Μετάθεση φορολογίας από την αγορά εργασίας στην υψηλή κατανάλωση.

Print Friendly, PDF & Email

Μετάθεση φορολογίας από την αγορά εργασίας στην υψηλή κατανάλωση.

Ειδήσεις – Δευτέρα 4 Ιουλίου 2011

Μετάθεση φορολογίας από την αγορά εργασίας στην υψηλή κατανάλωση

Συστάσεις για μείωση της φορολογίας της εργασίας και στενή διασύνδεση του ορίου συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής κάνει η Επιτροπή προς τα κράτη – μέλη, στο πλαίσιο της διαδικασίας που ακολουθείται με την οικονομική διακυβέρνηση και ειδικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή συνιστά τη μετατόπιση της φορολογίας από την εργασία προς την κατανάλωση και/ή τη στήριξη περιβαλλοντικών στόχων, επισημαίνοντας ότι έως τώρα δεν έχει δοθεί αρκετή προσοχή στο θέμα της μείωσης της φορολογίας της εργασίας, ιδίως χαμηλόμισθων και χαμηλής ειδίκευσης εργαζομένων. Επίσης, η Επιτροπή συνιστά, μεταξύ άλλων:

– Καθορισμό μισθών: Σε ορισμένες περιπτώσεις η Επιτροπή θεωρεί σκόπιμη την αναθεώρηση των συστημάτων καθορισμού των μισθών, σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι μισθοί μπορούν να στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα και να εξελιχθούν ανάλογα με την αύξηση της παραγωγικότητας.

– Αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης: Η αύξηση του νόμιμου ορίου συνταξιοδότησης και η σύνδεσή του με το προσδόκιμο ζωής παραμένουν προτεραιότητες, και στο πλαίσιο αυτό η δημιουργία αυτόματων μηχανισμών ή μηχανισμών βάσει μαθηματικού τύπου για τη σύνδεση μεταξύ ηλικίας συνταξιοδότησης και προσδόκιμου ζωής μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματικό εργαλείο.

– Σταδιακή κατάργηση των προγραμμάτων πρόωρης συνταξιοδότησης και τόνωση της απασχολησιμότητας των ατόμων ηλικίας άνω των 50 ετών. Σε αρκετά κράτη – μέλη η επάρκεια του επιπέδου των συντάξεων, που διασφαλίζει ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο σε μεγάλη ηλικία, έχει ή μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ζητήθηκε από τα κράτη-μέλη του Συμφώνου για το Ευρώ+, να υποβάλουν έως τα τέλη Απριλίου Προγράμματα Σταθερότητας ή Σύγκλισης (ΠΣΣ) – που αφορούν την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών τους – και Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ), που παρουσιάζουν βασικά μέτρα πολιτικής για τη διατήρηση της ανάπτυξης και των θέσεων απασχόλησης και την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Ελλάδα και η Πορτογαλία δεν υπέβαλαν, επισήμως, προγράμματα σταθερότητας.

Οι δικές τους προτεραιότητες πολιτικής θα συζητούνται τακτικά, στο πλαίσιο της παρακολούθησης των προγραμμάτων συνδρομής. Εκτός αυτού, τα περισσότερα μέλη του Συμφώνου για το Ευρώ+ υπέβαλαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις βάσει του συμφώνου αυτού. Η Επιτροπή αξιολόγησε τα σχετικά προγράμματα και τις δεσμεύσεις και παρουσίασε τις κατευθύνσεις της ανά χώρα, ούτως ώστε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που συνεδρίασε, προ ημερών στις Βρυξέλλες, να περατώσει το πρώτο ευρωπαϊκό εξάμηνο, όπως και έγινε. Το κλείσιμο του πρώτου ευρωπαϊκού εξαμήνου σηματοδοτεί την έναρξη ενός «εθνικού εξαμήνου».

Kατά το δεύτερο εξάμηνο αυτού του έτους τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συζητήσουν τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και να τις ενσωματώσουν στους προϋπολογισμούς τους για το 2012 καθώς και στην εθνική διαδικασία λήψης αποφάσεων, ενόψει και της κατάρτισης των προσεχών εθνικών προγραμμάτων για την άνοιξη του 2012. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο μπορεί να καταστεί αποτελεσματική μέθοδος διακυβέρνησης για τη στήριξη της χάραξης πολιτικής σε επίπεδο Ε.Ε. και σε εθνικό επίπεδο με ολοκληρωμένο, διαφανή και έγκαιρο τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη-μέλη θα αποφασίζουν συλλογικά ως προς τους βασικούς προσανατολισμούς πολιτικής που θα πρέπει να εφαρμοσθούν και ότι θα δίνουν συνέχεια στις συστάσεις του Συμβουλίου. Υπενθυμίζεται ότι το Σύμφωνο για το Ευρώ+ εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2011 από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ, με τη συμμετοχή της Βουλγαρίας, της Δανίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας και της Ρουμανίας.

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 2 times, 1 visits today)
Please follow and like us: