Η Ελλάδα θα λάβει 84 εκατ. ευρώ ως επιστροφή από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Print Friendly, PDF & Email

Η Ελλάδα θα λάβει 84 εκατ. ευρώ ως επιστροφή από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Ειδήσεις – Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011

Η Ελλάδα θα λάβει 84 εκατ. ευρώ ως επιστροφή από τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν σήμερα, υπέρ του να μειωθεί η συνεισφορά της Ελλάδας στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους κατά 84 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αποτελεί το πλεόνασμα που προέκυψε από το οικονομικό έτος 2010. Το συνολικό ποσό που θα επιστραφεί στα κράτη μέλη είναι 4,54 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 2,72 δισ. ευρώ αποτελούν υπόλοιπα από προγράμματα που υλοποιήθηκαν μέσα στο 2010. Το υπόλοιπο ποσό προέρχεται από πρόστιμα, τόκους υπερημερίας και πλεονάσματα από συναλλαγματικές διαφορές.

Το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας ήταν το εξής: 625 ψήφοι υπέρ, 14 κατά και 29 αποχές.

Τα ακριβή ποσά που θα λάβει κάθε κράτος μέλος της ΕΕ ως επιστροφή (τα οποία ουσιαστικά θα μειώσουν τη φετινή συνεισφορά τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ) παρατίθενται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Κράτος μέλος Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2011 (ευρώ)

Βέλγιο -130 911 830

Βουλγαρία -12 599 367

Τσεχία -50 621 080

Δανία -88 583 723

Γερμανία -922 894 175

Εσθονία -4 980 590

Ιρλανδία -48 123 148

Ελλάδα -84 195 529

Ισπανία -381 161 659

Γαλλία -740 852 370

Ιταλία -571 966 026

Κύπρος -6 293 730

Λετονία -6 191 661

Λιθουανία -9 860 488

Λουξεμβούργο -10 570 481

Ουγγαρία -35 811 599

Μάλτα -2 088 825

Ολλανδία -218 397 409

Αυστρία -104 337 375

Πολωνία -133 314 462

Πορτογαλία -59 119 421

Ρουμανία -46 336 945

Σλοβενία -12 888 128

Σλοβακία -24 905 776

Φινλανδία -66 270 167

Σουηδία -126 883 265

Ηνωμένο Βασίλειο -639 235 054

Σύνολο -4 539 394 283

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 6 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com