Monthly Archives: July 2011

Αρ. Πρωτ. 2/55702/0022/28.07.2011 Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων.

Αρ. Πρωτ. 2/55702/0022/28.07.2011
Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων.

                      

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ (.pdf)

________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Αθήνα, 28/7/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                         Αρ.Πρωτ. 2/55702/0022

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22η Μισθολογίου

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37

101 65 – Αθήνα

Τηλέφωνα :

Α΄ ΤΜΗΜΑ: 33 38 401 – 402 –

Υπουργεία:    -403 – 404

Περιφέρειες: 33 38 478 , 218

                        33 38 422

Β΄ ΤΜΗΜΑ: 33 38 391, 392

ΟΤΑ:             33 38 477, 227

ΝΠΔΔ

Προσωπικό: 33 38 418, 419,

Ιδιωτικού

Δικαίου

Γ΄ ΤΜΗΜΑ 33 38 350, 351

Ειδικά           33 38 237

Μισθολόγια

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α), «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015.», προκειμένου να ενημερωθείτε και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή τους.

Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων των ανωτέρω διατάξεων, κρίνεται σκόπιμο να τονισθούν τα εξής :

Επί της παρ. 1 του άρθρου 38

Με τις διατάξεις της παρ. 1, ορίζεται ότι το όριο των ωρών απογευματινής υπερωριακής εργασίας, για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α΄ 297), δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο.

Επισημαίνεται ότι υπουργικές ή άλλες αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου (1-7-2011) και καθορίζουν αριθμό ωρών μεγαλύτερο από αυτό της ανωτέρω διάταξης, από 1-7-2011 αναπροσαρμόζονται αυτομάτως στο όριο αυτό.

Επί της παρ. 5 του άρθρου 38

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5, ορίζεται ότι από 1-7-2011 και μέχρι τη θέσπιση του νέου ενιαίου μισθολογίου, αναστέλλονται οι διατάξεις που προβλέπουν μισθολογική ωρίμανση ή μισθολογική προαγωγή για τους λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

Ειδικότερα, με τη διάταξη της περ. α΄ της παρ. 5, αναστέλλονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3205/2003, σχετικά με τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων. Αυτό σημαίνει ότι από 1-7-2011 οι υπάλληλοι παραμένουν στο μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν ή δικαιούνται μέχρι την 30-6-2011, χωρίς να είναι δυνατή η εξέλιξή τους στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο, ακόμη και εάν συμπληρώνουν, μετά την ημερομηνία αυτή (1-7-2011), τον απαιτούμενο προς αυτό χρόνο.

Επίσης, από την ίδια ημερομηνία αναστέλλεται η χορήγηση επιπλέον ποσοστού τέσσερα τοις εκατό (4%) στο επίδομα χρόνου υπηρεσίας, με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας από την ως άνω ημερομηνία και εντεύθεν, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου Α.1 του άρθρου 30 (δικαστικοί λειτουργοί), της παραγράφου Α.1. του άρθρου 33 (κύριο προσωπικό του Ν.Σ.Κ.), της παραγράφου Α.1. του άρθρου 35 (ιατροδικαστές), της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 (μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων), της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 37 (μέλη ΕΠ και ΕΔΙΠ των ΤΕΙ), της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 38 (Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες), της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 40 (Επιστημονικό και Ερευνητικό Προσωπικό ΚΕΠΕ), της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 41 (καθηγητές ΕΣΔΥ), της παραγράφου Α.1. του άρθρου 44 (γιατροί ΕΣΥ) , της παραγράφου Α.1. του άρθρου 47 (διπλωματικοί υπάλληλοι και εξομοιούμενοι με αυτούς), της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 48 (Αρχιερείς), της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 49 (μουσικοί), της παραγράφου Α.1. του άρθρου 51 (Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας) του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α΄ 297), της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 (εκπαιδευτικό προσωπικό των ΑΕΝ) του ν. 3450/2006 (Α΄ 64), της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 11 (μέλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής) του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 30 (μέλη ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ των ΑΣΕΙ) του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233), της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (διδακτικό προσωπικό των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών) του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ Α΄ 14) και της περίπτωσης i της παραγράφου 2 του άρθρου 3 (μέλη ΕΕΔΙΠ των Πανεπιστημίων) του π.δ. 118/2002 (Α΄ 99), όπως ισχύουν.

Με τη διάταξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5, από 1-7-2011 αναστέλλονται οι διατάξεις που προβλέπουν μισθολογική προαγωγή ( δεν αφορά τη χορήγηση νέων αποδοχών λόγω βαθμολογικής προαγωγής) των αμειβομένων με τις διατάξεις του Β΄ μέρους του ν.3205/2003 (ειδικά μισθολόγια). Ενδεικτικά αναφέρονται οι μισθολογικές προαγωγές – προσαυξήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 4 του ν.2521/1997 (Α΄ 174), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.9 του άρθρου 57 του ν.3691/2008 (Α΄ 166), που αφορούν τους Δικαστικούς Λειτουργούς.

β) Των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 10 του ν.2521/1997, όπως αντικαταστάθηκε η πρώτη και τροποποιήθηκε η δεύτερη από την παρ.10 του άρθρου 57 του ν.3691/2008, που αφορούν το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

γ) Του άρθρου 6 του ν.2606/1998 (Α΄ 89) που αφορούν γιατρούς του Ε.Σ.Υ.

δ) Της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2703/1999 (Α΄ 72) που αφορούν τα μέλη του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής.

ε) Των άρθρων 5 και 6 του ν.2838/2000 (Α΄ 179), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37 του ν.3016/2002 (Α΄ 110), που αφορούν τα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος.

στ) Του άρθρου 10 του ν.2936/2001 (Α΄ 166), που αφορούν τους Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.)

Με τη διάταξη της περ. γ΄ της παρ. 5, αναστέλλονται οι διατάξεις που προβλέπουν μισθολογική ωρίμανση (π.χ. τριετίες, πολυετίες) και προαγωγή για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που μισθοδοτείται με συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή κοινές υπουργικές αποφάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις, πέραν του ν. 3205/2003.

Επισημαίνεται ότι όλοι οι ανωτέρω θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν τις αποδοχές που αντιστοιχούν στα μισθολογικά κλιμάκια ή στις μισθολογικές ωριμάνσεις (π.χ. χρονοεπίδομα, τριετίες, πολυετίες) και προαγωγές που κατέχουν ή δικαιούνται μέχρι την 30-6-2011, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έκδοσης της διοικητικής πράξης απονομής τους.

Παρακαλούνται όλοι οι αποδέκτες προς ενέργεια να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο σε όλα τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. που εποπτεύουν, λόγω της ιδιαίτερης, για αυτά, σημασίας των κοινοποιούμενων διατάξεων.

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ακριβές Αντίγραφο

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Ο Προϊστάμενος Διεκ/σης α.α.

(Ακολουθεί το κείμενο των διατάξεων)

Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄)

Άρθρο 38

1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (Α` 297), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 (Α` 40), αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο.»

5. Αναστέλλονται από 1.7.2011 και μέχρι τη θέσπιση νέου ενιαίου Μισθολογίου:

α) Οι διατάξεις του άρθρου 5, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 30, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 33, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 35, της περίπτωσης α` της παραγράφου 2 του άρθρου 36, της περίπτωσης α` της παραγράφου 2 του άρθρου 37, της περίπτωσης α` της παραγράφου 3 του άρθρου 38, της περίπτωσης α` της παραγράφου 2 του άρθρου 40, της περίπτωσης α` της παραγράφου 2 του άρθρου 41, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 44, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 47, της περίπτωσης α` της παραγράφου 2 του άρθρου 48, της περίπτωσης α` της παραγράφου 3 του άρθρου 49, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α 297), της περίπτωσης α` της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 3450/2006 (Α` 64), της περίπτωσης α` της παραγράφου 15 του άρθρου 11 του ν. 3966/2011 (Α` 118), της περίπτωσης α` της παραγράφου 2 και της περίπτωσης α` της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν. 3187/2003 (Α` 233), της περίπτωσης α` της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 3432/2006 (Α` 14) και της περίπτωσης i της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 118/2002 (Α` 99), όπως ισχύουν.

β) Οι διατάξεις που προβλέπουν μισθολογική προαγωγή των αμειβομένων με τις διατάξεις του Β` Μέρους του ν. 3205/2003.

γ) Οι διατάξεις που προβλέπουν μισθολογική ωρίμανση και προαγωγή του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. που μισθοδοτείται με συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή κοινές υπουργικές αποφάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις, πέραν του ν. 3205/2003.

Please follow and like us:

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Α20/251/83/27.07.2011 Διευκρινίσεις σχετικά με την ταυτόχρονη καταβολή αποδοχών και ασ

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Α20/251/83/27.07.2011
Διευκρινίσεις σχετικά με την ταυτόχρονη καταβολή αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών από τους εργοδότες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 40 του Ν.3863/2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Αθήνα 27/ 7 / 2011

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                          Αριθμ. Πρωτ.: Α20/251/83

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ                           ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η                                                                           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ :ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση :Αγ. Κων/νου 8

10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Καρρά Ξ.

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 251

FAX : 210 52 23 228

E – mail : asfika@otenet.gr

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την ταυτόχρονη καταβολή αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών από τους εργοδότες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 40 του Ν.3863/2010.

Σχετ.: α) Η υπ’ αριθμ. 45/2011 εγκύκλιος της Δ/νσής μας.

β) Η παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/15-7-2010 τ.Α’)

Με αφορμή πολλά ερωτήματα Υποκ/των μας ,αλλά και εργοδοτών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 40 του Ν.3863/2010 , με τις οποίες προβλέπεται ότι από 1/7/2011 οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατατίθενται από τους εργοδότες ταυτόχρονα και συνολικά με τις ασφαλιστικές εισφορές σε τράπεζα και στη συνέχεια μεταφέρονται και αποδίδονται από αυτήν στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών , στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο, διευκρινίζουμε ότι ,όπως ρητά αναφέρεται στο νόμο, για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης απαιτείται η έκδοση κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία θα καθοριστεί η όλη διαδικασία , τα χρονικά πλαίσια καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια .

Κατόπιν τούτου, και μετά την έκδοση της προβλεπόμενης ΚΥΑ θα ακολουθήσει νεώτερη εγκύκλιός μας για παροχή των απαραίτητων διευκρινίσεων και οδηγιών για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης.

Επισημαίνουμε ότι, όσον αφορά τις προθεσμίες καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στο Ίδρυμα, εξακολουθούν αυτές να ισχύουν κατά τα γνωστά.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                             ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Please follow and like us:

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51/28.07.2011 (Αρ. Πρωτ. Ε40/490) Πρόγραμμα επαναπρόσληψης ή πρόσληψης 70.000 ανέργων

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51/28.07.2011 (Αρ. Πρωτ. Ε40/490)
Πρόγραμμα επαναπρόσληψης ή πρόσληψης 70.000 ανέργων με επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών σε εποχικής και συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακά καταλύματα κύρια και μη, τουριστικά γραφεία και τουριστικά λεωφορεία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Αθήνα 28/7/2011

Ι Δ Ρ Υ Μ Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                     Αριθμ. Πρωτ. Ε40/490

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ            ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η                                                                      ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :51

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Α. Δεμίρης

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242, 244 – 247

FAX : 210 52 23 228

E – mail : asfika@otenet.gr

 

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επαναπρόσληψης ή πρόσληψης 70.000 ανέργων με επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών σε εποχικής και συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακά καταλύματα κύρια και μη, τουριστικά γραφεία και τουριστικά λεωφορεία

ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 50/2010 & Γενικό Έγγραφο Ε40/530/10-9-2010

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 4826/190/25-5-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 977/τ.Β΄/2011) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

ΓΕΝΙΚΑ

Σκοπός του προγράμματος είναι η επαναπρόσληψη ή πρόσληψη 70.000 ανέργων σε εποχικής και συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακά καταλύματα κύρια και μη, τουριστικά γραφεία και τουριστικά λεωφορεία με επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι είναι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής ή συνεχούς λειτουργίας (ξενοδοχεία κλασικού τύπου, μοτέλ, επιπλωμένα διαμερίσματα, κατασκηνώσεις, επιπλωμένες επαύλεις, ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.λ.π.) τουριστικά γραφεία και τουριστικά λεωφορεία. Οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να επιχορηγηθούν μέχρι τρείς (3) μήνες από 1/4/2011 έως 31/10/2011 εξαιρούμενου του διαστήματος από 1/6/2011 έως 31/8/2011.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α) Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής για τον 4/2011 πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν αίτηση και για τον 5/2011 και να έχουν τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εποχικού προσωπικού που απασχολούσαν στις 30/4/2010 και στις 31/5/2010.

Β) Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής για τον 5/2011 πρέπει να έχουν τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εποχικού προσωπικού που απασχολούσαν στις 31/5/2010.

Γ) Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής για τον 9/2011 πρέπει να έχουν τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εποχικού προσωπικού που απασχολούσαν στις 30/9/2010 και στις 31/5/2011.

Δ) Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής για τον 10/2011 πρέπει να έχουν τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εποχικού προσωπικού που απασχολούσαν στις 31/5/2011 και στις 31/10/2010.

Ε) Οι νέες δικαιούχοι επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής για τον 5/2011 πρέπει να έχουν τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εποχικού προσωπικού που απασχολούσαν στις 30/4/2011.

Στ) Οι νέες δικαιούχοι επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής για τον 9 & 10/2011 πρέπει να έχουν τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εποχικού προσωπικού που απασχολούσαν στις 31/5/2011.

Η) Στο πρόγραμμα δεν θα προσμετρώνται στον αριθμό προσωπικού και δεν θα εντάσσονται για επιχορήγηση, οι πρακτικά ασκούμενοι π.χ. των Α.Τ.Ε.Ι. και των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων καθώς και όσοι φοιτητές κάνουν την πρακτική τους άσκηση προερχόμενοι από τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τις τρίτες χώρες εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία.

ΠΟΣΟ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΟΡΟΙ – ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και της επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., καθώς και τις ασφαλιστικές εισφορές εκείνων που το Ι.Κ.Α. εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και του ειδικού λογαριασμού ξενοδοχοϋπαλλήλων στις περιπτώσεις των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ανωτέρω ποσών επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/επιχορηγούμενων από τις δικαιούχους επιχειρήσεις που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του 30πλάσιου του κατώτατου βασικού ημερομισθίου, όπως ορίζεται κάθε φορά από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε..

Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται στο 100% επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και ασφαλισμένων) για κάθε μήνα και για διάρκεια έως τρείς (3) μήνες συνολικά και αποδίδεται μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. – Ο.Α.Ε.Δ και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη.

Σημείωση : Λεπτομέρειες για τους δικαιούχους, προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασίες αναφέρονται στα άρθρα 3, 4 & 5 της κοινοποιούμενης Υπουργικής Απόφασης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.) – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Οι εργοδότες οι οποίοι έχουν ήδη ενταχθεί στο ανωτέρω πρόγραμμα επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών του Ο.Α.Ε.Δ., θα υποβάλλουν Κανονικές (01) Α.Π.Δ. Β΄ τριμήνου 2011, στις προθεσμίες που ορίζονται από το Γενικό Έγγραφο Ε40/7/12-1-2011 με καταχωρημένους όλους τους εργαζόμενούς τους (επιδοτούμενους και μη).

Οι εισφορές που αφορούν τους εν λόγω επιδοτούμενους/εργαζόμενους και αντιστοιχούν στις αποδοχές μισθολογικών περιόδων 4ος/2011 και 5ος/2011 αν δεν έχουν αποδοθεί, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες (άνευ προσθέτων τελών) εάν καταβληθούν έως (30/09/2011).

Σε περίπτωση που έχουν αποδοθεί, από τις επιδοτούμενες επιχειρήσεις, επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές ενώ δεν τις όφειλαν, δύναται να επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες (σύμφωνα με τις εγκύκλιες διαταγές του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) ή να «συμψηφιστούν» με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μηνών.

Προκειμένου να γίνει ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των εργαζομένων στις Α.Π.Δ. των εργοδοτών, παραθέτουμε σχετικά παραδείγματα.

• Ξενοδοχειακή επιχείρηση έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών (100%). Οι εγγραφές για εργαζόμενο ο οποίος αμείβεται με μικτές αποδοχές 991,20 €, θα εμφανίζονται ως εξής:

 

 

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

4109

4171

37

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

25

25

39

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

991,20

991,20

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

154,63

3,96

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

270,20

7,93

42

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

424,83

11,89

44

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (%)

100

100

45

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟ)

424,83

11,89

46

ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

0

0

 

• Ξενοδοχειακή επιχείρηση έχει ενταχθεί στο εν λόγω πρόγραμμα.

Οι εγγραφές για καθαριστή ο οποίος αμείβεται με μικτές αποδοχές 1.200 €, θα εμφανίζονται ως εξής:

 

 

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

4115

4171

37

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

25

25

39

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1200

1200

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

228,60

4,80

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

352,92

9,60

42

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

581,52

14,40

44

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (%)

100

100

45

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟ)

480,33

11,89

46

ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

101,19

2,51

• Ξενοδοχειακή επιχείρηση έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα με επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών (100%). Οι εγγραφές για εργαζόμενο με είκοσι (20) ημέρες απασχόλησης ο οποίος αμείβεται με μικτές αποδοχές 800,00€, θα εμφανίζονται ως εξής:

 

 

 

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

4109

4171

37

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

20

20

39

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

800

800

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

124,80

3,20

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

218,08

6,40

42

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

342,88

9,60

44

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (%)

100

100

* 45

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟ)

342,88

9,60

46

ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

0

0

 

* Η επιδότηση υπολογίζεται στο ποσό των 800,00 € (υπολογισμός επιδότησης έως του ποσού 991,20 € ανεξαρτήτως ημερών)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :

Σε περίπτωση ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του μήνα, η απεικόνιση της ασφάλισης θα πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση δύο (2) εγγραφών (το άθροισμα των ημερών ασφάλισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ημερολογιακές του μήνα αναφοράς ενώ ο υπολογισμός των αποδοχών αντίστοιχων εισφορών και αναλογία ποσού επιδότησης θα γίνεται κατά αναλογία).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν οι αποδοχές (πεδίο 39) είναι υψηλότερες των 991,20 € (Η.Α.Ε. 33,04 Χ 30 = 991,20), δεν υπολογίζεται επιδότηση για το επιπλέον ποσό των αποδοχών.

Συν/να : 7 φύλλα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

Please follow and like us:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμ. Αποφ. 524/VI/2011/07.07.2011 Καθορισμός, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 κ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμ. Αποφ. 524/VI/2011/07.07.2011
Καθορισμός, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 και 6 και το άρθρο 8 παρ. 8 του ν.3959/2011 του εντύπου ανάληψης δεσμεύσεων.

        

Αριθμ. Αποφ. 524/VI/2011

(ΦΕΚ Β΄ 1678/28.07.2011)

Καθορισμός, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 και 6 και το άρθρο 8 παρ. 8 του ν.3959/2011 του εντύπου ανάληψης δεσμεύσεων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α και Πατησίων), την 7η Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: Δημήτριος Κυριτσάκης

Μέλη: Ιωάννης Μπιτούνης, Ασημάκης Κομνηνός, Δημήτριος Λουκάς, Βασίλειος Νικολετόπουλος, Δημήτριος Δανηλάτος, Δημήτριος Αυγητίδης και Φραγκίσκος Αρμάος, λόγω κωλύματος του Μέλους, Νικολάου Τραυλού.

Το μέλος Εμμανουέλα Τρούλη, απουσίαζε λόγω δικαιολογημένου κωλύματος.

Γραμματέας: Ηλιάνα Κούτρα

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4128/29.6.2011 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, τις σχετικές διατάξεις του ν. 3959/2011, όπως ισχύει το ότι δεν προκαλείται δαπάνη και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, ομόφωνα αποφασίζει και:

καθορίζει σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 και 6 και το άρθρο 8 παρ. 8 του ν.3959/2011, το έντυπο ανάληψης δεσμεύσεων, όπως αυτό αποτυπώνεται στο έντυπο που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. Η απόφαση εκδόθηκε την 7η Ιουλίου 2011.

__________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Έντυπο Γνωστοποίησης σχετικά με τις πληροφορίες για δεσμεύσεις που υποβλήθηκαν δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 8 του ν. 3959/2011

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν έντυπο καθορίζει τις πληροφορίες και τα έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις όταν αυτές προσφέρονται να αναλάβουν δεσμεύσεις βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 8 του ν. 3959/2011. Οι ζητούμενες πληροφορίες είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορέσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού να εξετάσει αν οι δεσμεύσεις μπορούν να καταστήσουν τη συγκέντρωση συμβατή με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 ή, στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 5, συμβατή με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ως άνω νόμου. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δύναται να άρει την υποχρέωση παροχής κάποιων συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με τις αναλαμβανόμενες δεσμεύσεις, περιλαμβανομένων και εγγράφων, ή οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση καθορίζεται στο παρόν έντυπο στις περιπτώσεις στις οποίες κρίνει ότι η συμμόρφωση με τις λόγω υποχρεώσεις ή απαιτήσεις δεν είναι απαραίτητη για την εξέταση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων. Το επίπεδο της απαιτούμενης πληροφόρησης εξαρτάται από τον τύπο και τη διάρθρωση του προτεινόμενου διορθωτικού μέτρου. Για παράδειγμα, για διορθωτικά μέτρα τα οποία προβλέπουν το διαχωρισμό ενός μέρους μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας συνήθως απαιτούνται λεπτομερέστερες πληροφορίες από ό,τι στην περίπτωση της διάθεσης αυτοτελών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι διατεθειμένη να συζητήσει εκ των προτέρων το εύρος των απαιτούμενων πληροφοριών με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Εάν θεωρείτε ότι κάποια συγκεκριμένη πληροφορία την οποία απαιτεί το παρόν έντυπο δεν είναι απαραίτητη για την εξέταση από μέρους της Επιτροπής μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και να ζητήσετε απαλλαγή για ορισμένα στοιχεία αιτιολογώντας καταλλήλως το αίτημά σας.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις/μέρη προσφέρονται να αναλάβουν δεσμεύσεις δυνάμει του άρθρου 8 παρ. 8 ν. 3959/2011, πρέπει να υποβάλλουν το αργότερο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη διαδικασία πλήρους διερεύνησης τις πληροφορίες και τα έγγραφα που εμπεριέχονται στο συνημμένο Έντυπο Γνωστοποίησης Ανάληψης Δεσμεύσεων.

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ 1

Περιγραφή των δεσμεύσεων

1.1. Αναφέρετε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με

i) το αντικείμενο των αναλαμβανομένων δεσμεύσεων, και

ii) τους όρους εφαρμογής τους.

1.2. Στις περιπτώσεις που οι αναλαμβανόμενες δεσμεύσεις συνίστανται στην πώληση επιχειρηματικής δραστηριότητας, στο τμήμα 5 κατωτέρω καθορίζονται οι απαιτούμενες ειδικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 2

Καταλληλότητα για την άρση των επιφυλάξεων ως προς τον ανταγωνισμό

2. Αναφέρετε στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την καταλληλότητα των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων για την άρση των σημαντικών εμποδίων στην άσκηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού τα οποία εντόπισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

ΤΜΗΜΑ 3

Απόκλιση από τα κείμενα των προτύπων

3. Αναφέρετε τυχόν αποκλίσεις των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων από τα αντίστοιχα κείμενα των πρότυπων δεσμεύσεων (ήτοι το Έντυπο − Πρότυπο Εκποίησης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και τη Σύμβασης−Προτύπου Εντολοδόχου Εκποίησης ή/και Επιβλέποντος Εντολοδόχου), και εξηγήστε τους λόγους για τις αποκλίσεις αυτές.

ΤΜΗΜΑ 4

Περίληψη των δεσμεύσεων

4. Συντάξτε μη εμπιστευτική περίληψη της φύσης και του εύρους των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων καθώς και τους λόγους για τους οποίους, κατά την άποψη σας, είναι κατάλληλες για την άρση τυχόν σημαντικών εμποδίων στην άσκηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Η Επιτροπή δύναται να κάνει χρήση της περίληψης αυτής προκειμένου να ελέγξει από κοινού με τρίτους την καταλληλότητα των δεσμεύσεων για την αγορά.

ΤΜΗΜΑ 5

Πληροφορίες σχετικά με επιχειρηματική δραστηριότητα που πρόκειται να πωληθεί

5. Στις περιπτώσεις που οι αναλαμβανόμενες δεσμεύσεις συνίστανται στην πώληση επιχειρηματικής δραστηριότητας, παρακαλείστε να παράσχετε τις ακόλουθες πληροφορίες και έγγραφα.

Απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που πρόκειται να πωληθεί, καθώς και τις αλλαγές που ήδη προβλέπονται για το μέλλον:

5.1. Περιγραφή, σε γενικές γραμμές, της επιχειρηματικής δραστηριότητας που πρόκειται να πωληθεί, με υποχρέωση να αναφερθούν όλες οι οντότητες που ανήκουν σε αυτήν, ο επίσημος τόπος λειτουργίας τους και ο τόπος στον οποίο εδρεύουν οι διοικήσεις τους, άλλες τοποθεσίες παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών, τη γενική οργανωτική δομή και κάθε άλλη σχετική πληροφορία, συναφή με τη διοικητική δομή της προς πώληση δραστηριότητας.

5.2. Αναφορά και περιγραφή τυχόν νομικών εμποδίων όσον αφορά τη μεταβίβαση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να πωληθούν, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων τρίτων και των απαιτούμενων διοικητικών αδειών.

5.3. Κατάλογος και περιγραφή των παραγόμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδίως των τεχνικών και λοιπών χαρακτηριστικών τους, των σχετικών εμπορικών σημάτων, του κύκλου εργασιών καθενός των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και των προγραμματιζόμενων καινοτομιών ή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών.

5.4. Περιγραφή του επιπέδου στο οποίο ασκούνται οι βασικές λειτουργίες της επιχειρηματικής δραστηριότητας που πρόκειται να πωληθεί εφόσον δεν ασκούνται στο επίπεδο της ίδιας της επιχειρηματικής δραστηριότητας, περιλαμβανομένων τομέων όπως έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή, μάρκετινγκ και πωλήσεις, εφοδιαστική, πελάτες, προμηθευτές, πληροφοριακά συστήματα, κ.λπ. Η περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει τον ρόλο που αναλαμβάνουν αυτά τα άλλα επίπεδα, τις σχέσεις με την υπό πώληση δραστηριότητα και τους πόρους (προσωπικό, περιουσιακά στοιχεία, χρηματοοικονομικοί πόροι κ.λπ.) που αναλώνονται στην άσκηση των λειτουργιών αυτών.

5.5. Λεπτομερής περιγραφή των σχέσεων που υφίστανται μεταξύ της δραστηριότητας που πρόκειται να πωληθεί και άλλων επιχειρήσεων που ελέγχουν τα κοινοποιούντα μέρη (ανεξαρτήτως της μορφής της εκάστοτε σχέσης), όπως:

− συμβάσεις προμηθειών, παραγωγής, διανομής, παροχής υπηρεσιών ή άλλες,

− κοινά ενσώματα ή άυλα περιουσιακά στοιχεία,

− κοινό ή αποσπασμένο προσωπικό,

− κοινά συστήματα πληροφορικής ή άλλα συστήματα και

− κοινοί πελάτες.

5.6. Περιγραφή, σε γενικές γραμμές, όλων των σχετικών ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται ή/και ανήκουν στην επιχειρηματική δραστηριότητα που πρόκειται να πωληθεί, περιλαμβανομένων, σε κάθε περίπτωση, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικών σημάτων.

5.7. Οργανόγραμμα που αναφέρει τον αριθμό των ατόμων τα οποία εργάζονται σε καθέναν από τους τομείς λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας που πρόκειται να πωληθεί, καθώς και κατάλογο των εργαζόμενων που τυχόν είναι απολύτως απαραίτητοι για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της εν λόγω δραστηριότητας με περιγραφή των καθηκόντων τους.

5.8. Περιγραφή των πελατών της επιχειρηματικής δραστηριότητας που πρόκειται να πωληθεί, περιλαμβανομένου και καταλόγου των πελατών, περιγραφής των αντίστοιχων διαθέσιμων αρχείων και προσδιορισμό του συνολικού παραγόμενου κύκλου εργασιών καθεμιάς από τις προς πώληση επιχειρηματικές δραστηριότητες με καθένα από τους εν λόγω πελάτες (σε ευρώ και ως εκατοστιαίο ποσοστό του συνολικού κύκλου εργασιών της προς πώληση δραστηριότητας).

5.9. Χρηματοοικονομικά στοιχεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας που πρόκειται να πωληθεί, περιλαμβανομένου του κύκλου εργασιών και των Κερδών Προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (Ebitda) 1 των τελευταίων δύο ετών, καθώς και πρόβλεψη για την επόμενη διετία.

_____________

1 ΉΤΟΙ, Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation.

_________

5.10. Αναφορά και περιγραφή κάθε μεταβολής, την τελευταία διετία, στην οργάνωση της προς πώληση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή τις σχέσεις της με άλλες επιχειρήσεις που ελέγχονται από τα κοινοποιούντα μέρη.

5.11. Αναφορά και περιγραφή τυχόν αλλαγών που προγραμματίζονται για την επόμενη διετία σε σχέση με την οργάνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που πρόκειται να πωληθεί ή τις σχέσεις της με άλλες επιχειρήσεις που ελέγχονται από τα κοινοποιούντα μέρη.

5.12. Περιγραφή των τομέων στους οποίους η επιχειρηματική δραστηριότητα που πρόκειται να πωληθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις δεσμεύσεις που προτάθηκαν διαφέρει από τη φύση και το εύρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας όπως λειτουργεί σήμερα.

5.13. Εξήγηση των λόγων για τους οποίους, κατά τη γνώμη σας, η επιχειρηματική δραστηριότητα θα αποκτηθεί από κατάλληλο αγοραστή εντός του χρονικού ορίζοντα που προβλέπεται στις αναλαμβανόμενες δεσμεύσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Έντυπο − πρότυπο Εκποίησης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων

Υπόθεση:

[Αριθμός πρωτοκόλλου γνωστοποίησης…]− [Τίτλος…]

Βάσει του άρθρου 8 παρ. 8 ν.3959/2011, [υποδείξτε τις επιχειρήσεις που προτείνουν τις Δεσμεύσεις] (τα «Μέρη») με το παρόν αναλαμβάνουν τις εξής Δεσμεύσεις ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού («Ε.Α»), προκειμένου να επιτρέψει στην Ε.Α. να κηρύξει [περιγραφή της γνωστοποιηθείσας πράξης, π.χ. απόκτηση της… ] συμβατή με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 δυνάμει απόφασης της βάσει του άρθρου 8 παρ. 8 ν.3959/2011 (η «Απόφαση»).

Οι δεσμεύσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης, εκτός αν άλλως αναφέρεται σε επιμέρους σημεία των δεσμεύσεων.

Το παρόν κείμενο θα ερμηνεύεται βάσει της Απόφασης στο βαθμό που οι Δεσμεύσεις επισυνάπτονται ως όροι και υποχρεώσεις, στο γενικότερο πλαίσιο του ν.3959/2011.

ΤΜΗΜΑ Α. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για το σκοπό των Δεσμεύσεων, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την ακόλουθη ερμηνεία:

Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που ελέγχονται από τα Μέρη ή/και από τις τελικές ελέγχουσες μητρικές επιχειρήσεις των Μερών. Η έννοια του ελέγχου θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του ν.3959/2011.

Ολοκλήρωση: η μεταφορά του νόμιμου τίτλου της Εκποιούμενης Δραστηριότητας στον Αγοραστή.

Εκποιούμενη Δραστηριότητα: η επιχειρηματική δραστηριότητα ή δραστηριότητες, όπως ορίζονται στο Τμήμα Β και το Παράρτημα, την οποία ή τις οποίες τα Μέρη δεσμεύονται να εκποιήσουν.

Εντολοδόχος Εκποίησης: ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από τα Μέρη, εγκεκριμένα από την Επιτροπή και διορισμένα από τη [Χ] που έχουν λάβει από τη [Χ] την αποκλειστική Εντολή του Εντολοδόχου να πωλήσουν την Εκποιούμενη Δραστηριότητα σε Αγοραστή χωρίς τον προσδιορισμό ελάχιστης τιμής.

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος: η ημερομηνία κοινοποίησης του διατακτικού Απόφασης, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν με ίδια ημερομηνία της γνωστοποιούσας.

Πρώτη Περίοδος Εκποίησης: περίοδος [•] μηνών αρχόμενη από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος.

Διαχειριστής Εκποιούμενης Δραστηριότητας (Hold Separate Manager): το πρόσωπο που διορίζεται από την [Χ] για την καθημερινή διαχείριση της Εκποιούμενης Δραστηριότητας, υπό την επίβλεψη του Επιβλέποντος Εντολοδόχου.

Κρίσιμο Προσωπικό: το προσωπικό που είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της Εκποιούμενης Δραστηριότητας.

Επιβλέπων Εντολοδόχος: ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από τα Μέρη, εγκεκριμένα από την Επιτροπή και διορισμένα από τη [Χ] που έχουν καθήκον την εποπτεία της συμμόρφωσης της [Χ] με τους όρους και τις υποχρεώσεις που επισυνάπτονται στην Απόφαση.

Προσωπικό: όλο το προσωπικό το οποίο εργάζεται για την Εκποιούμενη Δραστηριότητα, περιλαμβανομένου του Βασικού Προσωπικού, το προσωπικό που είναι αποσπασμένο στην Εκποιούμενη Δραστηριότητα, το κοινό προσωπικό και το πρόσθετο προσωπικό, όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα.

Αγοραστής: η οντότητα που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή ως αποκτώσα την Εκποιούμενη Δραστηριότητα σύμφωνα με τα κριτήρια που παρουσιάζονται στο Τμήμα Δ.

Εντολοδόχος (οι): ο Επιβλέπων Εντολοδόχος και ο Εντολοδόχος της Εκποίησης.

Περίοδος Εκποίησης Εντολοδόχου: περίοδος [•] μηνών αρχόμενη από το τέλος της Πρώτης Περιόδου Εκποίησης.

[Χ]: [αναφέρετε την πλήρη επωνυμία και τον διακρπικό τίτλο της Επιχείρησης που θα εκποιήσει τη δραστηριότητα της], ΑΡΜΑΕ […], που εδρεύει […].

ΤΜΗΜΑ Β. Η ΕΚΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Δέσμευση Εκποίησης

1. Προκειμένου να αποκατασταθεί ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός η [Χ] δεσμεύεται να εκποιήσει την Εκποιούμενη Δραστηριότητα μέχρι το τέλος της Περιόδου Εκποίησης Εντολοδόχου σαν δραστηριότητα σε λειτουργία σε αγοραστή και σύμφωνα με όρους πώλησης εγκεκριμένους από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 15. Προκειμένου να υλοποιηθεί η εκποίηση η [Χ] δεσμεύεται στην εύρεση αγοραστή και τη σύναψη τελικής δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπωλησίας για την πώληση της Εκποιούμενης Δραστηριότητας εντός της Πρώτης Περιόδου Εκποίησης. Αν η [Χ] δεν έχει συνάψει τέτοια συμφωνία στο τέλος της Πρώτης Περιόδου Εκποίησης, η [Χ] θα δώσει στον Εντολοδόχο της Εκποίησης αποκλειστική εντολή να πωλήσει την Εκποιούμενη Δραστηριότητα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 24 εντός της Περιόδου Εκποίησης Εντολοδόχου. [Η ακόλουθη πρόταση θα αναφερθεί στην περίπτωση του προεγκεκριμένου αγοραστή («up front buyer»): H προτεινόμενη συγκέντρωση δε θα υλοποιηθεί εκτός και μέχρι η [Χ] ή ο Εντολοδόχος Εκποίησης υπογράψει δεσμευτική συμφωνία αγοραπωλησίας της Εκποιούμενης Δραστηριότητας και η Ε.Α. δώσει την έγκριση της για τον αγοραστή και τους όρους της πώλησης σύμφωνα με την παράγραφο 15.]

2. Η [Χ] θα θεωρείται ότι έχει συμμορφωθεί με αυτή τη δέσμευση αν στο τέλος της Περιόδου Εκποίησης Εντολοδόχου η [Χ] έχει συνάψει τελική δεσμευτική συμφωνία αγοραπωλησίας, αν η Επιτροπή εγκρίνει τον Αγοραστή και τους όρους σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 15 και αν η ολοκλήρωση της πώλησης της Εκποιούμενης Δραστηριότητας πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μετά την έγκριση από την Επιτροπή του αγοραστή και των όρων της πώλησης.

3. Προκειμένου να διατηρηθεί το διαρθρωτικό αποτέλεσμα των Δεσμεύσεων, τα Μέρη, για περίοδο δέκα (10) ετών μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος δεν θα αποκτήσουν άμεση ή έμμεση επιρροή σε όλη ή μέρος της Εκποιούμενης Δραστηριότητας, εκτός εάν η Επιτροπή έχει προηγουμένως διαπιστώσει ότι η δομή της αγοράς έχει μεταβληθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε η απουσία επιρροής επί της Εκποιούμενης Δραστηριότητας δεν είναι πλέον απαραίτητη προκειμένου η προτεινόμενη συγκέντρωση να καταστεί συμβατή με τον ανταγωνισμό.

Δομή και Ορισμός της Εκποιούμενης Δραστηριότητας

4. Η Εκποιούμενη Δραστηριότητα συνίσταται [περιγράψτε συνοπτικά την Εκποιούμενη Δραστηριότητα]. Η παρούσα νομική και λειτουργική δομή της Εκποιούμενης Δραστηριότητας όπως λειτουργεί μέχρι σήμερα περιγράφεται στο Παράρτημα. Η Εκποιούμενη Δραστηριότητα, η οποία περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα, περιλαμβάνει:

(α) όλα τα ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) τα οποία συμβάλλουν στην τρέχουσα λειτουργία ή είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της Εκποιούμενης Δραστηριότητας,

(β) όλες τις άδειες και εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί από οποιαδήποτε κυβερνητική υπηρεσία για λογαριασμό της Εκποιούμενης Δραστηριότητας,

(γ) όλα τα συμβόλαια, δεσμεύσεις και παραγγελίες πελατών της Εκποιούμενης Δραστηριότητας, τα αρχεία πελατών, πιστώσεων και άλλα αρχεία της Εκποιούμενης Δραστηριότητας (στοιχεία τα οποία στο εξής θα αναφέρονται ως «Περιουσιακά στοιχεία»), (δ) το Προσωπικό και

(ε) Το όφελος, για μία μεταβατική περίοδο [αναφέρατε] ετών μετά την Ολοκλήρωση και βάσει όρων και προϋποθέσεων αντίστοιχων με τα τρέχοντα που ισχύουν για την Εκποιούμενη Δραστηριότητα, όλων των τρεχουσών συμφωνιών βάσει των οποίων η [Χ] ή οι Συνδεδεμένες με αυτή Επιχειρήσεων προμηθεύει με προϊόντα ή υπηρεσίες την Εκποιούμενη Δραστηριότητα, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα, εκτός ένα συμφωνηθούν διαφορετικά με τον Αγοραστή. [Το παρόν θα συμπεριληφθεί στις περιπτώσεις όπου η Εκποιούμενη Δραστηριότητα απαιτεί μία διαρκή σχέση μεταξύ των Μερών προκειμένου να είναι πλήρως βιώσιμη και ανταγωνιστική.]

ΤΜΗΜΑ Γ. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Διατήρηση Βιωσιμότητας. Εμπορευσιμότητας και Ανταγωνιστικότητας

5. Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και μέχρι την Ολοκλήρωση η [Χ] θα διατηρεί την οικονομική βιωσιμότητα, εμπορευσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της Εκποιούμενης Δραστηριότητας, σύμφωνα με την καλή επιχειρηματική πρακτική και θα ελαχιστοποιεί, όσο το δυνατόν περισσότερο, οποιοδήποτε κίνδυνο απώλειας της ανταγωνιστικής δυνατότητας της Εκποιούμενης Δραστηριότητας. Συγκεκριμένα η [Χ] αναλαμβάνει:

(α) να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία μπορεί να έχει σημαντικό δυσμενές αποτέλεσμα στην αξία, διαχείριση ή ανταγωνιστικότητα της Εκποιούμενης Δραστηριότητας ή η οποία μπορεί να μεταβάλει τη φύση και το εύρος της δραστηριότητας ή τη βιομηχανική ή εμπορική στρατηγική ή την επενδυτική πολιτική της Εκποιούμενης Δραστηριότητας,

(β) να διαθέσει επαρκείς πόρους για την ανάπτυξη της Εκποιούμενης Δραστηριότητας επί τη βάση και για τη συνέχεια των υπαρχόντων σχεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας,

(γ) να λάβει όλα τα εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανόμενων κατάλληλων κινήτρων (βάσει των επιχειρηματικών πρακτικών), προκειμένου να ενθαρρύνει όλο το Κρίσιμο Προσωπικό να παραμείνει στην Εκποιούμενη Δραστηριότητα.

Υποχρεώσεις των Μερών σχετικά με το διαχωρισμό της Εκποιούμενης Δραστηριότητας

6. Η [Χ] δεσμεύεται, από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και μέχρι την Ολοκλήρωση, θα φροντίσει για το διαχωρισμό της Εκποιούμενης Δραστηριότητας από την διατηρούμενη και να εξασφαλίσει ότι το Κρίσιμο Προσωπικό της Εκποιούμενης Δραστηριότητας −συμπεριλαμβανομένου του Διαχειριστή Εκποιούμενης Δραστηριότητας − δεν έχει καμία ενασχόληση με τη διατηρούμενη δραστηριότητα και αντιστρόφως. Η [Χ] θα εξασφαλίσει, επίσης, ότι το Προσωπικό δεν δίνει αναφορές σε οποιοδήποτε άτομο εκτός της Εκποιούμενης Δραστηριότητας.

7. Μέχρι την Ολοκλήρωση, η [Χ] θα συνδράμει στο έργο του Επιβλέποντος Εντολοδόχου προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η Εκποιούμενη Δραστηριότητα διευθύνεται ως μία οντότητα διακεκριμένη και δυνάμενη να πωληθεί χωριστή από την διατηρούμενη από τα Μέρη επιχειρηματική δραστηριότητα. Η [Χ] θα διορίσει έναν Διαχειριστή Εκποιούμενης Δραστηριότητας, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της Εκποιούμενης Δραστηριότητας, υπό την επίβλεψη του Επιβλέποντος Εντολοδόχου. Ο Διαχειριστής Εκποιούμενης Δραστηριότητας θα διοικεί την Εκποιούμενη Δραστηριότητα ανεξάρτητα και προς όφελος της και με σκοπό τη διατήρηση της οικονομικής της βιωσιμότητας, εμπορευσιμότητας και ανταγωνιστικότητας και της ανεξαρτησίας της από τη διατηρούμενη από τα Μέρη δραστηριότητα.

8. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Εκποιούμενη Δραστηριότητα τηρείτε και διοικείται ως μία ξεχωριστή οντότητα ο Επιβλέπων Εντολοδόχος θα εξασκεί τα δικαιώματα της [Χ] ως μέτοχος στην Εκποιούμενη Δραστηριότητα (εκτός των δικαιωμάτων στα μερίσματα που οφείλονται πριν την Ολοκλήρωση), με σκοπό να λειτουργεί προς το όφελος της επιχείρησης, ως ανεξάρτητος οικονομικός επενδυτής, και με σκοπό να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της [Χ] βάσει των Δεσμεύσεων. Επιπλέον, ο Επιβλέπων Εντολοδόχος θα έχει την εξουσία να αντικαθιστά κάποια από τα μέλη του επιβλέποντος συμβουλίου ή μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη του διοικητικού συμβουλίου, που έχουν διοριστεί για λογαριασμό της [Χ]. Κατόπιν αιτήματος του Επιβλέποντος Εντολοδόχου, η [Χ] θα παρατηθεί από μέλος των συμβουλίων ή θα υποχρεώσει αυτά τα μέλη να παραιτηθούν. [Η ακόλουθη παράγραφος ενσωματώνεται στο παρόν στις περιπτώσεις όπου μία επιχείρηση ή μία συμμετοχή στην επιχείρηση πρέπει να εκποιηθεί και είναι απαραίτητος ένας αυστηρός διαχωρισμός της επιχειρηματικής δομής]

Αυτονομία

9. Η [Χ] θα υλοποιήσει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος δε θα αποκτήσει επιχειρηματικά μυστικά, τεχνογνωσία, εμπορικές πληροφορίες ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία εμπιστευτικού ή αποκλειστικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την Εκποιούμενη Δραστηριότητα. Ειδικότερα, η συμμετοχή της Εκποιούμενης Δραστηριότητας σε κεντρικό δίκτυο πληροφορικής θα διαχωρίζεται κατά το δυνατόν, χωρίς να υποβαθμίζεται η βιωσιμότητα της Εκποιούμενης Δραστηριότητας. Η [Χ] μπορεί να αποκτά πληροφορίες που σχετίζονται με την Εκποιούμενη Δραστηριότητα, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκποίηση της Εκποιούμενης Δραστηριότητας ή των οποίων η αποκάλυψη απαιτείται αό το νόμο.

Όρος μη προσέλκυσης (Non sollicitation clause)

10. Τα Μέρη αναλαμβάνουν, καθώς και οι Συνδεδεμένες με αυτά Επιχειρήσεις, να μην προσελκύσουν το Κρίσιμο Προσωπικό της Εκποιούμενης Δραστηριότητας για μία περίοδο [Χ] μετά την Ολοκλήρωση.

Προληπτικός έλεγγος

11. Προκειμένου οι υποψήφιοι αγοραστές να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τον αναγκαίο προληπτικό έλεγχο της Εκποιούμενης Δραστηριότητας και με τις συνήθεις εξασφαλίσεις εμπιστευτικότητας και αναλόγως με το στάδιο της εκποίησης, η [Χ] θα προσφέρει στους υποψήφιους αγοραστές

(α) επαρκείς πληροφορίες αναφορικά με την Εκποιούμενη Δραστηριότητα.

(β) επαρκείς πληροφορίες αναφορικά με το Προσωπικό και θα τους δώσει εύλογη πρόσβαση στο Προσωπικό.

Εκθέσεις

12. Η [Χ] υποβάλλει έγγραφες εκθέσεις σχετικά με τους υποψήφιους αγοραστές της Εκποιούμενης Δραστηριότητας και ενημέρωση σχετικά με προσφορές από υποψήφιους αγοραστές στην Επιτροπή και τον Επιβλέποντα Εντολοδόχο εντός δέκα (10) ημερών από το τέλος εκάστου μήνα μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος (εκτός αν άλλως ζητηθεί από την Επιτροπή).

13. Τα Μέρη θα ενημερώνουν την Επιτροπή και τον Επιβλέποντα Εντολοδόχο σχετικά με την προετοιμασία των εγγράφων του data room και τη διαδικασία προληπτικού ελέγχου και θα υποβάλλουν αντίγραφο του ενημερωτικού φυλλαδίου στην Επιτροπή και τον Επιβλέποντα Εντολοδόχο προτού στείλουν το φυλλάδιο σε υποψήφιους αγοραστές.

ΤΜΗΜΑ Δ. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

14. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η άμεση αποκατάσταση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού, ο Αγοραστής, προκειμένου να εγκριθεί από την Επιτροπή, πρέπει:

(α) να είναι ανεξάρτητος από τα Μέρη και να μη συνδέεται μαζί τους,

(β) να έχει οικονομικούς πόρους, αποδεδειγμένη εμπειρία και κίνητρο να διατηρήσει και να αναπτύξει την Εκποιούμενη Δραστηριότητα ως βιώσιμη και ενεργό μονάδα που είναι σε θέση να ανταγωνισθεί τα Μέρη και άλλους ανταγωνιστές,

(γ) να μην είναι πιθανό να δημιουργήσει, βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεση της η Επιτροπή, εκ πρώτης όψεως προβλήματα ανταγωνισμού και να μην υπάρχει κίνδυνος η υλοποίηση των Δεσμεύσεων να καθυστερήσει και ιδίως να αναμένεται εύλογα ότι θα λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή για την εξαγορά της Εκποιούμενης Δραστηριότητας (τα ως άνω κριτήρια του αγοραστή καλούνται στο εξής οι «Απαιτήσεις του Αγοραστή»).

15. Η τελική δεσμευτική συμφωνία αγοραπωλησίας θα εξαρτάται από την έγκριση της Επιτροπής. Όταν η [Χ] έχει συμφωνήσει με έναν αγοραστή, θα υποβάλλει πλήρως τεκμηριωμένη και αιτιολογημένη πρόταση, η οποία θα περιλαμβάνει αντίγραφο της τελικής συμφωνίας, στην Επιτροπή και τον Επιβλέποντα Εντολοδόχο. Η [Χ] πρέπει να μπορεί να αποδείξει στην Επιτροπή ότι ο αγοραστής πληροί τις Απαιτήσεις του Αγοραστή και ότι η Εκποιούμενη Δραστηριότητα πωλείται με τρόπο συνεπή με τις Δεσμεύσεις. Για την έγκριση, η Επιτροπή βεβαιώνει ότι ο αγοραστής πληροί τις Απαιτήσεις του Αγοραστή και ότι η Εκποιούμενη Δραστηριότητα πωλείται με τρόπο συνεπή με τις Δεσμεύσεις. Η Επιτροπή μπορεί, να εγκρίνει την πώληση της Εκποιούμενης Δραστηριότητας χωρίς ένα ή περισσότερα εκ των Περιουσιακών Στοιχείων ή μέρη του Προσωπικού, εάν αυτό δεν επιδρά στη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της Εκποιούμενης Δραστηριότητας, μετά την πώληση, λαμβάνοντας υπόψη τον προτεινόμενο αγοραστή.

ΤΜΗΜΑ Ε. ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ

Ι. Διαδικασία διορισμού

16. Η [Χ] διορίζει Επιβλέποντα Εντολοδόχο για να πραγματοποιήσει όσα προβλέπονται στις Δεσμεύσεις για τον Επιβλέποντα Εντολοδόχο. Εάν η [Χ] δεν έχει συνάψει τελική δεσμευτική συμφωνία αγοραπωλησίας ένα μήνα πριν το τέλος της Πρώτης Περιόδου Εκποίησης ή εάν η Επιτροπή έχει απορρίψει αγοραστή προτεινόμενο από τη [Χ] την περίοδο εκείνη η αργότερα, η [Χ] διορίζει Εντολοδόχο της Εκποίησης για να πραγματοποιήσει, όσα προβλέπονται στις Δεσμεύσεις για τον Εντολοδόχο της Εκποίησης. Ο διορισμός του Εντολοδόχου της Εκποίησης ισχύει μετά την έναρξη της Περιόδου Εκποίησης Εντολοδόχου.

17. Ο Εντολοδόχος πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τα Μέρη, να διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για να εκτελέσει την εντολή του, για παράδειγμα ως τράπεζα επενδύσεων ή σύμβουλος ή ελεγκτής και δεν θα έχει ούτε θα έχει εκτεθεί σε σύγκρουση συμφερόντων. Ο Εντολοδόχος αμείβεται από τα Μέρη με τρόπο που να μην εμποδίζει την ανεξάρτητη και αποτελεσματική εκτέλεση της εντολής του. Ειδικότερα, όταν το πακέτο αμοιβής του Εντολοδόχου της Εκποίησης περιλαμβάνει επιπλέον αμοιβή επιτυχίας αναφορικά με την τελική αξία πώλησης της Εκποιούμενης Δραστηριότητας, η αμοιβή θα συνδέεται και με την εκποίηση εντός της Περιόδου Εκποίησης Εντολοδόχου.

Πρόταση από τα Μέρη

18. Εντός τριών εβδομάδων μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, η [Χ] υποβάλει για έγκριση στην Επιτροπή λίστα με ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τα οποία η [Χ] προτείνει να διορίσει ως Επιβλέποντα Εντολοδόχο. Όχι αργότερα από ένα μήνα πριν από το τέλος της Πρώτης Περιόδου Εκποίησης, η [Χ] θα υποβάλει για έγκριση στην Επιτροπή λίστα με ένα ή περισσότερα πρόσωπα τα οποία η [Χ] προτείνει να διορίσει ως Εντολοδόχο της Εκποίησης. Η πρόταση θα περιλαμβάνει επαρκή στοιχεία προκειμένου η Επιτροπή να βεβαιώσει ότι ο προτεινόμενος Εντολοδόχος πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 17 και θα περιλαμβάνει:

(α) όλους τους όρους της προτεινόμενης εντολής, που είναι απαραίτητοι για να μπορέσει ο Εντολοδόχος να εκτελέσει τα καθήκοντα του σύμφωνα με τις παρούσες Δεσμεύσεις,

(β) γενική παρουσίαση του προγράμματος εργασίας που θα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Εντολοδόχος θα εκτελέσει τα καθήκοντα του,

(γ) διευκρίνιση εάν ο προτεινόμενος Εντολοδόχος θα ενεργεί ως Επιβλέπων Εντολοδόχος και ως Εντολοδόχος της Εκποίησης ή εάν διαφορετικοί εντολοδόχοι προτείνονται για τις δύο θέσεις.

Έγκριση ή απόρριψη από την Επιτροπή

19. Η Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια να εγκρίνει ή να απορρίψει τον προτεινόμενο ή τους προτεινόμενους Εντολοδόχους και να εγκρίνει την προτεινόμενη εντολή με όσες τροποποιήσεις κρίνει αναγκαίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του(ς). Αν μόνο ένα όνομα εγκριθεί, η [Χ] θα διορίσει ή θα προκαλέσει το διορισμό αυτού του ατόμου ή του οργανισμού ως Εντολοδόχου, σύμφωνα με την εντολή που εγκρίθηκε από την Επιτροπή. Εάν εγκριθούν περισσότερα από ένα ονόματα, η [Χ] θα είναι ελεύθερη να επιλέξει τον Εντολοδόχο από τα εγκριθέντα ονόματα. Ο Εντολοδόχος διορίζεται εντός μίας εβδομάδας από την έγκριση της Επιτροπής, σύμφωνα με την εντολή που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή.

Νέα πρόταση από τα Μέρη

20. Αν απορριφθούν όλοι οι προτεινόμενοι Εντολοδόχοι, η [Χ] υποβάλλει τα ονόματα τουλάχιστον δύο ακόμη ατόμων ή οργανισμών εντός μίας εβδομάδας, αφότου λάβει γνώση της απόρριψης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τη διαδικασία που παρουσιάζεται στις παραγράφους 16 και 19.

Εντολοδόχος επιλεγμένος από την Επιτροπή

21. Εάν όλοι οι προτεινόμενοι Εντολοδόχοι απορριφθούν από την Επιτροπή, η Επιτροπή θα επιλέξει Εντολοδόχο, τον οποίο η [Χ] θα διορίσει ή θα προκαλέσει το διορισμό του, σύμφωνα με την εντολή του εντολοδόχου που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή.

II. Καθήκοντα του Εντολοδόχου

22. O Εντολοδόχος θα αναλάβει τα καθορισμένα καθήκοντα του προκειμένου να εξασφαλίσει συμμόρφωση με τις Δεσμεύσεις. Η Επιτροπή μπορεί, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν απαίτησης του Εντολοδόχου ή της [Χ] να δώσει εντολές ή οδηγίες στον Εντολοδόχο προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους όρους και τις υποχρεώσεις που επισυνάπτονται στην απόφαση.

Καθήκοντα και υποχρεώσεις του Επιβλέποντος Εντολοδόχου

23. Ο Επιβλέπων Εντολοδόχος:

(1) στην πρώτη του έκθεση στην Επιτροπή θα προτείνει ένα λεπτομερές πρόγραμμα εργασίας στο οποίο θα περιγράφει, πώς σκοπεύει να εποπτεύσει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις και τους όρους που επισυνάπτονται στην Απόφαση.

(2) επιβλέπει την καθημερινή διαχείριση της Εκποιούμενης Δραστηριότητας με σκοπό να εξασφαλίσει τη συνεχή οικονομική της βιωσιμότητα, εμπορευσιμότητα και ανταγωνιστικότητα και επιβλέπει τη συμμόρφωση της [Χ] με τους όρους και τις υποχρεώσεις που επισυνάπτονται στην Απόφαση. Προς το σκοπό αυτό ο Επιβλέπων Εντολοδόχος:

(α) επιβλέπει τη διατήρηση της οικονομικής βιωσιμότητας, εμπορευσιμότητας και ανταγωνιστικότητας της Εκποιούμενης Δραστηριότητας και τη διατήρηση του κατά το μέτρο του δυνατού διαχωρισμού της Εκποιούμενης Δραστηριότητας από τις επιχειρήσεις που διατηρούνται από τα Μέρη, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 των Δεσμεύσεων.

(β) επιβλέπει τη διαχείριση της Εκποιούμενης Δραστηριότητας ως διακριτή και υπό πώληση οντότητα σύμφωνα με την παράγραφο 7 των Δεσμεύσεων.

(γ) (i) σε συνεργασία με την [Χ] προσδιορίζει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, η [Χ] δεν θα αποκτήσει επαγγελματικά μυστικά, τεχνογνωσία, εμπορικές πληροφορίες ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία εμπιστευτικού ή αποκλειστικού χαρακτήρα σχετικά με την Εκποιούμενη Δραστηριότητα. Ειδικότερα προσπαθεί κατά το δυνατόν για το διαχωρισμό της συμμετοχής της Εκποιούμενης Δραστηριότητας σε κεντρικό δίκτυο πληροφορικής, χωρίς να υποβαθμίζεται η βιωσιμότητα της Εκποιούμενης Δραστηριότητας και (ii) αποφασίζει, εάν πληροφορίες μπορούν να κοινοποιηθούν στην [Χ], εφόσον η κοινοποίηση είναι εύλογα απαραίτητη προκειμένου η [Χ] να μπορέσει να υλοποιήσει την εκποίηση ή εφόσον η κοινοποίηση απαιτείται από το νόμο.

(δ) επιβλέπει τον διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων και την κατανομή του Προσωπικού μεταξύ της Εκποιούμενης Δραστηριότητας και της [Χ] ή των Συνδεδεμένων με αυτή Επιχειρήσεων.

(3) αναλαμβάνει όλες τις άλλες λειτουργίες που έχουν ανατεθεί στον Επιβλέποντα Εντολοδόχο σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που επισυνάπτονται στην Απόφαση.

(4) προτείνει στη [Χ] τα μέτρα που ως Επιβλέπων Εντολοδόχος, θεωρεί απαραίτητα για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση της με τους όρους και τις υποχρεώσεις που επισυνάπτονται στην Απόφαση, και ειδικότερα τη διατήρηση της πλήρους οικονομικής βιωσιμότητας, εμπορευσιμότητας ή ανταγωνιστικότητας της Εκποιούμενης Δραστηριότητας, τη διατήρηση του διαχωρισμού της Εκποιούμενης Δραστηριότητας και τη μη−κοινοποίηση ανταγωνιστικώς ευαίσθητων πληροφοριών.

(5) εξετάζει και αξιολογεί πιθανούς αγοραστές, καθώς και την πρόοδο της διαδικασίας εκποίησης και βεβαιώνει ότι, ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας εκποίησης (α) οι υποψήφιοι αγοραστές έχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την Εκποιούμενη Δραστηριότητα και το Προσωπικό, ιδίως με την εξέταση, εάν είναι διαθέσιμα, των εγγράφων του data room, του ενημερωτικού φυλλαδίου και της διαδικασίας προληπτικού ελέγχου και (β) ότι οι υποψήφιοι αγοραστές έχουν εύλογη πρόσβαση στο Προσωπικό.

(6) υποβάλλει στην Επιτροπή έγγραφη έκθεση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το τέλος εκάστου μήνα, την οποία ταυτόχρονα στέλνει σε μη εμπιστευτική έκδοση στη [Χ]. Η έκθεση θα καλύπτει τη λειτουργία και διαχείριση της Εκποιούμενης Δραστηριότητας, ώστε η Επιτροπή να μπορεί να αξιολογήσει, εάν η δραστηριότητα διατηρείται με τρόπο συνεπή με τις Δεσμεύσεις και την πρόοδο της διαδικασίας εκποίησης καθώς, επίσης, και τους υποψήφιους αγοραστές. Επιπλέον αυτών των εκθέσεων, ο Επιβλέπων Εντολοδόχος υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση έγγραφη έκθεση στην Επιτροπή, την οποία ταυτόχρονα στέλνει σε μη εμπιστευτική έκδοση στη [Χ], αν εκτιμά για εύλογη αιτία ότι η [Χ] δε συμμορφώνεται με τις Δεσμεύσεις.

(7) εντός μίας εβδομάδας από τη λήψη της τεκμηριωμένης πρότασης που αναφέρεται στην παράγραφο 15, υποβάλλει στην Επιτροπή αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την καταλληλότητα και την ανεξαρτησία του προτεινόμενου αγοραστή και τη βιωσιμότητα της Εκποιούμενης Δραστηριότητας μετά την Πώληση και κατά πόσο η Εκποιούμενη Δραστηριότητα πωλείται με τρόπο συνεπή με τους όρους και τις υποχρεώσεις που επισυνάπτονται στην Απόφαση, και ειδικότερα, ένα είναι σχετικό, εάν η Πώληση της Εκποιούμενης Δραστηριότητας χωρίς ένα ή περισσότερα από τα Περιουσιακά Στοιχεία ή μέρος του Προσωπικού επηρεάζει τη βιωσιμότητα της Εκποιούμενης Δραστηριότητας μετά την πώληση, λαμβάνοντας υπόψη τον προτεινόμενο αγοραστή.

Καθήκοντα και υποχρεώσεις του Εντολοδόχου της Εκποίησης

24. Εντός της Περιόδου Εκποίησης Εντολοδόχου, ο Εντολοδόχος της Εκποίησης πωλεί, δυνάμει και των προβλέψεων στην ειδική σύμβαση εντολής που θα συνάψει με τη [Χ], την Εκποιούμενη Δραστηριότητα σε αγοραστή, υπό την προϋπόθεση και αφού έχει συναινέσει και η [Χ], ότι η Επιτροπή έχει εγκρίνει και τον αγοραστή και την τελική δεσμευτική συμφωνία αγοραπωλησίας σύμφωνα με τη διαδικασία που παρουσιάζεται στην παράγραφο 15. Ο Εντολοδόχος της Εκποίησης θα περιλάβει στην συμφωνία αγοραπωλησίας τις διατάξεις και τους όρους που θεωρεί απαραίτητους για την ταχεία πώληση εντός της Περιόδου Εκποίησης Εντολοδόχου. Ειδικότερα, ο Εντολοδόχος της Εκποίησης μπορεί να περιλάβει στη συμφωνία αγοραπωλησίας τις συνήθεις δηλώσεις, εγγυήσεις και αποζημιώσεις που κρίνονται ευλόγως απαραίτητες για την πραγματοποίηση της πώλησης. Ο Εντολοδόχος της Εκποίησης θα προστατεύσει τα νόμιμα οικονομικά συμφέροντα της [Χ], υπό την προϋπόθεση ότι η [Χ] θα υποχρεούται να εκποιήσει την εν λόγω δραστηριότητα χωρίς προσδιορισμό ελάχιστης τιμής εντός της Περιόδου Εκποίησης Εντολοδόχου.

25. Εντός της περιόδου Εκποίησης Εντολοδόχου (ή άλλως κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής) ο Εντολοδόχος της Εκποίησης θα υποβάλλει στην Επιτροπή πλήρη μηνιαία έκθεση σχετικά με την πρόοδο της διαδικασίας εκποίησης. Αυτές οι εκθέσεις θα υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το τέλος εκάστου μήνα με ταυτόχρονη αποστολή αντιγράφου στον Επιβλέποντα Εντολοδόχο και αντιγράφου σε μη εμπιστευτική έκδοση στα Μέρη.

III. Καθήκοντα και υποχρεώσεις των Μερών

26. Η [Χ] θα προσφέρει και θα υποχρεώνει τους συμβούλους της να προσφέρουν στον Εντολοδόχο όλη τη συνεργασία, αρωγή και πληροφόρηση που μπορεί εύλογα να ζητήσει ο Εντολοδόχος για να εκτελέσει το έργο του. Ο Εντολοδόχος θα έχει πλήρη και ολοκληρωμένη πρόσβαση σε όλα τα βιβλία, έγγραφα, προσωπικό διαχείρισης ή άλλο, εγκαταστάσεις, χώρους και τεχνικές πληροφορίες της Εκποιούμενης Δραστηριότητας που είναι απαραίτητα για να εκπληρώσει τα καθήκοντα του σύμφωνα με τις Δεσμεύσεις και η [Χ] και η Εκποιούμενη Δραστηριότητα θα προσφέρουν στον Εντολοδόχο κατόπιν σχετικού αιτήματος του αντίγραφο οποιουδήποτε εγγράφου. Η [Χ] και η Εκποιούμενη Δραστηριότητα θα διαθέσουν στον Εντολοδόχο ένα ή περισσότερα γραφεία στις εγκαταστάσεις τους και θα είναι διαθέσιμες για συναντήσεις προκειμένου να δώσουν στον Εντολοδόχο όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου του.

27. Η [Χ] προσφέρει στον Επιβλέποντα Εντολοδόχο, όλη τη διαχειριστική και διοικητική υποστήριξη που μπορεί, ευλόγως, να ζητήσει για τη διαχείριση της Εκποιούμενης Δραστηριότητας. Αυτό θα περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες διοικητικής υποστήριξης που σχετίζονται με την Εκποιούμενη Δραστηριότητα οι οποίες κατά την τρέχουσα περίοδο εκτελούνται σε κεντρικό επίπεδο (headquarters level). Η [Χ] θα προσφέρει και θα υποχρεώσει τους συμβούλους της να προσφέρουν στον Επιβλέποντα Εντολοδόχο κατόπιν αιτήματος του, τις πληροφορίες που διατίθενται στους υποψήφιους αγοραστές, ειδικότερα θα δώσει στον Επιβλέποντα Εντολοδόχο πρόσβαση στα έγγραφα του data room και όλες τις άλλες πληροφορίες που διατίθενται στους υποψήφιους αγοραστές κατά τη διαδικασία προληπτικού ελέγχου. Η [Χ] ενημερώνει τον Επιβλέποντα Εντολοδόχο σχετικά με πιθανούς αγοραστές, υποβάλλει λίστα υποψήφιων αγοραστών και κρατά τον Επιβλέποντα Εντολοδόχο ενήμερο για όλες τις εξελίξεις στη διαδικασία εκποίησης.

28. Η [Χ] θα δώσει ή θα υποχρεώσει τις Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις να δώσουν κατάλληλες εξουσίες, στον Εντολοδόχο της Εκποίησης να προχωρήσει στην πώληση, στην Ολοκλήρωση και όλες τις ενέργειες και δηλώσεις που ο Εντολοδόχος της Εκποίησης κρίνει απαραίτητες ή κατάλληλες για την πώληση και την Ολοκλήρωση, περιλαμβανομένου του διορισμού συμβούλων για να βοηθήσουν στη διαδικασία πώλησης. Κατόπιν αιτήματος του Εντολοδόχου της Εκποίησης, η [Χ] θα φροντίσει τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της πώλησης και την Ολοκλήρωση να υπογραφούν.

29. Η [Χ] αμείβει τον Εντολοδόχο και τους υπαλλήλους και αντιπροσώπους του (καθένας καλούμενος «Αμειβόμενο Μέρος»), θα προστατέψει κάθε Αμειβόμενο Μέρος και δια του παρόντος συμφωνεί ότι κάθε Αμειβόμενο Μέρος, δεν θα έχει καμία ευθύνη για υποχρεώσεις που σχετίζονται με τα καθήκοντα του Εντολοδόχου σύμφωνα με τις Δεσμεύσεις, εκτός εάν οι υποχρεώσεις αυτές προκύπτουν από δόλο, απερισκεψία, βαριά αμέλεια ή κακή πίστη του Εντολοδόχου, των υπαλλήλων, αντιπροσώπων ή συμβούλων του.

30. Με δαπάνες της [Χ], ο Εντολοδόχος μπορεί να προβαίνει σε διορισμό συμβούλων (ιδιαίτερα για χρηματοδοτικά και νομικά θέματα), υποκείμενο στην έγκριση της [Χ] (η οποία έγκριση δε θα πρέπει να παρακρατείται ή να καθυστερεί χωρίς εύλογη αιτία) αν ο Εντολοδόχος θεωρεί ότι ο διορισμός αυτών των συμβούλων είναι απαραίτητος ή κατάλληλος για την εκτέλεση των καθηκόντων και των υποχρεώσεων του σύμφωνα με την Εντολή, υπό την προϋπόθεση ότι οι αμοιβές και οι άλλες δαπάνες του Εντολοδόχου είναι εύλογες. Εάν η [Χ] αρνηθεί να εγκρίνει τους συμβούλους που προτείνονται από τον Εντολοδόχο η Επιτροπή μπορεί αντ’ αυτής να εγκρίνει τους συμβούλους, με προηγούμενη ακρόαση της [Χ]. Μόνο ο Εντολοδόχος θα έχει δικαίωμα να δίνει οδηγίες στους συμβούλους. Η παράγραφος 29 θα ισχύει αναλόγως. Κατά την Περίοδο Εκποίησης Εντολοδόχου, ο Εντολοδόχος της Εκποίησης μπορεί να χρησιμοποιεί συμβούλους οι οποίοι εργάστηκαν για την [Χ] κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εκποίησης, αν ο Εντολοδόχος της Εκποίησης κρίνει ότι μία τέτοια ενέργεια εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο την ταχεία πώληση.

IV. Αντικατάσταση, απαλλαγή και επαναδιορισμός του Εντολοδόχου

31. Αν ο Εντολοδόχος παύσει να εκτελεί τα καθήκοντα του σύμφωνα με τις Δεσμεύσεις ή για οποιαδήποτε άλλο βάσιμο λόγο, περιλαμβανομένης της έκθεσης του Εντολοδόχου σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων:

(α) η Επιτροπή μπορεί, μετά από προηγούμενη ακρόαση του Εντολοδόχου, να υποχρεώσει την [Χ] να αντικαταστήσει τον Εντολοδόχο ή

(β) η [Χ], με προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής, μπορεί να αντικαταστήσει τον Εντολοδόχο.

32. Αν ο Εντολοδόχος απομακρυνθεί σύμφωνα με την παράγραφο 31, ο Εντολοδόχος μπορεί να υποχρεωθεί να συνεχίσει το έργο του μέχρι να αναλάβει νέος Εντολοδόχος στον οποίο ο Εντολοδόχος έχει παραδώσει πλήρως όλες τις σχετικές πληροφορίες. Ο νέος Εντολοδόχος διορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που παρουσιάζεται στις παραγράφους 16 − 21.

33. Εκτός από την απομάκρυνση σύμφωνα με την παράγραφο 31, ο Εντολοδόχος παύει να ενεργεί ως Εντολοδόχος μόνο αφότου η Επιτροπή τον έχει απαλλάξει από τα καθήκοντα του, αφού έχει υλοποιήσει όλες τις Δεσμεύσεις που του ανατέθηκαν. Η Επιτροπή όμως μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει τον επαναδιορισμό του Επιβλέποντος Εντολοδόχου, αν κατόπιν φανεί ότι τα σχετικά διορθωτικά μέτρα δεν υλοποιήθηκαν πλήρως και ορθά.

ΤΜΗΜΑ ΣΤ. ΡΗΤΡΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

34. Η Επιτροπή μπορεί, όπου κρίνει κατάλληλο, σε απάντηση σχετικού εύλογου αιτήματος της [Χ] συνοδευόμενου από έκθεση από τον Επιβλέποντα Εντολοδόχο:

(i) Να παρατείνει τις προθεσμίες που προβλέπονται στις Δεσμεύσεις ή

(ii) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις να προβεί σε απαλλαγή, τροποποίηση ή αντικατάσταση μίας ή περισσοτέρων υποχρεώσεων στις παρούσες Δεσμεύσεις.

Σε όσες περιπτώσεις η [Χ] ζητά παράταση προθεσμίας, πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή, καταδεικνύοντας σχετική εύλογη αιτία, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την εκπνοή της προθεσμίας. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η [Χ] δικαιούται να ζητήσει παράταση εντός του τελευταίου μήνα οποιασδήποτε προθεσμίας.

………………………….

[Υπογραφή]

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

1. Η Εκποιούμενη Δραστηριότητα υπό την τρέχουσα λειτουργία συνίσταται από την παρακάτω νομική και λειτουργική δομή: [περιγράψτε τη νομική και λειτουργική δομή της Εκποιούμενης Δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου του οργανογράμματος]

2. Κατόπιν της παραγράφου 4 των Δεσμεύσεων, η Εκποιούμενη Δραστηριότητα περιλαμβάνει ειδικότερα καταρχήν:

(α) τα ακόλουθα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία: [αναφέρατε σχετικά, π.χ. Χ εργοστάσιο, ψ αποθήκη, κ.άλ.],

(β) τα ακόλουθα άυλα περιουσιακά στοιχεία: [αναφέρατε σχετικά, π.χ. σήματα, κ.άλ.],

(γ) τις ακόλουθες άδειες και εγκρίσεις: [αναφέρατε σχετικά]

(δ) τα ακόλουθα, κυρίως, συμβόλαια, δεσμεύσεις: [αναφέρατε σχετικά, π.χ. σήματα, κ.άλ.],

(ε) τα ακόλουθα αρχεία πελατών, πιστωτών και λοιπά αρχεία: [αναφέρατε τους βασικούς πελάτες, κ.άλ.]

(ε) το ακόλουθο Προσωπικό:

(στ) το ακόλουθο Κρίσιμο Προσωπικό: [λοιπά δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής Ιδιοκτησίας τα οποία τυχόν χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της Εκποιούμενης Δραστηριότητας

(γ) τους διακανονισμούς για την προμήθεια των ακόλουθων προϊόντων ή υπηρεσιών από τη [Χ] ή Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις για μία μεταβατική περίοδο έως [•] μετά την Ολοκλήρωση [αναφέρετε σχετικά]

3. Η Εκποιούμενη Δραστηριότητα δεν θα συμπεριλαμβάνει

(i) …. ,

(ii) ….

[αποτελεί ευθύνη των Μερών να αναφέρουν τι δε θα περιλαμβάνεται στην Εκποιούμενη Δραστηριότητα]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Σύμβαση − Πρότυπο Εντολοδόχου Εκποίησης ή/και Επιβλέποντος Εντολοδόχου

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΜΕΤΑΞΥ:

1. [Χ] [Σημειώστε την επωνυμία της εταιρίας η οποία πρόκειται να εκποιήσει τη δραστηριότητα της] (εφεξής [Χ]), με έδρα [αναφέρατε την πλήρη διεύθυνση] και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από [αναφέρατε όνομα, τίτλο του ατόμου που εκπροσωπεί την Χ στην παρούσα Σύμβαση],

ΚΑΙ

2. [Σημειώστε το όνομα, τη διεύθυνση και, ανάλογα με την περίπτωση, τα στοιχεία της εταιρείας του Εντολοδόχου], (εφεξής ο «Εντολοδόχος»)

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Στην Απόφαση [αναφέρετε το πλήρες όνομα και αριθμό της υπόθεσης] και σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 8 ν. 3959/2011, η [Χ] πρότεινε δεσμεύσεις (εφεξής οι «Δεσμεύσεις»), οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα ως Παράρτημα Ι, προκειμένου να καταστήσει δυνατό στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (εφεξής «Ε.Α.»), να κηρύξει τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά [Περιγραφή τη δραστηριότητας: π.χ. η απόκτηση της…/η δημιουργία κοινής επιχείρησης μεταξύ… ], συμβατή με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επί μέρους αγορές στις οποίες αφορά. Η Ε.Α. ενέκρινε τη γνωστοποιηθείσα πράξη με απόφαση της (εφεξής η «Απόφαση»), υπότην προϋπόθεση της πλήρους συμμόρφωσης με τους όρους και προϋποθέσεις που επισυνάπτονται στην Απόφαση (εφεξής οι «Όροι και Προϋποθέσεις»).

Σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις, η [Χ] αναλαμβάνει να εκποιήσει [Αναφέρατε την εκποιούμενη δραστηριότητα] και, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, η [Χ] ανέλαβε να διατηρεί την οικονομική βιωσιμότητα, εμπορευσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της Εκποιούμενης Δραστηριότητας. Για το λόγο αυτό, η [Χ] αναλαμβάνει να διορίσει Επιβλέποντα Εντολοδόχο για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων διατήρησης της Εκποιούμενης Δραστηριότητας χωριστής από τη διατηρούμενη από τις [Χ] επιχειρηματική δραστηριότητα και για την παρακολούθηση της διαδικασίας εκποίησης, και να διορίσει Εντολοδόχο Εκποίησης για την εκποίηση της εν λόγω δραστηριότητας εάν η [Χ] δεν επιτύχει να την εκποιήσει κατά την διάρκεια της Πρώτης Περιόδου Εκποίησης. Σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις, η [Χ] με την παρούσα αναθέτει καθήκοντα στον Εντολοδόχο και η παρούσα συμφωνία συνιστά την εντολή που αναφέρεται στις Δεσμεύσεις (εφεξής η «Εντολή»).

Ο διορισμός του Εντολοδόχου και των όρων της παρούσας Εντολής εγκρίθηκαν από την Ε.Α. στις [Αναφέρατε την ημερομηνία της εγκριτικής επιστολής].

Σε περίπτωση αμφισβήτησης, η Εντολή θα ερμηνεύεται βάσει: 1) των Όρων και Προϋποθέσεων και της Απόφασης και 2) του γενικού πλαισίου του εθνικού δικαίου, ήτοι των διατάξεων του Αστικού Κώδικα (άρθρα 713−729) και του ν. 3959/2011, και 3) της Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που είναι αποδεκτά βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 802/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η [Χ] και ο Εντολοδόχος εφεξής καλούμενοι και ως τα Μέρη, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Τμήμα Α. Ορισμοί

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Εντολή θα έχουν την έννοια που προβλέπεται στο Τμήμα Α των Δεσμεύσεων. Για τις ανάγκες της παρούσας Εντολής, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την ακόλουθη έννοια:

Πώληση: η σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας πώλησης και αγοράς για την πώληση της Εκποιούμενης Δραστηριότητας στον Αγοραστή.

Συνδεδεμένες με τον Εντολοδόχο Επιχειρήσεις: οι άλλες επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όμιλο ανεξαρτήτων συνεργατών και επιχειρήσεων με τον Εντολοδόχο.

Ομάδα Εντολοδόχου: Τα στελέχη κλειδιά υπεύθυνα για την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατέθηκαν με την Εντολή και που αναφέρονται στην παράγραφο [3] του Τμήματος [s] κατωτέρω.

Πρόγραμμα Εργασίας: τα βασικά σημεία του προγράμματος εργασίας που παρουσιάστηκε από τον Εντολοδόχο στην Ε.Α. για την έγκριση του Εντολοδόχου και που επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα [•]. Ένα πιο λεπτομερές Πρόγραμμα Εργασίας θα συνταχθεί από τον Εντολοδόχο και θα κατατεθεί στην Ε.Α. με την πρώτη Έκθεση του εντολοδόχου (βλ. Τμήμα ΣΤ).

Τμήμα Β. Διορισμός Εντολοδόχου

1. Η [Χ] με την παρούσα διορίζει και αναθέτει στον Εντολοδόχο να ενεργεί ως ο αποκλειστικός της Εντολοδόχος για την εκπλήρωση των καθηκόντων του [Επιβλέποντος Εντολοδόχου και/ή Εντολοδόχου Εκποίησης] σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις και ο Εντολοδόχος αποδέχεται και συμφωνεί με τον ως άνω διορισμό σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Εντολής.

2. Ο διορισμός και η Εντολή τίθενται σε εφαρμογή με την υπογραφή της παρούσας εκτός των προϋποθέσεων που αναφέρονται ειδικά στα καθήκοντα και υποχρεώσεις του Εντολοδόχου Εκποίησης τα οποία θα τεθούν σε ισχύ με την έναρξη της Περιόδου Εκποίησης Εντολοδόχου.

3. Η Ομάδα Εντολοδόχου αποτελείται από τα κατωτέρω πρόσωπα: [Αναφέρετε το όνομα και τον τίτλο καθενός από τα πρόσωπα]. Ο Εντολοδόχος δεν μπορεί να αντικαταστήσει πρόσωπα της Ομάδας Εντολοδόχου χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Ε.Α. και της [Χ].

Τμήμα Γ. Γενικά Καθήκοντα και Υποχρεώσεις του Εντολοδόχου

4. Ο Εντολοδόχος ενεργεί για λογαριασμό της Ε.Α. για να διασφαλίσει ότι η [Χ] θα τηρήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις και θα αναλάβει τα καθήκοντα που αναφέρονται στους Όρους και Προϋποθέσεις για τον [Επιβλέποντα Εντολοδόχο και/ή Εντολοδόχο Εκποίησης]. Ο Εντολοδόχος θα εκτελεί τα καθήκοντα που περιγράφονται στην παρούσα Εντολή και σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εργασίας καθώς και τυχόν αναθεωρήσεις αυτού, κατόπιν εγκρίσεως της Ε.Α., όπως και σύμφωνα με τυχόν βελτιώσεις στο Πρόγραμμα Εργασίας που θα εγκριθούν από την Ε.Α.. Η Ε.Α. μπορεί, με πρωτοβουλία της ή δυνάμει αιτήματος του Εντολοδόχου ή της [Χ] να δώσει εντολές ή οδηγίες στον Εντολοδόχο προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση των Όρων και Προϋποθέσεων. Η [Χ] δεν δικαιούται να δώσει οδηγίες στον Εντολοδόχο.

5. Ο Εντολοδόχος θα προτείνει στη [Χ] μέτρα που θεωρεί απαραίτητα για να διασφαλιστεί η τήρηση από τη [Χ] των Δεσμεύσεων και/ή της Εντολής, και ο Εντολοδόχος θα προτείνει στην Ε.Α. απαραίτητα μέτρα εφόσον η [Χ] δεν τηρεί τις προτάσεις του, εντός του χρονικού διαστήματος που θα έχει θέσει ο Εντολοδόχος.

Τμήμα Δ. Καθήκοντα και Υποχρεώσεις του Επιβλέποντος Εντολοδόχου

Παρακολούθηση και Διαχείριση της Εκποιούμενης Δραστηριότητας

6. Ο Εντολοδόχος, σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις, επιβλέπει την τρέχουσα διαχείριση της Εκποιούμενης Δραστηριότητας με σκοπό να εξασφαλίσει τη συνεχή οικονομική της βιωσιμότητα, εμπορευσιμότητα και ανταγωνιστικότητα και θα επιβλέπει τη συμμόρφωση της [Χ] με τους Όρους και Προϋποθέσεις. Ειδικότερα, προς το σκοπό αυτό ο Επιβλέπων Εντολοδόχος μέχρι την Ολοκλήρωση:

(α) επιβλέπει (i) τη διατήρηση της οικονομικής βιωσιμότητας, εμπορευσιμότητας και ανταγωνιστικότητας της Εκποιούμενης Δραστηριότητας σύμφωνα με την πρακτική της αγοράς, (ii) την ελαχιστοποίηση, στο μέτρο του δυνατού, κάθε κινδύνου απώλειας της ανταγωνιστικής προοπτικής της Εκποιούμενης Δραστηριότητας, (iii) τη μη διενέργεια από τη [Χ] ή από Συνδεδεμένες με αυτή Επιχειρήσεις με δική της πρωτοβουλία πράξεων οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα στην αξία, τη διοίκηση ή την ανταγωνιστικότητα της Εκποιούμενης Δραστηριότητας ή που ενδέχεται να αλλάξουν το σκοπό και τη φύση της δραστηριότητας ή τη βιομηχανική ή εμπορική στρατηγική ή την επενδυτική πολιτική της Εκποιούμενης Δραστηριότητας, και (iν) τη διάθεση από τη [Χ] επαρκών πόρων για την Εκποιούμενη Δραστηριότητα για να αναπτυχθεί, βάσει των υφιστάμενων επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) και των συνεχειών τους, και (ν) τη λήψη όλων των εύλογων μέτρων από τη [Χ], περιλαμβανομένων των κατάλληλων κινήτρων (βάσει της συναλλακτικής πρακτικής) για να ενθαρρύνει όλο το Κρίσιμο Προσωπικό να παραμείνει στην Εκποιούμενη Δραστηριότητα.

β) επιβλέπει (i) τη διατήρηση του διαχωρισμού της Εκποιούμενης Δραστηριότητας από τις επιχειρήσεις που διατηρούνται από τη [Χ] και από Συνδεδεμένες με αυτή Επιχειρήσεις, (ii) την απουσία εμπλοκής του Κρίσιμου Προσωπικού της Εκποιούμενης Δραστηριότητας συμπεριλαβανομένου του Διαχειριστή Εκποιούμενης Δραστηριότητας (Hold Separate Manager) − σε κάθε δραστηριότητα που διατηρείται και αντιστρόφως, και (iii) την απουσία παρουσίασης εκθέσεων προσωπικού της Εκποιούμενης Δραστηριότητας σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν ανήκει στην Εκποιούμενη Δραστηριότητα, εκτός αν επιτρέπεται στις Δεσμεύσεις.

γ) επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η Εκποιούμενη Δραστηριότητα διοικείται ως αυτόνομη και υπό πώληση μονάδα χωριστά από τις δραστηριότητες της [Χ] ή τις Συνδεδεμένες με αυτή Επιχειρήσεις και ότι ο Διαχειριστής Εκποιούμενης Δραστηριότητας διοικεί την Εκποιούμενη Δραστηριότητα ανεξάρτητα και με σκοπό το συμφέρον της επιχείρησης και την εξασφάλιση της συνέχισης της οικονομικής της βιωσιμότητας, εμπορευσιμότητας και ανταγωνιστικότητας καθώς και την ανεξαρτησία της από τις δραστηριότητες που παραμένουν στα Μέρη.

[δ) Η άσκηση των δικαιωμάτων της [Χ] ως μετόχου στην Εκποιούμενη Δραστηριότητα (εκτός των δικαιωμάτων επί μερισμάτων που οφείλονται με την Ολοκλήρωση, και με σκοπό να ενεργεί για το συμφέρον της δραστηριότητας, καθορίζοντας χωριστά, και ως ανεξάρτητος χρηματοοικονομικός επενδυτής, και με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της [Χ] σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις. Επομένως, η [Χ] παραχωρεί το νόμιμο και άμεσα εκτελεστό πληρεξούσιο στον Επιβλέποντα Εντολοδόχο του Παραρτήματος [•], για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου της [Χ] στην Εκποιούμενη Δραστηριότητα. Ο Επιβλέπων Εντολοδόχος έχει την εξουσία να αντικαθιστά το διοικητικό συμβούλιο ή μη εκτελεστικούς διευθυντές του διοικητικού συμβουλίου της Εκποιούμενης Δραστηριότητας, οι οποίοι διορίστηκαν εκ μέρους της [Χ]. Κατόπιν αιτήματος του Επιβλέποντος Εντολοδόχου, η [Χ] θα παραιτηθεί ως μέλος των συμβουλίων ή θα υποχρεώσει αυτά τα μέλη του συμβουλίου να παραιτηθούν. Οι εκπρόσωποι του Επιβλέποντος Εντολοδόχου που θα διορίζονται στο συμβούλιο θα είναι ένα ή περισσότερα πρόσωπα από την Ομάδα Εντολοδόχου. Σε περίπτωση διορισμού προσώπων εκτός της Ομάδας Εντολοδόχου απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Ε.Α [Αυτή η παράγραφος περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις στις οποίες οι Δεσμεύσεις προβλέπουν το δικαίωμα ψήφου μετόχων του Επιβλέποντος Εντολοδόχου και/ή την αντικατάσταση των μελών του επιβλέποντος συμβουλίου/διοικητικού συμβουλίου:],

ε) επιβλέπει το διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων και την κατανομή του Προσωπικού μεταξύ της Εκποιούμενης Δραστηριότητας και της [Χ] ή των Συνδεδεμένων με αυτή Επιχειρήσεων.

στ) (i) σε συνεννόηση με τη [Χ] καθορίζει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει, ότι η [Χ] μετά την ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, δεν θα αποκτήσει επαγγελματικά μυστικά, τεχνογνωσία, εμπορικές πληροφορίες ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία εμπιστευτικού ή αποκλειστικού χαρακτήρα σχετικά με την Εκποιούμενη Δραστηριότητα. Ειδικότερα, θα προσπαθεί κατά το δυνατόν για το διαχωρισμό της συμμετοχής της Εκποιούμενης Δραστηριότητας σε κεντρικό δίκτυο πληροφορικής, χωρίς να υποβαθμίζεται η βιωσιμότητα της Εκποιούμενης Δραστηριότητας, και (ii) αποφασίζει εάν πληροφορίες μπορούν να κοινοποιηθούν στην [Χ], εφόσον η κοινοποίηση είναι εύλογα απαραίτητη προκειμένου η [Χ] να μπορέσει να υλοποιήσει την εκποίηση ή εφόσον η κοινοποίηση απαιτείται εκ του νόμου.

Παρακολούθηση της Εκποίησης

7. Μέχρι το πέρας της Πρώτης Περιόδου Εκποίησης, ο Εντολοδόχος βοηθά την Ε.Α. να εξετάζει τη διαδικασία εκποίησης και να εκτιμά προτεινόμενους αγοραστές. Συνεπώς, ο Εντολοδόχος κατά την Πρώτη Περίοδος Εκποίησης:

α) εξετάζει και αξιολογεί την πρόοδο της διαδικασίας εκποίησης και τους δυνητικούς αγοραστές,

β) βεβαιώνει ότι, ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας εκποίησης οι δυνητικοί αγοραστές (i) λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την Εκποιούμενη Δραστηριότητα και το Προσωπικό, και ειδικότερα εξετάζει, εάν είναι δυνατό, τις πληροφορίες και τη διαδικασία νομικο−οικονομικού ελέγχου (due diligence), − και ii) έχουν εύλογη πρόσβαση στο προσωπικό.

8. Όταν η [Χ] υποβάλει στην Ε.Α. πρόταση αγοραστή, ο Εντολοδόχος πρέπει εντός μίας εβδομάδος από τη λήψη της έγγραφης πρότασης από τα Μέρη, να υποβάλει στην Ε.Α. αιτιολογημένη γνώμη ως προς (α) την καταλληλότητα και ανεξαρτησία του προτεινόμενου αγοραστή (β) ως προς τη βιωσιμότητα της Εκποιούμενης Δραστηριότητας μετά την Πώληση και (γ) ως προς το αν η Εκποιούμενη Δραστηριότητα θα πωλείται με τρόπο σύμφωνο με τους Όρους και Προϋποθέσεις και ειδικότερα, αν εφαρμόζεται, αν η Πώληση της Εκποιούμενης Δραστηριότητας, χωρίς ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία ενεργητικού ή χωρίς το σύνολο του Προσωπικού, επηρεάζει τη βιωσιμότητα της Εκποιούμενης Δραστηριότητας μετά την Πώληση, λαμβάνοντας υπόψη τον προταθέντα αγοραστή.

Τμήμα Ε. Καθήκοντα και Υποχρεώσεις του Εντολοδόχου Εκποίησης

9. Με την έναρξη της Περιόδου Εκποίησης, η [Χ] με την παρούσα δίνει στον Εντολοδόχο αποκλειστική εντολή να πωλήσει την Εκποιούμενη Δραστηριότητα σε ένα αγοραστή σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τις Δεσμεύσεις.

10. Ο αγοραστής θα πληροί τις Υποχρεώσεις Αγοραστή και τόσο ο αγοραστής όσο και η τελική σύμβαση αγοραπωλησίας θα εγκριθεί από την Ε.Α. σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία της παραγράφου [15] των Δεσμεύσεων.

11. O Εντολοδόχος Εκποίησης θα πωλήσει την Εκποιούμενη Δραστηριότητα χωρίς προσδιορισμό ελάχιστης τιμής και με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις που θεωρεί απαραίτητους για μία επιτυχημένη πώληση κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εκποίησης. Ειδικότερα, ο Εντολοδόχος Εκποίησης μπορεί να συμπεριλάβει στην σύμβαση αγοραπωλησίας εγγυήσεις και αποζημιώσεις σύμφωνες με τα συναλλακτικά ήθη, οι οποίες ενδεχομένως εύλογα να απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί η πώληση. Συγχρόνως, ο Εντολοδόχος Εκποίησης προστατεύει τα νόμιμα οικονομικά συμφέροντα της [Χ], λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση των Μερών να εκποιήσουν χωρίς προσδιορισμό ελάχιστης τιμής κατά την Περίοδο Εντολοδόχου Εκποίησης.

12. [Χ] χορηγεί νόμιμο και άμεσα εκτελεστό δικηγορικό πληρεξούσιο στον Εντολοδόχο Εκποίησης στο Παράρτημα [•] για να πραγματοποιήσει την πώληση της Εκποιούμενης Δραστηριότητας, της ολοκλήρωσης και όλων των ενεργειών και των δηλώσεων που ο Εντολοδόχος θεωρεί απαραίτητες ή κατάλληλες για την επίτευξη της πώλησης της Εκποιούμενης Δραστηριότητας ή την ολοκλήρωση, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας/δυνατότητας να διορίζουν συμβούλους προκειμένου να βοηθήσουν στη διαδικασία πώλησης. Το δικηγορικό πληρεξούσιο θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα του Εντολοδόχου να εκχωρήσει επιμέρους εξουσίες που απορρέουν από το πληρεξούσιο στα μέλη της Ομάδας Εντολοδόχου. Εάν είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της πώλησης, η [Χ] θα εκχωρήσει στον Εντολοδόχο Εκποίησης περαιτέρω εξουσίες με νέο πληρεξούσιο, νόμιμο και άμεσα εκτελεστό, ή θα απαιτήσει τα έγγραφα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της πώλησης και την ολοκλήρωση της να καταστούν νόμιμα και άμεσα εκτελεστά. Οποιαδήποτε εξουσία του πληρεξούσιου που χορηγείται από την [Χ], συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε �”υπό−εξουσιών�” του πληρεξούσιου που χορηγούνται σύμφωνα με αυτούς, λήγει το νωρίτερο με τη λήξη της παρούσας Εντολής ή της απαλλαγής του Εντολοδόχου.

13. Ο Εντολοδόχος θα συμμορφωθεί με τις οδηγίες της Ε.Α. όσον αφορά σε οποιεσδήποτε πτυχές της πραγματοποίησης ή ολοκλήρωσης της πώλησης, ειδικότερα στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με οποιοδήποτε ενδεχόμενο αγοραστή, εάν η Ε.Α. ειδοποιήσει τον Εντολοδόχο και την [Χ] για την πεποίθηση της ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται με έναν μη αποδεκτό αγοραστή.

Τμήμα ΣΤ. Υποχρεώσεις Ενημερωτικών Εκθέσεων

14. Ο Εντολοδόχος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το τέλος έκαστου μήνα ή όπως άλλως μπορεί να συμφωνηθεί με την Ε.Α., υποβάλει στην Ε.Α. έγγραφη έκθεση, την οποία ταυτόχρονα στέλνει σε μη εμπιστευτική έκδοση στη [Χ]. Η έκθεση καλύπτει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Εντολοδόχου βάσει της Εντολής και την τήρηση από τα μέρη των Όρων και Προϋποθέσεων. Οι εκθέσεις καλύπτουν ειδικότερα τα κατωτέρω θέματα:

• Τη λειτουργία και διαχείριση της Εκποιούμενης Δραστηριότητας κατά τη σχετική περίοδο.

• Κάθε ζήτημα ή πρόβλημα που προέκυψε κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων του ως Επιβλέπων Εντολοδόχο, και ειδικότερα κάθε ζήτημα μη τήρησης από τη [Χ] ή από την Εκποιούμενη Δραστηριότητα των Όρων και Προϋποθέσεων.

• Παρακολούθηση της διατήρησης της βιωσιμότητας, εμπορευσιμότητας και ανταγωνιστικότητας της Εκποιούμενης Δραστηριότητας και της συμμόρφωσης της [Χ] με τις υποχρεώσεις διατήρησης της Εκποιούμενης Δραστηριότητας αυτόνομης, όπως και την παρακολούθηση του διαχωρισμού του Ενεργητικού και την κατανομή του Προσωπικού της Εκποιούμενης Δραστηριότητας από τις επιχειρήσεις που διατηρούνται από τη [Χ] ή από Συνδεδεμένες με αυτή Επιχειρήσεις.

• Εξέταση και αξιολόγηση της προόδου της διαδικασίας εκποίησης, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης εκθέσεων αναφορικά με δυνητικούς αγοραστές και κάθε άλλης πληροφορίας που λαμβάνει από τη [Χ] αναφορικά με την εκποίηση.

• Κάθε ειδικότερο θέμα που τίθεται στο Πρόγραμμα Εργασίας.

• Εκτιμώμενο μελλοντικό χρονοδιάγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας της επόμενης αναμενόμενης έκθεσης.

• Πρόταση για λεπτομερές Πρόγραμμα Εργασίας στην πρώτη έκθεση όπως και τυχόν τροποποιήσεις στις επόμενες εκθέσεις.

15. Κατά την Περίοδο Εκποίησης Εντολοδόχου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το τέλος έκαστου μήνα, ο Εντολοδόχος Εκποίησης θα παράσχει στην Ε.Α., ταυτόχρονα με ένα αντίγραφο στον Επιβλέποντα Εντολοδόχο και με ένα μη απόρρητο αντίγραφο στην [Χ], μία έκθεση στα Ελληνικά αναφορικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του βάσει της Εντολής και την πρόοδο της διαδικασίας εκποίησης, περιλαμβάνοντας ειδικότερα τις ακόλουθες πληροφορίες:

• Κατάλογο πιθανών αγοραστών και μία προκαταρκτική αξιολόγηση έκαστου από αυτούς.

• Κατάσταση διαπραγματεύσεων με πιθανούς αγοραστές.

• Κάθε θέμα ή πρόβλημα σχετικά με την πώληση της Εκποιούμενης Δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων κάθε θέμα ή πρόβλημα σχετικά με τη διαπραγμάτευση της (των) αναγκαίας (αναγκαίων) συμφωνίας (συμφωνιών).

• Ανάγκη συμβούλων για την πώληση της Εκποιούμενης Δραστηριότητας και κατάλογο συμβούλων επιλεγμένων από τον Εντολοδόχων για αυτόν τον σκοπό.

• Μία πρόταση για ένα λεπτομερές Πρόγραμμα Εργασίας στην πρώτη έκθεση καθώς και αναθεωρήσεις στις επόμενες εκθέσεις.

16. Οποτεδήποτε ο Εντολοδόχος υποβάλει στην Ε.Α. κατόπιν αιτήσεως της Ε.Α. (ή πρωτοβουλίας του Εντολοδόχου), γραπτή ή προφορική έκθεση αναφορικά με ζητήματα που εμπίπτουν στην Εντολή, η [Χ] θα λαμβάνει αυτόματα μία μη εμπιστευτική έκδοση αυτών των πρόσθετων γραπτών εκθέσεων και θα ενημερώνεται έγκαιρα για το μη εμπιστευτικό περιεχόμενο των προφορικών εκθέσεων.

Τμήμα Ζ. Καθήκοντα και υποχρεώσεις της [Χ]

17. Η [Χ] θα παρέχει και θα προτρέπει στους συμβούλους της, να παρέχουν στον Εντολοδόχο κάθε συνεργασία, βοήθεια και πληροφόρηση που ο Εντολοδόχος μπορεί εύλογα να ζητήσει για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο Εντολοδόχος έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα βιβλία, αρχεία, έγγραφα, διοικητικό ή άλλου είδους προσωπικό, μέσα, εγκαταστάσεις και τεχνικές πληροφορίες της [Χ] ή της Εκποιούμενης Δραστηριότητας, απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του βάσει της Εντολής και η [Χ] και η Εκποιούμενη Δραστηριότητα παρέχουν στον Εντολοδόχο, κατόπιν αιτήματος του με αντίγραφο κάθε εγγράφου. Η [Χ] και η Εκποιούμενη Δραστηριότητα θέτουν στη διάθεση του Εντολοδόχου ένα ή περισσότερα γραφεία των εγκαταστάσεων τους, και είναι διαθέσιμες για συναντήσεις, προκειμένου να παρέχουν στον Εντολοδόχο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

18. Η [Χ] παρέχει στον Εντολοδόχο όλη τη διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη που μπορεί εύλογα να απαιτήσει από τη διοίκηση της Εκποιούμενης Δραστηριότητας. Η υποστήριξη περιλαμβάνει όλες τις διοικητικές λειτουργίες υποστήριξης που σχετίζονται με την Εκποιούμενη Δραστηριότητα, που σήμερα πραγματοποιούνται σε κεντρικό επίπεδο. Η [Χ] παρέχει και προτρέπει τους συμβούλους της να παρέχουν στον Εντολοδόχο, κατόπιν αιτήσεως, πρόσβαση στις πληροφορίες που δίνονται σε δυνητικούς αγοραστές, ιδίως σε τυχόν πληροφορίες data room και σε κάθε άλλη πληροφορία που δίνεται σε δυνητικούς αγοραστές στη διαδικασία του νομικοοικονομικού ελέγχου (due diligence). Η [Χ] πληροφορεί τον Επιβλέποντα Εντολοδόχο για πιθανούς αγοραστές, θα υποβάλλει λίστα πιθανών αγοραστών και διατηρεί τον Επιβλέποντα Εντολοδόχο ενήμερο για κάθε εξέλιξη στη διαδικασία εκποίησης. Όταν επιλεγεί αγοραστής, η [Χ] υποβάλει την πλήρως αιτιολογημένη πρόταση, περιλαμβανομένου ενός αντιγράφου της τελικής συμφωνίας στον Επιβλέποντα Εντολοδόχο και του επιτρέπει να έχει εμπιστευτικές επαφές με τον προτεινόμενο αγοραστή, προκειμένου ο Εντολοδόχος να εκτιμήσει, αν, κατά τη γνώμη του, ο προτεινόμενος καλύπτει τα κριτήρια αγοραστή.

19. Με έξοδα της [Χ], ο Εντολοδόχος μπορεί να διορίσει συμβούλους (ιδίως για νομικές ή χρηματοδοτικές συμβουλές), υπό την αίρεση της έγκρισης της [Χ] (η οποία δεν μπορεί αδικαιολόγητα να την καθυστερήσει ή αρνηθεί να τη χορηγήσει), εφόσον κρίνει τον ορισμό των συμβούλων απαραίτητο ή κατάλληλο για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και καθηκόντων του από την Εντολή, υπό τον όρο ότι τυχόν αμοιβές και έξοδα που θα προκληθούν κατά τα ανωτέρω από τον Εντολοδόχο θα είναι εύλογα. Αν η [Χ] αρνηθεί να εγκρίνει τους προαναφερθέντες συμβούλους, η Ε.Α. δύναται, αφού λάβει την άποψη της [Χ], να εγκρίνει τον διορισμό των συμβούλων. Μόνο ο Εντολοδόχος δύναται να δίνει οδηγίες στους συμβούλους. Η παράγραφος 25 της παρούσας Εντολής θα εφαρμόζεται αναλογικά (mutantis muntandis) και για τους συμβούλους. Ο Εντολοδόχος Εκποίησης μπορεί να αξιοποιήσει τους ανωτέρω σύμβουλους και κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εκποίησης Εντολοδόχου, εφόσον κρίνει ότι εξυπηρετούν το σκοπό της πώλησης.

Τμήμα Η. Διατάξεις σχετικές με τον Εντολοδόχο

Σύγκρουση Συμφερόντων

20. Τρέχουσες σχέσεις του Εντολοδόχου, της Ομάδας του και των Συνδεδεμένων με τον Εντολοδόχο Επιχειρήσεων με την [Χ] και τις Συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις αναφέρονται στο Παράρτημα [•] της παρούσας Εντολής. Βάσει αυτού, ο Εντολοδόχος βεβαιώνει ότι, από την ημέρα υπογραφής της Εντολής, ο Εντολοδόχος και κάθε μέλος της Ομάδας του είναι ανεξάρτητοι από τη [Χ] και τις Συνδεδεμένες με αυτή Επιχειρήσεις και δεν έχει σύγκρουση συμφερόντων που εμποδίζει την αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία του Εντολοδόχου στην εκτέλεση των καθηκόντων του υπό την Εντολή (εφεξής «Σύγκρουση συμφερόντων»).

21. O Εντολοδόχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην προκαλέσει Σύγκρουση Συμφερόντων κατά τη διάρκεια της Εντολής. Ο Εντολοδόχος, τα μέλη της Ομάδας του και οι Συνδεδεμένες με τον Εντολοδόχο Επιχειρήσεις δεν μπορούν κατά τη διάρκεια της Εντολής:

i. Να έχουν ή να δεχτούν οποιαδήποτε απασχόληση ή να αποδεχτούν οποιονδήποτε διορισμό ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου των Μερών ή των Συνδεδεμένων με αυτά Επιχειρήσεων, που μπορεί να οδηγήσουν σε Σύγκρουση Συμφερόντων, εκτός από διορισμούς σχετικούς με την θέση σε εφαρμογή και την εκτέλεση της Εντολής.

ii. Να έχουν ή να δεχτούν οποιαδήποτε ανάθεση ή άλλη εμπορική σχέση με ή οικονομικά συμφέροντα στα Μέρη ή Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις που μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων. Η δέσμευση αυτή δεν επηρεάζει αναθέσεις ή άλλες εμπορικές σχέσεις μεταξύ του Εντολοδόχου ή των Συνδεδεμένων με τον Εντολοδόχο Επιχειρήσεων και των Μερών ή Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων ή επενδύσεις από τον Εντολοδόχο ή των Συνδεδεμένων με τον Εντολοδόχο Επιχειρήσεων στις μετοχές των μερών ή Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων με τα μέρη, εφόσον αυτές οι αναθέσεις, εμπορικές σχέσεις ή επενδύσεις είναι εντός των φυσιολογικών, τρεχουσών εμπορικών συναλλαγών και δεν είναι ουσιώδεις για τον Εντολοδόχο ή τις Συνδεδεμένες με τον Εντολοδόχο Επιχειρήσεις ή τα μέρη.

Εφόσον ο Εντολοδόχος ή οι Συνδεδεμένες με τον Εντολοδόχο Επιχειρήσεις ή τα μέλη της Ομάδας Εντολοδόχου επιθυμούν να δεχθούν ανάθεση, ή να συνάψουν εμπορική σχέση ή επένδυση, ο Εντολοδόχος ή τα επιμέρους πρόσωπα πρέπει να λάβουν την προηγούμενη έγκριση της Ε.Α. Αν ο Εντολοδόχος αντιληφθεί Σύγκρουση Συμφερόντων, πρέπει έγκαιρα να ενημερώσει τη [Χ] και την Ε.Α. επ’ αυτού. Αν η [Χ] αντιληφθεί ότι ο Εντολοδόχος ή οι Συνδεδεμένες με τον Εντολοδόχο Επιχειρήσεις έχουν ή μπορεί να έχουν Σύγκρουση Συμφερόντων, ενημερώνει για αυτή τη σύγκρουση την Ε.Α. και τον Εντολοδόχο. Όταν η Σύγκρουση Συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια της Εντολής, ο Εντολοδόχος αναλαμβάνει να τη λύσει άμεσα. Αν η Σύγκρουση δεν μπορεί να επιλυθεί ή δεν επιλύεται από τον Εντολοδόχο άμεσα, η Εντολή μπορεί να τερματιστεί σύμφωνα με την παράγραφο 30 κατωτέρω.

22. [Εναπόκειται στα Μέρη της παρούσας Εντολής να θέσουν τους κατάλληλους όρους αναφορικά με τη σύγκρουση συμφερόντων του Εντολοδόχου και των Συνδεδεμένων με τον Εντολοδόχων Επιχειρήσεων με (πιθανούς) αγοραστές]

23. Ο Εντολοδόχος αναλαμβάνει, ότι κατά τη διάρκεια της Εντολής και για ένα έτος μετά τη λήξη της, τα μέλη της Ομάδας του δεν θα παρέχουν υπηρεσίες στα Μέρη ή σε Συνδεδεμένες με αυτά Επιχειρήσεις, προτού λάβουν την προηγούμενη έγκριση της Ε.Α. Επίσης, ο Εντολοδόχος αναλαμβάνει να καθιερώσει μέτρα για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και αξιοπιστίας της Ομάδας του, των υπαλλήλων του και των προσώπων που άμεσα έχουν εξουσιοδοτηθεί να απασχολούνται στην Ομάδα του (εφεξής τα «Εξουσιοδοτημένα πρόσωπα») κατά τη διάρκεια της Εντολής και για ένα έτος μετά τη λήξη της, και την αποφυγή κάθε πράξης που μπορεί να επηρεάσει ή να θέσει, με οποιονδήποτε τρόπο, εν αμφιβόλω την εκτέλεση των καθηκόντων της Ομάδας Εντολοδόχου βάσει της Εντολής. Ειδικότερα:

i. H πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες θα περιορίζεται αποκλειστικά στην Ομάδα Εντολοδόχου και στα Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα.

ii. H Ομάδα Εντολοδόχου και τα Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα θα αποφεύγουν την κοινοποίηση κάθε πληροφορίας που σχετίζεται με την Εντολή σε κάθε άλλο μέλος του προσωπικού του Εντολοδόχου, εκτός από πληροφορίες γενικού χαρακτήρα (π.χ. διορισμός Εντολοδόχου, αμοιβή, κ.λπ.) και εκτός από πληροφορίες η κοινοποίηση των οποίων απαιτείται από τον νόμο.

