Ανακαθορισμός των αρμοδίων αρχών για την έκδοση άδειας υπαγωγής στο καθεστώς του Ειδικού Προορισμού.

Print Friendly, PDF & Email

Αρ. Πρωτ: Δ17Α 5023794 ΕΞ 2011/27.05.2011
Ανακαθορισμός των αρμοδίων αρχών για την έκδοση άδειας υπαγωγής στο καθεστώς του Ειδικού Προορισμού.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ (.pdf)

________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Αθήνα, 27 Μαΐου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ               Αρ. Πρωτ: Δ17Α 5023794 ΕΞ 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Δ/ΝΣΗ 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Ελισάβετ Ζαμπόγλου

Τηλέφωνο : 210 6987485

FAX : 210 6987489

e-mail : gdt-dasmo@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Ανακαθορισμός των αρμοδίων αρχών για την έκδοση άδειας υπαγωγής στο καθεστώς του Ειδικού Προορισμού.

Σχετ: α) Η αριθ. Δ. 1538/831/8-11-2000 Α.Υ.Ο η οποία κοινοποιήθηκε με την αριθ. Δ. 1632/875/30-11-2000 Δ.Υ.Ο.

β) Η αριθ. Δ. 161/103/31-1 -2006 Α.Υ.Ο.Ο η οποία κοινοποιήθηκε με την αριθ. Δ. 405/264/2-3-2006 Δ.Υ.Ο

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας κοινοποιούμε την αριθ. Δ17 5017464 ΕΞ 2011/14-04-2011 Α.Υ.Ο. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 727/Β74-5-2011, με την οποία καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 1 της αριθ. Δ. 1538/831/8-11-2000 Α.Υ.Ο περί «καθορισμού αρμοδίων αρχών εφαρμογής του κοινοτικού καθεστώτος του ειδικού προορισμού» και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με την κοινοποιούμενη απόφαση γίνεται άρση της αρμοδιότητας για την έκδοση άδειας ειδικού προορισμού για τα πετρελαιοειδή προϊόντα του κεφαλαίου 27 του Δασμολογίου, από τα Τελωνεία Δ’ ΤΕΤΣ Πειραιά, Αγ. Θεοδώρων και ΣΤ’ Θεσ/νίκης. Ύστερα από την τροποποίηση αυτή οι άδειες υπαγωγής εμπορευμάτων στον ειδικό προορισμό για τα εν λόγω προϊόντα θα εκδίδονται πλέον από τις Διευθύνσεις Τελωνείων Αττικής και Θεσσαλονίκης ανάλογα με την χωρική τους αρμοδιότητα. Τα τελωνεία Δ’ ΤΕΤΣ Πειραιά, Αγ. Θεοδώρων και ΣΤ’ Θεσ/νίκης θα εξακολουθήσουν να ασκούν τις κατά τόπο αρμοδιότητες τους ως τελωνεία υπαγωγής και ελέγχου.

2. Οι άδειες που εκδόθηκαν από τα παραπάνω αναφερόμενα τελωνεία μέχρι σήμερα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την λήξη τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ                       Ακριβές αντίγραφο

ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΥ                                                       Ο Τμηματάρχης

(Visited 10 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com