Δεν μπορούν να επιβάλλονται «έξοδα καθυστέρησης» σε υπερήμερους.

Print Friendly, PDF & Email

Δεν μπορούν να επιβάλλονται «έξοδα καθυστέρησης» σε υπερήμερους.

Ειδήσεις – Τρίτη 28 Ιουνίου 2011

Δεν μπορούν να επιβάλλονται «έξοδα καθυστέρησης» σε υπερήμερους

KATAXPHΣTIKOI είναι σύμφωνα με τον Συνήγορο του Καταναλωτή οι όροι με τους οποίους επιβάλλονται από τις τράπεζες «έξοδα καθυστέρησης» σε υπερήμερους οφειλέτες, πλέον των τόκων υπερημερίας που τους καταλογίζονται, γιατί παραβαίνουν την αρχή της διαφάνειας και διαταράσσουν την ισορροπία των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εις βάρος των καταναλωτών. Δεδομένης της σοβαρότητας του θέματος και των επιπτώσεών του για μεγάλο αριθμό υπερήμερων δανειοληπτών και κατόχων πιστωτικών καρτών, ο Συνήγορος του Καταναλωτή καλεί την Ελληνική Eνωση Τραπεζών να παρέμβει στα μέλη της για να παύσουν στο μέλλον να χρεώνουν τα παραπάνω έξοδα και την Τράπεζα της Ελλάδος να προβεί σε έλεγχο για τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων του τραπεζικού κανονιστικού πλαισίου και την επιβολή κυρώσεων εντός των αρμοδιοτήτων της.

Επίσης κοινοποιεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού την απόφασή του να προβεί σε έρευνα για τυχόν ύπαρξη εναρμονισμένης πρακτικής μεταξύ των τραπεζών, βάσει του νομοθετικού της πλαισίου.

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 24 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com