Αμοιβή

24. [Εξαρτάται από τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας Εντολής να συμφωνήσουν σχετικά με μια κατάλληλη δομή αμοιβών. Όπως καθορίζεται και στο κείμενο των Δεσμεύσεων, ο Εντολοδόχος θα πληρωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται η ανεξαρτησία του και η αποτελεσματικότητα του κατά την εκτέλεση της Εντολής. Όσον αφορά τον Εντολοδόχο Εκποίησης, η Ε.Α. είναι υπέρ μίας δομής αμοιβών που, τουλάχιστον σε ένα σημαντικό μέρος, εξαρτώνται από την επίτευξη εκ μέρους του Εντολοδόχου Εκποίησης μίας άμεσης εκποίησης. Ειδικότερα, εάν το �”πακέτο” ανταμοιβή . περιλαμβάνει ένα πριμ επιτυχίας που συνδέεται με την τελική αξία πώλησης της Εκποιούμενης Δραστηριότητας, η αμοιβή πρέπει, επίσης, να συνδεθεί με μια εκποίηση εντός της Περιόδου Εκποίησης επιτρόπων όπως διευκρινίζεται στις Δεσμεύσεις. Η δομή αμοιβών η − καθώς, επίσης, και ολόκληρη η Εντολή − υπόκειται στην έγκριση της Ε.Α.].

Απαλλαγή από ευθύνη

25. Η [Χ] θα απαλλάσσει από την ευθύνη τον εντολοδόχο, τους υπαλλήλους του και τους αντιπροσώπους του (καθένα από τα οποία ορίζεται ως �”τα Απαλλασσόμενα Πρόσωπα�”) και συμφωνεί ότι τα Απαλλασσόμενα Πρόσωπα δεν θα έχουν καμία ευθύνη έναντι της για την εκτέλεση της Εντολής, εκτός αν οι σχετικές ευθύνες προκύπτουν από κακή πίστη, δόλο ή αμέλεια των εν λόγω προσώπων.

Εμπιστευτικότητα

26. [Εξαρτάται από τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας να συμφωνήσουν τους κατάλληλους όρους εμπιστευτικότητας απαγορεύοντας τη χρήση, ή αποκάλυψη σε οποιονδήποτε τρίτο πλην της Ε.Α. ευαίσθητων επιχειρηματικών πληροφοριών που αποκτώνται στο πλαίσιο της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του ως Εντολοδόχο. Διευκρινίζεται, ότι η Εντολή δεν περιορίζει την αποκάλυψη πληροφοριών από τον Εντολοδόχο σε σχέση με την Ε.Α. Εντούτοις, ο Εντολοδόχος δεν πρέπει να αποκαλύψει ορισμένες πληροφορίες που αποκτώνται ως αποτέλεσμα του ρόλου του ως Εντολοδόχου των Μερών. Ειδικότερα, πληροφορίες που αποκτώνται για την Εκποιούμενη Δραστηριότητα και πληροφορίες που λαμβάνουν από (πιθανούς) αγοραστές της Εκποιούμενης Δραστηριότητας.]

Τμήμα Θ. Λύση της Εντολής

27. Η Εντολή λύεται μόνο υπό τους ακόλουθους όρους:

Φυσιολογική Λύση

28. Η Εντολή λύεται αυτόματα στην περίπτωση που η Ε.Α. εγκρίνει εγγράφως την απαλλαγή του Εντολοδόχου από τις υποχρεώσεις του υπό την Εντολή. Η έγκριση της απαλλαγής του Εντολοδόχου μπορεί να ζητηθεί, αφού ο Εντολοδόχος έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του υπό την Εντολή.

29. Τα μέρη στη σύμβαση Εντολής αναγνωρίζουν ότι η Ε.Α. δύναται ανά πάσα στιγμή να απαιτήσει τον επαναδιορισμό του Εντολοδόχου από τη [Χ], αν μεταγενέστερα αναδειχθεί ότι οι Όροι και οι Προϋποθέσεις δεν έχουν πλήρως και ορθώς εφαρμοστεί. Ο Εντολοδόχος ήδη με την παρούσα αποδέχεται αυτόν τον επαναδιορισμό υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Εντολής.

Λήξη της εντολής προ της Απαλλαγής

30. Η [Χ] δύναται να τερματίσει/καταγγείλει την Εντολή πριν την απαλλαγή του Εντολοδόχου βάσει της παρ. 31 των Δεσμεύσεων. Ο Εντολοδόχος μπορεί να τερματίσει/καταγγείλει την Εντολή για καλή αιτία δίνοντας έγγραφη ειδοποίηση στη [Χ], κοινοποιώντας αυτή και στην Ε.Α.. Ο Εντολοδόχος θα συνεχίσει να εκτελεί τις υποχρεώσεις του βάσει της Εντολής έως το σημείο που θα έχει μεταβιβάσει πλήρως όλες τις σχετικές πληροφορίες στον νέο εντολοδόχο που θα ορίσει η [Χ] βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στις Δεσμεύσεις.

31. Οι παράγραφοι [23]−[26] εξακολουθούν να εφαρμόζονται και μετά τη λήξη της Εντολής.

Τμήμα Ι. Πρόσθετες Διατάξεις

Τροποποιήσεις της Εντολής

32. Η Εντολή μπορεί να τροποποιηθεί μόνο εγγράφως μετά από προηγούμενη έγκριση της Ε.Α.. Τα μέρη της Εντολής συμφωνούν να τροποποιήσουν την Εντολή, εφόσον απαιτηθεί από την Ε.Α., κατόπιν διαβουλεύσεων με αυτά, προκειμένου να διασφαλιστεί τήρηση των δεσμεύσεων, ειδικά αν η τροποποίηση είναι απαραίτητη προκειμένου να προσαρμοστεί η Εντολή σε τροποποιήσεις των δεσμεύσεων βάσει της Ρήτρας Επανεξέτασης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο. Αρμόδια Δικαστήρια

33. Η παρούσα σύμβαση Εντολής διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

34. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει από τη σύμβαση είναι [υποδείξτε σχετικά δικαστήρια για την επίλυση διαφορών].

Ακυρότητα

35. [Εξαρτάται από τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας να συμφωνήσουν τους κατάλληλους όρους ακυρότητας, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον δίκαιο.]

Ειδοποιήσεις

36. Όλες οι ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται βάσει της Εντολής θα είναι έγγραφες και θα θεωρείται ότι έχουν δεόντως πραγματοποιηθεί, αν παραδίδονται προσωπικά επί αποδείξει ή αν έχουν αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία (fax) υπ’ όψιν του προσώπου που αναφέρεται παρακάτω για κάθε μέρος ή την Ε.Α. στη διεύθυνση ή ανάλογα με την περίπτωση στον αριθμό τηλεομοιοτυπίας που αναφέρεται παρακάτω

Για τη [Χ]:

[…]

Για τον Εντολοδόχο:

[…]

Για την Επιτροπή Ανταγωνισμού:

[…]

Ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση ή αριθμό τηλεομοιοτυπίας ή υπ’ όψιν οποιουδήποτε άλλου προσώπου που γνωστοποιείται εγγράφως και σύμφωνα με τα ανωτέρω από το ένα συμβαλλόμενο μέρος στο άλλο για τους σκοπούς του παρόντος.

Σε πίστωση των ανωτέρω, το παρόν υπογράφεται σε [υποδείξτε τον αριθμό] αντίγραφα.

Για τη [Χ]                      Για τον Εντολοδόχο

[…]                                               […]

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2011

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ

Please follow and like us:

Διαιτητική Κατ΄ Έφεση Απόφαση 2-Εφ/2010 (Π.Κ. 1/05.01.2011) (Ακυρώνει την Δ.Α. 30/2010) Διαιτητική α

Διαιτητική απόφαση για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου, μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μελών της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. της χώρας.

Βλ. ακόμα:

Απόφαση με την οποία κηρύχτηκε υποχρεωτική

Διαιτητική Απόφαση 30/2010 (Π.Κ. 17/02.07.2010)

______________________

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2010

Αρ. Πρωτ.: 1832

Προς:

1. Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας – Ε.Τ.Ε.Ρ., Ωλένης 8, 162 37 Βύρωνα.

2. Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.), Μαρίνου Αντύπα 41 – 45, Ν. Ηράκλειο.

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤ’ ΕΦΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

2-Εφ/2010

(Π.Κ. 1/05.01.2011)

«Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου, μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μελών της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. της χώρας».

I. Με την υπ’ αρ. πρωτ. ΟΜΕΔ 046Εφ/30.8.2010 αίτησή της η Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.), άσκησε έφεση κατά της ΔΑ 30/2010, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 51 παρ. 2 ν. 3871/2010, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της ανωτέρω Διαιτητικής Απόφασης κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της έφεσης.

II. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 51 παρ. 2 ν. 3871/2010 και 16 ν. 1876/1990 όπως επίσης και στον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, στις 10.9.2010 επιλεχθήκαμε με κλήρωση ως Διαιτητές, για να επιληφθούμε της κατατεθείσης εφέσεως. Αναλάβαμε τα καθήκοντά μας στις 15.9.2010.

III. Προκειμένου να εξετάσουμε τις εκατέρωθεν απόψεις και να καταλήξουμε στην Απόφαση μας, καλέσαμε, με την υπ’ αρ. πρωτ. ΟΜΕΔ 1690/14.9.2010 πρόσκλησή μας, τα μέρη σε κοινή συνάντηση Διαιτησίας, στις 22.9.2010 στα γραφεία του ΟΜΕΔ στην Αθήνα.

IV. Στις 22.9.2010 πραγματοποιήθηκε η κοινή συνάντηση Διαιτησίας, στην οποία προσήλθαν οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της εργατικής και της εργοδοτικής πλευράς και εξέθεσαν τις απόψεις και τα επιχειρήματά τους για την υπό κρίση συλλογική διαφορά.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. ΟΜΕΔ 1770/24.9.2010 υπόμνημα της η αιτούσα εργοδοτική οργάνωση αναπτύσσει τους λόγους της έφεσης της.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. ΟΜΕΔ 1761/24.9.2010 υπόμνημα της η εργατική πλευρά αμφισβητεί τη συνταγματικότητα της ρύθμισης του άρθρ. 51 ν. 3871/2010 και ζητεί την απόρριψη της έφεσης που άσκησε η εργοδοτική οργάνωση.

Ειδικότερα, η εργοδοτική οργάνωση αναφέρεται στους νόμους 3845/2010 και 3871/2010 προκειμένου να υποστηρίξει την ακύρωση της προσβαλλόμενης Διαιτητικής Απόφασης και επιπλέον ότι:

«Α) Η ισχύουσα ΣΣΕ είναι εξαιρετικά «προνομιούχος» , καθώς προβλέπει: Μεγάλες αμοιβές, επτάωρο ημερήσιο ωράριο εργασίας, πολλαπλά επιδόματα, προστασία οργανικών θέσεων εργασίας.

Β) Ο μηχανισμός αυτόματης ωρίμανσης μέσω των κλιμακίων της ΣΣΕ (ανά διετία) επιφέρει αυξήσεις 2% – 5%, ενώ περαιτέρω αυξήσεις επιφέρει (ανά τριετία) το επίδομα παραμονής στον ίδιο εργοδότη.

Γ) Με πρόσφατες διαιτητικές αποφάσεις του ΟΜΕΔ ( 38 και 39/2010) δόθηκαν μηδενικές αυξήσεις σε ομοειδείς κλάδους (τεχνίτες τηλεόρασης) και θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρξουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε εργαζόμενους ομοειδών κλάδων.

Δ) Η οικονομική κατάσταση της χώρας γενικά, αλλά και του κλάδου του ραδιοφώνου ειδικότερα είναι εξαιρετικά δυσχερής με πρώτο πλέον μέλημα την επιβίωση των επιχειρήσεων. Επισυνάπτουμε τα επίσημα στοιχεία της εταιρείας Media Service, σύμφωνα με τα οποία η πτώση των διαφημιστικών εσόδων του ραδιοφώνου κατά το οκτάμηνο Ιανουάριος – Αύγουστος 2010, ανήλθε στο ποσοστό 27,90 % σε σχέση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του έτους 2009 (Σχετ. 1)».

Η εργατική πλευρά αναφέρει ότι η διάταξη του ν. 3871/2010 είναι αντισυνταγματική διότι παραβιάζει τα άρθρα 22 παρ. 2 και 23 του Συντάγματος, τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας 87 και 98, καθώς και το άρθρ. 8 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα. Επιπλέον, με το από 28.6.2010 υπομνήμά της που έχει καταθέσει στον ΟΜΕΔ με αρ. πρωτ. 1259, τονίζει ότι:

«Επιπροσθέτως, όπως αναφέρεται και στην έκθεση της ΓΣΕΕ, καθώς και σε πληθώρα δημοσιευμάτων (σχετ. 3 και 6) αναφορικά με την υπέρογκη φορολόγηση των εργαζομένων σε σχέση με αυτή των εργοδοτών καταδεικνύεται η ανάγκη πραγματικών αυξήσεων, την ίδια στιγμή που επερχόμενες αυξήσεις στα καταναλωτικά αγαθά κατατείνουν στην επιδείνωση του προβλήματος (σχετ. 4). Εις επίρρωση δε των όσων αναφέρουμε στο προαναφερθέν υπόμνημα μας προς τον Διαιτητή κύριο Μαντούβαλο σχετικά με τις διαφημίσεις και την οικονομική διαδρομή παρουσίας τους παραθέτουμε το σχετικό 5. Ενώ πραγματικά αποδεικνύει την υπερβολή των ισχυρισμών της εργοδοτικής πλευράς περί βιβλικής καταστροφής στα οικονομικά των ραδιοσταθμών το άρθρο του κου Κ. Μήλα «οι διαφημίσεις προπορεύονται της ανάπτυξης» (σχετ. 7)».

ΑΦΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΥΠΟΨΗ ΜΑΣ

α) Τα στοιχεία των φακέλων μεσολάβησης και διαιτησίας τα υποβληθέντα από τα μέρη Υπομνήματα, τις θέσεις τα επιχειρήματα, τις προτάσεις, αντιπροτάσεις των μερών, όπως αναπτύχθηκαν προφορικά και διατυπώθηκαν εγγράφως κατά την διάρκεια των διοδικασιών μεσολάβησης και διαιτησίας.

β) Τα Πρακτικά Μεσολάβησης Διαιτησίας και της κατ’ έφεση Διαιτησίας.

γ) Την προσβαλλομένη ΔΑ, όπως επίσης και τη μεσολαβητική πρόταση.

δ) Την εκ μέρους της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας – Ε.Τ.Ε.Ρ. από 22.1.2010 εξώδικη δήλωση – καταγγελία της από 13.4.2009 ΣΣΕ (με αρ. πράξης καταθ. 18/13.4.2009), που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου, μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μελών της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. της χώρας και την περιλαμβανόμενη στο ίδιο έγγραφο Πρόσκληση για έναρξη διαπραγματεύσεων, με αντικείμενο την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το έτος 2010.

ε) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1104/1.6.2010 πρόταση του Μεσολαβητή για σύναψη ΣΣΕ, η οποία έγινε αποδεκτή εμπροθέσμως από την πλευρά των εργαζομένων, όπως προκύπτει από το με αριθμ. πρωτ. 1027/2.6.2010 έγγραφο αυτών προς τον ΟΜΕΔ, απερρίφθη δε από την εργοδοτική πλευρά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1050/4.6.2010 έγγραφο της γεγονός που γνωστοποιήθηκε προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1067/8.6.2010 έγγραφο του ΟΜΕΔ.

στ) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1071/030Δ/8.6.2010 αίτηση της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας – Ε.Τ.Ε.Ρ. για προσφυγή στην Διαιτησία, που υπεβλήθη στον ΟΜΕΔ, μετά την εκ μέρους της αποδοχή και απόρριψη εκ μέρους της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.) της ως άνω πρότασης.

ζ) Την κατατεθείσα έφεση.

ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΑΣΤΕ ομόφωνα για την μεταρρύθμιση της 30/2010 Διαιτητικής Απόφασης

Και ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ κατά πλειοψηφία ότι το άρθρ. 2 της Δ.Α. 30/2010 έχει ως εξής:

Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί, των υπαγομένων στην παρούσα ρύθμιση, παραμένουν για το έτος 2010, ως είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2009 με την από 13.4.2009 ΣΣΕ (αρ. πράξης καταθ. 18/13.4.2009), που είχε υπογραφεί μεταξύ των μερών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Σύμφωνα με το άρθρ. 51 παρ. 2 του ν. 3871/2010 «2. Οι διαιτητικές αποφάσεις που εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία ισχύος του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α) και χορηγούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο μισθολογικές αυξήσεις, πέραν αυτών που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, υπόκεινται σε έφεση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος εκ μέρους των μερών που συμμετείχαν στη σχετική συλλογική διαφορά ή εκ μέρους του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώπιον των διαιτητών του ΟΜΕΔ με τριμελή σύνθεση, η οποία αναδεικνύεται κατά τις διατάξεις του ν. 1876/1990».

Κατά το δίκαιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων δεν προβλέπεται η έννοια και η διαδικασία της έφεσης. Με δεδομένο ότι η Διαιτητική Απόφαση αποτελεί θεσμό του ιδιωτικού δικαίου, με την οποία επιλύονται συλλογικές διαφορές συμφερόντων και προσβάλλονται στα πολιτικά δικαστήρια (ΑΠ 380/2004, Εφ. Αθ. 5884/2007), θα πρέπει να αναζητηθεί η έννοια της έφεσης στο ιδιωτικό δίκαιο, προσαρμοσμένη στη φύση και το περιεχόμενο των συλλογικών διαπραγματεύσεων του ν. 1876/1990.

Σύμφωνα με το ιδιωτικό δίκαιο και συγκεκριμένα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας η έφεση είναι ένα ένδικο μέσο με το οποίο επιδιώκεται η επανεξέταση της υπόθεσης με σκοπό ή την εξαφάνιση της πρωτόδικης απόφασης ή τη μεταρρύθμιση της (άρθρα 511 και 535 Κ.Πολ.Δ.). Κατά τη διαδικασία της έφεσης επιτρέπεται να προβληθούν νέοι πραγματικοί ισχυρισμοί που γεννήθηκαν μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης (527 Κ.Πολ.Δ.).

Επειδή ο νομοθέτης δεν μπορεί να παρέμβει στην συνταγματικά (άρθρα 22 και 23) και με ΔΣΕ (98 ΔΣΕ) κατοχυρωμένη συλλογική αυτονομία και να καταργήσει με νόμο υφιστάμενες σχέσεις που δημιουργήθηκαν με την έκδοση μιας ΔΑ, δημιούργησε ένα όργανο για την επανεξέταση των ήδη εκδοθεισών ΔΑ με σκοπό τη μεταρρύθμιση ή την εξαφάνισή τους. Η προσφυγή στην κατ’ έφεση διαιτητική διαδικασία είναι προαιρετική και υπόκειται στη βούληση των μερών, διαφορετικά θα επρόκειτο για δημιουργία θεσμού αναγκαστικής διαιτησίας πράγμα που απαγορεύεται.

Το όργανο αυτό πρέπει να κινηθεί στα πλαίσια των διατάξεων του ν. 1876/90 που ρυθμίζουν τη διαιτησία, δεδομένου ότι απαρτίζεται από διαιτητές και επομένως εκδίδεται νέα Διαιτητική Απόφαση.

Στο δίκαιο του ν. 1876/90 ο διαιτητής κατά το άρθρ. 16 του νόμου μελετά όλα τα στοιχεία και πορίσματα που συγκεντρώθηκαν στο στάδιο της μεσολάβησης και έχει τα ίδια δικαιώματα με το μεσολαβητή. Επομένως, το τριμελές όργανο μελετά όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά το στάδιο της μεσολάβησης και διαιτησίας και βάσει αυτών ή και άλλων, που θα έκρινε ότι θα μπορούσε να συγκεντρώσει, εκδίδει νέα ΔΑ με την οποία είτε ακυρώνεται καθ’ ολοκληρία ή μεταρρυθμίζεται η προσβαλλομένη ΔΑ.

Εφ’ όσον ο διαιτητής επιλύει ουσιαστικές διαφορές συμφερόντων και δεν ασκεί δικαιοδοτική εξουσία κατά τα ανωτέρω, αλλά κανονιστική λειτουργία (ΑΠ 25/2004), το τριμελές Διαιτητικό όργανο δεν έχει εξουσία να κρίνει τη νομιμότητα της ΔΑ, αλλά να εξετάσει τα πραγματικά στοιχεία τα οποία είτε δεν έλαβε υπόψη του ο Διαιτητής, είτε δεν μπορούσε να λάβει υπόψη του γιατί γεννήθηκαν μετά την έκδοση της ΔΑ και τα οποία ασκούν βαρύνουσα σημασία στην επίλυση της συλλογικής διαφοράς.

2. Από το περιεχόμενο και το χρόνο έκδοσής της προκύπτει ότι η προσβαλλομένη ΔΑ δεν έλαβε και δεν μπορούσε να λάβει υπόψη της την ΕΓΣΣΕ των ετών 2010, 2011 και 2012.

Συγκεκριμένα, η ΔΑ 30/2010 εκδόθηκε την 1.7.2010 και καταλαμβάνει το έτος 2010, ενώ η ΕΓΣΕΕ υπογράφηκε στις 15.7.2010, κατατέθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με Π.Κ. 14/16.7.2010 και οι μισθολογικές της ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και το έτος 2010.

