Αρ. Πρωτ. Δ17 Δ5023528 ΕΞ 2011/26.05.2011 Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμά

Print Friendly, PDF & Email

Αρ. Πρωτ. Δ17 Δ5023528 ΕΞ 2011/26.05.2011
Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη.

 

________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Αθήνα, 26 Μαΐου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                Αρ. Πρωτ.: Δ17 Δ 5023528 ΕΞ 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. Λ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10

101 84 Αθήνα

Πληροφορίες: Μ. Νέγρη

Τηλέφωνο: 210 69.87.476

FAX: 210 69.87.489

Email: customs.value-dump@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. πρωτ. Δ.718/446/27.04.2006 Δ.Υ.Ο.Ο

ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες

Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα και σύμφωνα με :

  • το άρθρο 30 παράγραφος 2γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα ,
  • το άρθρο 152 παράγραφος 1α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής περί θεσπίσεως ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα , όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 215/2006 της Επιτροπής , ο οποίος σας κοινοποιήθηκε με την παραπάνω σχετική Δ.Υ.Ο.Ο.
  • Σας γνωστοποιούμε τις κατά μονάδα αξίες για τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας, ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων, που εισάγονται αποκλειστικά με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη, (χωρίς συναλλακτική αξία και τιμολόγια), και ισχύουν για τη χρονική περίοδο από 27.05.2011 έως και 09.06.2011.

Σημειώνεται ότι οι κατά μονάδα αξίες δεν εφαρμόζονται για τις χρονικές περιόδους και για τα εμπορεύματα για τα οποία θεσπίζονται τιμές εισόδου βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής.

Για τα εμπορεύματα για τα οποία δεν καθορίζονται τιμές θα πρέπει να εφαρμόζεται η αφαιρετική μέθοδος προσδιορισμού της δασμολογητέας αξίας του άρθρου 30 παράγραφος 2γ).

Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.

Συνημμένα: σελίδες 2

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ


(Visited 4 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com