Αντληση στοιχείων ασφαλιστικής ιστορίας από τις Υπηρεσίες του Ο.Ε.Ε. και του Ο.Ε.Κ. μέσω της διαδικτ

Print Friendly, PDF & Email

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Ε40/464/12.07.2011
Αντληση στοιχείων ασφαλιστικής ιστορίας από τις Υπηρεσίες του Ο.Ε.Ε. και του Ο.Ε.Κ. μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αθήνα 12/7/2011

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                 Αριθμ. Πρωτ. Ε40/464

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ           ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                        ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Ι. Βλατάκης

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 245

FAX : 210 52 23 228

Ε – mail : asfika@otenet.gr

ΘΕΜΑ : Αντληση στοιχείων ασφαλιστικής ιστορίας από τις Υπηρεσίες του Ο.Ε.Ε. και του Ο.Ε.Κ. μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΣΧΕΤ.: Τα αριθ. Γ41/17/20-5-2011& Ε40/450/27-6-2011 Γενικά Έγγραφα

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας, σας γνωρίζουμε ότι οι Υπηρεσίες των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας οι οποίες χρησιμοποιούν το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης για χορήγηση δανείων, επιδοτήσεων και λοιπών παροχών θα αντλούν, εφεξής, τα στοιχεία ασφαλιστικής ιστορίας των δικαιούχων μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και Ο.Ε.Ε., Ο Ε Κ.

Συνεπώς από τη λήψη του παρόντος εγγράφου, παύει η διαδικασία θεώρησης από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των «ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ» που εκδίδονται προκειμένου να υποβληθούν στις Υπηρεσίες των Ο.Ε.Ε. και Ο Ε Κ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

(Visited 5 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com