Κατά 23,4% μειώθηκε το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών.

Print Friendly, PDF & Email

Κατά 23,4% μειώθηκε το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών.

Ειδήσεις – Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011

Κατά 23,4% μειώθηκε το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών

Κατά 23,4% μειώθηκε το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου, υποχωρώντας στα 9,6 δισ. ευρώ από 12,6 δισ. ευρώ που ήταν στο αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά πρωτίστως τη μεγάλη άνοδο των καθαρών τρεχουσών μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ) κατά 2,3 δισεκ. ευρώ, τη μείωση των πληρωμών για εισαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων κατά 1,3 δισεκ. ευρώ και την αύξηση των εισπράξεων από εξαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων) κατά 1,1 δισεκ. ευρώ, οι οποίες υπεραντιστάθμισαν κυρίως την αύξηση των ακαθάριστων πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων κατά 1,5 δισεκ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά το εμπορικό έλλειμμα υποχώρησε κατά 8% , καθώς Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων αυξήθηκαν κατά 16,6%, ενώ οι πληρωμές για αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 11,3%. Η περαιτέρω βελτίωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 65 εκατ. ευρώ αντανακλά τη μείωση των καθαρών πληρωμών για “λοιπές” υπηρεσίες και τη μικρή άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες, οι οποίες υπεραντιστάθμισαν τη μείωση των καθαρών Η εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών. Τόσο οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως από την εμπορική ναυτιλία) όσο και οι αντίστοιχες πληρωμές παρουσίασαν μείωση, με αποτέλεσμα οι καθαρές εισπράξεις να περιοριστούν κατά 137 εκατ. ευρώ.

Εξάλλου το τουριστικό συνάλλαγμα που εισέρρευσε στη χώρα μας την περίοδο αυτή αυξήθηκε κατά 5,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 15,2% την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2011 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

Τέλος, το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 1.27 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 920 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010, κυρίως λόγω της αύξησης των μεταβιβάσεων από την ΕΕ προς τον τομέα της γενικής κυβέρνησης, οι οποίες αφορούν άμεσες ενισχύσεις και επιδοτήσεις στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) μειώθηκε κατά 25% και διαμορφώθηκε στο τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου 2011 σε 9,4 δισεκ. ευρώ, έναντι 12,4 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών οι άμεσες ξένες επενδύσεις εμφανίζουν μείωση κατά 341 εκατ. ευρώ. Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή ύψους 5,4 δισεκ. ευρώ (έναντι καθαρής εκροής 2,9 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010). Ειδικότερα, καταγράφηκε εκροή κεφαλαίων, η οποία αντανακλά τις ρευστοποιήσεις των ξέων επενδυτών ύψους 8,0 δισεκ. ευρώ και δευτερευόντως λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων κατοίκων σε παράγωγα εξωτερικού κατά 528 εκατ. ευρώ. Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν μόνο εν μέρει από τη μείωση των τοποθετήσεων των εγχώριων θεσμικών επενδυτών σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού κατά 2,8 δισεκ. ευρώ και τη μείωση των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές αλλοδαπών επιχειρήσεων κατά 278 εκατ. ευρώ.

(Visited 7 times, 1 visits today)
Please follow and like us: