Μεγάλες επιβαρύνσεις από φέτος για όλα τα εισοδήματα.

Print Friendly, PDF & Email

Μεγάλες επιβαρύνσεις από φέτος για όλα τα εισοδήματα.

Ειδήσεις – Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011

Μεγάλες επιβαρύνσεις από φέτος για όλα τα εισοδήματα

Πρ. Χατζηνικολαου

Στα 7,5 δισ. ευρώ ανήλθε ο «λογαριασμός» των πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων που θα ληφθούν φέτος από την αύξηση της φορολογίας και της περικοπής μισθών και συντάξεων. Τα νέα μέτρα ροκανίζουν τα εισοδήματα όλων των φορολογουμένων, τόσο μέσω της άμεσης φορολογίας, με τη μείωση του αφoρολογήτου ορίου και την εισφορά αλληλεγγύης, όσο και μέσω της έμμεσης φορολογίας, με την αύξηση του ΦΠΑ και του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ταυτόχρονα, έκτακτες εισφορές θα επιβληθούν και στους έχοντες σκάφη αναψυχής, πισίνες και αυτοκίνητα άνω των 2.000 κυβ.εκ. Ειδικότερα, τα μέτρα που αποφάσισε η κυβέρνηση σε συνεργασία με την τρόικα φέρνουν:

• Τη μείωση του αφορολογήτου ορίου από τις 12.000 ευρώ στις 8.000 ευρώ. Το κλιμάκιο εισοδήματος από τις 8.000 – 12.000 ευρώ που σήμερα είναι αφορολόγητο θα φορολογείται με συντελεστή 10%. Με τη μείωση του αφορολογήτου ορίου οι περισσότεροι φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν με πρόσθετο φόρο ύψους 400 ευρώ ετησίως. Το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ διατηρείται για νέους εργαζομένους ηλικίας μέχρι 30 ετών και συνταξιούχους άνω των 65 ετών, με ετήσια όμως εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ, καθώς και για άτομα με ειδικές ανάγκες. Η νέα φορολογική κλίμακα ισχύει για τα εισοδήματα του 2011 που θα δηλωθούν την άνοιξη του 2012. Ωστόσο, μισθωτοί και συνταξιούχοι θα έχουν μια πρώτη γεύση των αλλαγών τις προσεχείς μέρες, δεδομένου ότι θα αυξηθεί η μηνιαία παρακράτηση φόρου.

• Eκτακτη εισφορά. Επιβάλλεται στα εισοδήματα του 2010 και θα λάβει μόνιμο χαρακτήρα τουλάχιστον μέχρι το 2015. Θα επιβαρυνθούν περισσότεροι από 3.000.000 φορολογούμενοι με εισοδήματα (πραγματικά ή τεκμαρτά) άνω των 12.000 ευρώ. Η εισφορά αλληλεγγύης θα υπολογίζεται με κλιμακωτούς συντελεστές από 1% έως 4% για το σύνολο του εισοδήματος, όταν αυτό υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ ως εξής:

– Από 12.000 ώς 20.000 ευρώ με συντελεστή 1%. Για παράδειγμα, φορολογούμενος με εισόδημα 15.000 ευρώ θα πληρώσει εισφορά 150 ευρώ (15.000 x 1%).

– Από 20.000 ώς 50.000 ευρώ, με συντελεστή 2%.

– Από 50.000 ώς 100.000 ευρώ, με συντελεστή 3%.

– Aνω των 100.000 ευρώ, με συντελεστή 4%. Σημειώνεται ότι εισφορά 5% επί του συνολικού εισοδήματος επιβάλλεται στους βουλευτές, αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γενικούς – ειδικούς γραμματείς και διοικητές οργανισμών.

• Μειώνονται οι εκπτώσεις φόρου. Ολες οι εκπτώσεις φόρου, ακόμα και αυτές που αφορούν τους τόκους στεγαστικών δανείων που έχουν συναφθεί μέχρι και 31.12.2002, ιατρικά έξοδα και εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία θα εκπίπτουν από τον φόρο σε ποσοστό 20%. Η έκπτωση φόρου περιορίζεται ακόμη περισσότερο για τους φορολογουμένους με εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, εφόσον το εισόδημα του φορολογουμένου υπερβαίνει το ποσό αυτό, τότε για το τμήμα της δαπάνης που αντιστοιχεί στο τμήμα του εισοδήματος άνω των 40.000 ευρώ η έκπτωση μειώνεται σε 10%. Από τη μείωση του 10% εξαιρούνται οι δαπάνες για ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων.

Πηγή: Καθημερινή

(Visited 8 times, 1 visits today)
Please follow and like us: