Monthly Archives: June 2011

Aριθμ. Δ17Α 5022235 ΕΞ 2011/16.05.2011 Τροποποίηση της αριθ. Δ.989/526/23−07−2002 Α.Υ.Ο.Ο σχετικά με

Aριθμ. Δ17Α 5022235 ΕΞ 2011/16.05.2011
Τροποποίηση της αριθ. Δ.989/526/23−07−2002 Α.Υ.Ο.Ο σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής του κοινοτικού καθεστώτος του Ειδικού Προορισμού.

           

Aριθμ. Δ17Α 5022235 ΕΞ 2011

(ΦΕΚ Β΄ 1277/16.06.2011)

Τροποποίηση της αριθ. Δ.989/526/23−07−2002 Α.Υ.Ο.Ο σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής του κοινοτικού καθεστώτος του Ειδικού Προορισμού.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) του Π.Δ. 185/2009 «περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−2009).

β) της απόφασης Δ6Α 1142500 ΕΞ 2010 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά» (ΦΕΚ 1725/Β΄/3−11−2010).

γ) του Π.Δ. 284/88 «περί οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) των άρθρ. 40 και 180 του ν. 2960/2001, «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α΄), όπως ισχύει,

ε) του Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 2913/1992 του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα», L 302/19−10−1992, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 21 και 82 αυτού,

στ) του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/1993 της Επιτροπής, L 253/11−10−1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 291 έως 300 αυτού,

ζ) του Καν (ΕΟΚ) 2658/87 «για την δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο» και ειδικότερα τις προκαταρκτικές διατάξεις, Τίτλος ΙΙ, Ειδικές Διατάξεις Α΄ και Β΄.

η) της αριθ. Δ.989/526/23−7−2002 Α.Υ.Ο.Ο (ΦΕΚ 977/ Β΄/30−7−2002), σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής του καθεστώτος του ειδικού προορισμού,

2. Εκτιμώντας:

α) τα προβλήματα που προέκυψαν από τη λειτουργία του κοινοτικού καθεστώτος του ειδικού προορισμού, όσον αφορά στη παράδοση στα πλοία ορισμένων εμπορευμάτων.

β) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Η περίπτωση 1 του άρθρου 1 της αριθ. Δ.989/526/23−7−2002 Α.Υ.Ο.Ο αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Στα εμπορεύματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις Α΄ και Β΄ των ειδικών διατάξεων του Τίτλου ΙΙ των προκαταρκτικών διατάξεων του Καν (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

2. Το άρθρο 13 της αριθ. Δ.989/526/23−7−2002 Α.Υ.Ο.Ο αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Εκχώρηση εμπορευμάτων στην ελληνική επικράτεια.

Για την εκχώρηση των εμπορευμάτων μεταξύ κατόχων αδειών, εγκατεστημένων στην ελληνική επικράτεια, χρησιμοποιείται η διαδικασία του αντιτύπου ελέγχου Τ5, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 296 και 297 του Καν (ΕΟΚ) 2454/93 περί των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα.

Το αντίτυπο ελέγχου Τ5 που υποβάλλεται στο τελωνείο ελέγχου του εκδοχέα, συνοδεύεται από αντίγραφο του εγγράφου διακίνησης των εμπορευμάτων (δελτίο αποστολής ή δελτίο αποστολής−τιμολόγιο), όπως ορίζεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ. Η προθεσμία υπαγωγής των εκχωρηθέντων εμπορευμάτων στο καθεστώς του ειδικού προορισμού υπολογίζεται από την ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων από τον εκδοχέα.

2. Εφοδιασμός πλοίων και αεροσκαφών

Για τα εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στα πλαίσια του καθεστώτος ειδικού προορισμού με σκοπό τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών, ανεξαρτήτως του προορισμού αυτών, εφαρμόζονται οι διατυπώσεις εφοδιασμού που καθορίζονται από τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

Please follow and like us:

Ο.Α.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31/28.06.2011 (Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΣΦ/Φ3/55/54117) Απασχόληση συνταξιούχων.

Ο.Α.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31/28.06.2011 (Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΣΦ/Φ3/55/54117)
Απασχόληση συνταξιούχων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΘΗΝΑ, 28/6/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &                        ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΣΦ/Φ3/55/54117

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                       ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31

Οργανισμός Ασφάλισης

Ελευθέρων Επαγγελματιών

Ο.Α.Ε.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18

10432 ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ-

ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ

ΤΗΛ. : 210 – 5285569

210 – 5285690

ΘΕΜΑ : Απασχόληση συνταξιούχων

ΣΧΕΤ. : «Άρθρο 63 Ν. 2676/99, όπως αντικαθίσταται από το άρθρo 16 Ν. 3863/10»

Ως γνωστόν, με τις διατάξεις του άρθρ. 63 του Ν. 2676/1999 τέθηκαν περιορισμοί στο ποσό της σύνταξης των συνταξιούχων ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που εργάζονται, ρυθμίστηκαν θέματα σχετικά με την αναστολή ή τον περιορισμό της σύνταξης, την ασφάλιση των συνταξιούχων, το ύψος των εισφορών κ.τ.λ.

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι:

Με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010 “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις ασφαλιστικές σχέσεις” που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 115/15-7-2010 (τεύχος Α΄) αντικαθίσταται το άρθρο 63 του Ν. 2676/99.

Ως εκ τούτου, δίδονται οδηγίες για την ασφάλιση των συνταξιούχων άλλων Οργανισμών που ασκούν επάγγελμα ασφαλιστέο στον ΟΑΕΕ, την αναπροσαρμογή και είσπραξη των καταβαλλόμενων εισφορών, τις νέες ασφαλιστικές κατηγορίες και την αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης, ενώ για θέματα αναστολής ή περιορισμού των συντάξεων, όπως αυτά ρυθμίζονται από τον Ν. 3863/10, θα εκδοθεί οδηγία από τη Δ/νση Παροχών Συντάξεων.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ

Συνταξιούχοι Γήρατος

Με την διάταξη της παρ. 2 αρθρ. 16 του Ν. 3863/10, που αντικατέστησε την διάταξη της παρ. 2 άρθρο 63 Ν. 2676/99, προβλέπεται ότι «συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, υπόκεινται στους εξής περιορισμούς:

α) Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών.

Υποχρεούνται σε ασφάλιση και καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών.

β) Μετά την συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας υποχρεούνται σε ασφάλιση και καταβολή των προβλεπομένων, από τις οικείες διατάξεις, εισφορών προσαυξημένων κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

Σε περίπτωση που το ποσό της κύριας ή των κύριων συντάξεων υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, το ποσό που υπερβαίνει το ανωτέρω όριο περικόπτεται».

Συνταξιούχοι αναπηρίας

Με την διάταξη της παρ. 4 αρθρ. 16 του Ν. 3863/10, που αντικατέστησε την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 63 Ν. 2676/99, προβλέπεται ότι «εάν οι συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων κύριας ασφάλισης, αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται, και κερδίζουν, ανάλογα με το βαθμό της αναπηρίας τους, περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος, σύμφωνα με τους γενικούς όρους αμοιβής, διακόπτεται η σύνταξή τους ή οι συντάξεις τους, κύριες και επικουρικές».

Με τις νέες ρυθμίσεις επέρχονται, συνοπτικά, οι πιο κάτω αλλαγές:

– Καταλαμβάνονται πλέον μόνο οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος και αναπηρίας (με το άρθρο 63 του Ν. 2676/99, πριν την αντικατάστασή του, καταλαμβάνονταν και οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου).

– Επεκτείνεται η ισχύς της διάταξης στους συνταξιούχους λόγω γήρατος και αναπηρίας όλων των φορέων κύριας ασφάλισης (με το άρθρο 63 του Ν. 2676/99, πριν την αντικατάστασή του, καταλαμβάνονταν μόνο συνταξιούχοι φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων). Με τις νέες διατάξεις καταλαμβάνονται πλέον οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ και οι δικαιούχοι, εξ ιδίου δικαιώματος, πολεμικών συντάξεων.

Οι συνταξιούχοι αναπηρίας δεν υποχρεούνται πλέον σε καταβολή προσαυξημένων εισφορών αλλά υπόκεινται σε διακοπή της σύνταξης, υπό εισοδηματικές προϋποθέσεις.

– Τίθεται ηλικιακό όριο στους συνταξιούχους γήρατος για την καταβολή προσαυξημένων εισφορών (55ο έτος).

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Οι διατάξεις του άρθρου 63 Ν.2676/99,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του Ν. 3863/10, δεν έχουν εφαρμογή:

α. στους συνταξιούχους του ΟΓΑ

β. στους πολύτεκνους των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως την ολοκλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

γ. στα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Κανονισμών ΕΟΚ 1408/71 και 574/72 καθώς και των διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλισης.

δ. στα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.3185/2003 (ιπτάμενοι χειριστές, ιπτάμενοι συνοδοί και φροντιστές της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Ολυμπιακής Αεροπλοϊας) και μέχρι το 55ο έτος της ηλικίας τους.

Μετά την συμπλήρωση του 55ου έτους καταβάλλονται προσαυξημένες εισφορές.

ε. Στα πρόσωπα που, λόγω συγκεκριμένης απασχόλησης, υπάγονται σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς ή το Δημόσιο και οι οποίοι μετά την συνταξιοδότησή τους από ένα εκ των ανωτέρω φορέων, συνεχίζουν χωρίς διακοπή για την συγκεκριμένη απασχόληση, υποχρεωτικά την ασφάλισή τους στον οικείο φορέα ή τομέα ασφάλισης.

π.χ. Ιατρός του ΕΣΥ (παλαιός ασφαλισμένος) υπάγεται στην ασφάλιση του Δημοσίου και του ΤΣΑΥ. Μετά την συνταξιοδότησή του από το Δημόσιο συνεχίζει χωρίς διακοπή την ασφάλισή του στο ΤΣΑΥ, χωρίς να καταβάλλει προσαυξημένες εισφορές.

Εάν αναλάβει τρίτη δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εμπίπτει στις νέες διατάξεις, τηρουμένων των προϋποθέσεων περί μη επαγγελματικής συνάφειας του Ν.3863/10.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

– Με μεταγενέστερη διάταξη του άρθρου 10 του Ν. 3865/2010, εξαιρούνται από την καταβολή προσαυξημένων εισφορών και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους).

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με την διάταξη της παρ. 3 αρθρ. 16 του Ν. 3863/10, που αντικατέστησε την διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 63 Ν. 2676/99, προβλέπεται ότι «ο συνταξιούχος (γήρατος ή αναπηρίας) που αναλαμβάνει εργασία η αυτοαπασχολείται μπορεί να χρησιμοποιήσει τον χρόνο ασφάλισης κατά το διάστημα της αναστολής, ή περικοπής της σύνταξης, ή της καταβολής προσαυξημένων ή μη ασφαλιστικών εισφορών, για την προσαύξηση της σύνταξης από τον φορέα που συνταξιοδοτείται, ή για την θεμελίωση νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος από άλλο φορέα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων».

Με την νέα διάταξη αξιοποιείται ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιείται κατά το διάστημα τόσο της αναστολής όσο και της περικοπής (άνω των 55) της σύνταξης. (Με το άρθρο 63 του Ν.2676/99, πριν την αντικατάσταση, δινόταν δυνατότητα αξιοποίησης μόνο του χρόνου που πραγματοποιείται κατά το διάστημα της αναστολής της σύνταξης).

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Οι νέες ρυθμίσεις ισχύουν για συνταξιούχους που ασφαλίστηκαν στον ΟΑΕΕ από την δημοσίευση του Νόμου και εφεξής (15/7/10).

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

(Ασφαλιζόμενοι μετά την 15/7/2010)

1. Για την κατάταξη των ασφαλισμένων-συνταξιούχων που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του Ν. 3863/10, δημιουργήθηκαν νέες ασφαλιστικές κατηγορίες. Οι κατηγορίες είναι αριθμητικές για τους “νέους” ασφαλισμένους και αλφαβητικές για τους “παλαιούς” ασφαλισμένους και παρατίθενται στον πίνακα που επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας.

2. Οι Υπηρεσίες θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν σε έλεγχο των ατομικών φακέλων των εγγεγραμμένων από 15/7/2010 και εφεξής προκειμένου να εντοπίσουν τους συνταξιούχους που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά την ημερομηνία αυτή.

Στη συνέχεια θα προχωρήσουν στις πιο κάτω ενέργειες, κατά περίπτωση:

α. Ασφ/νοι-συντ/χοι που, ενώ καταλαμβάνονται από τις νέες διατάξεις, δεν καταβάλλουν, μέχρι σήμερα, προσαυξημένες εισφορές (συντ/χοι ΝΑΤ και δικαιούχοι, εξ ιδίου δικαιώματος, πολεμικών συντάξεων).

Ασφ/νοι-συντ/χοι που έχουν ασφαλιστεί μέχρι σήμερα με τις διατάξεις του αρθρ. 63 Ν. 2676/99 (40%) και καταλαμβάνονται από τις νέες διατάξεις (50%) (συντ/χοι γήρατος άνω των 55 ετών).

Πρέπει άμεσα να καταταγούν στη νέα κατηγορία και να ειδοποιηθούν εγγράφως για την οφειλή τους λόγω εφαρμογής των νέων διατάξεων.

Παράδειγμα 1

“Παλαιός” ασφαλισμένος, συνταξιούχος άλλου φορέα, με εξαίρεση κλάδου περίθαλψης, εγγεγραμμένος Αύγουστο 2010, καταβάλλει εισφορές μέχρι σήμερα χωρίς προσαύξηση.

8/10- 4/11 Σ51 228,61- Π01 152,41= 76,20 Χ 9=685,80 €

Παράδειγμα 2

“Παλαιός” ασφαλισμένος, συνταξιούχος άλλου φορέα, εγγεγραμμένος τον Αύγουστο 2010, καταβάλλει εισφορές μέχρι σήμερα προσαυξημένες κατά 40%.

8/10- 4/11 Σ51 228,61- Π51 213,37=15,24 Χ 9=137,16 €

Στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί, μέχρι σήμερα, εμπρόθεσμα οι εισφορές (χωρίς προσαύξηση ή με προσαύξηση 40%), δεν θα καταλογιστούν ΤΚ στις διαφορές.

Αν οι εισφορές έχουν καταβληθεί εκπρόθεσμα, τότε θα υπολογιστούν ΤΚ σύμφωνα με την ημερομηνία κάθε εκπρόθεσμης καταβολής. Οι διαφορές θα εισπράττονται με χειρόγραφα γραμμάτια είσπραξης και θα καταχωρούνται ως “προσθετικά ποσά” σε κάθε ένα δίμηνο που αναλογούν.

Αν οι οφειλόμενες, μέχρι σήμερα, εισφορές δεν έχουν εξοφληθεί θα γίνεται αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας και θα επανεκτυπώνονται νέες ταχυπληρωμές.

Οι οφειλές των πιο πάνω περιπτώσεων μπορούν να ρυθμιστούν, κατά τα γνωστά, και η εξόφληση ή η ρύθμισή τους είναι απαραίτητη για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας.

β. Ασφ/νοι-συντ/χοι που έχουν ασφαλισθεί μετά την 15/7/2010 μέχρι σήμερα με τις διατάξεις του άρθρου 63 Ν.2676/99 (40%) και δεν καταλαμβάνονται από τις νέες διατάξεις. (Συν/χοι λόγω θανάτου, συν/χοι αναπηρίας και συν/χοι γήρατος κάτω των 55 ετών).

Πρέπει άμεσα να καταταγούν στη σωστή κατηγορία και να κινηθεί αυτεπάγγελτα διαδικασία επιστροφής των επιπλέον καταβληθεισών διαφορών, κατά τα γνωστά.

Εάν μέχρι σήμερα οι εισφορές δεν έχουν εξοφληθεί, θα αλλαχθεί η ασφαλιστική κατηγορία και θα επανεκτυπωθούν οι οφειλόμενες ταχυπληρωμές.

ΠΡΟΣΟΧΗ !

– Οι πιο πάνω ενέργειες κατάταξης στην ορθή κατηγορία, κοινοποίησης των οφειλών ή ενημέρωσης περί επιστροφής εισφορών πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την 10/8/2011.

– Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις θα σταλεί ενημερωτικό έγγραφο, προς το Ταμείο που συνταξιοδοτεί τον συνταξιούχο, με το οποίο θα βεβαιώνεται η ημερομηνία υπαγωγής του στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, προκειμένου να ενεργοποιηθούν διατάξεις αναστολής ή περικοπής της σύνταξης.

Αντίστοιχα, σε ενδεχόμενη διαγραφή συνταξιούχου, θα στέλνεται ενημερωτικό έγγραφο προς το Ταμείο με το οποίο θα βεβαιώνεται η ημερομηνία διαγραφής.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΟΔΗΓΙΕΣ

(Ασφαλισθέντες πριν την 15/7/2010)

Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 16 Ν.3863/10:

1. Για συνταξιούχους που έχουν ασφαλιστεί πριν την ισχύ του Νόμου και δεν καταλαμβάνονταν από τις προϋπάρχουσες διατάξεις (άρθρ. 63 Ν. 2676/99) οι νέες διατάξεις θα εφαρμοστούν από 1/1/2013 οπότε θα καταβάλουν προσαυξημένες εισφορές (Συνταξιούχοι ΝΑΤ και δικαιούχοι, εξ ιδίου δικαιώματος, πολεμικών συντάξεων).

2. Για συνταξιούχους που έχουν ασφαλιστεί πριν την ισχύ του Νόμου και καταλαμβάνονταν από τις διατάξεις του άρθρ. 63 του Ν. 2676/99 εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις αυτές έως 31/12/2012. Από 1/1/2013 εφαρμόζονται και γι’ αυτούς οι νέες διατάξεις.

Συγκεκριμένα:

-Συνταξιούχοι λόγω θανάτου: δεν θα καταβάλλουν προσαυξημένες εισφορές. Ως προς τη μείωση της σύνταξης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 62 Ν. 2676/99.

-Συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας: δεν θα καταβάλλουν προσαυξημένες εισφορές και θα αναστέλλεται η σύνταξή τους υπό εισοδηματικές προϋποθέσεις.

-Συνταξιούχοι λόγω γήρατος κάτω των 55 ετών κατά την 15/7/2010: διακόπτεται η σύνταξη και δεν καταβάλλουν προσαυξημένες εισφορές.

-Συνταξιούχοι λόγω γήρατος άνω των 55 ετών κατά την 15/7/2010: μειώνεται η σύνταξή τους και καταβάλλουν προσαυξημένες εισφορές κατά 50%.

Για τις πιο πάνω περιπτώσεις, είναι σε εξέλιξη συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ για την ηλεκτρονική επεξεργασία του Μητρώου Ασφαλισμένων προκειμένου να καταστεί δυνατή η αυτόματη αλλαγή ασφαλιστικών κατηγοριών κατά την 1/1/2013.

Επισημαίνεται ότι για την υλοποίηση της επεξεργασίας αυτής θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνεται το πεδίο “έτος επόμενης μετάταξης ασφαλιστικής κατηγορίας” στο Μητρώο του ασφαλισμένου και να ενημερώνεται ο συνταξιούχος – κατά την προσέλευσή του – για τις αλλαγές που θα επέλθουν στην ασφαλιστική και συνταξιοδοτική του κατάσταση από 1/1/2013.

Τέλος, για την απασχόληση των συνταξιούχων ΟΑΕΕ που επιθυμούν να αναλάβουν εργασία ή να αυτοαπασχοληθούν θα ενημερωθείτε με νεότερη οδηγία, καθώς εκκρεμεί ερώτημα από τη Δ/νση Παροχών Συντάξεων σχετικά με την εφαρμογή ή όχι των νέων διατάξεων.

Με ευθύνη των προϊσταμένων να ενημερωθεί ενυπόγραφα το προσωπικό της Υπηρεσίας σας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ                                Ακριβές Αντίγραφο

Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ                         Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

                                                                             ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

                    

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Προσαύξηση 50%

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΚΛΑΔΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΚΛΑΔΟΥ

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

251

228,61

87,45

316,06

252

279,21

106,80

386,01

253

333,30

127,49

460,79

254

363,87

139,19

503,06

255

419,71

160,55

580,26

256

473,38

181,07

654,45

257

506,20

193,62

699,82

258

547,35

209,36

756,71

259

584,32

223,50

807,82

260

621,33

237,66

858,99

261

658,30

251,81

910,11

262

695,28

265,95

961,23

263

732,28

280,10

1.012,38

264

769,28

294,24

1.063,52

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Προσαύξηση 50%

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΚΛΑΔΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΚΛΑΔΟΥ

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Σ51

228,61

139,19

367,80

Σ52

279,21

139,19

418,40

Σ53

333,30

139,19

472,49

Σ54

363,87

139,19

503,06

Σ55

419,71

139,19

558,90

Σ56

473,38

139,19

612,57

Σ57

506,20

139,19

645,39

Σ58

547,35

139,19

686,54

Σ59

584,32

139,19

723,51

Σ60

621,33

139,19

760,52

Σ61

658,30

139,19

797,49

Σ62

695,28

139,19

834,47

Σ63

732,28

139,19

871,47

Σ64

769,28

139,19

908,47

Please follow and like us:

Φορολογικές βελτιώσεις στον εφαρμοστικό νόμο: αφορολόγητο – μπλοκάκια.

Φορολογικές βελτιώσεις στον εφαρμοστικό νόμο: αφορολόγητο – μπλοκάκια.

Ειδήσεις – Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011

Φορολογικές βελτιώσεις στον εφαρμοστικό νόμο: αφορολόγητο – μπλοκάκια

ΜE τη Ν.Δ. να υπερψηφίζει τα δύο από τα τρία κεφάλαια των αποκρατικοποιήσεων και τις διατάξεις για τη μείωση των δαπανών του Δημοσίου ξεκίνησε χθες βράδυ στη Βουλή η συζήτηση του εφαρμοστικού νόμου του μεσοπρόθεσμου πλαισίου, που προβλέπεται να ψηφιστεί σήμερα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Η Ν.Δ. τάσσεται υπέρ του μηχανισμού αποκρατικοποιήσεων και της σύστασης ταμείου αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, δεν ψηφίζει όμως τις πολεοδομικές ρυθμίσεις. Επιπλέον, δεν ψηφίζει τα φορολογικά μέτρα.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Οικονομικών Ε. Βενιζέλος προχώρησε σε σειρά αλλαγών για πολύτεκνους, ανάπηρους κ.ά. τις οποίες χαρακτήρισε «γενναίες», που εμπεριέχουν κοινωνική ευαισθησία. Συγκεκριμένα, το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για το πρώτο παιδί, κατά 4.000 ευρώ για το δεύτερο παιδί, κατά 12.500 για τα τρία παιδιά και κατά 2.500 ευρώ για κάθε επόμενο παιδί. Ακόμη, απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά οι τυφλοί και τα άτομα με προβλήματα κινητικής αναπηρίας άνω του 80% για τον μισθό ή τη σύνταξή τους (και όχι μόνο το επίδομα αναπηρίας). Για τους άλλους αναπήρους δεν υπολογίζεται στο εισόδημά τους και άρα δεν επιβαρύνεται με έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης το αναπηρικό τους επίδομα. Επιπλέον, διευκρίνισε πως υπάρχει σκέψη όσοι αμείβονται με «μπλοκάκια» να μην πληρώσουν το ετήσιο τέλος επιτηδεύματος. Τέλος, ανακοίνωσε ότι η επιβολή του 5% της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης θα επεκταθεί πέραν των βουλευτών και των κρατικών αξιωματούχων και στους διοικητές ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων, ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών.

Πηγή: http://www.express.gr/

Please follow and like us:

Ανοίγει στις 15 Ιουλίου το πρόγραμμα «Νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα».

Ανοίγει στις 15 Ιουλίου το πρόγραμμα «Νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα».

Ειδήσεις – Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011

Ανοίγει στις 15 Ιουλίου το πρόγραμμα «Νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα»

O ENΔIAMEΣOΣ φορέας διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα», ΕΦΕΠΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να υποβάλουν τις προτάσεις τους από τις 15 Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου για το πρόγραμμα «Νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα».

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στη δημιουργία, ενθάρρυνση και ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη), το οποίο κατανέμεται κατά 60%, δηλαδή 18.000.000 ευρώ, για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση επιχείρησης ή από επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση και κατά 40%, δηλαδή 12.000.000 ευρώ, για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από επιχειρήσεις υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του οδηγού του προγράμματος,

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν από μία πρόταση:

Α) Oλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης και τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν/συστήσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Β) Νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο, οι οποίες έχουν συσταθεί και κάνει έναρξη δραστηριότητας χωρίς να έχουν συμπληρώσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση, αλλά δραστηριοποιούνται (ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν) στους επιλέξιμους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος.

Γ) Υφιστάμενες (νέες) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες έχουν κλείσει από μία έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, δραστηριοποιούνται (ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν) στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης:

• Aπό 30.000 έως 300.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα, καθώς και για επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς – κλάδους (36, 37, 38, 39) (NACE 2008) και

• Aπό 20.000 έως 200.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων.

To ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγηση) ανέρχεται σε 50% σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ετήσια βάση και σε συγκεκριμένη περίοδο υποβολής. Για τον πρώτο χρόνο (κύκλο) οι προτάσεις υποβάλλονται από τις 15-7-2011 (έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής) μέχρι τις 30-9-2011 ώρα 14:00, μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα) www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis,

Το έντυπο υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους δικτυακούς τόπους του υπουργείου (www.ypoian.gr, www.startupgreece.gr), της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΦΕΠΑΕ ( www.efepae.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis) και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (www.ggb.gr).

Πηγή: http://www.express.gr/

Please follow and like us:

Επιστροφές πάνω από 1 δισ. ευρώ, λόγο αποδείξεων.

Επιστροφές πάνω από 1 δισ. ευρώ, λόγο αποδείξεων.

Ειδήσεις – Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011

Επιστροφές πάνω από 1 δισ. ευρώ, λόγο αποδείξεων

Προσεγγίζει πλέον το 1 δισ. ευρώ, λόγω των αποδείξεων δαπανών, το συνολικό ποσό που πρέπει να επιστρέψει το υπουργείο Οικονομικών στους φορολογουμένους, μετά και την 6η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που υπεβλήθησαν εφέτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), έως σήμερα έχουν εκκαθαριστεί 2.807.218 φορολογικές δηλώσεις συνολικά, από τις οποίες οι 530.265 δηλώσεις είναι χρεωστικές (18,89% του συνόλου), οι 1.098.588 είναι πιστωτικές (39,13%) και οι 1.178.365 δηλώσεις είναι μηδενικές (41,98%).

Οι επιστροφές φόρου ανέρχονται σε 965.814.713 ευρώ και ο επιπλέον φόρος που καταβάλλουν οι φορολογούμενοι σε 1.402.928.528 ευρώ. Με αποτέλεσμα, στα κρατικά ταμεία να εισρέουν “καθαρά” μόνον 437.167.815 ευρώ. Από το σύνολο των εκκαθαριστικών σημειωμάτων που έχουν εκδοθεί έως τώρα, σε ποσοστό 70,68% αυτά επέχουν και θέση φορολογικής ενημερότητας.

Σημειώνεται ότι, οι μεγαλύτερες, σε σχέση με τους αρχικούς υπολογισμούς του υπουργείου Οικονομικών, επιστροφές φόρου, λόγω του “κινήματος των αποδείξεων”, οδήγησαν το υπουργείο στο να καταργήσει τελείως από το επόμενο έτος την έκπτωση λόγω αποδείξεων. Έτσι, οι φορολογούμενοι πρέπει τώρα να συλλέγουν περισσότερες αποδείξεις (ουσιαστικά από το πρώτο ευρώ και συνολικά έως και το 25% του ατομικού εισοδήματος ή έως και 15.000 ευρώ ο καθένας), για να αποφύγουν απλώς και μόνον την “ποινή” της καταβολής επιπλέον φόρου (10% επί της διαφοράς).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Please follow and like us:

Νέες αλλαγές στον Εφαρμοστικό Νόμο.

Νέες αλλαγές στον Εφαρμοστικό Νόμο.

Ειδήσεις – Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011

Νέες αλλαγές στον Εφαρμοστικό Νόμο

Σε νέες αλλαγές προχώρησε ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, λίγο πριν ολοκληρωθεί η πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για τον Εφαρμοστικό Νόμο, Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις:

– Θα ισχύσουν και για το αγροτικό πετρέλαιο ότι αλλαγές θα ισχύσουν για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης.

– Μειώνεται η κρατική χρηματοδότηση στο ΝΑΤ κατά 50 εκατ. ευρώ για το 2011 και κατά 100 εκατ. ευρώ το 2012.

– Αναπροσαρμόζονται από 1/7/2011 και εφεξής οι συντάξεις του Ταμείου του ΝΑΤ, ώστε να προκύπτει ισοσκελισμένος προϋπολογισμός.

– Ορίζεται το Δημόσιο ως διεκπεραιωτής των δανειακών συμβάσεων του Ταμείου για τις αποκρατικοποιήσεις και προτείνεται η αλλαγή του κανονισμού της Βουλής ώστε να επιτρέπεται να ασκείται κοινοβουλευτικός έλεγχος στο Ταμείο.

Πηγή: http://www.express.gr/

Please follow and like us:

Προς συμφωνία για φορολόγηση ελληνικών καταθέσεων στην Ελβετία.

Ειδήσεις (Πέμπτη – 30/06/2011)
Προς συμφωνία για φορολόγηση ελληνικών καταθέσεων στην Ελβετία.

Ειδήσεις – Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011

Προς συμφωνία για φορολόγηση ελληνικών καταθέσεων στην Ελβετία

Σε διακρατική συμφωνία για τις καταθέσεις των Ελλήνων στην Ελβετία προχωρούν οι δύο χώρες στα πρότυπα των σχεδίων της Μεγάλης Βρετανίας και της Γερμανίας. Χθες ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλος ανέφερε ότι σε συνομιλία που είχε με την Ελβετίδα ομόλογό του, αποφασίσθηκε να ενεργήσουν προκειμένου να φορολογηθούν οι αποταμιεύσεις που διατηρούν οι Ελληνες πολίτες στις τράπεζες της Ελβετίας. Πρόκειται για καταθέσεις ύψους περίπου 30-40 δισ. ευρώ, οι οποίες ενδέχεται να φορολογηθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συζητήσεις θα έχουν ως βάση τη διατήρηση της ανωνυμίας του καταθέτη, με την υποχρέωση ωστόσο του ελβετικού κράτους να φορολογεί σε ετήσια βάση τις καταθέσεις και να αποδίδει τους σχετικούς φόρους στο ελληνικό Δημόσιο. Στο μεταξύ, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δ. Παπαδημούλης, σε σχετική ερώτηση που κατέθεσε προς τον υπουργό Οικονομικών κάνει λόγο για απροθυμία όσον αφορά στη φορολόγηση των ελληνικών καταθέσεων σε ελβετικές τράπεζες. Ο βουλευτής αναφέρει επίσης ότι η υπουργός Οικονομικών της Ελβετίας σε απάντησή της, στον ελληνικής καταγωγής Ελβετό βουλευτή κ. Ιωσήφ Ζησιάδη, αποκάλυψε ότι η Ελλάδα δεν έχει κάνει επί έξι ολόκληρα χρόνια απολύτως τίποτα συγκεκριμένο και αποτελεσματικό για τη φορολόγηση των καταθέσεων Ελλήνων στην Ελβετία.

