Περί του τρόπου κοινοποίησης των εγγράφων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών στις Περιφέρειες

Print Friendly, PDF & Email

Αρ. Πρωτ. Δ6Δ 1084368 ΕΞ2011/10.06.2011
Περί του τρόπου κοινοποίησης των εγγράφων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών στις Περιφέρειες και στους Δήμους όλης της χώρας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2

Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Δήμητρα Φάσσα

Τηλέφωνο : 210-32.22.577

Fax : 210-32.30.829

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2011

Αρ. Πρωτ:Δ6Δ 1084368 ΕΞ2011

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Περί του τρόπου κοινοποίησης των εγγράφων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών στις Περιφέρειες και στους Δήμους όλης της χώρας.

1. Για το παραπάνω θέμα, επισημαίνουμε ότι, όπως διευκρινίσθηκε με έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ της Γεν. Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.), ύστερα από σχετικό ερώτημα της Δ/νσης Οργάνωσης του Υπουργείου:

α) Όταν οι Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου αποστέλλουν έγγραφά τους (όπως αποφάσεις, εγκυκλίους κ.λπ.) στις Περιφέρειες ή στους Δήμους όλης της χώρας, πρέπει να τα στέλνουν μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και

β) Στις περιπτώσεις αυτές θα αναγράφεται εντός παρενθέσεως, παραπλεύρως ή κάτω από τον παραπάνω αποδέκτη, η φράση: «με την παράκληση να κοινοποιηθεί… ( στις Περιφέρειες ή στους Δήμους, ανάλογα)».

2. Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε, όπως, στους αποδέκτες του Πίνακα Θ’ των Πινάκων Αποδεκτών, αντικαταστήσετε τον αποδέκτη με αριθ. 5,ως εξής:

5. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

α) Αττικής

Κατεχάκη 56- T.K. 115 26 ΑΘΗΝΑ

FAX : 210- 67.09.700

Τηλέφωνο : 210-67.09.602 έως 3

E- mail : ggattiki@otenet.gr

β) Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας

Σωκράτους 111- T.K. 413 33 ΛΑΡΙΣΑ

FAX : 2410- 552.651

Τηλέφωνο : 2413- 503.501 έως 4

E- mail : regthes@thessalia.gov.gr

γ) Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας

Β. Ηπείρου 20- T.K. 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

FAX : 26510- 31.224

Τηλέφωνο : 26513- 60.300, 60.301, 60.303, 60.307

E- mail : ggphp@otenet.gr

δ) Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας- Ιονίου

Ν. Εθνική Οδός Πατρών- Αθηνών 69-71, T.K. 264 42 ΠΑΤΡΑ

FAX : 2610 – 421.799

Τηλέφωνο : 2610 – 465.801 έως 2

E- mail : ggdepin@1743.syzefxis.gov.gr

ε) Αιγαίου

Νικήτα 6-8, T.K. 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

FAX : 210- 42.21.017

Τηλέφωνο : 213- 1618134 έως 135

E- mail : xatzimf@otenet.gr

στ) Κρήτης

Πλ. Κουντουριώτη- T.K. 712 00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

FAX : 2810- 244.520

Τηλέφωνο : 2813- 404.102 έως 3

E- mail :

ζ) Μακεδονίας- Θράκης

Καθ. Ρωσίδη 11- T.K. 540 08 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

FAX : 2310- 422.590

Τηλέφωνο : 2313- 309.101

E- mail : sg@damt.gov.gr

3.- Για διευκόλυνση, σας αποστέλλουμε μέσω του livelink, ως συνημμένο αρχείο στο παρόν, τον κατάλογο με τους Πίνακες Αποδεκτών των εγκυκλίων των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, συμπληρωμένο με όλες τις μεταβολές που έχουν επέλθει μέχρι σήμερα στο περιεχόμενό του και έχουν κοινοποιηθεί στη Δ/νση Οργάνωσης.

Οι λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου που δεν διαθέτουν σύνδεση στο σύστημα αυτοματισμού γραφείου του Ο.Π.Σ.Κ.Υ., μπορούν να κατεβάσουν το σχετικό αρχείο από την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. (ηλεκτρ. δ/νση: http://www.gsis.gr/, στη διαδρομή Φορολογικός Οδηγός/ Νομοθετικές διατάξεις, έτος 2011, κατηγορία: Νομοθετικές Διατάξεις- Γενικές διατάξεις), στην οποία στο εξής θα καταχωρούνται οι μεταβολές των στοιχείων των Πινάκων Αποδεκτών.

4.- Με μέριμνα των Προϊσταμένων των Δ/νσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, παρακαλούνται να λάβουν γνώση του παρόντος, όλοι οι υπάλληλοι αυτών, για την ακριβή εφαρμογή του.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ                  Ακριβές Αντίγραφο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                            Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ

(Visited 10 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com