Μειώνονται κατά 48,2 δισ. ευρώ οι δανειακές ανάγκες της Ελλάδας στην τριετία 2011-2015.

Print Friendly, PDF & Email

Μειώνονται κατά 48,2 δισ. ευρώ οι δανειακές ανάγκες της Ελλάδας στην τριετία 2011-2015.

Ειδήσεις – Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011

Μειώνονται κατά 48,2 δισ. ευρώ οι δανειακές ανάγκες της Ελλάδας στην τριετία 2011-2015

ΤH μείωση των δανειακών αναγκών κατά 48,2 δισ. ευρώ για την περίοδο 2011-2015 εξασφαλίζει η υπογραφή, με μεγάλη καθυστέρηση, της συμφωνία για επιμήκυνση των 80 δισ. από την Ε.Ε. με παράλληλη μείωση του επιτοκίου δανεισμού.

Ακολουθεί η επικύρωση της συμφωνίας από κάθε κράτος-μέλος που μετέχει στον δανεισμό, σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες του καθενός.

Μόλις ολοκληρωθεί η επικύρωση από όλα τα κράτη, θα υπολογιστεί το μειωμένο επιτόκιο αναδρομικά από την υπογραφή, με εκτιμώμενη εξοικονόμηση από τόκους 800 εκατ. τον χρόνο.

Ειδικότερα, η δανειακή συμφωνία ύψους 80 δισ. ευρώ μεταξύ της Ελλάδας και των κρατών της ζώνης του ευρώ, που υπεγράφη τον Μάιο του 2010, προέβλεπε ότι η αποπληρωμή του κεφαλαίου κάθε τμήματος του δανείου έφερε περίοδο χάριτος τριών ετών.

Οι τόκοι θα πληρώνονταν κάθε τρίμηνο με κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το Euribor τριών μηνών πλέον περιθωρίου 3% για τα πρώτα τρία έτη και 4% για τα επόμενα έτη. Ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε σταδιακή επιστροφή της Ελλάδας στις κεφαλαιαγορές από τα μέσα του 2012, ωστόσο η επιδείνωση των συνθηκών δανεισμού για την Ελλάδα και τις άλλες χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας κατέστησε αναγκαία την πίστωση χρόνου, προκειμένου να ολοκληρωθούν και να αποδώσουν τα δημοσιονομικά και διαρθρωτικά μέτρα που πήρε η χώρα μας.

Με βάση τη νέα συμφωνία, η οποία θα περιλάβει και τα τμήματα του δανείου που έχουν ήδη καταβληθεί:

• Το επιτόκιο δανεισμού μειώνεται κατά 1%. Αυτό σημαίνει ότι το βασικό επιτόκιο του δανείου εκτός της προσθήκης του Euribor των τριών μηνών και των επιπλέον 50 μονάδων βάσης για έξοδα διαμορφώνεται σε 2% από 3% για τα τρία πρώτα χρόνια και σε 3% από 4% για τα επόμενα χρόνια.

• H περίοδος χάριτος επεκτείνεται σε 4,5 έτη.

• H συνολική διάρκεια του κάθε τμήματος του δανείου θα ανέρχεται σε 10 έτη, εξέλιξη που οδηγεί σε αύξηση του μέσου χρόνου λήξης του δανείου από 4,5 χρόνια σε 7,5 χρόνια.

Με την επίσημη πλέον συμφωνία επιτυγχάνεται η μείωση των δανειακών αναγκών για την τριετία 2011-2015 κατά 48,2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, χάρη στη μείωση του επιτοκίου δανεισμού επιτυγχάνεται μείωση της ταμειακής εκταμίευσης για τόκους του δανείου για την ίδια περίοδο κατά 800 εκατ. τον χρόνο και κατά 4 δισ. στην 5ετία 2011-15.

Σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του Ν. 3847/2010, η τροποποίηση της συμφωνίας δανεισμού που υπεγράφη από τον υπουργό Οικονομικών θα κατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση και ενημέρωση.

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 9 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com