Με 20% χαμηλότερο μισθό οι νέοι 18-25 ετών.

Print Friendly, PDF & Email

Με 20% χαμηλότερο μισθό οι νέοι 18-25 ετών.

Ειδήσεις – Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011

Με 20% χαμηλότερο μισθό οι νέοι 18-25 ετών

Οι ρυθμίσεις του υπουργείου Εργασίας έχουν στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας.

Όρους για την πρόσληψη χαμηλόμισθων νέων θέτει το υπουργείο Εργασίας για τις επιχειρήσεις που θέλουν να προσλάβουν νέους με αμοιβή 20% χαμηλότερη από τη συλλογική σύμβαση. Αυτές, κατά τις νέες ρυθμίσεις, δεν θα πρέπει να έχουν προβεί σε καμία απόλυση στους 3 προηγούμενους μήνες, ενώ η διάρκεια των συγκεκριμένων συμβάσεων θα μπορεί να είναι μέχρι 24 μήνες και στο διάστημα αυτό οι επιχειρήσεις δε θα μπορούν να κάνουν απολύσεις.

Οι τρεις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας έχουν στόχο, σύμφωνα με το Υπουργείο, την ενίσχυση της απασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Οι νέες ρυθμίσεις, οι οποίες συμφωνήθηκαν κατά τη χθεσινή συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας με την τρόικα και πρόκειται να δοθούν σύντομα σε δημόσια διαβούλευση, αφορούν στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, και στις προσλήψεις νέων, ηλικίας 18 έως 25 ετών, με αποδοχές έως 20% χαμηλότερες από τις προβλεπόμενες για τους νεοπροσλαμβανομένους.

Σύμφωνα με τις προωθούμενες αλλαγές, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου μπορούν να ανανεωθούν τρεις φορές και για διάστημα που να μην ξεπερνά τα τρία χρόνια. Οι όποιες ανανεώσεις θα πρέπει να γίνουν εντός της τριετίας. Σε περίπτωση που είτε ξεπεράσουν τα τρία έτη είτε τις τρεις ανανεώσεις, τότε θεωρείται ότι ο εργαζόμενος καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, και η σύμβασή του μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου.

Στο θέμα της διευθέτησης του χρόνου εργασίας προβλέπεται, ανάλογα με τις απαιτήσεις της περιόδου και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, η δυνατότητα αυξομείωσης των ωρών απασχόλησης. Οι ώρες εργασίας μπορούν να αυξάνονται κατά 2 ώρες ημερησίως και συνολικά για 6 μήνες το χρόνο, με αντίστοιχη μείωση σε άλλη χρονική περίοδο.

Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

– Με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

– Με συμφωνία του εργοδότη και συνδικαλιστικής οργάνωσης.

– Με συμφωνία του εργοδότη και του συμβουλίου των εργαζομένων.

– Με συμφωνία του εργοδότη και ένωσης προσώπων.

Η ένωση προσώπων μπορεί να συσταθεί τουλάχιστον από το 25% των εργαζομένων της επιχείρησης όταν απασχολεί πάνω από 20 εργαζόμενους και το 15% όταν απασχολεί μέχρι 20 εργαζόμενους. Πάντως, οι επιχειρησιακές ή οι κλαδικές συμβάσεις μπορούν να καθορίζουν άλλο σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κλάδου ή της επιχείρησης.

Με τη ρύθμιση για την πρόσληψη νέων ηλικίας 18 έως 25 ετών με αποδοχές έως 20% χαμηλότερες από τις προβλεπόμενες για νεοπροσλαμβανόμενο, το Υπουργείο Εργασίας προσδοκά να δημιουργήσει κίνητρα για την απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας και την ευκολότερη ένταξη νέων στην αγορά εργασίας, νέων με πλήρη ασφάλιση στους κλάδους σύνταξης, ασθενείας σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι συμβάσεις αυτές θα έχουν διάρκεια μέχρι 24 μήνες και επεκτείνονται σε όλους τους νέους και όχι μόνο στους εγγεγραμμένους άνεργους. Προκειμένου να προσλάβουν νέους για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, επιπλέον του υφιστάμενου προσωπικού, οι εργοδότες υποχρεούνται να μην έχουν προβεί κατά τους τελευταίους τρεις μήνες σε μείωση προσωπικού, αλλά ούτε και να κάνουν απολύσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος αυτών των συμβάσεων.

Στην περίπτωση εργοδοτών εποχικής λειτουργίας που συνάπτουν συμβάσεις εργασίας για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, υποχρεούνται να μην έχουν προβεί σε μείωση του εποχικού προσωπικού που απασχολούν σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, αλλά ούτε και να προβούν σε μείωση του προσωπικού που απασχολούν κατά τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων αυτών.

Πηγή: Καθημερινή

(Visited 24 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com