι του ΣΕΠΕ έδειξαν αύξηση της αδήλωτης εργασίας στο πεντάμηνο.

Print Friendly, PDF & Email

Οι έλεγχοι του ΣΕΠΕ έδειξαν αύξηση της αδήλωτης εργασίας στο πεντάμηνο.

Ειδήσεις – Τετάρτη 13 Ιουλίου 2011

Οι έλεγχοι του ΣΕΠΕ έδειξαν αύξηση της αδήλωτης εργασίας στο πεντάμηνο

AYΞHΣH 4 ποσοστιαίων μονάδων παρουσιάζει η αδήλωτη εργασία τους πρώτους πέντε μήνες του τρέχοντος έτους σε σχέση με πέρυσι σε συγκεκριμένους κλάδους, σύμφωνα με την έκθεση πεπραγμένων της Επιθεώρησης Εργασίας. Συγκεκριμένα, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε χώρους νυχτερινής διασκέδασης, εστίασης και αναψυχής, καθαριότητα, κατασκευές και υπηρεσίες ασφαλείας (security) έδειξαν ότι η αδήλωτη εργασία από 25% πέρυσι άγγιξε το 29% εφέτος.

Οι περιφερειακές Υπηρεσίες Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης, κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2011, πραγματοποίησαν 10.601 ελέγχους επιβάλλοντας 1.080 κυρώσεις (339 μηνύσεις και 380 πρόστιμα συνολικού ύψους 1.030.805 ευρώ), ενώ παραλλήλως επέβαλαν και 361 διακοπές εργασιών.

Την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους είχαν γίνει 11.099 έλεγχοι, από τους οποίους είχαν υποβληθεί 335 μηνύσεις και επιβλήθηκαν 457 πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.087.100 ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πεπραγμένων της Επιθεώρησης Εργασίας, φέτος κατά το πρώτο πεντάμηνο μειωμένα κατά 8,2% ήταν τα εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2010. Οι Επιθεωρητές Εργασίας διερεύνησαν τις αιτίες 2.084 εργατικών ατυχημάτων τα οποία αναγγέλθηκαν στο ΣΕΠΕ, εκ των οποίων τα 26 ήταν θανατηφόρα. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα 10.601 έλεγχοι, οι οποίοι αφορούσαν την εφαρμογή της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Σύμφωνα με τον ειδικό γραμματέα του ΣΕΠΕ Μιχάλη Χάλαρη, οι κυριότερες παραβάσεις που συνάντησαν οι Τεχνικοί και Υγειονομικοί Επιθεωρητές αφορούσαν μη απασχόληση Τεχνικού Ασφάλειας (Τ.Α.) και, όπου απαιτείται, Γιατρού Εργασίας (Γ.Ε.), μη αναγραφή των χρονικών ορίων και του ωραρίου απασχόλησης των Τ.Α. και Γ.Ε. στους πίνακες καταστάσεων εργασίας όπως και μη ανάρτηση αυτών στους χώρους εργασίας και μη τήρηση του ωραρίου τους. Συχνά εντοπίσθηκε επίσης η μη ύπαρξη ολοκληρωμένης Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ), η μη ύπαρξη μετρήσεων –όπου απαιτείται– βλαπτικών παραγόντων, η μη τήρηση βιβλίου υποδείξεων Τ.Α. και Γ.Ε. και βιβλίου ατυχημάτων, η μη χορήγηση από τον εργοδότη των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας και η μη χρήση τους από τους εργαζόμενους, η μη τήρηση καταλόγου εργαζομένων που εκτίθενται σε επικίνδυνους φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και η μη διάθεση κατάλληλα εφοδιασμένου φαρμακείου στον χώρο εργασίας, όπου αυτό απαιτείται.

(Visited 3 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com