ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣ).

Print Friendly, PDF & Email

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Γ99/202/07.07.2011
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣ).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8

Ταχ. Κώδικας: 102 41 Αθήνα

Τηλέφωνο:210 3891280

2105215272 – 9

FAX:210 5215338

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 07/07/2011

Αριθμ. Πρωτ. Γ99/202

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ:

1. ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

2. ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

(Περιφερειακά – Τοπικά – Παραρτήματα)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

2. Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

3. ΕΠΙΧ/ΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΘΕΜΑ : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣ)

Σχετ.: α) Το 095/69/02-06-2011 έγγραφο της Επιχ/κής Ομάδας Παροχών ΟΠΣ-ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

β) Η εγκ. 27/19-04-2011 της Δ/νσης Παροχών – Τμ. Παροχών Ασθενείας

Κατά την εφαρμογή του συστήματος Πληρωμών Παροχών Ασθενείας μέσω ΔΙΑΣ, διαπιστώθηκαν δυσλειτουργίες σε πολλά Υποκ/τα, μερικές από τις οποίες ενδεικτικά αναφέρουμε:

1. Υποκαταστήματα που δεν εφάρμοσαν τις σχετικές οδηγίες, αντιμετώπισαν και τα περισσότερα διαχειριστικά προβλήματα.

2. Υποκαταστήματα εκδίδουν Αποφάσεις παράλληλα με την παραλαβή Δικαιολογητικών με αποτέλεσμα να καθυστερεί η συναλλαγή των ασφαλισμένων με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

3. Να κλείνουν το μηχάνημα προτεραιότητας με αποτέλεσμα το σύνολο των ασφαλισμένων να μεταφέρεται την επόμενη μέρα – μέρες.

4. Να μην τηρούνται οι οδηγίες της Εγκ. 27/19-04-2011 σχετικά με την “Αρμοδιότητα του Υποκ/τος για την απόδοση στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των Παροχών Ασθενείας”

5. Να προγραμματίζουν ραντεβού με τους ασφαλισμένους για την παραλαβή δικαιολογητικών.

Όλα τα παραπάνω είναι σαφές ότι δημιουργήθηκαν από την μη τήρηση των οδηγιών της εγκυκλίου 11/10-02-2011 και του εγγράφου Γ99/117/4-5-2011 γι ‘αυτό, προκειμένου να αποφευχθούν τα παραπάνω και να λειτουργήσουν τα Υποκ/τα ομαλά, χωρίς προβλήματα, πρέπει οι Δ/ντες των Υποκ/των να λάβουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

1. Να επισημάνουν στους υπαλλήλους του Τμήματος Παροχών, ότι ο σκοπός του νέου τρόπου πληρωμής των Παροχών Ασθενείας, είναι η εξάλειψη του συνωστισμού των ασφ/νων στο Υποκ/μα με πολύωρες αναμονές και προς τούτο θα πρέπει να μην εκδίδουν Αποφάσεις ταυτόχρονα με την παραλαβή δικαιολογητικών. Στις περιπτώσεις όμως που υπάρχει ευχέρεια προσωπικού, ένας υπάλληλος να δουλεύει εσωτερικά (Back office) Αιτήσεις – Αποφάσεις και ο άλλος ή οι άλλοι υπάλληλοι να ασχολούνται μόνο με την παραλαβή δικαιολογητικών. Ευνόητα όταν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα δεν θα πρέπει να εκδίδονται κατά τη συναλλαγή οι αποφάσεις, προκειμένου να αποφευχθεί η κοινοποίηση ταχυδρομικά.

2. Οι Δ/ντές κατά την κρίση τους να ενισχύουν, με ανάλογο προσωπικό από τα άλλα Τμήματα, τα Τμήματα Παροχών για την παραλαβή δικαιολογητικών. Οι υπάλληλοι θα μπορούσαν να προέρχονται κυρίως από το Τμήμα Μητρώου επειδή είναι γνώστες μεγάλου τμήματος της παραλαβής δικαιολογητικών των Παροχών καθότι η οθόνη της τροποποίησης μεταβλητών στοιχείων ασφαλισμένου ανήκει διαχειριστικά στο Τμήμα Μητρώου. Επίσης από το Οικονομικό Τμήμα του Υποκ/τος, για το λόγο ότι, με την πληρωμή των Παροχών μέσω ΔΙΑΣ μειώθηκε η συναλλαγή των ασφ/νων με αυτό το Τμήμα και κατά συνέπεια περιορίστηκαν και οι εργασίες του Τμήματος ή από όποιο άλλο Τμήμα υπάρχει δυνατότητα.

3. Να δοθούν οδηγίες ώστε να μη κλείνει το μηχάνημα χορήγησης σειράς προτεραιότητας πριν τις 13:00 μ.μ.

4. Οι Κοινοποιήσεις των Αποφάσεων των Επιδομάτων Ασθενείας – Ατυχήματος – Μητρότητας, πρέπει να κοινοποιούνται (απλή επιστολή) στους ασφαλισμένους, όταν οριστικοποιηθούν από τον Προϊστάμενο και πριν την ημερομηνία πίστωσης των λογαριασμών. Οι απορριπτικές αποφάσεις παροχών πρέπει να οριστικοποιούνται και να κοινοποιούνται στους Ασφ/νους με αποδεικτικό παραλαβής. Για την κοινοποίηση να χρησιμοποιούνται οι παρεχόμενοι από τις αποθήκες του Ιδρύματος ειδικοί φάκελοι.

5. Οι Δ/ντές των Μονάδων Ασφάλισης σε συνεργασία με τους Δ/ντές των Μονάδων Υγείας (Μ.Υ), θα πρέπει να επιστήσουν την προσοχή στους υπαλλήλους των Μονάδων Υγείας για την πλήρη και ακριβή συμπλήρωση της αίτησης Έκτακτης Περίθαλψης (Ιατρικής – Νοσοκομειακής), σύμφωνα με τα έγγραφα με Αρ. Πρωτ. Γ99/117/04-05-2011 της Δ/νσης Παροχών και με Αρ. Πρωτ.: 095/69/02-06-2011 της Επιχ/κής Ομάδας Παροχών.

6. Τέλος οι Δ/ντές των Υποκ/των πρέπει να έχουν άμεση επαφή με το Τμήμα Παροχών, όσον αφορά στην Παραλαβή Δικαιολογητικών – Έκδοση Απόφασης – Οριστικοποίηση Απόφασης για την αποφυγή καθυστερήσεων της πίστωσης των λογαριασμών των ασφαλισμένων. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Παροχών θα εκτυπώνει ημερήσια κατάσταση παραλαβής δικαιολογητικών και κατάσταση με οριστικοποιημένες αποφάσεις, για τις οποίες θα λαμβάνει γνώση ο Δ/ντής και θα συνυπογράφει.

7. Να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στο Τμήμα Παροχών ο πίνακας με τις ημερομηνίες πίστωσης των λογαριασμών στις Τράπεζες.

Έχοντας υπόψη συνολικά τα δεδομένα και ότι παρήλθε ήδη ένας μήνας από της εφαρμογής της διαδικασίας και ουσιαστικά οι κατά μήνα συναλλασσόμενοι ασφαλισμένοι επισκέφθηκαν τουλάχιστον μια φορά τις Μονάδες μας, είμαστε πεπεισμένοι ότι αν τηρηθούν όλα τα ανωτέρω η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί σε σύντομο διάστημα προς όφελος και των υπαλλήλων αλλά κυρίως των ασφ/νων.

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Διονύσης Πατσούρης

(Visited 21 times, 1 visits today)
Please follow and like us: