Στο στόχαστρο της εφορίας οι ελεύθεροι επαγγελµατίες.

Print Friendly, PDF & Email

Στο στόχαστρο της εφορίας οι ελεύθεροι επαγγελµατίες.

Ειδήσεις – Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011

Στο στόχαστρο της εφορίας οι ελεύθεροι επαγγελµατίες

Στο στόχαστρο της Εφορίας µπαίνουν και πάλι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες είτε µε την εφαρµογή χαµηλότερου αφορολόγητου ορίου εισοδήµατος σε σύγκριση µε τους µισθωτούς είτε µε την εφαρµογή τεκµηρίων επιτηδεύµατος, µε βάση τα οποία θα προκύπτει ένα ελάχιστο ποσό εισοδήµατος.

Τα σενάρια αυτά εξετάζονται καθώς η φοροδιαφυγή στον χώρο συνεχίζει να οργιάζει, αν και υπάρχουν επιφυλάξεις για λόγους συνταγµατικότητας µεταξύ άλλων. Προς το παρόν, δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Σύµφωνα µε πληροφορίες, το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζει το οικονοµικό επιτελείο αναφέρει ότι το αφορολόγητο θα µειωθεί στις 8.000 ευρώ από τις 12.000 σήµερα, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελµατίες η κυβέρνηση εξετάζει αν είναι συνταγµατική η εφαρµογή διαφοροποιηµένου, χαµηλότερου ορίου (π.χ. 6.000). ∆ιαφορετικά, εξετάζει το ενδεχόµενο εφαρµογής τεκµηρίων για τη φορολόγησή τους. Π.χ., ένας δικηγόρος µε γραφείο σε συγκεκριµένη περιοχή και µε εµπειρία συγκεκριµένων ετών δεν θα µπορεί να δηλώσει εισόδηµα κάτω από ένα συγκεκριµένο όριο.

Το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα που θα συζητηθεί σήµερα στο άτυπο Υπουργικό αναφέρει απλώς ότι θα υπάρξει µείωση του αφορολόγητου ορίου, από την οποία θα προκύψει ένα συγκεκριµένο ποσό εξοικονόµησης για το δηµόσιο. Εξαίρεση θα προβλέπεται για τους συνταξιούχους και ενδεχοµένως και τα χαµηλά εισοδήµατα µισθωτών. Μαζί µε το αφορολόγητο, αλλαγές θα υπάρξουν και στο σύστηµα των αποδείξεων.

Η ενδεχόµενη µείωση του αφορολόγητου ορίου από 12.000 σε 8.000 ευρώ και η φορολόγηση του πρώτου αυτού κλιµακίου εισοδήµατος µε συντελεστή 10% θα οδηγήσει σε ετήσια επιβάρυνση 400 ευρώ για κάθε φορολογούµενο.

Στο στόχαστρο της Εφορίας µπαίνουν επίσης και πάλι τα ακίνητα, οι ιδιοκτήτες των οποίων θα επιβαρυνθούν µε έκτακτη εισφορά φέτος, εφόσον η αντικειµενική τους αξία είναι πάνω από ένα όριο (πιθανότατα 400.000

ευρώ, που είναι το όριο του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας). Οµως θα επιβαρυνθούν και τα χαµηλότερης αξίας ακίνητα, αφού από τον επόµενο χρόνο θα µειωθεί το όριο επιβολής του ΦΑΠ. Σύµφωνα µε το επικρατέστερο σενάριο, αυτό θα τοποθετηθεί στις 100.000 ευρώ. Ωστόσο, εξετάζεται να τοποθετηθεί ακόµη χαµηλότερα, ίσως και στις 20.000 ή 30.000 ευρώ, έτσι ώστε πρακτικά να φορολογούνται όλα τα ακίνητα αλλά µε διαφοροποιηµένους συντελεστές και µε βάση προοδευτική κλίµακα.

Ιδιαίτερα επιβαρυντική θα είναι η εξίσωση του φόρου πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης, η οποία έχει αποφασιστεί, µε παράλληλη χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης σε νοικοκυριά µε χαµηλά εισοδήµατα και σε περιοχές µε βαρύ χειµώνα.

Αντίθετα, φαίνεται πως έχει εγκαταλειφθεί το σχέδιο για την επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα αναψυκτικά.

Για το 2012, εξάλλου, το οικονοµικό επιτελείο εξετάζει το ενδεχόµενο να περιορίσει τον αριθµό των συντελεστών ΦΠΑ από τρεις σε δύο, καταργώντας τον πολύ χαµηλό του 6,5%, και να µειώσει τους άλλους δυο, πιθανότατα από 13% σε 11% και από 23% σε 21%. Επίσης, εξετάζεται η µείωση των συντελεστών των κερδών επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές.

Λεπτοµέρειες για τα φορολογικά και τα άλλα µέτρα του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος θα περιέχει ο εκτελεστικός νόµος του, που αναµένεται να ψηφισθεί στις αρχές Ιουλίου.

Στον ίδιο νόµο θα περιέχονται και οι διατάξεις για το Ταµείο ∆ηµόσιας Περιουσίας, για το οποίο θα προβλέπεται ανεξάρτητη διοίκηση, ενώ δεν έχει ακόµη ξεκαθαρίσει αν θα χρησιµοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία του ως ενέχυρα για τους δανειστές. Το πιθανότερο, σύµφωνα µε κυβερνητικές πηγές, είναι ότι δεν θα συµβεί, αν και υπάρχουν δύο τουλάχιστον χώρες, η Φινλανδία και η Ολλανδία, που πιέζουν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ακόµη, θα ρυθµίζονται σηµαντικά πολεοδοµικά θέµατα που θα δίνουν αξία στα ακίνητα του ∆ηµοσίου, όπως ο θεσµός της επιφάνειας καθώς και η ωρίµαση ακινήτων µε τη χορήγηση όρων δόµησης ώστε να είναι άµεσα αξιοποιήσιµα.

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 22 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com