Μη νόμιμη η ανάρτηση λίστας φοροφυγάδων στο Διαδίκτυο.

Print Friendly, PDF & Email

Μη νόμιμη η ανάρτηση λίστας φοροφυγάδων στο Διαδίκτυο.

Ειδήσεις – Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011

Μη νόμιμη η ανάρτηση λίστας φοροφυγάδων στο Διαδίκτυο

Της Φωτεινης Kαλλιρη

«Φρένο» στους σχεδιασμούς του υπουργείου Οικονομικών να δημοσιοποιήσει τη λίστα με τους φοροδιαφεύγοντες βάζει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κρίνοντας μη νόμιμη κάθε δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων στο Διαδίκτυο. Η δημοσιοποίηση στον διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονομικών στοιχείων με ονόματα ιατρών που φέρονται ως παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας συνιστά μη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθ’ όσον δεν προβλέπεται από ρητή νομοθετική διάταξη. Μία τέτοια ρύθμιση, αποφαίνεται η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (υπ’ αριθμόν 54/2011), θα πρέπει να συνάδει σε κανόνες υπέρτερης τυπικής ισχύος που κατοχυρώνουν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

Το υπουργείο ειδικότερα, τον Μάιο του 2010, είχε ανεβάσει στο Διαδίκτυο πίνακες με 57 γιατρούς στην Αθήνα, για τους οποίους προέκυψαν, ύστερα από εκτεταμένους ελέγχους, φορολογικές παραβάσεις και με γιατρούς στους οποίους είχαν επιβληθεί πρόστιμα. Οι πίνακες περιελάμβαναν ονοματεπώνυμο, επαγγελματική διεύθυνση, την ειδικότητά τους και το είδος της παράβασης. Τη δημοσιοποίηση της λίστας με τα στοιχεία των ιατρών που υπέπεσαν σε φορολογικές παραβάσεις κατήγγειλε στην Αρχή ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

Προσωπικά δεδομένα

Στην απόφασή της η Αρχή επισημαίνει ότι η ανάρτηση στο Διαδίκτυο των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών διευθύνσεων παραβατών της φορολογικής νομοθεσίας συνιστά επεξεργασία απλών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και έντονο περιορισμό του ατομικού δικαιώματος πληροφοριακού αυτοκαθορισμού, λόγω των ιδιαίτερων κινδύνων του Διαδικτύου για την προσωπικότητα του ατόμου. Συνεπώς, απαιτείται να προβλέπεται σε νόμο η αρμοδιότητα της δημόσιας αρχής για τη δημοσιοποίηση μέσω του Διαδικτύου των στοιχείων προς επιδίωξη συγκεκριμένου θεμιτού σκοπού. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το υπουργείο Οικονομικών προσκρούει, κατά την Αρχή, στις διατάξεις του άρθρου 85 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του άρθρου 31 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, που καθιερώνουν ως κανόνα το φορολογικό απόρρητο.

Πηγή: Καθημερινή

(Visited 4 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com