Είναι γνωστή η δεσπόζουσα θέση της ΕΓΣΣΕ στο σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων, δεδομένου ότι υπογράφεται από κοινωνικούς εταίρους πανελλήνιας έκτασης και ευρύτητας, που καλύπτουν το σύνολο των οικονομικών κλάδων της Χώρας. Γι’ αυτό και αποτελεί τον ουσιαστικό οδηγό των κοινωνικών εταίρων στις επιμέρους ΣΣΕ.

Ο μεσολαβητής και ο διαιτητής, ως όργανο που επιλύει διαφορές συμφερόντων, οφείλει να λαμβάνει υπ’ όψη του τις συμφωνίες των μερών, πολύ δε περισσότερο τις συμφωνίες και διαπιστώσεις των κοινωνικών εταίρων, που καλύπτουν όλους τους κλάδους της οικονομίας, όπως αυτές διατυπώνονται μέσα από την ΕΓΣΣΕ.

3. Όπως προκύπτει από την ΕΓΣΣΕ, οι κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν να αφήσουν αμετάβλητα τα κατώτατα όρια των μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων της χώρας για το έτος 2010 και επεσήμαναν ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε περιβάλλον έκτακτων συνθηκών λόγω του δημοσιονομικού εκτροχιασμού, που οδήγησε τη χώρα στην ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης ΔΝΤ-ΕΕ-ΕΚΤ και στην υιοθέτηση των μέτρων που προβλέπονται στο σχετικό Μνημόνιο και στο Νόμο 3845/2010.

Δηλαδή, οι κοινωνικοί εταίροι εθνικής εμβέλειας συνομολόγησαν την ΕΓΣΣΕ των ετών 2010, 2011 και 2012 που, με την συμφωνία όλων, αναγνωρίζει ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις το 2010 έγιναν σε έκτακτες συνθήκες δημοσιονομικού εκτροχιασμού, σημειώνει ότι πρέπει να στηριχτεί το διαθέσιμο εισόδημα των μισθωτών, ιδιαίτερα των χαμηλόμισθων και για να το διαφυλάξει προβλέπει την, κοινή συναινέσει, διατήρηση των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων αμετάβλητων για τη χρονική περίοδο 1.1.2010 έως 1.7.2011.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έκτακτες αυτές δημοσιονομικές συνθήκες εξακολουθούν να υφίστανται και σήμερα, οι μισθολογικές ρυθμίσεις της ΕΓΣΣΕ πρέπει να εφαρμοσθούν πολύ περισσότερο για ανώτερους των κατωτάτων ορίων μισθούς και ημερομίσθια.

Τη ρύθμιση της ΕΓΣΣΕ υιοθέτησε, κατά περιεχόμενο, και ο νομοθέτης με τη διάταξη του άρθρ. 51 παρ. 1 του ν. 3871/2010.

Συνέπεια αυτού του νόμου αλλά και της ΕΓΣΣΕ 2010 είναι ότι οι διαιτητικές αποφάσεις του συναφών κλάδων και δραστηριοτήτων για το 2010 και ειδικότερα οι ΔΑ 38/2010 και 39/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται σε ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς με εθνική εμβέλεια προβλέπουν τη διατήρηση των βασικών μισθών και ημερομισθίων αμετάβλητων για την περίοδο ισχύος τους.

Στις δεδομένες συνθήκες τυχόν χορήγηση αυξήσεων στους εργαζόμενους της παρούσας, θα ερχόταν σε αντίθεση με το πνεύμα συγκράτησης των εργατικών αμοιβών, που έχουν ήδη υιοθετήσει οι κοινωνικοί εταίροι σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε συναφείς κλάδους και ενδεχομένως θα δημιουργούσε ασύμμετρη μεταχείριση των εργαζομένων σε διαφορετικούς κλάδους και επαγγέλματα, που όμως βρίσκονται όλοι αντιμέτωποι με τις ίδιες συνέπειες από την κρίσιμη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.

4. Η υποστήριξη, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, της θέσης ότι η ανωτέρω διάταξη του ν. 3871/2010 είναι αντισυνταγματική, δεν μπορεί να κριθεί από το όργανο των διαιτητών αλλά από τα πολιτικά δικαστήρια στο πλαίσιο της αρμοδιότητας που έχουν για τον διάχυτο και παρεμπίπτοντα έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων.

Εξάλλου, οι διατάξεις του ν. 3845/2010 έχουν προσβληθεί με την από 26.7.2010 αίτηση ακύρωσης που έχουν καταθέσει ο ΔΣΑ, η ΑΔΕΔΥ και άλλοι φορείς ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, στην οποία αναλύουν και τους λόγους της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων ταυ νόμου, αντικρούοντας αντίθετες απόψεις περί υπάρξεως δημοσίου συμφέροντος για την υιοθέτηση των μέτρων περικοπής ή στασιμότητας μισθών και συντάξεων.

5. Για την απόφαση μας λάβαμε υπόψη α) Την αδυναμία σύγκλισης απόψεων μεταξύ των μερών κατά την κοινή συνάντηση αυτών, που έλαβε χώρα στις 22.9.2010, β) τις προβλέψεις της ΕΣΥΕ για τον Δείκτη τιμών Καταναλωτή (5,5%) και τον εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (5,6%) κατά το έτος 2010 (Αυγ. 2009- Αυγ. 2010) καθώς και τα στοιχεία για τη μείωση του ΑΕΠ κατά 3,7% (Β’ τρίμηνο 2010) και γ) την πρόσφατα δημοσιευμένη πρόβλεψη του ΟΟΣΑ για την εξέλιξη των οικονομικών δεικτών της ελληνικής οικονομίας για το έτος 2010 και ιδίως την προβλεπόμενη ετήσια μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος για το 2010 (- 3,7%) και για το 2011 (-2,5%).

6. Το μέλος της Επιτροπής Εφέσεως που μειοψήφησε, εξέφρασε τη γνώμη:

«Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 3871/2010, «οι διαιτητικές αποφάσεις που εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία ισχύος του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α) και χορηγούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο μισθολογικές αυξήσεις πέραν αυτών που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, υπόκεινται σε έφεση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος εκ μέρους των μερών που συμμετείχαν στη σχετική συλλογική διαφορά ή εκ μέρους του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώπιον διαιτητών του ΟΜΕΔ με τριμελή σύνθεση, η οποία αναδεικνύεται κατά τις διατάξεις του ν. 1876/1990».

Με τη διάταξη αυτή ο νομοθέτης, προέβλεψε την κατόπιν εφέσεως δυνατότητα ακύρωσης διαιτητικών αποφάσεων (ΔΑ), οι οποίες όμως εκδόθηκαν εντός της χρονικής περιόδου από την 6η Μαΐου έως την 16η Αυγούστου 2010. Δεδομένου ότι η διάταξη αυτή δεν καθορίζει ρητά τη φύση της απόφασης που εκδίδεται από το τριμελές εκ διαιτητών του ΟΜΕΔ όργανο επί εφέσεων κατά ΔΑ που εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία ισχύος του ν. 3845/2010 ούτε και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα επιλυθούν εκ νέου οι συλλογικές αυτές διαφορές, ανακύπτει το ζήτημα των ορίων της εξουσίας που θέλησε ο νομοθέτης να απονείμει στο εν λόγω όργανο και επομένως του πλαισίου μέσα στο οποίο μπορεί νομίμως να κινηθεί η απόφαση που θα εκδώσει.

Σύμφωνα με μία ερμηνευτική εκδοχή, η εξουσία του οργάνου αυτού περιορίζεται στον έλεγχο του εάν και κατά πόσον οι αυξήσεις που χορηγήθηκαν δια των προσβαλλόμενων με έφεση ΔΑ περιορίζονται στα όρια που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου και στην υποχρεωτική ακύρωση όσων από τις προσβαλλόμενες ΔΑ χορηγούν τυχόν αυξήσεις που υπερβαίνουν τα όρια αυτά. Μία τέτοια ερμηνευτική εκδοχή, ωστόσο, αφενός δεν θα απηχούσε την πραγματική βούληση του νομοθέτη (και θα οδηγούσε μοιραία σε νομικά παράδοξα, αφού στην πραγματικότητα θα αποστερούσε τη διαδικασία ενώπιον του, συνιστώμενου με το ίδιο άρθρο, τριμελούς εκ διαιτητών του ΟΜΕΔ οργάνου από κάθε ουσιαστικό αντικείμενο) και αφετέρου θα προσέκρουε, σε κάθε περίπτωση, σε θεμελιώδεις, υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις. Συγκεκριμένα:

Θα πρέπει κατ’ αρχάς να παρατηρηθεί ότι εάν η αληθής βούληση του νομοθέτη ήταν να επιβάλει την ακύρωση κάθε αύξησης που χορηγήθηκε με ΔΑ μετά τη δημοσίευση του ν. 3845/2010 και υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 1, θα είχε ο ίδιος προβλέψει απευθείας μια τέτοια ακυρότητα και θα είχε ρητά περιλάβει και τις αυξήσεις αυτές στις απαγορευτικές διατάξεις της παραγρ. 1. Δεν θα είχε δηλαδή κανένα νόημα η σύσταση ενός ειδικού οργάνου επανεξέτασης των εν λόγω ρυθμίσεων με αποκλειστικό αντικείμενο την ακύρωση κάθε μισθολογικής αύξησης και χωρίς να παρέχεται στο όργανο αυτό καμία ευχέρεια διατύπωσης κρίσης επί της σκοπιμότητας των χορηγούμενων αυξήσεων, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα δεδομένα της υπό κρίση συλλογικής διαφοράς που θα έχει αχθεί ενώπιον του.

Πέραν, ωστόσο, της προφανούς αυτής αντινομίας, η αποδοχή της ανωτέρω ερμηνευτικής εκδοχής θα ήταν ασυμβίβαστη με το έργο που δύναται και έχει προοριστεί να ασκεί ο ΟΜΕΔ στο πλαίσιο του ιδρυτικού του νόμου 1876/90, του Συντάγματος και της υπ’ αριθ. 98 ΔΣΕ. Εάν η εξουσία που ο νομοθέτης θέλησε δια της εν λόγω διάταξης να απονείμει στο τριμελές αυτό εκ διαιτητών όργανο του ΟΜΕΔ συνίστατο στον έλεγχο του εάν οι χορηγούμενες δια των προσβαλλόμενων ενώπιον του ΔΑ αυξήσεις ευρίσκονται εντός συγκεκριμένων και προβλεπόμενων απευθείας στο νόμο ορίων και στην επιβολή της ακύρωσης κάθε ΔΑ που αποκλίνει των ορίων αυτών, τούτο θα σήμαινε ότι το όργανο αυτό καλείται να ασκήσει έργο δικαιοδοτικό, καθώς θα επρόκειτο περί μίας κρίσης επί της νομιμότητας των προσβαλλόμενων ΔΑ, δηλαδή της διατύπωσης δικανικού συλλογισμού μέσω της υπαγωγής των πραγματικών δεδομένων της συλλογικής διαφοράς σε προδιαγεγραμμένες από το νομοθέτη έννομες συνέπειες. Τούτο όμως θα ήταν ένα έργο που, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 1 Σ, ανήκει στα δικαστήρια και το οποίο καθένα από τα μέρη της διαφοράς δικαιούται να προσδοκά ότι θα ασκείται από το φυσικό του δικαστή.

Είναι, λοιπόν, πρόδηλο ότι, εάν η εξουσία που αναθέτει ο νομοθέτης στο τριμελές όργανο διαιτησίας δια της παραγράφου 2 του άρθρ. 51 του ν. 3871/2010 γινόταν αντιληπτή ως μηχανική εφαρμογή νόμιμων και δεσμευτικών ορίων μισθολογικών αυξήσεων, τότε η διαδικασία που καθιερώνεται με την διάταξη αυτή θα υπερέβαινε ανεπίτρεπτα το ρόλο και τις αρμοδιότητες του ΟΜΕΔ. Το συμπέρασμα αυτό δεν μεταβάλλεται ακόμα και αν μια τέτοια εξουσία (αποκλειστικής εφαρμογής νόμιμων ορίων) δεν χαρακτηριζόταν ως δικαιοδοτική αρμοδιότητα (όπως στην πραγματικότητα θα ήταν, κατά τα ανωτέρω) αλλά ως διαιτητική κρίση. Ακόμη δηλαδή και αν μία «κατά δέσμια αρμοδιότητα» ακύρωση, εκ μέρους των τριών διαιτητών που απαρτίζουν το εν λόγω όργανο, κάθε μισθολογικής αύξησης που υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 1 γινόταν και πάλι δεκτή ως ΔΑ, επειδή και μόνο θα αποφασιζόταν από διαιτητές (σύμφωνα με μια μηχανιστική υιοθέτηση ενός «οργανικού κριτηρίου»), η αναγνώριση της ως τέτοιας θα σήμαινε την εισαγωγή μίας επιβεβλημένης από το κράτος διαιτησίας που μόνο σε μία «απόφαση» επιτρέπεται να καταλήξει. Υπό μία τέτοια ερμηνευτική εκδοχή, η προκείμενη διαδικασία εφέσεως με την οποία καλούμαστε να αποφανθούμε, όχι μόνο θα προσέκρουε ευθέως στη συνταγματική προστασία της συλλογικής αυτονομίας (άρθρα 23 παρ. 1 και 22 παρ. 2 Σ) και στην υπ’ αριθ. 98 ΔΣΕ, αφού οι υπό κρίση συλλογικές διαφορές θα οδηγούνταν έτσι σε ένα προδιαγεγραμμένο, αμιγώς ετερόνομο και υποχρεωτικό ρυθμιστικό αποτέλεσμα, αλλά και θα στιγμάτιζε το θεσμό της μεσολάβησης και διαιτησίας με τη μομφή της εθελούσιας απεμπόλησης των εγγυήσεων αμεροληψίας με τις οποίες τον περιβάλλει το Σύνταγμα και ο ιδρυτικός του νόμος και του εκφυλισμού του σε μία διεκπεραιωτική απλώς διαδικασία κύρωσης ειλημμένων ήδη κρατικών αποφάσεων.

Υπό τα ανωτέρω δεδομένα θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι με τη διάταξη του άρθρου 51 παρ. 2 του ν. 3871/2010, ο νομοθέτης δεν υποχρέωσε το συνιστώμενο με αυτή ad hoc διαιτητικό όργανο να αποφασίσει την ακύρωση κάθε ΔΑ που χορηγεί μισθολογικές αυξήσεις υπέρτερες των ορίων της παρ. 1, αλλά εισήγαγε μια κατ’ έφεση διαιτητική διαδικασία, για την επανεξέταση ΔΑ που είχαν εκδοθεί μετά την 6.5.2010 και πριν τη δημοσίευση του νόμου 3871/2010, για τις οποίες θα ασκείτο έφεση. Όσες ΔΑ δεν προσβλήθηκαν με έφεση από τον Υπουργό ή από ένα έστω εκ των ενδιαφερόμενων μερών, διατηρούνται ισχυρές, ακόμη και αν χορηγούν υπέρτερες αυξήσεις από τα όρια που τίθενται στην παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 3871/2010. Η πρόβλεψη, δηλαδή, ειδικής διαδικασίας έφεσης για τις από 6.5.2010 έως 16.8.2010 εκδοθείσες ΔΑ αποσπά αυτές, όπως προεκτέθηκε, από το πεδίο ισχύος της παραγράφου 1 του άρθρου 51 το οποίο προβλέπει την συνέπεια της ακυρότητας μόνο για ΔΑ που εκδίδονται μετά την 17.8.2010, ημέρα έναρξης ισχύος του άρθρου 51 του ν. 3871/2010.

Η εκ μέρους του νομοθέτη ανάθεση της επανεξέτασης των ΔΑ στο ίδιο το Σώμα των Διαιτητών, με τριμελή πλέον σύνθεση, αλλά χωρίς την παράλληλη καθιέρωση κανόνων νέων σε σχέση με το ν. 1876/1990, προδιαγράφει το πλαίσιο της διαδικασίας που πρέπει να τηρηθεί. Οι διαιτητές καλούνται και σε αυτό το στάδιο να επιλύσουν μια συλλογική διαφορά συμφερόντων λαμβάνοντας πλέον υπόψη και μια αυστηρή μισθολογική πολιτική. Το νέο αυτό κριτήριο με βεβαιότητα θα οδηγήσει σε αναθεώρηση, μικρότερη ή μεγαλύτερη του ύψους των αυξήσεων. Για τη νέα αυτή στάθμιση των εκατέρωθεν συμφερόντων, οπαιτείται πρόσκληση των μερών και διεξαγωγή συζήτησης ενώπιον του τριμελούς σύνθεσης διαιτητικού οργάνου του ΟΜΕΔ, με σκοπό την έκδοση ΔΑ που θα επικυρώνει ή θα μεταρρυθμίζει εκείνη για την οποία ασκήθηκε έφεση.

Κατά τη συζήτηση που διεξήχθη την 22.9.2010 ενώπιον του τριμελούς σύνθεσης διαιτητικού οργάνου του ΟΜΕΔ, προσήλθαν οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των μερών ζητώντας, οι μεν εκπρόσωποι των εργαζομένων την απόρριψη, οι δε εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς την αποδοχή της έφεσης, ισχυριζόμενοι ότι τούτο επιβάλλεται από τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 3871/2010 και κατέθεσαν αντίστοιχα υπομνήματα με αριθμούς πρωτοκόλλου ΟΜΕΔ 1761/24.9.2010 οι πρώτοι και 1770/24.9.2010 οι δεύτεροι, όπου αναφέρονται και σε όσα υποστήριζρν κατά τις προηγηθείσες διαδικασίες μεσολάβησης και διαιτησίας. Για τους λόγους που εκτέθηκαν ανωτέρω είναι απορριπτέος ο ισχυρισμός της εργοδοτικής πλευράς ότι «η μη χορήγηση αυξήσεων στους βασικούς μισθούς των τεχνικών ραδιοφώνου μελών της ΕΤΕΡ για το έτος 2010» προκύπτει από «τις προβλέψεις των νόμων 3871/2010 και 3845/2010 καθώς και την Εθνική Γενική ΣΣΕ», αφού αυτή ως γνωστόν ρυθμίζει κατώτατα και όχι ανώτατα όρια. Απορριπτέα κρίνεται και η, συναγόμενη από τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στο σχετικό υπόμνημα θέση της εργατικής πλευράς για διατήρηση αμετάβλητων των ρυθμίσεων της 30/2010 ΔΑ και δεδομένης της μεταβολής των γενικότερων συνθηκών θα πρέπει να χορηγηθεί αύξηση που προσεγγίζει τον πληθωρισμό στις χώρες της Ευρωζώνης, ο οποίος σύμφωνα με τη EUROSTAT διαμορφώθηκε το Σεπτέμβριο του 2010 σε ποσοστό 1,8 % και ως εκ τούτου, κατόπιν σταθμίσεως των συνθηκών που συντρέχουν, η αύξηση των αποδοχών για την κρινόμενη περίπτωση πρέπει να διαμορφωθεί από 1.1.2010 σε ποσοστό 1,5%».

Με βάση όλα όσα εκτέθηκαν ανωτέρω η ΑΠΟΦΑΣΗ μας έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας ΔΑ υπάγονται, όπως ορίζεται και στην από 13.4.2009 ( ΠΚ 18/13.4.2009 ΣΣΕ), οι τεχνικοί ραδιοφώνου, μέλη της Ενωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. της χώρας, με τις ειδικότητες:

α) Του ηλεκτρονικού. Ως ηλεκτρονικός Ρ/Σ ορίζεται ο εργαζόμενος για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας όλων ανεξαιρέτως των ηλεκτρονικών συστημάτων και μηχανημάτων (αναλογικών και ψηφιακών), που απαιτούνται για την εγγραφή, αναπαραγωγή, υποστήριξη, μετάδοση και εκπομπή ηχητικού σήματος σε οποιανδήποτε μορφή και σε κάθε φυσικό μέσο, καθώς επίσης για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των μηχανημάτων εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος από τα στούντιο του Ρ/Σ προς τους χώρους εγκατάστασης των πομπών ή εργάζεται για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των συστημάτων εκπομπής των Ρ/Σ ή είναι υπεύθυνος για την τεχνική κάλυψη των εξωτερικών μεταδόσεων του Ρ/Σ όταν και όπου απαιτείται από τον Ρ/Σ. Και

β) Του ηχολήπτη. Ως ηχολήπτης Ρ/Σ ορίζεται ο εργαζόμενος για την τεχνική και καλλιτεχνική κάλυψή του προς εγγραφή, επεξεργασία ή μετάδοση από τον Ρ/Σ προγράμματος και ο μόνος που χειρίζεται τα μηχανήματα ήχου, είτε ο ήχος αυτός παράγεται και μεταδίδεται ταυτοχρόνως, είτε ηχογραφείται σε οποιαδήποτε μορφή ηχητικού υλικού ή ηλεκτρονικού υπολογιστή και μεταδίδεται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων ήχου ή οιασδήποτε άλλης μορφής, σε οποιονδήποτε χρόνο από τον ραδιοφωνικό σταθμό και η εργασία του πραγματοποιείται εντός των εγκαταστάσεων του Ρ/Σ ή εκτός αυτών, όταν αυτό απαιτείται για την υλοποίηση του προγράμματος του Ρ/Σ.

