Της φορολογικής ενημερότητας θα προηγείται έκδοση βεβαίωσης οφειλής.

Print Friendly, PDF & Email

Ειδήσεις (Πέμπτη – 09/06/2011)
Της φορολογικής ενημερότητας θα προηγείται έκδοση βεβαίωσης οφειλής.

Ειδήσεις – Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011

Της φορολογικής ενημερότητας θα προηγείται έκδοση βεβαίωσης οφειλής

ΜE στόχο να εισπράξει μέρος από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές το Yπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζει με εγκύκλιό του προς τις εφορίες ότι φορολογική ενημερότητα θα χορηγείται σε φορολογούμενους μόνος όταν διασφαλίζεται ότι το Δημόσιο θα εισπράττει μέρος των εσόδων από την πράξη για την οποία ο ζητά την ενημερότητα. Ειδικότερα στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 1124/27.5.2011 για τη βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το Δημόσιο ορίζεται πως στην περίπτωση που ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων θα εκδίδεται από την υπηρεσία βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο, η οποία κατατίθεται αντί του αποδεικτικού ενημερότητας στην υπηρεσία ή στον οργανισμό πληρωμής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό και μέχρι του ύψους της οφειλής, στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία. Η βεβαίωση οφειλής χορηγείται όταν μεταβιβάζεται ακίνητο, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

α) από το προϊόν του τιμήματος εξοφλούνται πλήρως οι βεβαιωμένες κατά τον ΚΕΔΕ οφειλές και

β) δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι μη έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας, παρά μόνο οι ανωτέρω βεβαιωμένες οφειλές.

Η βεβαίωση οφειλής επισυνάπτεται στην πράξη μεταβίβασης, αντί του αποδεικτικού ενημερότητας.

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 5 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com