Νέο πρόγραμμα κατάρτισης ύψους 110 εκ. για τη χρηματοδοτική ενίσχυση 579 επιχειρήσεων.

Print Friendly, PDF & Email

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης ύψους 110 εκ. για τη χρηματοδοτική ενίσχυση 579 επιχειρήσεων.

Ειδήσεις – Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης ύψους 110 εκ. για τη χρηματοδοτική ενίσχυση 579 επιχειρήσεων

ΣTHN ένταξη 579 επιχειρήσεων, που απασχολούν από 50 εργαζόμενους και άνω, στο πρόγραμμα «διαρθρωτικής προσαρμογής εργαζομένων και επιχειρήσεων, εντός της οικονομικής κρίσης» προχώρησε το δ.σ. του ΟΑΕΔ. Ο προϋπολογισμός των αιτήσεων που έχουν εγκριθεί φθάνει τα 110 εκατ. ευρώ, ενώ οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι από τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν είναι περίπου 48.500.

Οι επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν για χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιήσουν τις δύο παρακάτω κατηγορίες ενεργειών:

Α. Συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες συμβούλου προσαρμογής, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, και

Β. δράσεις κατάρτισης/επανακατάρτισης του προσωπικού.

Ο πίνακας κατάταξης των εγκριθεισών επιχειρήσεων, καθώς και οι αποκλειόμενες επιχειρήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr. H αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ θα ενημερώσει τις επιχειρήσεις των οποίων η αίτηση έχει επιλεγεί, καθώς και τις επιχειρήσεις των οποίων η αίτηση δεν επελέγη, με απαντητικό αιτιολογημένο έγγραφο.

Η έναρξη υλοποίησης θα αρχίσει μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 4 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com