Αρ. Πρωτ.: Δ16Α 1074430 ΕΞ 2011/24.05.2011 Ενέργειες αρμοδίων υπηρεσιών ενόψει εφαρμογής των διατάξε

Print Friendly, PDF & Email

Αρ. Πρωτ.: Δ16Α 1074430 ΕΞ 2011/24.05.2011
Ενέργειες αρμοδίων υπηρεσιών ενόψει εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66, τ.Α’).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                   ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ            Αθήνα, 24 Μαΐου 2011

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                       Αρ. Πρωτ.: Δ16Α 1074430 ΕΞ 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                 ΠΡΟΣ: Όλες τις Δ.Ο.Υ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, ΣΤ΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα

Τηλέφωνο : 210 3635480-963

FΑΧ :             210 3635077 begin_of_the_skype_highlighting            210 3635077      end_of_the_skype_highlighting      

ΘEMA: Ενέργειες αρμοδίων υπηρεσιών ενόψει εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66, τ.Α’)

Εν όψει της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρ. 9 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66) και της έκδοσης σχετικής Α.Υ.Ο., περί δημοσιοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, όταν αυτές υπερβαίνουν το ποσό των 150.000,00 ευρώ, εφόσον η καταβολή τους καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους και για τις οποίες δεν υφίσταται διευκόλυνση – ρύθμιση τμηματικής καταβολής, ή δικαστική αναστολή καταβολής εν ισχύ, παρακαλείσθε όπως προβείτε άμεσα και το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου 2011, για το σύνολο των οφειλετών, ανεξαρτήτως του ύψους οφειλής, στις κάτωθι ενέργειες:

Έλεγχο για την ισχύ των ρυθμίσεων –διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών που έχουν χορηγηθεί από τη Δ.Ο.Υ. σας και άμεση καταχώρηση στο σύστημα TAXIS, τυχόν απώλειας αυτών, στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι τους από τους οφειλέτες.

Καταχώρηση αναστολών καταβολής χρεών, οι οποίες έχουν χορηγηθεί σε οφειλέτες με δικαστικές αποφάσεις, καθώς και καταχώρηση λήξης των αναστολών αυτών.

Αποστολή και πίστωση γραμματίων συμψηφισμού που εκκρεμούν στη Δ.Ο.Υ. σας. Παρακαλείσθε εφεξής, για την άμεση αποστολή των εκδοθέντων και για την πίστωση των παραληφθέντων γραμματίων, εντός διημέρου από την ημερομηνία λήψης τους.

Διενέργεια εκκρεμών διαγραφών.

Διενέργεια αυτεπάγγελτων συμψηφισμών.

Όπως είναι αυτονόητο, η αναφορά των παραπάνω ενεργειών είναι ενδεικτική και αποτελεί μέρος της υποχρέωσης της υπηρεσίας σας, σε κάθε περίπτωση, της υλοποίησης όλων των προβλεπομένων από το νόμο ενεργειών με σκοπό την ορθή, σαφή και ακριβή απεικόνιση της κατάστασης των οφειλών των φορολογουμένων στο σύστημα TAXIS.

Τα ΔΕΚ και τα ΠΕΚ στα οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται να αποστείλουν άμεσα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. τυχόν δικαστικές αποφάσεις (π.χ. αναστολής καταβολής χρεών), που εκκρεμούν στην υπηρεσία τους.

Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των ανωτέρω στο σύνολο των οφειλετών.

Σας επισημαίνουμε ότι η ορθότητα των στοιχείων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχή εφαρμογή της δημοσιοποίησης και για το λόγο αυτό πρέπει να ενεργείτε εφεξής κατά τα ανωτέρω.

           Ακριβές αντίγραφο                                         O Υφυπουργός

    Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας                    Δημ. Κουσελάς

(Visited 3 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com