Πηγή: Καθημερινή

Please follow and like us:

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Ε40/450/27.06.2011 Αντληση στοιχείων ασφαλιστικής ιστορίας από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Ε40/450/27.06.2011
Αντληση στοιχείων ασφαλιστικής ιστορίας από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αθήνα 27/6/2011

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ              Αριθμ. Πρωτ. Ε40/450

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ          ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                      ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Ι. Βλατάκης

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 245

FAX : 210 52 23 228

Ε – mail : asfika@otenet.gr

ΘΕΜΑ : Αντληση στοιχείων ασφαλιστικής ιστορίας από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. Γ41/17/20-5-2011 Γενικό Έγγραφο

Σας κοινοποιούμε το με αριθ. 690/6-6-2011 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα με το οποίο οι Υπηρεσίες του Οργανισμού που χρησιμοποιούν το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης για χορήγηση επιδομάτων ανεργίας, στράτευσης, οικογενειακών, μητρότητας κ.λ.π., θα αντλούν, εφεξής, τα στοιχεία ασφαλιστικής ιστορίας των δικαιούχων μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και Ο.Α.Ε.Δ.

Συνεπώς από τη λήψη του παρόντος εγγράφου, παύει η διαδικασία θεώρησης από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των «ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ» που εκδίδονται προκειμένου να υποβληθούν στις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ..

Συν/να: 1 φύλλο

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

Please follow and like us:

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Σ07/ΓΕΝ/12/29.06.2011 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της εγκυκλίου 41 / 2011.

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Σ07/ΓΕΝ/12/29.06.2011
Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της εγκυκλίου 41 / 2011.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ε.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Αγ.Κων/νου 8-102 41-Αθήνα

Πληροφορίες : Χ. Πεδιωτίδη

Αριθ. Τηλεφώνου : 210-6756316

Αριθ. fαx : 210-6741377

Γραφεία : Χαλκοκονδύλη 17- Αθήνα

Ηλεκτρ.Δ/νση : dasika@ika.gr

Αθήνα, 29 -06 – 2011

Αριθ.Πρωτ. Σ07/ ΓΕΝ / 12

ΠΡΟΣ

α) Τα Περιφερειακά Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Τμήματα Απονομών & Πληρωμών Συντάξεων

β) Τα Τοπικά Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Τμήματα Πληρωμών Συντάξεων

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της εγκυκλίου 41 / 2011

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου της Διεύθυνσής μας, διευκρινίζουμε ότι στην περίπτωση ανακαθορισμού των δικαιούμενων ποσών συντάξεων για τον εφεξής χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης, τα ποσά που προκύπτουν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα – πλην καλοπίστως εισπραχθέντα – δεν αναζητούνται (σχετικό το γενικό έγγραφο Σ81/44/2-10-06 της Δ/νσης Παροχών).

Ο Υποδιοικητής

Διονύσης Πατσούρης

Please follow and like us:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/07/2011) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/07/2011)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ – A ΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

(ενημερωμένο μέχρι και την από 27.06.2011 ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών)

Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

(Η ημερομηνία υποβολής δημοσιεύεται όπως ισχύει μετά την παράταση που δόθηκε με την από 27/06/2011 ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών)

1. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Α΄ Η Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Όταν τα εισοδήματα προέρχονται:

α. Από εκμίσθωση ακινήτων.

β. Από κινητές αξίες (μερίσματα Α.Ε., κλπ. περιπτώσεις άρθρου 24, 25 Ν. 2238/1994)

γ. Από ατομική επιχείρηση, η οποία δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

δ. Από ελευθέριο επάγγελμα του δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

ε. Από συμμετοχή σε Ε.Π.Ε. ο ισολογισμός των οποίων εγκρίθηκε μέσα στο 2010.

στ. Όταν δεν υπάρχουν εισοδήματα αλλά η δήλωση υποβάλλεται λόγω κυριότητας ή κατοχής περιουσιακού στοιχείου (Ι.Χ. αυτοκινήτου, σκάφους, αεροσκάφους κλπ.) εφόσον δεν απαλλάσσονται για την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης ή τους βαρύνει το τεκμήριο αγοράς τους.

ζ. όσοι κατά την 1.1.2011 κατέχουν ακίνητα και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση σε άλλη ημερομηνία από άλλη αιτία.

(Άρθρο 62, παράγραφος 1, Ν. 2238/1994)

2. ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ

Όταν μεταξύ των εισοδημάτων περιλαμβάνονται κέρδη:

α. Από ατομική επιχείρηση και τηρούνται βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και η διαχειριστική χρήση λήγει τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2010.

β. Από ελευθέριο επάγγελμα όταν τηρούνται βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και η διαχειριστική χρήση λήγει τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2010.

(Άρθρο 62, παράγραφος 1, περίπτωση β΄, Ν. 2238/1994)

3. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Η ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ Η ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ.

Όταν μεταξύ των εισοδημάτων περιλαμβάνονται:

α. Γεωργικό εισόδημα.

β. Εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης.

(Άρθρο 62, παράγραφος 1, περίπτωση α΄, Ν. 2238/1994)

4. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Όταν μεταξύ των εισοδημάτων περιλαμβάνονται:

α. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

β. Εισόδημα που προέκυψε στο εξωτερικό.

γ. Εισόδημα από αμοιβές ως αξιωματικού ή κατώτερου πληρώματος εμπορικών πλοίων.

δ. Εισόδημα που προέκυψε στην ημεδαπή, εφόσον ο φορολογούμενος δεν κατοικεί ούτε διαμένει σε αυτήν.

5. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΛΠ.

Όταν μεταξύ των εισοδημάτων περιλαμβάνονται:

Εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή αν αυτές συμμετέχουν σε εταιρία ή κοινοπραξία που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και εφόσον η διαχειριστική περίοδος λήγει μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 2010, αν αυτές έχουν ως αντικείμενο την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιριών ή τη μεσιτεία ασφαλειών, καθώς και την πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση τραπεζών, μισθωτοί των οποίων το σύνολο ή ένα τμήμα των αμοιβών τους υπολογίζονται σε ποσοστό πάνω στα κέρδη των επιχειρήσεων, καθώς και οι εφημεριδοπώλες εφόσον ο προσδιορισμός αυτών των δικαιούχων εξαρτάται από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 2010. Επίσης για εισοδήματα που αποκτούν, με βάση ειδική σύμβαση εργασίας ή εντολής, τα μέλη Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας. Επίσης οι φορολογούμενοι που δεν κατοικούν ούτε διαμένουν, ούτε αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση από άλλη αιτία (π.χ. κάτοχοι αυτοκινήτων).

(Άρθρο 62, παράγραφος 1, περίπτωση γ΄, υποπερίπτωση αα΄, Ν. 2238/1994)

Μέχρι 15 Ιουλίου αποκλειστικά με ηλεκτρονική υποβολή

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Kαταβάλλεται η τρίτη δόση (3/8) του φόρου εισοδήµατος και της προκαταβολής του φόρου από τα νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ηµεδαπές Α.Ε., Συνεταιρισµούς, ΕΠΕ, αλλοδαπές εταιρείες και οργανισµούς, δηµόσιες δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις) που έκλεισαν ισολογισµό στις 31.12.2010 (Άρθρο 110 § 1 α΄ Ν. 2238/94).

Μέχρι 29 Ιουλίου

– Οµοίως καταβάλλεται η τέταρτη δόση φόρου εισοδήµατος.

2. Τα Νοµικά Πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΑΕ, ΕΠΕ, αλλοδαπές επιχειρήσεις Συνεταιρισµοί, Δηµόσιες και Δηµοτικές επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα), εφόσον κλείνουν διαχείριση σε άλλη ηµεροµηνία, υποβάλλουν δήλωση µέχρι την 10η του πέµπτου µήνα από την λήξη της διαχειρίσεως. Ο φόρος καθώς και η προκαταβολή φόρου αποδίδονται σε οκτώ µηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης (Άρθρο 107 § 2α Ν. 2238/94).

Μέχρι 31 Αυγούστου

3. Νοµικά πρόσωπα υπό εκκαθάριση ή διαλυόµενα:

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο φόρος εισοδήµατος εφάπαξ για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο της εκκαθάρισης.

Μέσα σε ένα µήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης

– ­Όταν πα­ρα­τεί­νε­ται ­η εκ­κα­θά­ρι­ση πέ­ραν ­του ­έτους κα­τα­βάλ­λε­ται εφά­παξ ­ο φό­ρος ει­σο­δή­µα­τος ­και ­η προ­κα­τα­βο­λή φό­ρου ­για ­τα ει­σο­δή­µα­τα εκά­στου ­έτους ­µε υπο­βο­λή προ­σω­ρι­νής δή­λω­σης, επι­φυ­λασ­σο­µέ­νης ­της υπο­βο­λής ­της ορι­στι­κής δή­λω­σης ­µε ­τη λή­ξη ­της εκ­κα­θά­ρι­σης. (Άρ­θρο 107 § 2 ­γ’, ­δ ­και άρ­θρο 111 § 2 ­Ν. 2238/94).

Σε ένα µήνα από τη λήξη εκάστου έτους.

Τα διαλυόµενα νοµικά πρόσωπα, για τα οποία δεν επιβάλλεται από τον νόµο εκκαθάριση, υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήµατος και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση µε οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων τους. (Άρθρο 107 παρ. 2δ΄ Ν. 2238/94).

Σε ένα µήνα
από τη διάλυση

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Καταβάλλεται η τέταρτη δόση (4/8) του φόρου εισοδήµατος και της προκαταβολής φόρων από τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή δηλώνουν εισόδηµα από την εκµίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, υποκείµενο σε φορολογία.

Μέχρι 29 Ιουλίου

– Οµοίως καταβάλλεται η πέµπτη δόση φόρου εισοδήµατος.

Μέχρι 31 Αυγούστου

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, (Ο.Ε. Ε.Ε.)
ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ

1. Καταβάλλεται η τέταρτη δόση (4/8) του φόρου και της προκαταβολής του φόρου από τις Ο.Ε., Κοινωνίες αστικού δικαίου και κοινοπραξίες µε βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Άρθρο 64 § 3 Ν. 2238/94).

Μέχρι 29 Ιουλίου

– Οµοίως καταβάλλεται η πέµπτη δόση φόρου εισοδήµατος.

Μέχρι 31 Αυγούστου

2. Καταβάλλεται η τέταρτη δόση (4/8) του φόρου και της προκαταβολής του φόρου από επιχειρήσεις Ο.Ε. Ε.Ε., Κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου που τήρησαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και έκλεισαν ισολογισµό το Νοέµβριο ή Δεκέµβριο του 2010. (Άρθρο 64 § 3 Ν. 2238/94).

Μέχρι 29 Ιουλίου

– Οµοίως καταβάλλεται η πέµπτη δόση φόρου εισοδήµατος.

3. Εταιρείες, κοινωνίες και κοινοπραξίες που διαλύονται, µετατρέπονται ή συγχωνεύονται:

Μέχρι 31 Αυγούστου

– Οι εταιρίες, κοινωνίες και κοινοπραξίες µε βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και λήξη της διαχειριστικής περιόδου µέχρι 30.11 που µετατρέπονται, συγχωνεύονται ή διαλύονται, υποβάλλουν δήλωση αποτελεσµάτων.

Μέσα σε 3 µήνες από τη διάλυση, συγχώνευση ή µετατροπή

– Παρόµοια δήλωση υποβάλλουν οι εταιρίες και κοινοπραξίες που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Άρθρο 64 § 1 περ. γ΄ Ν. 2238/94).

Μέσα σε 3,5 µήνες από την ηµεροµηνία λήξεως της διαχειριστικής περιόδου

Ε. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ

1. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ – ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ – ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται εφάπαξ ο παρακρατηθείς φόρος 20% για εισοδήµατα από οµολογίες και χρεώγραφα ηµεδαπών προσώπων καθώς και από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης, που η εξαργύρωση των τοκοµεριδίων ή η είσπραξη των µερισµάτων από τον δικαιούχο πραγµατοποιήθηκε µέσα στον µήνα Ιούνιο. (Άρθρα 24§1, 54 § 4, και 60§2 Ν. 2238/94).

Μέχρι 15 Ιουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέχρι 16 Αυγούστου

2. ΤΟΚΟΙ – ΛΟΙΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται εφάπαξ ο παρακρατηθείς φόρος 20% για τόκους δανείων που συνοµολογούνται µεταξύ ιδιωτών ή παρέχονται από εταιρία προς τα µέλη της ή προς τρίτους (εξαιρούνται οι τόκοι από εµπορικές συναλλαγές) που καταβλήθηκαν ή έγινε εγγραφή στα βιβλία του οφειλέτη τον µήνα Ιούνιο. (Άρθρα 25 & 2, 54 & 4 και 60 & 2 Ν. 2238/94).

Μέχρι 15 Ιουλίου

– Οµοίως αποδίδεται ο παρακρατηθείς φόρος 20% για τους τόκους που επιδικάζονται µε δικαστική απόφαση µε εξαίρεση τα αναφερόµενα στο τελευταίο εδάφιο άρθρ. 25 § 4 και στο άρθρο 48 § 4. (Άρθρο 24 § 1γ Ν. 2238/94).

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέχρι 16 Αυγούστου

3. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

α) Τα πιστωτικά ιδρύµατα που υπολογίζουν τόκους εφάπαξ κατ’ έτος υποχρεούνται στην υποβολή προσωρινής δήλωσης για την απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 10% (άρθρο 12 παρ. 1, 2 και 3 Ν. 2238/94) για τους τόκους που υπολογίστηκαν κατά το µήνα. Το ίδιο ισχύει και για τόκους από οµολογιακά δάνεια που εκδίδονται στην αλλοδαπή και για δεδουλευµένους τόκους κατά τον χρόνο µεταβίβασης του οµολόγου αλλοδαπής προέλευσης ή τοκοµεριδίου σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3842/23.04.2010, καθώς και για εισοδήµατα από κάθε µορφής τίτλους που εκδίδονται από θυγατρικές εταιρείες ηµεδαπών τραπεζικών ιδρυµάτων στο εξωτερικό. Τα ίδια αφορούν και την είσπραξη τόκων οµολογιακών δανείων από εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αµοιβαία κεφάλαια υπό την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι από τους οποίους προκύπτουν έχουν αποκτηθεί λιγότερο από 30 µέρες πριν από το χρόνο που έχει ορισθεί για την εξαργύρωση των τοκοµεριδίων (άρθρα 39 παρ. 2 Ν. 3371/2005 και 33 παρ. 2 Ν. 3283/2004).

Μέχρι 15 Ιουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέχρι 16 Αυγούστου

β) Τόκοι από πράξεις repos και reverse repos:

Οι Τράπεζες και τα µέλη του Χ.Α., όταν πιστώνουν τους δικαιούχους ή καταβάλλουν σ’ αυτούς εισοδήµατα από πράξεις repos (άρθρο 12 παρ. 1 και 2 Ν. 2238/94 και ΠΟΛ. 1011/2002) υποχρεούνται να διενεργούν ταυτόχρονα παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 10%, για εισοδήµατα που προκύπτουν από πράξεις που συνάπτονται από την 1 η Ιανουαρίου 2005 και µετά. Ο φόρος που παρακρατείται αποδίδεται στη
ΔΟΥ που υπάγονται οι Τράπεζες και τα µέλη του Χ.Α. εφάπαξ µε δήλωση, η οποία υποβάλλεται µέσα στο πρώτο 15νθήµερο του επόµενου από την παρακράτηση µήνα και περιλαµβάνει τα εισοδήµατα που πιστώθηκαν ή καταβλήθηκαν τον προηγούµενο µήνα (εν προκειµένω κατά το µήνα Ιούνιο), καθώς και το φόρο που παρακρατήθηκε.

Μέχρι 15 Ιουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Σηµείωση: Όσον αφορά εισοδήµατα που προκύπτουν από πράξεις που έχουν συναφθεί µέχρι και την 31 η Δεκεµβρίου 2004, η ως άνω παρακράτηση διενεργείται µε συντελεστή 7%.

Μέχρι 16 Αυγούστου

γ) Τόκοι έντοκων τίτλων ειδικών πιστωτικών ιδρυµάτων:

Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούµενου φόρου (10%) στους τόκους που προκύπτουν από έντοκους τίτλους που εκδίδονται από 03/01/98 και µετά στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Διεθνή Οργανισµό Χρηµατοδοτήσεως, τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως και την Ασιατική Τράπεζα Αναπτύξεως, κατά τη λήξη και εξόφληση των τοκοµεριδίων ή τη λήξη των τίτλων (όταν πρόκειται για οµόλογα χωρίς τοκοµερίδια) µέσα στο µήνα Ιούνιο από το διαχειριστή του δανείου ή από το νόµιµο εκπρόσωπο του ή από άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο (άρθρο 12 παρ. 8 Ν. 2238/94). Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 2α και 2β ν. 3842/2010 για µεταβιβάσεις τίτλων που πραγµατοποιούνται µετά την παρέλευση ενός µηνός από τη δηµοσίευση του διενεργείται παρακράτηση φόρου για τους δεδουλευµένους τόκους µέχρι τη µεταβίβασή του

Μέχρι 15 Ιουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέχρι 16 Αυγούστου

δ) Παράγωγα χρηµατοοικ/κά προϊόντα: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος κατά τo µήνα Μάρτιο φόρου 15% στο εισόδηµα από συµβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηµατοοικ/κών προϊόντων, εφόσον ο δικαιούχος είναι κάτοικος Ελλάδας, και δεν είναι επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ ή Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ή Αµοιβαίο Κεφάλαιο του Ν. 1969/91 (άρθρο 24 παρ.1 και 54 παρ. 3 Ν 2238/94).

Μέχρι 15 Ιουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέχρι 16 Αυγούστου

4. ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

– Υποβολή δήλωσης και καταβολή του φόρου 3% που παρακρατήθηκε από την αξία του κατασκευαζόµενου έργου ή του µισθώµατος ενοικίασης δηµοσίων, δηµοτικών ή λιµενικών προσόδων που καταβλήθηκε κατά το µήνα Ιούνιο. Στην παρακράτηση υπόχρεος είναι το Δηµόσιο καθώς και κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που κάνει την εκκαθάριση ή την καταβολή. (Άρθρα 55 §1 περ. β΄ και 60 § 3 Ν. 2238/94 και άρθρο 3 §14 Ν. 2579/98).

Μέχρι 15 Ιουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέχρι 16 Αυγούστου

5. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΣΙΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΠΟ
ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ Κ.ΛΠ. ΟΙΚΟΥΣ

– Καταβάλλεται µε υποβολή δήλωσης ο παρακρατηθείς φόρος 15% επί των αµοιβών ή προµηθειών των πρακτόρων, µεσιτών, αντιπροσώπων κλπ. που καταβλήθηκαν σ’ αυτούς κατά τον µήνα Ιούνιο από αλλοδαπούς οίκους ή από αλλοδαπά εργοστάσια. (Άρθρο 55 §1 περ. γ΄ και 60 § 3 Ν. 2238/94 και άρθρο 3 §14 Ν. 2579/98).

Μέχρι 15 Ιουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέχρι 16 Αυγούστου

6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, κ.λπ.

– Υποβάλλεται δήλωση από τους ανωτέρω υπόχρεους και αποδίδεται ο φόρος εισοδήµατος που παρακρατήθηκε τον µήνα Ιούνιο στην καθαρή αξία των αγαθών και υπηρεσιών που προµηθεύτηκαν από επιχειρήσεις.

Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή ή την έκδοση της εντολής πληρωµής και υπολογίζεται µε συντελεστή 1% για τα υγρά καύσιµα και τα τσιγάρα, 4% για τα λοιπά αγαθά και 8% για παροχή υπηρεσιών. Εξαιρούνται από την παρακράτηση: α) αγαθά και υπηρεσίες που δεν υπερβαίνουν τα 150 Ευρώ και δεν απαιτείται σύµβαση β) οι λαµβανόµενες υπηρεσίες ή προµήθειες ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεγραφήµατα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, γραµµατόσηµα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά, γ) όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου για τα ίδια έσοδα και δ) αγαθά και, υπηρεσίες από τις ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ, ΕΛΒΟ, ΚΕΠΑ και ΑΝΕΜ (Άρθρα 55 § 1 περ. στ΄ και 60 § 3 ν. 2238/94 και άρθρο 4 § 19 Ν. 2873/2000).

Με το άρθρο 15 § 1 του ν. 2992/2002 οι οργανισµοί και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και οι δηµόσιες επιχειρήσεις (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π.) ή εκµεταλλεύσεις εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση να παρακρατούν φόρο εισοδήµατος για την αξία των πιο πάνω προϊόντων που αγοράζουν ή τις υπηρεσίες που τους παρέχουν άλλες επιχειρήσεις για λόγους εξοµοίωσης προς τις λοιπές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν προβαίνουν σε παρακράτηση. (ΠΟΛ. 1228/20.9.2002).

Μέχρι 15 Ιουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέχρι 16 Αυγούστου

7. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΣΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται ο παρακρατηθείς φόρος 20% για την παραπάνω αποζηµίωση που καταβλήθηκε µέσα στο δίµηνο Μαΐου – Ιουνίου 2011, βάσει δικαστικής απόφασης ή συµφωνίας των διαδίκων που παραιτήθηκαν της σχετικής δίκης. (Άρθρο 55 § ιε΄ Ν. 2238/94 & ΠΟΛ. 1267/28.12.99).

8. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

– Υποβάλλεται στο αρµόδιο δηµόσιο ταµείο προσωρινή δήλωση απόδοσης του φόρου µισθωτών υπηρεσιών που παρακρατήθηκε το δίµηνο Μαΐου – Ιουνίου 2011. (Άρθρα 57 § 1, 59 § 1 Ν. 2238/94).

9. Ο ΦΟΡΟΣ 20% ΕΠΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

– Ο φόρος αποδίδεται στο δηµόσιο ταµείο µε προσωρινή δήλωση που υποβάλλεται στον αρµόδιο έφορο και περιλαµβάνει τα παρακρατηθέντα ποσά φόρου του διµήνου Μαΐου – Ιουνίου 2011. (Άρθρο 58 § 1 Ν. 2238/94).

Περιπτώσεις 7 έως και 12):

Ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:

10. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

– Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας ΚΒΣ, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα ή οργανισµοί, συνεταιρισµοί κ.λπ. που κατέβαλαν αµοιβές σε τρίτους για προµήθειες, µεσιτείες κ.λπ., υποβάλλουν προσωρινή δήλωση και αποδίδουν τον παρακρατηθέντα φόρο 20% και τα τέλη χαρτοσήµου, εφόσον οι δικαιούχοι της αµοιβής δεν υποχρεούνται σε έκδοση θεωρηµένου αποδεικτικού στοιχείου του διµήνου Μαΐου – Ιουνίου 2011. (Άρθρα 55 § 1ε, 59 § 1 ν. 2238/94).

1 έως 20/7

2 έως 21/7

3 έως 22/7

4 έως 25/7

5 έως 26/7

6 έως 27/7

7 έως 28/7

8 έως 29/7

9 έως 1/8

10, 20, 30
40, 50

έως 2/8

60, 70, 80, 90

και 00 έως 3/8

11. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

– Υποβάλλεται στο αρµόδιο δηµόσιο ταµείο προσωρινή δήλωση απόδοσης του ΦΜΥ που παρακρατήθηκε το µήνα Ιούνιο από υπόχρεους που απασχολούν ή καταβάλλουν συντάξεις σε περισσότερα από 50 πρόσωπα, ανεξάρτητα από το διάστηµα που διαρκεί µέσα στο έτος η απασχόληση. (Άρθρο 59 § 2 Ν. 2238/94 και άρθρο 5 § 14 του Ν. 2753/99).

12. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται ο παρακρατηθείς φόρος από δηµόσιες υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τράπεζες και πιστωτικούς οργανισµούς επί του ποσού των καταβληθέντων επιχορηγήσεων ή επιδοτήσεων επί της παραγωγής φυσικών ή ζωικών προϊόντων κατά το δίµηνο Μαΐου – Ιουνίου 2011. (Άρθρα 56 και 58 § 1 και 8 Ν. 2238/94 και άρθρο 3 § 18 του Ν. 2579/98).

13. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ)

– Υποβάλλεται στο αρµόδιο δηµόσιο ταµείο προσωρινή δήλωση απόδοσης του ΦΜΥ που παρακρατήθηκε τον µήνα Ιούλιο από υπόχρεους που απασχολούν ή καταβάλλουν συντάξεις σε περισσότερα από 50 πρόσωπα, ανεξάρτητα από το διάστηµα που διαρκεί µέσα στο έτος η απασχόληση. (Άρθρα 59 παρ. 2 Ν. 2238/94 και άρθρο 5 § 14 του Ν. 2753/99).

Παρατήρηση:

«1. Ειδικώς, υποχρεούται σε απόδοση των ποσών που παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια κάθε µήνα, µέχρι την εικοστή ηµέρα του επόµενου από την παρακράτηση µήνα:

α) ο υπόχρεος παρακράτησης φόρου που απασχολούσε κατά µέσο όρο κατά την προηγούµενη χρήση περισσότερα από 50 πρόσωπα και

β) τα ασφαλιστικά ταµεία για την καταβολή των συντάξεων.

Για την υποβολή της δήλωσης έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου.

2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται για παρακρατήσεις φόρου που διενεργούνται από την 1η Μαΐου 2011 και εφεξής (Άρθρο 20 § 1,2 ν. 3943/2011)

Ανάλογα

µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:

1 έως 22/8

2 έως 23/8

3 έως 24/8

4 έως 25/8

5 έως 26/8

6 έως 29/8

7 έως 30/8

8 έως 31/8

9 έως 1/9

10, 20, 30
40, 50 έως 2/9

60, 70, 80, 90 και 00 έως 5/9

14. ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΄Η ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται από την επιχείρηση φόρος 15% στο ακαθάριστο ποσό της νόµιµης αµοιβής (πλέον ΟΓΑ 15% στο ποσό του φόρου) του αρχιτέκτονα ή πολιτικού µηχανικού που αναλαµβάνει την σύνταξη της µελέτης ή την επίβλεψη ανέγερσης οικοδοµής. (Άρθρα 13 § 3, 4 Ν. 2238/94).

Πριν από την έκδοση της πολεοδοµικής άδειας

15. ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

– Υποβάλλεται δήλωση για τον παρακρατηθέντα φόρο 15% που αφορά αµοιβές δικηγόρου κατά το µήνα Ιούνιο για εργατικές υποθέσεις από το Δηµόσιο, ΝΠΔΔ, Δηµόσιες Επιχειρήσεις, Ο.Τ.Α και Ν.Π.Ι.Δ. (Άρθρο 51 § 5 δ΄ Ν. 2238/94). Για την παρακράτηση φόρου στις αµοιβές δικηγόρων βλέπε και ΠΟΛ. 1035/9.2.2001 και 1220/21.9.2001.

Μέχρι 11 Ιουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέχρι 10 Αυγούστου

ΙΙ. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

1. ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Κ.ΛΠ.

– Καταβάλλεται ο αναλογών φόρος 20% µε υποβολή σχετικής δήλωσης πάνω στην ωφέλεια ή το κέρδος που προέρχεται από την µεταβίβαση ολόκληρης της επιχείρησης µε τα άϋλα στοιχεία αυτής ή υποκαταστήµατος, εταιρικών µερίδων ή µεριδίων, ποσοστών συµµετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου, σε κοινοπραξία. (Άρθρο 13 § 1 περίπτ. α΄ Ν. 2238/94). [Με µεταβίβαση εταιρικών µεριδίων ή µερίδων εξοµοιώνεται και η µη συµµετοχή εταίρων στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου].

Σηµείωση: Προκειµένου για µεταβιβάσεις από επαχθή αιτία σε συγγενείς που υπάγονται στην Α΄ ή Β΄ κατηγορία του άρθρου 29 του ν. 2961/2001, η πραγµατική αξία πώλησης αυτών φορολογείται µε συντελεστή 5% και 10% αντίστοιχα. (Άρθρο 5§2 Ν. 3842/2010, ισχύει από 23.4.2010).

Πριν από τη µεταβίβαση

2. ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

– Καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 20% µε υποβολή σχετικής δήλωσης επί της αξίας της ωφέλειας ή του κέρδους που προέρχεται από την µεταβίβαση ή εκχώρηση αυτοτελώς κάθε δικαιώµατος που είναι συναφές µε την άσκηση επιχείρησης ή επαγγέλµατος (όπως δικαιώµατος µίσθωσης, υποµίσθωσης, προνοµίου, διπλώµατος ευρεσιτεχνίας κ.λπ., αδείας κυκλοφορίας αυτοκινήτων και µοτοσυκλετών ΔΧ, παραίτησης από µισθωτικά δικαιώµατα). Για κάθε ποσό που καταβάλλεται πέρα από τα µισθώµατα προς τον εκµισθωτή, σε περίπτωση µίσθωσης ακινήτου (αέρας), καταβάλλεται φόρος 20%. (Άρθρο 13 § 1 περίπτ. β΄ και γ΄ Ν. 2238/94 και άρθρο 9§2 Ν. 3091/2002).

Πριν από τη µεταβίβαση

3. ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

– Καταβάλλεται ο αναλογών φόρος 5% µε υποβολή σχετικής δήλωσης πάνω στην πραγµατική αξία πώλησης µετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, που µεταβιβάζονται από ιδιώτες ή από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. (Άρθρο 13 § 2 περ. α΄ Ν. 2238/94 και 3 § 4 Ν. 2753/99).

Πριν από τη µεταβίβαση

4. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ν. 2112/20 ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

– Αποζηµίωση Ν. 2112/20 λόγω απολύσεως µισθωτών: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 20% επί των αποζηµιώσεων λόγω απολύσεως των µισθωτών που καταβλήθηκαν µέσα στο µήνα Ιούνιο. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.5 του Ν. 3842/23.04.2010, από τη δηµοσίευση του εν λόγω νόµου ο φόρος υπολογίζεται µε την εξής κλίµακα:

0 – 60.000

0%

60.001-100.000

10%

100.001-150.000

20%

150.001 και άνω

30%

Ο φόρος παρακρατείται κατά την πληρωµή της αποζηµίωσης στον δικαιούχο. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 45, οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρµόζονται αναλόγως και για κάθε εφάπαξ αποζηµίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης εργασίας ή άλλης σύµβασης, η οποία συνδέει τον φορέα µε το δικαιούχο της αποζηµίωσης. Αν το ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο της αποζηµίωσης υπερβαίνει εκείνο που πρέπει να του καταβληθεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, το συνολικό ποσό της αποζηµίωσης που καταβάλλεται φορολογείται σύµφωνα µε την πιο πάνω κλίµακα (άρθρο 14 παρ. 1 Ν. 2238/94).

Μέχρι 29 Ιουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέχρι 31 Αυγούστου

5. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 3842/23.04.2010 για ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές, καθώς και άλλους αµειβόµενους αθλητές, το εισόδηµα που αποκτούν, κατά περίπτωση, εξαιτίας της υπογραφής συµβολαίου µετεγγραφής ή της ανανέωσης συµβολαίου συνεργασίας µε ποδοσφαιρικές ανώνυµες εταιρίες ή αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία, κατανέµεται ισοµερώς για να φορολογηθεί σε όλα τα έτη, για τα οποία διαρκεί το εκάστοτε συµβόλαιο. Κατά την καταβολή και ανεξάρτητα της σχέσης που τους συνδέει παρακρατείται φόρος µε βάση την κλίµακα του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994 στο σύνολο του ετήσιου καταβλητέου ποσού που ανάγεται σε όσα έτη διαρκεί το εκάστοτε συµβόλαιο. Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου κατά το µήνα Iούνιο σε ποδοσφαιριστές ή άλλους αµειβόµενους αθλητές από ποδοσφαιριστές ή ανώνυµες εταιρείες ή αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία. Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 60 του Ν. 2238/1994.

Μέχρι 29 Ιουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέχρι 31 Αυγούστου

6. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
(ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΙΩΝ Κ.ΛΠ.)

