Το ΙΚΑ απογράφει τους συνταξιούχους.

Print Friendly, PDF & Email

Το ΙΚΑ απογράφει τους συνταξιούχους.

Ειδήσεις – Τρίτη 21 Ιουνίου 2011

Το ΙΚΑ απογράφει τους συνταξιούχους

Σε απογραφή των συνταξιούχων του προχωρεί το ΙΚΑ προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο οι συντάξεις που καταβάλλονται δίδονται στους δικαιούχους και όχι σε συγγενικά πρόσωπα μετά τον θάνατο των δικαιούχων. Στόχος του μέτρου είναι να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο συνέχισης της είσπραξης των συντάξεων μετά τον θάνατο του δικαιούχου.

Για τον λόγο αυτό στο διάστημα από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011 θα πρέπει οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ να προσέλθουν αυτοπροσώπως στην τράπεζα από την οποία λαμβάνουν τη σύνταξη και να επιδείξουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και το ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων. Αυτή η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε έτος.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του συνταξιούχου, θα πρέπει ο νόμιμος πληρεξούσιος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με πρόσφατη εξουσιοδότηση – θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής – να μεταβεί με τα ίδια δικαιολογητικά στο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του συνταξιούχου και όχι στην τράπεζα από την οποία καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξή του.

Πέραν τούτου το υπουργείο Εργασίας θα υποχρεώνει πλέον να αναγράφονται συμπληρωματικά στοιχεία στις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου. Έτσι, με διάταξη που ετοιμάζεται στις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου που συντάσσονται θα αναγράφονται επιπλέον ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), ο αριθμός δελτίου ταυτότητος (ΑΔΤ) και ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του θανόντος. Το μέτρο αυτό έχει σκοπό τη μηνιαία ενημέρωση του μητρώου των συνταξιούχων με τους θανάτους, ώστε οι υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να προβαίνουν εγκαίρως στη διακοπή της συνταξιοδότησης των θανόντων.

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 10 times, 1 visits today)
Please follow and like us: