ΥΠΑΑ: Ξεκινά το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για μια “Επιχειρηματικά Φιλική Ελλάδα” Πηγή:www.capital.gr

Print Friendly, PDF & Email

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 27/06/2011, η πρώτη συνεδρίαση της Διυπουργικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την κατάρτιση του Νομοσχεδίου για την Επιχειρηματικά Φιλική Ελλάδα, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Σωκράτη Ξυνίδη. Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας έχει αναλάβει το συντονισμό της υλοποίησης του σχεδίου.

Το σχέδιο δράσης για μια «Επιχειρηματικά Φιλική Ελλάδα» ουσιαστικά αναφέρεται στην εξειδίκευση των βασικών προβλημάτων της επιχειρηματικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα των εξής πεδίων για: σύσταση επιχείρησης, εγκατάσταση επιχείρησης, εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα, μεταφορές (εγχώριες-διασυνοριακές), προβλήματα στη λειτουργία αγορών, συναλλαγές με το δημόσιο-ανάληψη κρατικών προμηθειών, υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-2013, δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης, λύση-εκκαθάριση επιχείρησης. Οι δράσεις έχουν σαν σημείο αναφοράς όλο το κύκλο ζωής μιας επιχείρησης, από την ίδρυση της μέχρι και τη λύση της λειτουργίας της.

Για την κατάρτιση της σχετικής λίστας προηγήθηκε μακροχρόνια διαβούλευση τόσο με τα 11 συναρμόδια Υπουργεία όσο και με ακαδημαϊκούς και συλλογικούς φορείς, εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, τα επιμελητήρια και τούς εκπροσώπους της Τρόικα.

Τα συναρμόδια Υπουργεία είναι: Οικονομικών, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Πολιτισμού και Τουρισμού, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υγείας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Μεταφορών και Υποδομών, Εργασίας, Δικαιοσύνης. Σε συνεργασία με όλα τα υπουργεία έχουν καταγραφεί πάνω από 70 δράσεις. Το κάθε Υπουργείο ξεχωριστά έχει δεσμευτεί για την ένταξη των δράσεων αρμοδιότητας του στο νομοθετικό του έργο.

Έργο της επιτροπής αποτελεί η επεξεργασία ενός νομοθετικού πλαισίου γενικών αρχών και κανόνων για την «Ελλάδα Φιλική προς τις Επιχειρήσεις», η νομοτεχνική επεξεργασία των οριζόντιων ρυθμίσεων που προβλέπονται στο Σχέδιο Δράσης και η παροχή νομοθετικής στήριξης στα συναρμόδια Υπουργεία για την αντιμετώπιση διοικητικών προβλημάτων που τυχόν παρουσιαστούν.

Το σχέδιο δράσης για μια «Επιχειρηματικά Φιλική Ελλάδα» θα δοθεί στη δημοσιότητα και θα παρουσιαστεί από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Πηγή:www.capital.gr

(Visited 15 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com