– Καταβάλλεται εφάπαξ ο παρακρατηθείς φόρος 35% µε υποβολή σχετικής δήλωσης για τους εκπιπτόµενους από τα ακαθάριστα έσοδα των ΑΕ τόκους ιδρυτικών τίτλων και προνοµιούχων µετοχών που δεν προέρχονται από τα κέρδη τους, καθώς και για τις αµοιβές µελών ΔΣ Ανων. Εταιριών που βαρύνουν την ίδια την ΑΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20, άρθρο 24 § 2. Επίσης αποδίδεται ο φόρος 35% επί των παροχών σε χρήµα ή σε είδος που διενεργούνται από ηµεδαπή ΑΕ χωρίς νόµιµη ή συµβατική υποχρέωση προς διευθύνοντες ή εντεταλµένους συµβούλους ή προέδρους ή µέλη του ΔΣ ή διευθύνοντες και γενικά νοµίµους εκπροσώπους και επί των ποσών που λαµβάνουν οι κάτοχοι ιδρυτικών τίτλων κατά την εξαγορά τους, τα οποία καταβλήθηκαν ή µε τα οποία πιστώθηκαν οι λογαριασµοί των δικαιούχων κατά τον µήνα Ιούνιο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, όταν τα πιο πάνω εισοδήµατα προέρχονται από ΑΕ µε ανώνυµες µετοχές που δεν είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο. Για εισοδήµατα που προέρχονται από ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες των οποίων οι µετοχές κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο ο φόρος είναι επίσης 35%. (Άρθρα 54 § 4 και 60 § 2 Ν. 2238/94 και άρθρο 6 § 4 Ν. 2873/2000). [Το τέλος χαρτοσήµου 1,2% καταβάλλεται στο δηµόσιο εντός 5 ηµερών από την ηµέρα πίστωσης των µετόχων ή καταβολής των αµοιβών].

Μέχρι 15 Ιουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέχρι 16 Αυγούστου

7. ΔΙΑΝΕ MΕΝΑ ΚΕΡΔΗ Α.Ε. – Ε.Π.Ε.

Για τα εισοδήµατα της παρ. 1 άρθρ. 54 Ν. 2238 (µερίσµατα – αµοιβές µελών Δ.Σ. κλπ.) η παρακράτηση φόρου ενεργείται κατά την καταβολή ή πίστωση των δικαιούχων µε τα εισοδήµατα αυτά και σε κάθε περίπτωση µέσα σε ένα µήνα από την έγκριση του ισολογισµού από την τακτική γενική συνέλευση των µετόχων. Σε περίπτωση που διανέµονται µερίσµατα από κέρδη παρελθουσών χρήσεων, η παρακράτηση φόρου ενεργείται µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήψη της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των µετόχων (τακτική ή έκτακτη). Όσον αφορά τα προµερίσµατα, η παρακράτηση φόρου ενεργείται κατά την καταβολή ή πίστωση των δικαιούχων µε τα εισοδήµατα αυτά και σε κάθε περίπτωση µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συµβούλιο.

Ο φόρος που παρακρατείται σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αποδίδεται µε την υποβολή δήλωσης στο Δηµόσιο εφάπαξ, εντός του εποµένου µήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε η παρακράτηση.

Ειδικά για τα διανεµόµενα κέρδη των Ε.Π.Ε. χρήσης 2010 (οικον. έτους 2011) και διανεµόµενα µε την ΠΟΛ. 1070/7.4.2011 εγκύκλιο παρατάθηκε ο χρόνος σύνταξης της απογραφής του ισολογισµού τους µέχρι το χρόνο της εµπρόθεσµης υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατός τους χωρίς την επιβολή κυρώσεων, µε την ΠΟΛ. 1129/2011 γίνεται δεκτό όπως η απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου πραγµατοποιηθεί µέχρι την τελευταία εργάσιµη µέρα του µηνός Ιουλίου 2011 χωρίς προσαυξήσεις.

Εντός του εποµένου µήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε η παρακράτηση

8. ΜΕΡΙΣ M ΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ A.E.

Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 10% κατά το µήνα Ιούνιο 2010 από τους ενεργήσαντες στην Ελλάδα εξαργύρωση ή καταβολή µερισµάτων από αλλοδαπές Α.Ε. σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους Ελλάδας. Για µερίσµατα που εισπράττονται από 1.1.2009 και µετά. Με την παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων. (άρθρο 18 παρ. 3 Ν. 3697/2008, άρθρο 54 παρ. 3, 54 παρ. 7 και 60 παρ. 1 Ν.2238/1994).

Μέχρι 15 Ιουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέχρι 16 Αυγούστου

9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Κ.ΛΠ.

– Καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 25% µε υποβολή σχετικής δήλωσης για τα ποσά αποζηµιώσεων ή δικαιωµάτων για τη χρήση τηλεοπτικών ή κινηµατογραφικών ταινιών, µαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκποµπές και για αναπαραγωγή βιντεοκασετών κ.λπ. που πιστώθηκαν ή καταβλήθηκαν το µήνα Ιούνιο σε αλλοδαπές εταιρίες και οργανισµούς µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. (Άρθρο 13 § 6 Ν. 2238/94 και άρθρο 5§4 ν. 3842/2010).

Μέχρι 15 Ιουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέχρι 16 Αυγούστου

10. ΜΙΣΘΟΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ – ΕΤΑΙΡΩΝ Ε.Π.Ε.

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται παρακρατηθείς φόρος για τους µισθούς που κατεβλήθησαν το δίµηνο Μαΐου – Ιουνίου 2011 στα µέλη του Δ.Σ. Ανωνύµων Εταιριών ή στους εταίρους Ε.Π.Ε. που είναι ασφαλισµένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταµείο, εκτός ΙΚΑ. (Άρθρο 28 § 3 στ΄ Ν. 2238/94). Ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή 35%.

Ο παραπάνω συντελεστής παρακράτησης φόρου εφαρµόζεται στο ποσό που προκύπτει µετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται και των αναλογούντων τελών χαρτοσήµου 1,2%. Οι ως άνω µισθοί θεωρούνται ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και µε την παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου.

(Άρθρα 55 § 1α΄ και 59 §§ 1, 2 Ν. 2238/94 και άρθρο 5 § 14 Ν. 2753/99).

[Όταν απασχολούνται περισσότερα από 50 πρόσωπα, τότε ο φόρος αποδίδεται µέσα στο πρώτο εικοσαήµερο του εποµένου από την παρακράτηση µήνα].

Ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:

1 έως 20/7

2 έως 21/7

3 έως 22/7

4 έως 25/7

5 έως 26/7

6 έως 27/7

7 έως 28/7

8 έως 29/7

9 έως 1/8

10, 20, 30
40, 50

έως 2/8

60, 70, 80, 90

και 00 έως 3/8

11. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

– Καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 25% µε υποβολή σχετικής δήλωσης για τα ποσά των λοιπών αποζηµιώσεων και δικαιωµάτων (για εκπαίδευση προσωπικού, εκµίσθωση µηχανηµάτων, οργάνωση επιχειρήσεων κ.λπ.) που πιστώθηκαν ή καταβλήθηκαν σε αλλοδαπές εταιρίες ή οργανισµούς ή σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήµατα κατά το µήνα Ιούνιο, µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. (Άρθρο 5 § 4 Ν. 3842/2010).

Μέχρι 15 Ιουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέχρι 16 Αυγούστου

12. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

– Καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 25% µε υποβολή σχετικής δήλωσης για τις πιστωθείσες ή καταβληθείσες κατά τον µήνα Ιούνιο ακαθάριστες αµοιβές της αλλοδαπής εταιρίας για κατάρτιση µελετών, σχεδίων και διεξαγωγή ερευνών µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. (Άρθρο 13 § 7 του Ν. 2238/94 και άρθρο 5 § 5 Ν. 3842/2010).

Μέχρι 15 Ιουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέχρι 16 Αυγούστου

13. ΦΟΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Υποβάλλεται δήλωση από την «ΑΕ Αποθετηρίων Τίτλων» και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 2‰ στις πωλήσεις µετοχών εισηγηµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών για συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µέσω αυτού και αφορούν το µήνα Ιούνιο (Άρθρο 9 § 2 Ν. 2579/98 και άρθρο 22 Ν. 2742/99).

Την ίδια υποχρέωση – υποβολής δήλωσης και απόδοσης φόρου 0,15% επί της αξίας πώλησης – έχουν τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα για τις πωλήσεις που πραγµατοποιούν κατά το µήνα Ιανουάριο µετοχών τους εισηγµένων σε αλλοδαπά Χρηµατιστήρια ή διεθνώς αναγνωρισµένους χρηµατιστηριακούς θεσµούς.

Μέχρι 15 Ιουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέχρι 16 Αυγούστου

14. ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

– Υποβάλλεται δήλωση από τους ραδιοφωνικούς σταθµούς, τηλεοπτικούς σταθµούς και λοιπές επιχειρήσεις που διενεργούν διαγωνισµούς και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 20% για τα χρηµατικά ποσά που καταβλήθηκαν το µήνα Ιούνιο άνω των 1.500 ευρώ. (Άρθρο 13 § 13 και 60 § 3 Ν. 2238/94).

Μέχρι 15 Ιουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέχρι 16 Αυγούστου

15. ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο φόρος 20% που παρακρατήθηκε το µήνα Ιούνιο στις πάσης φύσεως παροχές που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθµό της τοπικής αυτοδιοίκησης (Άρθρο 13 § 10 και 60 § 3 Ν. 2238/94).

Μέχρι 15 Ιουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέχρι 16 Αυγούστου

16. ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο φόρος 20% που παρακρατήθηκε το µήνα Ιούνιο στα χρηµατικά ποσά που χορηγούνται σε αθλητές εθνικών οµάδων από το Δηµόσιο ως επιβράβευση. (Άρθρα 13 § 12 και 60 § 3 Ν. 2238/94).

Μέχρι 15 Ιουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέχρι 16 Αυγούστου

17. ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

–Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 10% στα εισοδήµατα µηνός Ιουνίου από τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων (χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια ή ο τόπος που διαµένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους) και προκύπτουν από εθνικά δάνεια που εκδίδονται µε έντοκα γραµµάτια ή οµολογίες. (Άρθρο 12 § 8 Ν. 2238/94). Με το άρθρο 3 § 2 του Ν. 3091/2002 η φορολογική υποχρέωση εξαντλείται µόνο για τα φυσικά πρόσωπα και τις προσωπικές εταιρείες.

Μέχρι 15 Ιουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέχρι 16 Αυγούστου

18. ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 15% ή 20% κατά περίπτωση, από τον καταβάλλοντα τόκους σε Αµοιβαία Κεφάλαια. (Άρθρο 48 § 2 Ν. 1969/91).

Μέχρι 15 Ιουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέχρι 16 Αυγούστου

19. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΤΟΥ Ν. 1892/90

– Καταβάλλεται ο αναλογών φόρος για τα κεφαλαιοποιούµενα αφορολόγητα αποθεµατικά διαφόρων αναπτυξιακών νόµων µε υποβολή σχετικής δήλωσης. Εξαιρούνται τα αποθεµατικά του άρθρ. 18 Α.Ν. 942/49, του άρθρου 10 § 4 του Α.Ν. 148/67, καθώς και αυτών που ρητά προβλέπεται η απαλλαγή τους µε την απόφαση Ε. 2665/88, το άρθρο 22 Ν. 1828/89 και το άρθρο 11 Ν. 1882/90. Τα κεφαλαιοποιούµενα αποθεµατικά φορολογούνται µε συντελεστή 5% για τις ΑΕ που έχουν µετοχές εισηγµένες στο χρηµατιστήριο και 10% για τις Α.Ε. που δεν έχουν µετοχές εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, καθώς και για τις Ε.Π.Ε. Ο φόρος καταβάλλεται σε (4) ισόποσες τριµηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης. (Άρθρο 101 § 1 και 7 Ν. 1892/90 και άρθρο 23 § 2 Ν. 2214/94).

Μέχρι 15 Ιουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέχρι 16 Αυγούστου

20. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Α.Ε., ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ
ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ Ή ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

– Υποβάλλεται δήλωση του άρθρου 107 Ν. 2238/94 για τα διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα αφορολόγητα αποθεµατικά των πιο πάνω νοµικών προσώπων, εφ’ όσον η σχετική απόφαση ελήφθη από την επιχείρηση τον µήνα Ιούνιο. Ο φόρος που προκύπτει καταβάλλεται σε (3) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη µε την υποβολή της δήλωσης, οι δε επόµενες δύο την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των δύο επόµενων, από την υποβολή της δήλωσης, µηνών, µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Τα παραπάνω δεν έχουν εφαρµογή: α) σε αφορολόγητα αποθεµατικά για την κεφαλαιοποίηση των οποίων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 Ν. 1473/84 καθώς και του άρθρου 101 Ν. 1892/90 και β) όταν αφορούν αφορολόγητα αποθεµατικά που έχουν σχηµατίσει οι Ε.Π.Ε. µέχρι 30.6.1992 µε εξαίρεση τα σχηµατισθέντα βάσει αναπτυξιακών νόµων. (Άρθρο 23 § 2 του Ν. 2214/94 και άρθρο 106 § 4 Ν. 2238/94).

Μέσα σ’ ένα µήνα από τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ της αύξησης κεφαλαίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

21. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

– Καταβάλλεται φόρος 35%, µε υποβολή δηλώσεως, που παρακρατήθηκε στα εισοδήµατα από κινητές αξίες (δεν συµπεριλαµβάνονται µερίσµατα και τόκοι από µετοχές και ιδρυτικούς τίτλους που προέρχονται από διανεµόµενα κέρδη ηµεδαπών Α.Ε.), που αποκτήθηκαν µέσα στο µήνα Ιούνιο στην Ελλάδα, από εταιρείες αλλοδαπές και οργανισµούς που δεν έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα, µη υποχρεωµένου του δικαιούχου να υποβάλει ετήσια φορολογική δήλωση. (Άρθρα 114 § 2 και 60 § 2 Ν. 2238/94 και άρθρο 6 § 2 Ν. 2873/2000).

Μέχρι 15 Ιουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέχρι 16 Αυγούστου

22. ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται το τέλος συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας για τους λογ/σµούς που εκδόθηκαν κατά το µήνα Ιούνιο. (Άρθρο 12 Ν. 2579/1998).

Μέχρι 15 Ιουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέχρι 16 Αυγούστου

ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ

– Υποβάλλεται αίτηση από επιχειρήσεις που κλείνουν διαχειριστική περίοδο την 31 Δεκεµβρίου για την απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης ή τον περιορισµό της υποχρέωσης αυτής ή την κατά διαφορετικό τρόπο ρύθµισή τους, τον καθορισµό του είδους σαν ουσιώδους ποιοτικής διάκρισης των αγαθών, τον χαρακτηρισµό του επιτηδευµατία ότι πωλεί αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες, σε περίπτωση αµφισβήτησης από τον προϊστάµενο της Δ.Ο.Υ., καθώς και την αλλαγή µεθόδου προσδιορισµού της τιµής κτήσεως ή του ιστορικού κόστους παραγωγής. Η αίτηση του επιτηδευµατία υποβάλλεται στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. πέντε µήνες πριν την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου για την οποία ζητείται η κατά διάφορο τρόπο ρύθµιση των υποχρεώσεων ή απαλλαγή. (Άρθρο 37 § 3, 4 Κ.Β.Σ.).

Μέχρι 29 Ιουλίου

2. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ

– Υποβάλλεται τριπλότυπη δήλωση απόδοσης των τελών και ΟΓΑ χαρτοσήµου για πωλήσεις κινητών πραγµάτων από ιδιώτες σε επιτηδευµατίες για τις οποίες προβλέπεται η έκδοση τιµολογίου αγοράς άρθρ. 12 § 5 του Κ.Β.Σ. του τριµήνου Απριλίου-Ιουνίου.