Οι εργαζόμενοι ως ηχολήπτες ή ηλεκτρονικοί Ρ/Σ πρέπει:

α) να έχουν πτυχίο ΙΕΚ-ΤΕΕ – ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α, Β – ΤΕΣ – ΚΕΤΕ – ΚΕΚ – ΚΕΤΕΣ – ΚΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή κρατικών σχολών ειδίκευσης οιουδήποτε τομέα ηλεκτρονικού ή ηλεκτροτεχνίτου ή ραδιοτεχνίτου ή ΤΕΙ των αντίστοιχων ειδικοτήτων ή ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής θετικών επιστημών (μαθηματικών, φυσικών, χημικών ή Τεχνικών κλάδων, όπως ηλεκτρολόγων ή ακουολογίας). Οι σχολές ή τα τμήματα σχολών Ηχοληπτών, Ηλεκτρονικών, Εικονοληπτών και Μουσικής για την εφαρμογή όλων των διατάξεων της παρούσης θεωρούνται αντίστοιχες,

β) ως εμπειρικοί να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη ως ηχολήπτες Ρ/Σ ή ηλεκτρονικοί Ρ/Σ ανάλογα με την ειδικότητα γιο την οποία προσλαμβάνονται. Οσοι Τεχνικοί Ρ/Σ εργάζονταν κατά την 2° Μαρτίου 2004 απασχολούμενοι σε κάποια από τις παραπάνω ειδικότητες ανεξάρτητα από την κατοχύρωση των τυπικών προσόντων που ορίζονται για την κάθε ειδικότητα (πτυχία ή εμπειρικότητα ή προϋπηρεσία), θεωρείται ότι είναι ειδικευμένοι στην ειδικότητα που απασχολούνται και μπορούν να την ασκούν, ακολουθώντας, βάσει προϋπηρεσίας τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών, όπως αυτά καθορίζονται από την παρούσα. Προσλήψεις τεχνικού προσωπικού μετά την 2α Μαρτίου 2004 πρέπει να γίνονται με βάση τουλάχιστον τα τυπικά προσόντα (α) πτυχία ή β) εμπειρικότητα) που περιγράφονται παραπάνω αναλυτικά για κάθε ειδικότητα. Η ειδικότητα που μπορούν να ασκούν είναι αυτή που έχουν (ασκούν) κατά την στιγμή που υπεγράφη η ΣΣΕ μεταξύ Ε.Τ.Ε.Ρ. και Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. της 2ας Μαρτίου 2004. Τυχόν μετάβαση του Τεχνικού από την μία ειδικότητα στην άλλη, θεωρείται συνέχεια της προηγουμένης και ουδόλως τον επηρεάζει στον βασικό μισθό ή στα ασφαλιστικά του δικαιώματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπου σε ολόκληρο το κείμενο της παρούσης αναφέρεται η λέξη «Τεχνικός» σε όλες τις πτώσεις σημαίνει «Ηχολήπτης ή Ηλεκτρονικός ραδιοσταθμού».

Άρθρο 2

Αποδοχές

Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί, των υπαγομένων στην παρούσα ρύθμιση, παραμένουν για το έτος 2010, ως είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2009 με την από 13.4.2009 σσε (αρ. πράξης καταθ. 18/13.4.2009), που είχε υπογραφεί μεταξύ των μερών.

Άρθρο 3

Διατήρηση διατάξεων – Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης

α) Όσες διατάξεις προγενέστερων ΣΣΕ ή ΔΑ, που αφορούν τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαγόμενων στην παρούσα μισθωτών, δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται ρητώς ή δεν αντίκεινται στους όρους της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν.

β) Τυχόν ανώτερες καταβαλλόμενες πάσης φύσεως αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΣΣΕ ή ΔΑ, Εσωτερικούς Κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2010, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.

Ημερομηνία κατάθεσης: 29.9.2010

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

Please follow and like us:

ΟΑΕΔ: Αύξηση επιδότησης προς τους εργοδότες για θέσεις πρακτικής.

ΟΑΕΔ: Αύξηση επιδότησης προς τους εργοδότες για θέσεις πρακτικής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28.7.2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση ΟΑΕΔ σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες για συμμετοχή στην πρακτική άσκηση μαθητών των ΕΠΑΣ

Κίνητρα σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες προσφέρει ο ΟΑΕΔ προκειμένου να απασχολήσουν εκπαιδευόμενους των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας. Ειδικότερα από 1/1/2011, με την υπ’ αριθμ. 4301/40/26-10-2010 απόφαση του Δ.Σ. αύξησε το ποσό της επιδότησης από 6 σε 12 ευρώ ανά ημέρα πρακτικής άσκησης των εκπαιδευόμενων, με στόχο να προσελκύσει το ενδιαφέρον περισσότερων επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση και να ενισχύσει το θεσμό της Μαθητείας. Η επιδότηση μπορεί να καταβάλλεται είτε στον εργοδότη είτε απευθείας στον μαθητή. Ο ΟΑΕΔ καλεί επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες των ειδικοτήτων με αντιστοιχία στο πρόγραμμα σπουδών των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στα προγράμματα πρακτικής άσκησης εκπαιδευόμενων.

Σημειώνεται ότι το σύστημα της μαθητείας που εφαρμόζεται στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ συνδυάζει την θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην τάξη, με την πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας και επιχειρήσεις. Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ώστε να καταστεί ευκολότερη στη συνέχεια η ένταξή του στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές, ασκούνται από 4-6 ημέρες την εβδομάδα σε επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Οι ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η φοίτηση σ’ αυτές διαρκεί δύο σχολικά έτη (4 εξάμηνα). Η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, απευθύνεται κυρίως σε νέους και νέες ηλικίας 16-23 ετών, που προάγονται στη Β’ Τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων. Δηλαδή οι μαθητές είναι ηλικίας και πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι της Α΄ τάξης Λυκείου. Οι μαθητές των ΕΠΑΣ εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και τους χορηγούνται δωρεάν τα απαραίτητα βιβλία – βοηθήματα. Οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και ασφαλίζονται, τους χορηγείται επίδομα στέγασης και σίτισης, όπως και αναβολή στράτευσης, ενώ λαμβάνουν και σπουδαστική άδεια, μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές.

Και κατά τα τέσσερα εξάμηνα μαθητείας οι μαθητές αμείβονται για την εργασία τους στον εργοδότη όπου γίνεται η πρακτική τους άσκηση και η αμοιβή του ασκούμενου μαθητή αναλογεί στο 70% του κατώτατου μισθού που ορίζει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (αρ. 1186/Δ5.4/24-1-2011 ΚΥΑ Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ΦΕΚ 119/Β/8-2-2011). Η επιδότηση της πρακτικής άσκησης συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με την αρ. Α50462/25-8-2010 Απόφαση Ένταξης Πράξης. Με την επιδότηση της ημερήσιας αμοιβής του μαθητευόμενου κατά 12 ευρώ από τον ΟΑΕΔ η επιβάρυνση για τον εργοδότη περιορίζεται στο ποσό των 11,5 ευρώ ημερησίως.

Στον ΟΑΕΔ λειτουργούν 51 ΕΠΑΣ Μαθητείας, με έδρα τους τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Κάθε χρόνο φοιτούν σε αυτές περίπου 12.000 μαθητές.

Στους αποφοίτους των ΕΠΑΣ Μαθητείας χορηγείται πτυχίο με επίπεδο επαγγελματικών δικαιωμάτων επιπέδου ΙΙΙ που τους παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και να εγγράφονται στα Ι.Ε.Κ. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΕΠΑΣ Μαθητείας καθορίζονται με Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.). Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί καταδεικνύουν ότι το σύστημα Μαθητείας παρουσιάζει θεαματικά αποτελέσματα όσον αφορά στην ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Το ποσοστό των ασκούμενων μαθητών που απασχολείται μετά το πέρας των σπουδών ανέρχεται στο 70% ενώ σε ορισμένες ειδικότητες αγγίζει το 90% του συνολικού αριθμού των μαθητών.

Τέλος, ο ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, προετοιμάζει την αναβάθμιση της Μαθητείας που αποτελεί το κατεξοχήν εκπαιδευτικό σύστημα που συνδέει την επαγγελματική εκπαίδευση με την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός αναπτύσσει συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους και τους φορείς Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στο πεδίο της έρευνας στην αγορά εργασίας για τη διαμόρφωση του πανελλήνιου χάρτη των ειδικοτήτων.

Οι ειδικότητες στα ενεργά προγράμματα σπουδών των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ, για τις οποίες ο Οργανισμός αναζητά επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν εκπαιδευόμενους με καθεστώς μαθητείας είναι οι εξής:

 1. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου
 2. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
 3. Τεχνιτών Αμαξωμάτων
 4. Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων
 5. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
 6. Τεχνιτών Εργαλειομηχανών
 7. Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 8. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
 9. Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (φυσικού αερίου)
 10. Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων
 11. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών
 12. Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας
 13. Αργυροχρυσοχοΐας
 14. Ωρολογοποιίας
 15. Αισθητικής Τέχνης
 16. Κομμωτικής Τέχνης
 17. Γραφικών Τεχνών – Εκτυπώσεων
 18. Γραφικών Τεχνών –Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου
 19. Σχεδιαστών Τεχνικών Εφαρμογών με χρήση Η/Υ
 20. Συντηρητών Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης
 21. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων
 22. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων
 23. Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
 24. Μαγειρικής Τέχνης
 25. Υφάσματος – Ένδυσης
 26. Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
 27. Βοηθών Γενικής Νοσηλείας
 28. Βοηθών Φαρμακείου
 29. Ξυλουργών – Επιπλοποιών
 30. Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρμάρου
 31. Φυτοτεχνιτών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 32. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 33. Επεξεργασίας Γούνας
 34. Κτιριακών Έργων

Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες και επαγγελματίες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικότερα για την Πρακτική Άσκηση των μαθητών των ΕΠΑΣ Μαθητείας στα τηλέφωνα 210-99.89.711 – 99.89.919 (κ. Δημοπούλου, κ. Μπαρτσώκα

Please follow and like us:

Μετάθεση πληρωμών ΔΟΥ.

Ειδήσεις (Παρασκευή – 29/07/2011)
Μετάθεση πληρωμών ΔΟΥ.

Ειδήσεις – Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

Μετάθεση πληρωμών ΔΟΥ

Την καταβολή από την 1η Αυγούστου όλων των πληρωμών που ήταν να γίνουν από τις εφορίες (για μισθοδοσία, επιστροφές φόρων κτλ) το διήμερο 28 και 29 Ιουλίου ζητά από τους προϊσταμένους των ΔΟΥ με εγκύκλιο του ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών κ. Γιάννης Καπελέρης. Η μετάθεση αυτή των πληρωμών κατά δύο ημέρες θα έχει άμεση επίδραση το ύψος στο οποίο θα διαμορφωθεί το έλλειμμα του προϋπολογισμού τον Ιούλιο.

Σχολιάζοντας την εγκύκλιο, ο αναπληρωτής υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της ΝΔ Ι. Βρούτσης υποστήριξε ότι πρόκειται για μια από τις γνωστές λογιστικές αλχημείες που επιχειρεί η κυβέρνηση, θέλοντας να παρουσιάσει διαφορετική εικόνα τόσο στα δημόσια έσοδα, όσο και στις δαπάνες του μηνός Ιουλίου.

Πηγή: http://www.epxress.gr/

Please follow and like us:

Μέχρι τις 15/09 το ΙΚΑ θα ενταχθεί πλήρως στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Μέχρι τις 15/09 το ΙΚΑ θα ενταχθεί πλήρως στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Ειδήσεις – Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

Μέχρι τις 15/09 το ΙΚΑ θα ενταχθεί πλήρως στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου το ΙΚΑ θα ενταχθεί πλήρως στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και θα ακολουθήσουν σταδιακά και όλα τα υπόλοιπα ταμεία. Η ένταξη δεν θα αφορά μόνο το φάρμακο, αλλά και τα παραπεμπτικά και την εκκαθάριση λογαριασμών, δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργος Κουτρουμάνης, κατά τη συζήτηση ερώτησης στη Βουλή του βουλευτή της ΝΔ, Κωνσταντίνου Τσιάρα, για τις ανεξόφλητες οφειλές του δημοσίου στις ιατρικές επιχειρήσεις.

Ο κ. Κουτρουμάνης, ανέφερε ότι η υπαγωγή όλων των ταμείων στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, θα δώσει τη δυνατότητα και στα ταμεία να είναι συνεπέστερα στις πληρωμές τους και να γίνουν διαπραγματεύσεις με τους παρόχους υγείας και τους προμηθευτές για τις τιμές τους.

Ο βουλευτής της ΝΔ, Κώστας Τσιάρας είπε ότι η πολιτεία οφείλει σε μικρές ιατρικές επιχειρήσεις, μέσω ασφαλιστικών ταμείων, το σύνολο των απαιτήσεων τους για το 2010 την ίδια ώρα που τους φορολογεί για τις ανείσπρακτες αυτές οφειλές.

Ο υπουργός απέδωσε τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος που εισήγαγε νέο σύστημα εξόφλησης αλλά και στις ελλείψεις προσωπικού των ταμείων, λόγω του μεγάλου αριθμού συνταξιοδοτήσεων.

Ειδικά όμως για το ΙΚΑ, είπε ότι πληρώνει το 90% από τις οφειλές και μένει να εκκαθαρίσει το 10% των υποχρεώσεων που σημειωτέον ήταν σε εκκρεμότητα από το 2005, το 2006 και μετά. Σε ότι αφορά στα εργαστήρια και στα διαγνωστικά κέντρα, ο κ. Κουτρουμάνης διαβεβαίωσε ότι το ΙΚΑ πληρώνει άμεσα, «έχει 2170 εργαστήρια με τα οποία συνεργάζεται και τα πληρώνει άμεσα», επέμεινε ο Υπουργός.

«Στον ΟΓΑ έχει εκκαθαριστεί το 80% έως 85% και έχει πληρωθεί για το 2010», είπε και ενημέρωσε ότι οι οφειλές του ΟΑΕΕ για το 2010 ανέρχονται στα 16 εκατομμύρια ευρώ.

«Το πρόβλημα στον ΟΠΑΔ είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα χρήματα που πρέπει να απορροφηθούν και δεν μπορούν λόγω της γραφειοκρατίας», ενημέρωσε ο Υπουργός και υπενθύμισε ότι η εκκαθάριση είναι χρονοβόρα διαδικασία αφού από τα χέρια των υπαλλήλων των ασφαλιστικών ταμείων χρειάζεται να περάσει το κάθε παραστατικό.

Η μεγάλη σπατάλη αφορούσε το φάρμακο και τις ιατρικές πράξεις και μια σειρά παροχές στον τομέα της υγείας, είπε ο κ. Κουτρουμάνης και επανέλαβε ότι το 2010 μειώθηκαν οι δαπάνες κατά 1,77 δις ευρώ σε σχέση με το 2009 ενώ το 2011 τα στοιχεία δείχνουν ότι θα γίνει εφικτή η μείωση κατά 1,3 δις ευρώ.

Τα ταμεία έχουν ζητήσει από τα εργαστήρια και τις κλινικές να δώσουν τα δικά τους στοιχεία σε σχέση με τις οφειλές και το Υπουργείο έχει ζητήσει από τα ταμεία να καταγράψουν οφειλές από το 2005 έως το 2008, οφειλές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% αυτών που έχουν εκκαθαριστεί.

Ο βουλευτής της ΝΔ από τη δική του πλευρά έσπευσε να επικαλεστεί τη δέσμευση που είχε αναλάβει ο κπουργός Υγείας από τον περασμένο Μάρτιο για τα καθυστερούμενα του ΟΠΑΔ, για να διαπιστώσει ότι 4-5 μήνες, βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. Όπως είπε η πραγματικότητα για τις ιατρικές επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές, είναι τραγική αφού οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να πληρώσουν τους προμηθευτές τους και το παραϊατρικό προσωπικό.

Πηγή: http://www.epxress.gr/

Please follow and like us:

Παραγράφηκε η δωροδοκία σε βάρος του Άκη Τσοχατζόπουλου.

Παραγράφηκε η δωροδοκία σε βάρος του Άκη Τσοχατζόπουλου.

Ειδήσεις – Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

Παραγράφηκε η δωροδοκία σε βάρος του Άκη Τσοχατζόπουλου

Το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος πρέπει να διαβιβαστεί στην τακτική Δικαιοσύνη. Τον τελικό λόγο θα έχει το Δικαστικό Συμβούλιο.

Ο εισαγγελέας του Πενταμελούς Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου Νικόλαος Μαύρος τάχθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέρ των απόψεων του ανακριτή του Δικαστικού Συμβουλίου Βασίλη Λαμπρόπουλου, δηλαδή ότι έχει παραγραφεί το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας, το οποίο αποδίδεται στον πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας Άκη Τσοχατζόπουλο.

Παράλληλα, ο κ. Μαύρος ασπάστηκε και την άποψη του κ. Λαμπρόπουλου, ότι το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που αποδίδεται στον Άκη Τσοχατζόπουλο, δεν μπορεί να εκδικαστεί από το Ειδικό Δικαστήριο, αλλά από τα Τακτικά Δικαστήρια.

Ειδικότερα, ο κ. Μαύρος σε πρόταση του προς το Δικαστικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι πρέπει να αρθεί η διαφωνία που έχει ανακύψει μεταξύ του κ. Λαμπρόπουλου και της Βουλής υπέρ του ανακριτή και υπογραμμίζει ότι ως προς το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας, πρέπει να παύσει οριστικά η δίωξη σε βάρος του Άκη Τσοχατζόπουλου, λόγω παρόδου της αποσβεστικής προθεσμίας, καθώς έχουν παρέλθει δύο και πλέον κοινοβουλευτικές σύνοδοι της Βουλής χωρίς να κινηθεί καμιά διαδικασία σε βάρος του.

Αναφορικά με το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) ο κ. Μαύρος τονίζει ότι για το αδίκημα αυτό ο κ. Τσοχατζόπουλος πρέπει να δικαστεί από τα Ποινικά Τακτικά Δικαστήρια, καθώς κατά το χρόνο τέλεσης του (αδικήματος) δεν ασκούσε υπουργικά καθήκοντα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Άκης Τσοχατζόπουλος αντιμετωπίζει το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος για την υπόθεση της απευθείας ανάθεσης ναυπήγησης τεσσάρων υποβρυχίων τύπου 214 σε γερμανικά ναυπηγεία και τη γερμανική εταιρεία HDW/Ferrostaal.

Το πενταμελές Δικαστικό Συμβούλιο θα συνέλθει μέσα στην επόμενη εβδομάδα για να αποφανθεί οριστικά με βούλευμα.

Η τοποθέτηση Λαμπρόπουλου

Παραγεγραμμένο είναι το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας, το οποίο αποδίδεται στον πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας, Άκη Τσοχατζόπουλο, υπογραμμίζει ο ανακριτής του Πενταμελούς Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, Βασίλης Λαμπρόπουλος, στη διαφωνία -όπως λέγεται στη νομική ορολογία -προς τον αντεισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου και εισαγγελέα του Δικαστικού Συμβουλίου, Νικόλαο Μαύρο.

Αντίθετα, ο κ. Λαμπρόπουλος ως προς το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, που αποδίδεται στον πρώην υπουργό, επισημαίνει ότι αρμόδια για την εκδίκαση του επίμαχου αδικήματος είναι τα τακτικά δικαστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Τσοχατζόπουλος αντιμετωπίζει το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος για την υπόθεση τής απευθείας ανάθεσης ναυπήγησης τεσσάρων υποβρυχίων τύπου 214 σε γερμανικά ναυπηγεία και τη γερμανική εταιρεία HDW/Ferrostaal.

Ειδικότερα, ο κ. Λαμπρόπουλος αφού μελέτησε τη δικογραφία, που του διαβιβάστηκε από τη Βουλή, διαπίστωσε ότι το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας έχει παραγραφεί, καθώς έχουν παρέλθει από τη διάπραξη του αδικήματος δύο κοινοβουλευτικές σύνοδοι της Βουλής. Κατά συνέπεια, το αδίκημα αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί ευθύνης υπουργών, είναι ήδη παραγεγραμμένο.

Ακόμη, στην 30σέλιδη διαφωνία του ο κ. Λαμπρόπουλος επισημαίνει ότι για το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος σε βάρος του κ. Τσοχατζόπουλου δεν είναι αρμόδιο το Ειδικό Δικαστήριο, αλλά τα Ποινικά Τακτικά Δικαστήρια.

Επί της διαφωνίας αυτής του κ. Λαμπρόπουλου, ο εισαγγελέας του Δικαστικού Συμβουλίου κ. Μαύρος θα υποβάλει πρόταση προς το Συμβούλιο, το οποίο θα αποφανθεί οριστικά με βούλευμα.

Ανάλογη διαδικασία είχε ακολουθηθεί και στην υπόθεση του Βατοπεδίου.

Ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής για τα υποβρύχια

Με την ενημέρωση που θα κάνει αύριο, Παρασκευή, στα μέλη της Επιτροπής Εξοπλιστικών της Βουλής ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, με την ιδιότητα του πρώην υπουργού Άμυνας, ολοκληρώνονται οι εργασίες της Επιτροπής που διερευνά την εξέλιξη των συμβάσεων για τα γερμανικά υποβρύχια, από το 2002 μέχρι το 2009.

Στην Επιτροπή θα καταθέσει αύριο και ο πρώην υπουργός Άμυνας της ΝΔ, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ενώ μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα συνταχθεί και θα παραδοθεί στον πρόεδρο της Βουλής το πόρισμα με τα συμπεράσματα από την έρευνα της.

Πηγή: Καθημερινή

Please follow and like us:

Υποχρεωτική από 1/1/2012 η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων με την αυξημένη παρακράτηση φόρου.

Υποχρεωτική από 1/1/2012 η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων με την αυξημένη παρακράτηση φόρου.

Ειδήσεις – Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011

Υποχρεωτική από 1/1/2012 η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων με την αυξημένη παρακράτηση φόρου

Η YΠOBOΛH των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης του φόρου με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική για εισοδήματα και για αμοιβές που καταβάλλονται από 1.7.2011 έως 31.12.2011 και υποχρεωτική για εισοδήματα και αμοιβές που καταβάλλονται από 1.1.2012 και μετά. Αυτό προσδιορίζεται σε εγκύκλιο ( ΠΟΛ. 1157/22.7.2011) που εξέδωσε το Yπουργείο Οικονομικών στην οποία τονίζεται πως οι τροποποιητικές δηλώσεις απόδοσης του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα που καταβάλλονται από 1.7.2011, υποβάλλονται υποχρεωτικά στη ΔΟΥ.

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου που εξέδωσε του Yπουργείο Οικονομικών έχει ως εξής:

Πηγή: http://www.express.gr/

Please follow and like us: