Πρόγραμμα εγγυοδοσίας για επιχειρήσεις ανακοίνωσε ο Χρυσοχοΐδης.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόγραμμα εγγυοδοσίας για επιχειρήσεις ανακοίνωσε ο Χρυσοχοΐδης.

Ειδήσεις – Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011

Πρόγραμμα εγγυοδοσίας για επιχειρήσεις ανακοίνωσε ο Χρυσοχοΐδης

Μεταξύ άλλων, παρατείνεται έως το τέλος του 2012 η ισχύς του εγγυοδοτικού προϊόντος του ΕΤΕΑΝ «Εγγύηση χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών».

Νέα εγγυοδοτικά προγράμματα για τη στήριξη των υγιών επιχειρήσεων προκειμένου να αποκτήσουν κεφάλαια κίνησης και να ενισχύσουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Μ. Χρυσοχοΐδης

Εντός του Σεπτεμβρίου 2011, το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) φέρνει τρία νέα εγγυοδοτικά προϊόντα. Πρόκειται για

– Το εγγυοδοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων που θα ενταχθούν σε προγράμματα του Υπουργείου, όπως πχ. η «μεταποίηση» και η «εξωστρέφεια». Αναμένεται να ενισχυθούν περίπου 2.500 επιχειρήσεις με κεφάλαια κίνησης διάρκειας έως 2 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος 6 μηνών, με σκοπό την υλοποίηση και κυρίως την έναρξη ή ολοκλήρωση επενδυτικού σχεδίου. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό δανείου ανά επιχείρηση θα ανέρχεται σε 30.000 ευρώ.

– Το εγγυοδοτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας των επιχειρήσεων κατά τις εμπορικές συναλλαγές με τη παροχή εγγυήσεων σε εγγυητικές επιστολές τραπεζών. Επιλέξιμες θα είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ.

Ακόμη, παρατείνεται έως το τέλος του 2012 η ισχύς του εγγυοδοτικού προϊόντος του ΕΤΕΑΝ «Εγγύηση χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών». Το προϊόν καλύπτει βραχυπρόθεσμες ανάγκες των επιχειρήσεων, δηλαδή αγορά πρώτων υλών και εμπορευμάτων, με σκοπό την παραγωγή προς πώληση προϊόντων και υπηρεσιών με την χρήση μακροπρόθεσμων δανείων διάρκειας 6 ετών (με περίοδο χάριτος 2 ετών). Σε διάστημα 12 μηνών έχουν εγκριθεί νέα δάνεια ύψους 102 εκατ. ευρώ σε περισσότερες από 1.560 επιχειρήσεις και έχουν επωφεληθεί όλοι οι κλάδοι της οικονομίας, πλην του πρωτογενούς τομέα, με το μέσο όρο του εγγυημένου δανείου να κυμαίνεται στις 65.000 ευρώ

Ο υπουργός έκανε αναφέρθηκε και στα επενδυτικά δάνεια:

– «Ταμείο Επιχειρηματικότητας» του ΕΤΕΑΝ, προϋπολογισμού 1,2 δις ευρώ για χαμηλότοκα δάνεια εντός ή εκτός επενδυτικού νόμου. Η συνεισφορά από το ΕΣΠΑ ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 460 εκατ. ευρώ ενώ συνολικά στην ελληνική αγορά θα διατεθούν 1,2 δισ ευρώ. Έναρξη λειτουργίας: 20 Ιουλίου 2011

– «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον» για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. Παρέχει άτοκα δάνεια και επιχορήγηση δανείου από 15% έως 35%. Με συνδρομή του ΕΣΠΑ 396 εκατ. ευρώ, θα διαθέσει στην Ελληνική αγορά περίπου 800 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 600 εκατ. ευρώ με τη μορφή δανείων, ενώ μέρος των 200 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί με τη μορφή επιχορήγησης του επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.

– «Ταμείο ΕΝΑΛΙΟ» (προϋπολογισμού 105 εκ ευρώ). Παρέχει χαμηλότοκα δάνεια για επενδύσεις σε αλιευτικά σκάφη, υδατοκαλλιέργεια, ιχθυοκαλλιέργεια και σε επιχειρήσεις μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων κλπ.

– «Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» (προϋπολογισμού 450 εκ ευρώ). Παρέχει χαμηλότοκα δάνεια για επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα – έχει υπογραφεί η σχετική ΚΥΑ με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τέλος ανέφερε ότι ξεκινά ένα νέο πρόγραμμα μέσω του Ο.Α.Ε.Π. (Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων), προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ και για διάστημα μέχρι 4 μήνες. Τα χρηματοδοτούμενα μέσω τραπεζών δάνεια δεν θα έχουν κανένα άλλο προαπαιτούμενο παρά την ασφάλιση τους στον Ο.Α.Ε.Π, χωρίς να χρειάζονται άλλες εγγυήσεις. Το προϊόν αναμένεται να είναι έτοιμο σε ένα μήνα, προσφέροντας ουσιαστικά σημαντικό κεφάλαιο ως προχρηματοδότηση των εξωστρεφών επιχειρήσεων.

Ως παράδειγμα αναφέρθηκε το εξης:Ένας εξαγωγέας εξάγει σε πελάτη του εξωτερικού με πίστωση. Για λόγους εξασφάλισης ασφαλίζει την απαίτησή του από τον πελάτη του στον Ο.Α.Ε.Π. Ο Ο.Α.Ε.Π, αφού προβεί σε έλεγχο του επιχειρηματικού κινδύνου, καλύπτει ασφαλιστικά έως 80% την απαίτηση έναντι προμήθειας. Ο εξαγωγέας έχοντας το ασφαλιστήριο του Ο.Α.Ε.Π πηγαίνει σε συμβεβλημένη τράπεζα και λαμβάνει δάνειο ισόποσο προς την εγκεκριμένο από τον Ο.Α.Ε.Π ποσό. Η τράπεζα χορηγεί το δάνειο με ευνοϊκό επιτόκιο που έχει προσυμφωνηθεί μεταξύ αυτής και του Ο.Α.Ε.Π.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com