Μέχρι 20 Iουλίου

IV. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΑΝΕΙΩΝ

– Καταβάλλεται το χαρτόσηµο: α) Των δανείων µεταξύ των εµπόρων ή εµπορικών επιχειρήσεων ή τρίτων, β) Των καταθέσεων ή αναλήψεων χρηµάτων από εταίρους ή µετόχους από ή προς επιχειρήσεις που καταχωρήθηκαν στα βιβλία των εταιριών µέσα στο µήνα Ιούνιο. [Το χαρτόσηµο υπολογίζεται ως εξής: (α) για δάνεια µεταξύ εµπόρων τα τέλη χαρτοσήµου ανέρχονται σε 2%, (β) για δάνεια µεταξύ εµπόρων και εµπορικών εταιριών και τρίτων σε 3%, (γ) για δάνεια µεταξύ Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και τρίτων σε 2%. χαρτοσήµου καταβάλλονται προσαυξηµένα κατά 20% υπέρ ΟΓΑ) και (δ) για καταθέσεις ή αναλήψεις χρηµάτων από εταίρους ή µετόχους προς εταιρίες σε 1%]. Όταν συνάπτεται γραπτή σύµβαση δανείου, το χαρτόσηµο αποδίδεται εντός 5 ηµερών.

Μέχρι 15 Iουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέχρι 16 Αυγούστου

V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. ΠΟΛΥΩΡΟΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

– Υποχρεούνται σε υποβολή αντιγράφου της οικοδοµικής άδειας που εκδόθηκε, όσοι ανεγείρουν πολυώροφες οικοδοµές. (Άρθρο 18 του Ν. 820/78).

Πριν από έναρξη εργασιών

2. ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

– Θα πρέπει να καταθέτουν αντίγραφο του συµφωνητικού και να γνωστοποιούν τα στοιχεία του εργολάβου, όσοι αναθέτουν εργολαβίες ή υπεργολαβίες εκτέλεσης τεχνικών έργων αξίας πάνω από 6.000 ευρώ (Άρθρο 19 Ν. 820/78, άρθρο 3 § 1 Ν. 4045/60, 16 § 2 Ν. 1828/89, Εγκ. Υπ. Οικον. 1055500/ΠΟΛ. 1165/90 και άρθρο 2 § 5 Ν. 2954/2001).

Πριν αρχίσουν οι εργασίες

3. ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

– Οι εκµισθωτές που εκµισθώνουν ακίνητα, θα πρέπει να προσκοµίζουν τα ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης στην αρµόδια ΔΟΥ για θεώρηση. (Άρθρο 16 § 2 Ν. 1828/89 και Εγκ. Υπ. Οικον. 1055500/ΠΟΛ. 1165/90 και άρθρο 22 § 1 Ν. 2238/94).

Μέσα σε 30 ηµέρες από τη σύνταξή τους

4. ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

– Υποβάλλονται στο Πολεοδοµικό γραφείο πληροφοριακά στοιχεία για το έργο που θα εκτελεσθεί. (Άρθρο 37 § 2 του Ν. 2859/2000 και Απόφαση Υπ. Οικον. ΠΟΛ. 1181/88).

Με την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας

5. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ Κ.ΛΠ.

Υποβολή στη Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου αντιγράφου της απόφασης ή του συµβιβασµού µεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου. Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 9 του Ν. 3842/23.04.2010, το οποίο ισχύει από την δηµοσίευση του εν λόγω νόµου, αποζηµιώσεις καθώς και πάσης φύσεως αµοιβές, που οφείλονται από επιχειρήσεις ή επιτηδευµατίες σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε βάση δικαστική ή διαιτητική απόφαση ή οποιαδήποτε αναγνώριση ή συµβιβασµό, δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών, που υπάγονται στη φορολογία εισοδήµατος του οφειλέτη, εάν µέσα σε ένα µήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας πραγµατοποιείται η καταβολή ή η πίστωση αυτών, δεν υποβληθεί στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία φορολογίας του δικαιούχου αντίγραφο της απόφασης ή του εγγράφου και θεωρηθεί από αυτή, η απόφαση ή το έγγραφο, βάσει του οποίου καταβάλλεται ή πιστώνεται η αποζηµίωση ή η αµοιβή στον δικαιούχο.

Πριν από την καταβολή ή πίστωση

6. ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ – ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ.

– Υποβάλλεται αίτηση στην αρµόδια ΔΟΥ, που υπάγεται το κέντρο ή το ξενοδοχείο, στην οποία αναφέρεται ο σκοπός της εκδήλωσης ή η επιβάρυνση κατ’ άτοµο και ο αριθµός των προσκλήσεων που θα εκδοθούν. Στην αίτηση επισυνάπτεται και το συµφωνητικό µε το κέντρο ή το ξενοδοχείο. Επίσης, στην εν λόγω ΔΟΥ υποβάλλεται φωτοτυπία του τιµολογίου του κέντρου ή του ξενοδοχείου που εκδόθηκε για την πραγµατοποιηθείσα εκδήλωση. Στην περίπτωση που δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, επιβάλλεται πρόστιµο στον υπόχρεο από 117 έως 1170 ευρώ (Άρθρο 4 § 1 Ν. 2523/97).

Μέσα σε 5

ηµέρες από την πραγµατοποίηση

της εκδήλωσης

7. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ ΚΑΙ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Κ.ΛΠ.

– Για κάθε σύµβαση µίσθωσης εργασίας ή έργου µεταξύ τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης, αναψυκτηρίων ή συναυλιών και οποιουδήποτε αντισυµβαλλοµένου, για την άσκηση του επαγγέλµατός του, καταρτίζεται συµφωνητικό, το οποίο κατατίθεται από τον αντισυµβαλλόµενο του τραγουδιστή µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη σύνταξή του, στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, που είναι αρµόδιος για τη φορολογία του. Το συµφωνητικό αυτό υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρηµένο σε αυτόν που τα προσκόµισε και το άλλο διαβιβάζεται στον προϊστάµενο της αρµόδιας για τη φορολογία του τραγουδιστή, δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας. Επίσης, αν δεν κατατεθεί το παραπάνω συµφωνητικό στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία, η αµοιβή που καταβλήθηκε στον τραγουδιστή δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα του αντισυµβαλλοµένου. (Άρθρο 82 § 8 Ν. 2238/94).

Μέσα σε 10

ηµέρες από την κατάρτιση

8. ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ

Με την Υπουργική Απόφαση Αριθµ. 1065606/7222/ΔΕ – Β/18-7-2000 από 1-7-2000 ισχύει νέος τρόπος υποβολής των συµφωνητικών:

α) Τα συµφωνητικά που καταρτίζονται µεταξύ επιτηδευµατιών ή τρίτων καταχωρούνται σε κατάσταση, η οποία υποβάλλεται από κάθε υπόχρεο επιτηδευµατία για θεώρηση στην αρµόδια ΔΟΥ, µέχρι την 20ή ηµέρα των µηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην οποία (κατάσταση) συµπεριλαµβάνονται τα συµφωνητικά που κατάρτισαν το αµέσως προηγούµενο ηµερολογιακό τρίµηνο.

β) Στην παραπάνω κατάσταση αναγράφονται τα στοιχεία κάθε συµφωνητικού (αριθµός – ηµεροµηνία – ονοµατεπώνυµο – επάγγελµα – διεύθυνση – ΑΦΜ κάθε συµβαλλόµενου στο συµφωνητικό – αντικείµενο συµφωνητικού – ποσό – διάρκεια συµφωνητικού – λοιπές παρατηρήσεις).

γ) Η κατάσταση, µε τα αναγραφόµενα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β’, υποβάλλεται µόνο από κάθε συµβαλλόµενο επιτηδευµατία στην αρµόδια για τη φορολογία του εισοδήµατος του ΔΟΥ προς θεώρηση.Για τον τόπο και χρόνο φύλαξης των συµφωνητικών και καταστάσεων της προηγούµενης παραγράφου, ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του π.δ. 186/92 περί ΚΒΣ.

Εξαιρούνται οι χρηµατιστηριακές επιχειρήσεις από την υποχρέωση υποβολής στην αρµόδια ΔΟΥ των συµφωνητικών που καταρτίζουν µε τους πελάτες τους, και αφορούν πράξεις σχετιζόµενες µε µετοχές που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών.

– Με την εγκ. Υπ. Οικον. ΠΟΛ. 1270/16.11.2000 δίνονται µεταξύ άλλων και οι εξής διευκρινίσεις:

«Συµφωνητικά, µε τα οποία επέρχονται τροποποιήσεις, συµπληρώσεις µεταβολές, ακυρώσεις, λύσεις, παύσεις, κ.τ.λ., επί των αρχικών συµφωνητικών, συµπεριλαµβάνονται στην υποβαλλόµενη αντίστοιχη τριµηνιαία κατάσταση και στην στήλη «Λοιπές παρατηρήσεις» γίνεται, από τον υπόχρεο επιτηδευµατία, σχετική µνεία του αρχικού συµφωνητικού και της τριµηνιαίας κατάστασης στην οποία καταχωρήθηκε τούτο και η οποία (κατάσταση) υποβλήθηκε στην ΔΟΥ».

Μέχρι 20 Ιουλίου

VI. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ Κ.ΛΠ. ΦΟΡΟΙ

1. ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΣΙΜΩΝ (ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΜΗ) ΥΔΑΤΩΝ

– Καταβάλλεται µε υποβολή δήλωσης στο δηµοτικό ή κοινοτικό ταµείο το δικαίωµα υδροληψίας µηνός Ιουνίου και αποστέλλεται το γραµµάτιο είσπραξης στο δικαιούχο Δήµο ή Κοινότητα. (Άρθρο 12 ΒΔ 24-9-58 και άρθρο 2 Ν. 1080/80).

Μέχρι 11 Ιουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέχρι 10 Αυγούστου

2. ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ CAMPINGS, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Κ.ΛΠ.

– Καταβάλλεται, µε υποβολή δήλωσης, στο δηµοτικό ή κοινοτικό ταµείο το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων του µηνός Ιουνίου. (Άρθρο 6 § 4 του Ν. 1080/80 και άρθρο 17 του Ν. 2093/1992).

Στην προθεσµία που αποδίδεται ο Φ.Π.Α., αν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., άλλως µέχρι 11 Ιουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Στην προθεσµία που αποδίδεται ο Φ.Π.Α., αν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., άλλως µέχρι 10 Αυγούστου

3. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Κ.ΛΠ.

– Καταβάλλεται µε υποβολή δήλωσης στο δηµοτικό ή κοινοτικό ταµείο του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων του µηνός Ιουνίου των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ..

Το τέλος αυτό επιβάλλεται υπέρ των Δήµων και Κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακίνητων, στα ακαθάριστα έσοδα των κάθε είδους µορφής και ονοµασίας καταστηµάτων στα οποία πωλούνται -είτε για κατανάλωση µέσα στο κατάστηµα είτε σε πακέτο- φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκοµικά και γλυκίσµατα εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσµατα επί των ζυθοπωλείων και µπαρ ανεξάρτητα από ιδιαίτερη ονοµασία και κατηγορία, καθώς επίσης και επί των καντινών. Στο τέλος αυτό υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήµατα των ανωτέρω περιπτώσεων τα οποία λειτουργούν µέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τα οργανωµένα τµήµατα των super market στα οποία πωλούνται έτοιµα φαγητά. Όσον αφορά τα νυχτερινά κέντρα, τις αίθουσες χορού και άλλα καταστήµατα µε ποτό και θέαµα, κέντρα διασκέδασης κ.λπ. καθώς και χορευτικά κέντρα µε µουσική, το τέλος αυτό επιβάλλεται σε ποσοστό 5%.

[Το τέλος στα ακαθάριστα έσοδα στις περιπτώσεις που προβλέπεται σε ποσοστό 2% στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (ΦΕΚ 136Α΄), όπως ισχύει, ορίζεται από 1.1.2009 σε ποσοστό 0,5%. Εξαιρούνται από την ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου τα έσοδα από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός Καζίνο. Άρθρο 23 § 2 ν. 3756/31.3.2009]

Στην προθεσµία που αποδίδεται ο Φ.Π.Α.

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέσα στην προθεσµία που αποδίδεται από τον υπόχρεο Φ.Π.Α.

4. ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MOTELS, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, BUNGALOWS κ.λπ.).

– Καταβάλλεται, µε υποβολή δήλωσης το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων του µηνός Ιουνίου. (Άρθρο 6 § 6 του Ν.1080/80, άρθρο 17 του Ν.2093/1992 και άρθρο 17 § 6 Ν.2130/93).

Μέσα στην προθεσµία που αποδίδεται από τον υπόχρεο Φ.Π.Α.

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέσα στην προθεσµία που αποδίδεται από τον υπόχρεο Φ.Π.Α.

5. ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Με τον νόµο 2880/2001 επαναδιατυπώθηκε το περιεχόµενο των διατάξεων της Δ΄ κατηγορίας της παραγρ. 1 του άρθρου 15 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ. (ΦΕΚ 171Α).

Σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις:

α. Για διαφηµίσεις που γίνονται µε ηµερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη µε διαφηµιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή µε άλλο παρόµοιο τρόπο, καθώς και για διαφηµίσεις που γίνονται από τον αέρα µε οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήµισης.

Τα ένθετα διαφηµιστικά φυλλάδια, που διανέµονται µαζί µε τις εφηµερίδες και τα περιοδικά, υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος διαφήµισης.

β. Η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστηµάτων, που γίνεται είτε µε την τοποθέτησή τους σε ειδικά σηµεία εντός του καταστήµατος, είτε µε έντυπα δώρα, επιγραφές κάθε είδους, είτε µε άλλο παρόµοιο τρόπο, θεωρείται διαφήµιση και υπόκειται σε τέλος διαφήµισης, βάσει των εκδιδοµένων από τα καταστήµατα τιµολογίων παροχής υπηρεσιών. Το τέλος υπολογίζεται µε συντελεστή 2% επί της διαφηµιστικής δαπάνης που καταβάλλεται για τις πράξεις αυτές.

Προβολή προϊόντων, που εντάσσεται στην παραπάνω έννοια της διαφήµισης, συνιστούν οι εξής ενέργειες:

– η ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια,

– η τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές προθήκες ή περίπτερα,

– η διανοµή δοκιµαστικών προϊόντων,

– εκδηλώσεις – εκπλήξεις (“Happenings”) στους χώρους του καταστήµατος.

– Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης µπορεί να καθορίζονται και άλλες ενέργειες που συνιστούν διαφήµιση κατά τα ανωτέρω οριζόµενα.

γ. Η απόδοση του τέλους, για όλες τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής, γίνεται πάντοτε από τον διαφηµιζόµενο, µέχρι τη λήξη προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Η καταβολή πραγµατοποιείται σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων λειτουργεί σε Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) και αποδεικνύεται µε την παροχή ανάλογου παραστατικού στοιχείου (διπλότυπου).

δ. Ως δαπάνη διαφήµισης για τις διαφηµίσεις της παρούσας κατηγορίας λογίζεται το ποσό που καταβάλλεται από τον διαφηµιζόµενο για τη διενέργεια της διαφήµισης, βάσει του εκδιδόµενου, για κάθε περίπτωση, φορολογικού στοιχείου.

Όταν τα οφειλόµενα τέλη καταβάλλονται εκπρόθεσµα, οι σχετικές δαπάνες διαφήµισης δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.

Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος

VII. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

[ΠΟΛ. 1240/21.10.2002, ΠΟΛ. 1242/24.10.2002, ΠΟΛ. 1019/2003 και ΠΟΛ. 1063/2004]

A) Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ για το φόρο του τριµήνου Απριλίου – Ιουνίου 2011.

Επίσης Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ µπορούν να υποβάλλουν στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. την αρχική εµπρόθεσµη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. του µηνός Ιουνίου, ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, εφόσον:

– Έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια, αφού προηγουµένως έχει υποβληθεί σχετική δήλωση µεταβολών.

– Πρόκειται για επιχειρήσεις που µετασχηµατίζονται, µετατρέπονται, συγχωνεύονται απορροφώνται ή διασπώνται.

– Πρόκειται για υποβολή δηλώσεων από το Δηµόσιο, τα Ν.Π.Π.Δ., τους Δήµους, τις Κοινότητες, τους Συνεταιρισµούς και γενικά Ν.Π. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα & από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:
1, 2, έως 20/7, 3, 4, έως 21/7, 5, 6, έως 22/7, 7, 8, έως 25/7, 9, 0, έως 26/7

B) Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ για το φόρο του µηνός Ιουνίου 2011.

[Η ίδια ηµέρα θεωρείται ως καταληκτική για τις πληρωµές των οφειλόµενων ποσών µέσω Τραπεζών].

Μέχρι 26
Ιουλίου, [µέσω Internet υποχρεωτικά]

Με την ΠΟΛ. 1240/21.10.2002 ορίζεται ότι η υποβολή των αρχικών εµπρόθεσµων περιοδικών δηλώσεων µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet παρατείνεται µέχρι την 26η ηµέρα του επόµενου µήνα που ακολουθεί την λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά.

Γ) Οµοίως επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας για τον φόρο του µηνός Ιουλίου 2011.

Μέχρι 26
Aυγούστου,
[µέσω Internet υποχρεωτικά]

Δ) Οι υποκείµενοι στο ΦΠΑ που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ εφόσον είναι εγκεκριµένοι αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων υποβάλλουν την αρχική εµπρόθεσµη περιοδική δήλωση του µηνός Ιουνίου ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. ( ΠΟΛ. 1019/2003)

Μέχρι 26
Ιουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέχρι 26 Αυγούστου

Ε) Οι υποκείµενοι στο ΦΠΑ υποβάλλουν τις αρχικές εµπρόθεσµες περιοδικές δηλώσεις µε πιστωτικό ή µηδενικό υπόλοιπο του µηνός Ιουνίου ηλεκτρονικά µέσω του ειδικού δικτύου Taxisnet ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ. ( ΠΟΛ. 1060/2006).

Μέχρι 31
Ιουλίου

ΣΤ) Οµοίως οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας υποβάλλουν τις αρχικές εµπρόθεσµες περιοδικές δηλώσεις µε πιστωτικό ή µηδενικό υπόλοιπο µηνός Ιουλίου.

• Οι υποκείµενοι στο ΦΠΑ που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., για πράξεις που διενεργούν από την 1η Ιανουαρίου 2002, υποχρεούνται πλέον να υποβάλλουν τις αρχικές εµπρόθεσµες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., µε τη χρήση αποκλειστικά και µόνο ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας (Internet) µέσω του ειδικού συστήµατος Taxisnet.

Σε ειδικές και µόνο περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας υποβολής των παραπάνω δηλώσεων µέσω του συστήµατος Taxisnet ή πληρωµής αυτών µέσω των πιστωτικών ιδρυµάτων και του διατραπεζικού συστήµατος ΔΙΑΣ, δύνανται οι υποκείµενοι να υποβάλουν αυτές στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. (ΠΟΛ. 1257/14.11.2001). Επίσης στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. υποβάλλονται οι εκπρόθεσµες και οι τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.

Μέχρι 31 Αυγούστου

2. ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α

Η “Δήλωση Μεταβίβασης Ακινήτου”, υποβάλλεται ως “Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α.” από τον υποκείµενο στο φόρο όταν:

(i) ενεργεί πράξεις που προβλέπουν οι διατάξει της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ.

(ii) ενεργεί πράξεις της περίπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.

(iii) ενεργεί πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις της περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7, του Κώδικα ΦΠΑ. Σηµειώνεται ότι, για κάθε µεταβίβαση ορίζοντα ή κάθετα ιδιοκτησίας υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση. Τροποποιητική “Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α.” µπορεί να υποβληθεί πριν την ολοκλήρωση τα ελεγκτικής διαδικασίας που προβλέπεται µε τις εγκυκλίου ΠΟΛ. 1054/2006 και ΠΟΛ.1071/2006, π.χ. λόγω διόρθωσα στοιχείων των συµβαλλόµενων, περιγραφής του ακινήτου, κ.λπ.

Η δήλωση αυτή, υποβάλλεται κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κώδικα Φ.Π.Α., και σε κάθε περίπτωση πριν την “παράδοση” του ακινήτου, (περ. γ, παρ. 4 άρθρου 36, Ν.2859/2000, ΠΟΛ.1054/2006, ΠΟΛ.1071/2006 και ΠΟΛ.1053/2006).

3. ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.
(ΠΟΛ. 1019/4.2.2003)

Οι υποκείµενοι στον φόρο που πραγµατοποιούν πράξεις χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, τα µη υποκείµενα στον φόρο νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όταν πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν.2859/2000 (δηλαδή οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις φορολογούνται, υποχρεωτικά η προαιρετικά, στην Ελλάδα), υποβάλλουν περιοδική δήλωση µόνο για τις περιόδους κατά τις οποίες πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις και ο φόρος που προκύπτει καταβάλλεται µε µία ενιαία έκτακτη περιοδική δήλωση µέχρι τη 15η ηµέρα του επόµενου µήνα που ακολουθεί τον µήνα που κατέστη απαιτητός ο φόρος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του Ν.2859/2000.

Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν εκκαθαριστική δήλωση. Αντίθετα, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση Ιntrastat, εφόσον έχουν υπερβεί το κατώφλι εξοµοίωσης και ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων, κατά περίπτωση, µε τις προϋποθέσεις και µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται από τις οικείες αποφάσεις.

Έκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται για µία αιτία ή ενιαία για περισσότερες αιτίες µέχρι τη 15η ηµέρα του επόµενου µήνα που ακολουθεί τον µήνα:

i. κατά τον οποίο έγινε η σχετική πίστωση του λογαριασµού του προµηθευτή στα βιβλία του υπόχρεου εφόσον τηρεί βιβλία ή από τη λήψη του σχετικού παραστατικού και το αργότερο µέχρι την έγκριση του απαιτούµενου συναλλάγµατος από τη µεσολαβούσα τράπεζα ή την αποστολή του σχετικού εµβάσµατος ή την καταβολή της οφειλής ή

ii. έκδοσης του φορολογικού στοιχείου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Υποκείµενοι στον φόρο µε δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών τους οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι υποβολής έκτακτης δήλωσης σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 1105799/1797/8881/0014/ΠΟΛ.1214/19.9.1994 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών, όταν ο υπόχρεος στον φόρο που είναι εγκατεστηµένος σε τρίτη χώρα, δεν όρισε ως όφειλε φορολογικό αντιπρόσωπo υποβάλλουν έκτακτη περιοδική δήλωση.

β) Υποκείµενοι στον φόρο, των οποίων η επιχείρηση έχει τεθεί σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, στην περίπτωση πώλησης παγίου αποδίδουν τον ΦΠΑ που αναλογεί στη συναλλαγή αυτή µε έκτακτη περιοδική δήλωση.

γ) Τα λοιπά πρόσωπα (π.χ. ιδιώτες; οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι στον φόρο (Ν.2859/2000, άρθρο 35) και οι εκµεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητων (ΤΑΞΙ), όταν βάσει συµφωνίας αναλαµβάνουν τη µεταφορά προσώπων για την οποία εκδίδουν τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, αποδίδουν τον ΦΠΑ µε έκτακτη περιοδική δήλωση µε το Έντυπο 050-ΦΠΑ, Φ2 TAXIS.

δ) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δηµιουργηθεί υποχρέωση απόδοσης του φόρου και δεν ορίζεται άλλος χρόνος για την υποβολή της έκτακτης περιοδικής δήλωσης (απόφαση 1003644/194/27/0014/ΠΟΛ.1019/4.2.2003 του Υπουργείου Οικονοµικών).

4. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

– Οι υποκείµενοι στο φόρο που πραγµατοποιούν πράξεις χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, τα µη υποκείµενα στο φόρο νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όταν πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 11 N. 2859/ 2000 (δηλαδή οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις φορολογούνται, υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην Ελλάδα), υποβάλλουν περιοδική δήλωση µόνο για τις φορολογικές περιόδους, κατά τις οποίες πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις και ο φόρος που προκύπτει, καταβάλλεται µε έκτακτη περιοδική δήλωση στις δεκαπέντε (15) του επόµενου µήνα που ακολουθεί το µήνα που κατέστη απαιτητός ο φόρος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του Ν. 2859/2000.

Τα παραπάνω πρόσωπα δεν έχουν υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης. Αντίθετα, υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης Intrastat και ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων, κατά περίπτωση, µε τις προϋποθέσεις και µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται από τις οικείες αποφάσεις µας. (Άρθρο 3 § 1, ΠΟΛ. 1308/ 19.12.2000).

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Σε περίπτωση οριστικής παύσης των εργασιών του υπόχρεου, η φορολογική περίοδος θεωρείται ότι λήγει την ηµεροµηνία της οριστικής παύσης εργασιών, η δε περιοδική δήλωση υποβάλλεται µέσα σε 20 ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης της φορολογικής περιόδου, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του ΚΒΣ, που τηρούσε ο υπόχρεος. Στην περίπτωση αυτή, δεν έχουν εφαρµογή οι πιο πάνω προθεσµίες, που είναι ανάλογες µε τον ΑΦΜ. (Άρθρο 36 § 1 γ΄ Ν. 2859/2000).

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ

Υποβολή ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για υποκείµενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει άλλη ηµεροµηνία από οποιαδήποτε αιτία ή λόγω οριστικής παύσης εργασιών ή διακοπής των υπαγοµένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων µετά την 1/1/2010 ( ΠΟΛ. 1141/2009).

Ι. Μέχρι την 20ή ηµέρα του τρίτου µήνα από το τέλος του µήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγοµένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

ΙΙ. Μέχρι την 20ή ηµέρα του πέµπτου µήνα από το τέλος του µήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγοµένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

7. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ

– Υποβάλλεται δήλωση µε την αξία των αποθεµάτων κατά συντελεστή ΦΠΑ και καταβάλλεται ο φόρος. (Άρθρο 39 §§ 10 και 11 του Ν.2859/2000).

Μέσα σε 2 µήνες από τη µετάταξη

8. ΕΝΤΑΞΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

– Υποβάλλεται δήλωση νέων αγροτών για ένταξη στο κανονικό καθεστώς του ΦΠΑ. (Άρθρο 41 § 13 του Ν. 2859/2000).

Μέσα σε 20 ηµέρες
από την έναρξη των
αγροτικών
εργασιών

9. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση έναρξης εργασιών της ατοµικής ή εταιρικής δραστηριότητος. Σαν έναρξη εργασιών θεωρείται ο χρόνος που πραγµατοποιείται η πρώτη συναλλαγή. Για τα νοµικά πρόσωπα, σαν χρόνος έναρξης θεωρείται ο χρόνος της νόµιµης σύστασης αυτών και δεν θεωρείται εκπρόθεσµη η πιο πάνω δήλωση, αν υποβληθεί σε τριάντα ηµέρες από τη σύσταση του Ν.Π. (Άρθρο 36 § 1α Ν.2859/2000). Από 1.1.2002 καταργούνται τα τέλη χαρτοσήµου που επιβάλλονται στις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις Δ.Ο.Υ για την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών (ΠΟΛ. 1281/7.12.2001)

10. ΑΥΤΟΨΙΑ

– Με την υποβολή της δήλωσης έναρξης ή µεταβολής εργασιών και σε κάθε περίπτωση αλλαγής της επαγγελµατικής εγκατάστασης, εκδίδεται από τον προϊστάµενο της αρµόδιας Δ.Ο.Υ. εντολή ελέγχου για την διαπίστωση της ύπαρξης ή µη της δηλούµενης επαγγελµατικής εγκατάστασης. (Άρθρο 7, ΠΟΛ. 1169/9-6-98, ΠΟΛ. 1220/4.9.2002. και ΠΟΛ. 1051/2004).

11. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

– Για οποιαδήποτε µεταβολή όπως: αλλαγή της επωνυµίας, του αντικειµένου εργασιών, του τόπου επαγγελµατικής εγκατάστασης (υποκαταστήµατος – γραφείου – αποθήκης), αλλαγής µελών ή εταίρων, ίδρυσης ή κατάργησης υποκαταστήµατος – γραφείου – αποθήκης, καθώς και κάθε άλλη αλλαγή που δεν συνεπάγεται την οριστική παύση εργασιών, υποβάλλεται η αντίστοιχη δήλωση µεταβολής εργασιών στην αρµόδια Δ.Ο.Υ.

Η δήλωση µεταβολής υποβάλλεται από την ηµεροµηνία µεταβολής και πριν από την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής, µε εξαίρεση την µίσθωση ακινήτου για επαγγελµατική στέγη. (Άρθρο 5, ΠΟΛ. 1169/9-6-98, άρθρο 36 § 1 Ν. 2859/2000 και άρθρο 11 § 1 Ν. 3052/2002). [Για τις δηλώσεις µεταβολών είτε ηλεκτρονικά είτε µέσω fax ή ταχυδροµικά βλ. ΠΟΛ. 1042/4.3.2002].

Μέσα σε 30 ηµέρες από τη µεταβολή

12. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

– Από 1.1.93 οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες να δηλώνουν έναρξη ή παύση πραγµατοποίησης ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών καθώς και παραδόσεων αγαθών προς άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε. µε την υποβολή της σχετικής δήλωσης µεταβολών. (Άρθρο 29 § 5 του Ν.1642/86 και Εγκ. Υπ. Οικον. 1131481/7043/0014/23.12.92).

Μέσα σε 30 ηµέρες από τη µεταβολή

13. ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση για την οριστική παύση των εργασιών των φυσικών ή νοµικών προσώπων. Χρόνος εξαφάνισης για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. θεωρείται εκείνος της δηµοσίευσης της πράξης λύσης στο Πρωτοδικείο, για τις ΕΠΕ η δηµοσίευση περίληψης πράξης λύσης στο ειδικό ΦΕΚ και για τις ΑΕ η καταχώρηση πράξης λύσης στο οικείο βιβλίο Α.Ε. της Νοµαρχίας. (Άρθρο 36 § 1β΄ Ν. 2859/2000 και ΠΟΛ.1032/4.2.99).

– Για τα φυσικά πρόσωπα που η αιτία παύσης των εργασιών είναι ο θάνατος, η δήλωση διακοπής υποβάλλεται από τους κληρονόµους µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας αποποίησης που ορίζεται από το άρθρο 1847 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κληρονοµικής διαδοχής επιχείρησης ως συνόλου, η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται από τους κληρονόµους µέσα στην παραπάνω προθεσµία και πάντοτε πριν από την ενεργό ανάµιξή τους στην επιχείρηση που κληρονοµείται.

– Με την δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8, Ν. 1599/1986 µε την οποία δηλώνεται ότι δεν υφίστανται αποθέµατα της επιχείρησης πάγια ή εµπορεύµατα (Άρθρο 6 Πολ. 1169/9.6.98 και Πολ. 1068/19.3.2001).

Μέσα σε 10 ηµέρες από το χρόνο οριστικής παύσης των εργασιών προκειµένου για φυσικά πρόσωπα και µέσα σε 30 ηµέρες για τα νοµικά πρόσωπα

14. ΑΔΡΑΝΕΙΑ Ή ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Περιοδική δήλωση δεν υποβάλλουν οι επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, για χρονική περίοδο πέραν του έτους, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική δήλωση µεταβολών µετάταξης και έχουν ακυρωθεί τα στοιχεία του ΚΒΣ (Άρθρο 11§37 Ν.2386/96).

15. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΦΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

α) Υποβολή δήλωσης INTRASTAT για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν τον µήνα Ιούνιο 2011 ταυτόχρονα µε την υποβολή της προσωρινής δήλωσης.

Υποχρέωση υποβολής της δήλωσης αυτής έχουν µόνο οι πραγµατοποιούντες ενδοκοινοτικές συναλλαγές µεγαλύτερες από ένα όριο «κατώφλι εξοµοίωσης», το οποίο για το έτος 2011 έχει καθοριστεί στο ύψος των 130.000 EURO προκειµένου για τις αφίξεις και 90.000 EURO προκειµένου για τις αποστολές (Άρθρο 36 § 5 περίπτ. γ Ν. 2859/2000).

Μαζί µε την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α

β) Ειδικά για τους τηρούντες Α΄ ή Β΄ κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ η δήλωση INTRASTAT αποδεσµεύεται από τον χρόνο υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και θα υποβάλλεται κάθε µήνα:

• Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ. και όσον αφορά τους δύο πρώτους µήνες του ηµερολογιακού τρίµηνου αναφοράς (κατά τους οποίους δεν υποβάλλονται αντίστοιχες δηλώσεις Φ.Π.Α), οι δηλώσεις INTRASTAT θα συνεχίσουν να υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ µηνιαία.

• Οι προθεσµίες υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT για το διάστηµα των δύο πρώτων µηνών του τριµήνου αναφοράς, θα ακολουθούν τις ηµεροµηνίες του τρίτου µήνα (του εν λόγω ηµερολογιακού τριµήνου αναφοράς), για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α, σε έντυπη µορφή στη Δ.Ο.Υ.

• Οι προθεσµίες υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT για τον τρίτο µήνα του τρίµηνου αναφοράς, θα ακολουθούν τις ηµεροµηνίες για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

Ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:

1, 2 έως 20/7

3, 4 έως 21/7

5, 6 έως 22/7

7, 8 έως 25/7

9, 0 έως 26/7

• Εξυπακούεται ότι, και µόνο για τον τρίτο µήνα της τρίµηνης περιόδου αναφοράς, στην περίπτωση που η περιοδική δήλωση Φ.Π.Α υποβληθεί µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, η δήλωση INTRASTAT θα υποβάλλεται στις Δ.Ο.Υ εµπρόθεσµα, εντός των προθεσµιών που ισχύουν για την ηλεκτρονική υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., βάσει των προαναφεροµένων Α.Υ.Ο.

γ) Υποχρεωτική υποβολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ηλεκτρονικά µέσω TAXISnet για τις αποκτήσεις αγαθών, παραδόσεις αγαθών, παρεχόµενων υπηρεσιών και λήψεων υπηρεσιών του µηνός Ιουνίου από τους τηρούντες Β’ και Γ κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ (Άρθρα 11,12,14 παρ. 2 περ. α’, 15 παρ. 2,19 παρ. 3, 28 παρ. α’ και γ’, 29, 36 παρ. 5 περ. α’, β’ και δ’, 5α’, 5β΄ 6 περ. ε’, 9 περ. γ’ και 11 Ν. 2859/2000 και ΑΥΟ πολ. 1127/25.9.2009].

Εξαιρούνται:

– οι υποκείµενοι στο φόρο που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.,

– οι υποκείµενοι στο φόρο που πραγµατοποιούν µόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, που δεν τους παρέχουν κανένα δικαίωµα έκπτωσης,

– το Ελληνικό Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι δήµοι, οι κοινότητες, οι συνεταιρισµοί και γενικά τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

– οι υποκείµενοι που έχουν δηλώσει παύση εργασιών ή έχουν τεθεί σε αδράνεια, εκκαθάριση ή πτώχευση, εφόσον έχουν υποβάλλει ανάλογη δήλωση µεταβολών στην αρµόδια Δ.Ο.Υ., κατά το χρόνο υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα,

– οι επιχειρήσεις που µετασχηµατίζονται, µετατρέπονται, συγχωνεύονται, διασπώνται ή απορροφώνται,

– οι υποκείµενοι που διενήργησαν παύση και επανέναρξη εργασιών εντός της ίδιας ηµερολογιακής περιόδου και για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν για πράξεις που διενήργησαν από την ηµεροµηνία επανέναρξης µέχρι το τέλος της οικείας ηµερολογιακής περιόδου αναφοράς, εφόσον προηγήθηκε υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα για πράξει που διενεργήθηκαν την περίοδο προ της παύσης εργασιών και·για την ίδια ηµερολογιακή περίοδο και

– η Τράπεζα της Ελλάδος

που υποβάλλουν τους αρχικούς εµπρόθεσµους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. σε έντυπη µορφή σε (2) αντίγραφα.

Eπίσης οι φορολογητέες αξίες των πράξεων που περιλαµβάνονται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες αναγράφονται σε «ευρώ». Στην περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης πράξεων για τις οποίες τα στοιχεία της φορολογητέας αξίας εκφράζονται σε νόµισµα άλλου κράτους-µέλους το οποίο δεν έχει ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ, η αξία θα µετατρέπεται σε «ευρώ» λαµβάνοντας υπόψη την ισοτιµία του νοµίσµατος του κράτους-µέλους προς το «ευρώ», όπως αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

Μέχρι 26 Ιουλίου

[µέσω Internet υποχρεωτικά]

Τέλος η υποβολή των διορθωτικών ή εκπρόθεσµων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγµατοποιείται υποχρεωτικά αποκλειστικά και µόνο σε έντυπη µορφή στην αρµόδια Δ.Ο.Υ.

– Οµοίως µηνός Ιουλίου

Μέχρι 26 Αυγούστου

16. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο αναλογών ΦΠΑ όταν το ελάχιστο κόστος κατασκευής της οικοδοµής δεν καλύπτεται µε δικαιολογητικά. Ο φόρος καταβάλλεται µέσα σε δύο µήνες από την έγκριση παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος. (Άρθρα 53 Ν. 2065/92,35 Ν. 2238/94, Α.Υ.0.1277/94 και ΠΟΛ. 1327/95).

17. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΩ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Γίνεται γνωστοποίηση στην αρµόδια ΔΟΥ του πωλητή ή του παρέχοντα τις υπηρεσίες τουλάχιστον τέσσερις (4) µήνες πριν από την πραγµατοποίησή τους για τα ποσοστά των εκπτώσεων που θα χορηγηθούν λόγω τζίρου. (Άρθρο 11 §1 Ν.2386/96).

18. ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Φ.Π.Α. Ν. 3296/04 ΠΟΛ. 1098/2011

(Οι ημερομηνίες υποβολής δημοσιεύονται όπως ισχύουν μετά την παράταση που δόθηκε με την από 27/06/2011 ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών)

– Το «Ειδικό Σηµείωµα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α» υποβάλλεται από υποκείµενους οι δηλώσεις των οποίων υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3842/2010, εφόσον επιλέγουν να φορολογηθούν µε τις διατάξεις αυτές και εφόσον προκύπτουν διαφορές αυτοελέγχου ή/και διαφορές µετακύλισης.

Το χρεωστικό υπόλοιπο που προκύπτει καταβάλεται σε έξι (6) µηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται ταυτόχρονα µε την υποβολή του ειδικού σηµειώµατος περαίωσης και οι επόµενες µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις Δηµόσιες Υπηρεσίες ηµέρα των µηνών που ακολουθούν. Εάν το οφειλόµενο ποσό είναι µέχρι και 300 ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ µε την υποβολή του ειδικού σημειώματος.

Ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ

1-2 έως 18/7

3-4 έως 19/7

5-6 έως 20/7

7-8 έως 21/7

9-0 έως 22/7

VIII. ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

– Αποδίδεται από τον δανειοδοτούµενο η εισφορά 0,6% επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγµα από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα του εξωτερικού, που ελήφθησαν µέσα στο µήνα Ιούνιο (ΑΥΟ 1095776/1997, άρθρο 18 Ν.2703/99 και ΠΟΛ. 1261/19.9.97).

Μέχρι 29 Ιουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέχρι 31 Αυγούστου

IX. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ

– Κάθε ηµερολογιακό δίµηνο και µέχρι την 20ή ηµέρα του µήνα που ακολουθεί το δίµηνο καταβάλλεται από το διαφηµιζόµενο ή, εφόσον µεσολαβεί διαφηµιστής κατ’ εντολή του διαφηµιζόµενου, από το διαφηµιστή, ο µεν ειδικός φόρος υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου σε τράπεζες συµβεβληµένες µε αυτό, το δε αγγελιόσηµο σε τράπεζες συµβεβληµένες µε το ΤΣΠΕΑΘ και ΕΔΟΕΑΠ, κατά περίπτωση. Για την καταβολή των ποσών αυτών εκδίδονται δύο (2) παραστατικά της Τράπεζας, ένα (1) για τον ειδικό φόρο κι ένα (1) για το αγγελιόσηµο. Από την τράπεζα χορηγούνται σε κάθε υπόχρεο δύο (2) αντίγραφα του κάθε παραστατικού από τα οποία το ένα (1) επισυνάπτεται στο σχετικό τιµολόγιο που λαµβάνει ο υπόχρεος για τη συγκεκριµένη διαφήµιση και το άλλο αποστέλλεται στον εκδότη του τιµολογίου και το οποίο πάντως πρέπει να έχει περιέλθει σ’ αυτόν το αργότερο µέχρι την 25η ηµέρα του µήνα της καταβολής, για την ενηµέρωση του ηµερολογίου διαφηµίσεων και την επισύναψή του στο σχετικό τιµολόγιο. Στις περιπτώσεις αµφισβήτησης ως προς την απαλλαγή των υπόχρεων από την καταβολή των παραπάνω επιβαρύνσεων προσκοµίζεται βεβαίωση που εκδίδεται από την αρµόδια Δ.Ο.Υ. ή το ΤΣΠΕΑΘ κατά περίπτωση. (Απόφαση Υπ. Οίκον. 1086567/40/ΠΟΛ.1217/29.7.96 και άρθρο 12 Ν. 2328/1995).

Μέχρι 20 Ιουλίου

Χ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο φόρος για το σύνολο των εισιτηρίων που εκδόθηκαν κατά τον µήνα Ιούνιο από τις επιχειρήσεις εκµεταλλευσης κινηµατογράφων (Άρθρο 38 Ν. 3220/2004, Πολ. 1019/27.2.2004).

Μέχρι 29
Ιουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέχρι 31 Αυγούστου

ΧΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΛΓΑ

– Υποβάλλεται δήλωση που καταβάλλεται η ειδική υπέρ ΕΛΓΑ ασφαλιστική εισφορά 3% επί της αξίας των πωλουµένων ειδικών φυτικής προέλευσης και 0,5% επί της αξίας των πωλουµένων ειδών ζωικής προέλευσης κατά το B΄ τρίµηνο Απριλίου – Ιουνίου. Υπόχρεοι απόδοσης της πιο πάνω εισφοράς είναι εκείνοι που σύµφωνα µε τον Κ.Β.Σ. εκδίδουν φορολογικά στοιχεία (Εγκ. Υπ. Οίκον. 1043624/ΠΟΛ. 1097/1992). (Άρθρο 5α § 7 Ν. 1790/88, άρθρο 31 Ν. 2040/92, άρθρο 53 Ν. 2538/97).

Επισηµαίνεται ότι µε το ν. 3877/2010, καταργείται από 1.1.2011 η παρακράτηση της εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ (3% για τη φυσική παραγωγή και 0,5% για το ζωικό κεφάλαιο) επί των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων από παραγωγούς του ειδικού κατ’ αποκοπή καθεστώτος Φ.Π.Α. Επίσης καταργείται και η απόδοση 3% της αξίας των πωλήσεων προϊόντων που αποδίδουν στην αρµόδια ΔΟΥ οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος.

Κρίσιµο στοιχείο για τον προσδιορισµό του χρόνου εφαρµογής της διάταξης αυτής είναι ο χρόνος απόδοσης των αγροτικών προϊόντων και όχι ο χρόνος έκδοσης του τιµολογίου. Συνεπώς από την 1.1.2011 οι συνεταιρισµοί, οι έµποροι και οι λοιποί επιτηδευµατίες που αγοράζουν αγροτικά προϊόντα από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. οφείλουν να µην παρακρατούν την προβλεπόµενη από το άρθ. 5α του ν. 1790/88 εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ (3% για τη φυσική παραγωγή και 0,5% για το ζωικό κεφάλαιο) και να αποδίδουν στους παραγωγούς το σύνολο της αξίας που αναγράφεται στο τιµολόγιο αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό παραστατικό µεταφοράς ή παράδοσης του αγροτικού προϊόντος έχει εκδοθεί µετά την 1.1.2011.

Μέχρι 20 Αυγούστου

ΧΙΙ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

– Υποβάλλεται αντίτυπο του ηµερολογίου διαφηµίσεων από τα ΜΜΕ (Εφηµερίδες, περιοδικά, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα) των µηνών Μαίου – Ιουνίου (Άρθρο 12, Ν. 2328/95).

Μέχρι 16 Αυγούστου

ΧΙ II . ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Υποβάλλεται δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήµου 1,2% εντός δύο µηνών από την έγκριση του ισολογισµού της Α.Ε. από την γενική συνέλευση των µετοχών.

XIV . ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται ο φόρος 10% από τους τηλεοπτικούς σταθµούς και άλλους φορείς για τα τηλεοπτικά δικαιώµατα των αθλητικών σωµατείων, των Τµηµάτων Αµειβοµένων Αθλητών, των Αθλητικών Α.Ε. και Αθλητικών Οργανισµών µηνός Μαρτίου ( ΠΟΛ. 1008/23.1.2006).

Μέχρι 29 Ιουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέχρι 31 Αυγούστου

ΧV. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ (άρθρο 17, ν. 3833/2010)

1. Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο ειδικός φόρος πολυτελείας µηνός Ιουνίου.

2. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται για κάθε φορολογική περίοδο εντός της οποίας προκύπτει υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου πολυτελείας. Ως φορολογική περίοδος ορίζεται ο εκάστοτε ηµερολογιακός µήνας. Η απόδοση του ειδικού φόρου πολυτελείας ενεργείται µέχρι την 26η του εποµένου µηνός από τη λήξη της φορολογικής περιόδου.

3. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τους υπόχρεους που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., στην αρµόδια αυτών Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος σε δύο (2) αντίτυπα από τα οποία το ένα παραδίδεται στον υπόχρεο µετά την καταβολή του ειδικού φόρου πολυτελείας.

4. Τα ποσά του ειδικού φόρου πολυτελείας που οφείλονται και αναλογούν στην αξία επιβολής του φόρου, καταχωρούνται σε ξεχωριστό λογαριασµό στα βιβλία των υπόχρεων επιχειρήσεων.

5. Η δήλωση υπογράφεται από φυσικό πρόσωπο λογιστή φοροτεχνικό, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285). (Σχετ. Πολ. 1107/25.6.10, 1117/27.7.10, 1119/3.8.10)

Μέχρι 29 Ιουλίου

– Οµοίως µηνός Ιουλίου.

Μέχρι 31 Αυγούστου

XVI. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Καταστάσεις από λογιστές-φοροτεχνικούς (Ηλεκτρονική υποβολή Καταστάσεων Φορολογικής Αναµόρφωσης, Αυτοκινήτων Εταιρείας, Κινητής Τηλεφωνίας και Αποδοθέντων και Οφειλοµένων Φόρων Εισοδήµατος και Εµµέσων Φόρων. Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων µέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική και η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί 1.7.2011 ενώ η προθεσµία υποβολής ορίζεται έως 29.7.2011.

Ηλεκτρονική Υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων µέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική και η υπηρεσία ενεργοποιήθηκε στις 14.4.2011 ενώ η προθεσµία υποβολής ορίζεται έως τις 29.7.2011.

Μέχρι 29 Ιουλίου


Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, Οικιακού Προσωπικού & Διαχειρίσεις Κτιρίων, των οποίων το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε:

Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. µέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

1

01/7/2011

21/7/2011

2

01/7/2011

22/7/2011

3

01/7/2011

23/7/2011

4

01/7/2011

24/7/2011

5

01/7/2011

25/7/2011

6

01/7/2011

26/7/2011

7

01/7/2011

27/7/2011

8

01/7/2011

28/7/2011

9

01/7/2011

29/7/2011

10, 20,30, 40 και 50,

01/7/2011

30/7/2011

60, 70, 80, 90 και 00

01/7/2011

31/7/2011


ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 6/2011

Εργοδότες Οικοδοµοτεχνικών Έργων

Υποβολή σε Υποκατάστηµα ή
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/07/2011

11/07/2011

Εργοδότες Οικοδοµοτεχνικών Έργων

Υποβολή µέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/07/2011

31/07/2011

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 7/2011

Εργοδότες Οικοδοµοτεχνικών Έργων

Υποβολή σε Υποκατάστηµα ή
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/08/2010

10/08/2011

Εργοδότες Οικοδοµοτεχνικών Έργων

Υποβολή µέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/08/2011

31/08/2011

       Εκτύπωση σελίδας

Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com