ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Δ’ ΔΙΜΗΝΟΥ 2011.

Print Friendly, PDF & Email

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Δ’ ΔΙΜΗΝΟΥ 2011.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1333/1/7-7-2011

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΓΑ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 14 του ν. 4169/1961 «Περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως ισχύει.

β) Της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».

2. Την εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με αριθ. πρωτ. Φ.80000/οικ.3185/4559/10-12-2010.

3. Την αριθ. πρωτ. 847/Ζ2/5-7-2011 εισήγηση του Κλάδου ΣΤ΄ Οικογενειακών Επιδομάτων.

4. Την προφορική εισήγηση της Εισηγήτριας – Προϊσταμένης του Κλάδου ΣΤ΄ Οικογενειακών Επιδομάτων και τις γνώμες των μελών του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων για το Δ΄ δίμηνο 2011 (Αύγουστο) και εντεύθεν μόνο μέσω του διατραπεζικού συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ.

Από το ίδιο δίμηνο πληρωμής και εντεύθεν δεν θα καταβάλλονται τα οικογενειακά επιδόματα στους δικαιούχους που δεν έχουν απογραφεί, μέχρις ότου φροντίσουν και αυτοί να απογραφούν, ώστε η καταβολή του επιδόματός τους να πραγματοποιείται με πίστωση Τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στα ΕΛ.ΤΑ.

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να επικυρώσει τα πρακτικά για την απόφαση αυτή.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΓΑ

(Visited 9 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com