Από το 2011 ξεκινάει η σταδιακή μετάβαση στο ενιαίο μισθολόγιο.

Print Friendly, PDF & Email

Από το 2011 ξεκινάει η σταδιακή μετάβαση στο ενιαίο μισθολόγιο.

Ειδήσεις – Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011

Από το 2011 ξεκινάει η σταδιακή μετάβαση στο ενιαίο μισθολόγιο

ΣYPPIKNΩΣH του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων κατά 150.000 εργαζόμενους προβλέπει το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης, κάτι που θα επιτευχθεί μέσω της μείωσης του αριθμού των συμβασιούχων, η οποία συνεχίζεται έως το 2015, και της εφαρμογής σημαντικών περιορισμών στις προσλήψεις. Ειδικότερα προβλέπεται πάγωμα προσλήψεων, εξαιρώντας τους τομείς της υγείας, της παιδείας, της ασφάλειας, κανόνας 1:10 στις προλήψεις το 2011 και 1:5 τα επόμενα χρόνια χωρίς καμία εξαίρεση.

Μόνο με αυτή την πολιτική εκτιμάται ότι ο αριθμός των αμειβόμενων από το Δημόσιο και χωρίς καμία απόλυση θα μειωθεί κατά τουλάχιστον 150.000 άτομα σε σχέση με το 2010 (και περισσότερο από 230.000 άτομα αν συγκρίνουμε με το 2009). Επιπρόσθετα, εφαρμόζεται για πρώτη φορά ο θεσμός της εθελούσιας μερικής απασχόλησης και προσωρινής αποχώρησης και οι μετατάξεις θα γίνονται μέσα από αξιολόγηση από το ΑΣΕΠ, εισάγοντας παράλληλα τη δυνατότητα για περιορισμένες χρονικά μεταβατικές περιόδους μετ’Α αποδοχών (εργασιακή εφεδρεία) πριν τη διαδικασία της μετάταξης.

Το 2011 συνεχίζεται στοχευμένα ο εξορθολογισμός στις πρόσθετες αμοιβές κυρίως με τη μείωση του υπερωριακού κόστους με την αύξηση των ωρών εργασίας από 37,5 σε 40 ώρες την εβδομάδα και τη μείωση των δαπανών για μετακινήσεις.

• Εξορθολογισμός του μισθολογίου του δημόσιου τομέα.

Από το 2011 ξεκινάει η σταδιακή μετάβαση στο νέο ενιαίο μισθολόγιο που θα θεσπιστεί τον Ιούλιο. Με το νέο ενιαίο μισθολόγιο:

• Mεγάλο μέρος των σημερινών επιδομάτων ενσωματώνονται στον βασικό μισθό,

• το μισθολόγιο του δημόσιου τομέα εναρμονίζεται με τα δεδομένα του ιδιωτικού,

• οι μισθοί συνδέονται με τους ρόλους και τις θέσεις των υπαλλήλων.

Το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής περιλαμβάνει παρεμβάσεις ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ για τη μείωση των λειτουργικών δαπανών στην κεντρική διοίκηση, τους ΟΚΑ, τους ΟΤΑ και άλλους φορείς του Δημοσίου.

Περαιτέρω εξοικονόμηση αναμένεται μέσα από τη συνέχιση της αξιολόγησης όλων των δαπανών και την εφαρμογή ποσοτικών κριτηρίων που θα προκύψουν από την πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος δημοσίων δαπανών (που ξεκίνησε την λειτουργία του για τον κρατικό προϋπολογισμό την 1η Ιανουαρίου 2011 και θα επεκταθεί σε όλο τον δημόσιο τομέα.

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 3 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com