Συρρικνώθηκε κατά 24,3% το έλλειμμα του ισοζυγίου και διαμορφώθηκε στα 7,35 δισ..

Print Friendly, PDF & Email

Συρρικνώθηκε κατά 24,3% το έλλειμμα του ισοζυγίου και διαμορφώθηκε στα 7,35 δισ..

Ειδήσεις – Τρίτη 24 Μαΐου 2011

Συρρικνώθηκε κατά 24,3% το έλλειμμα του ισοζυγίου και διαμορφώθηκε στα 7,35 δισ.

KATA 24,3% περιορίστηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας στο πρώτο τρίμηνο του 2011, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 7,35 δισ. ευρώ, εξέλιξη που αντανακλά κατά κύριο λόγο τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου. Συγκεκριμένα το συνολικό έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε κατά 612 εκατ. ευρώ (7,5%), καθώς περιορίστηκε σημαντικά το έλλειμμα στο ισοζύγιο καυσίμων κατά 39% (περίπου 1 δισ. ευρώ). Επιπροσθέτως αύξηση κατά 16,2% εμφάνισαν οι εξαγωγές αγαθών (εκτός καυσίμων και πλοίων) ενώ η αντίστοιχη δαπάνη για εισαγωγές μειώθηκε κατά 8,8%.

Τον Μάρτιο του 2011 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε σε 2.604 εκατ. ευρώ, από 2.951 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο του 2010. Ο περιορισμός του ελλείμματος αντανακλά τη σημαντική βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου, η οποία υπεραντιστάθμισε την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων και του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων και τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών.

Η βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη των εισπράξεων από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 17%, αλλά και τον περιορισμό των πληρωμών για αντίστοιχες εισαγωγές, οι οποίες μειώθηκαν κατά 9,5% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2010. Επιπρόσθετα, περιορίστηκαν οι καθαρές πληρωμές για αγορές τόσο καυσίμων όσο και πλοίων.

Oσον αφορά τις επιμέρους εξελίξεις, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου στο ισοζύγιο υπηρεσιών παρατηρήθηκε οριακή μείωση του πλεονάσματος κατά 48 εκατ. ευρώ, καθώς κάμψη κατά 330 εκατ. ευρώ εμφάνισαν οι εισπράξεις από τη ναυτιλία, ενώ τα έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν μόλις κατά 4,7%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 182 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2010, σχεδόν αποκλειστικά επειδή οι καθαρές πληρωμές για τόκους, μερίσματα και κέρδη αυξήθηκαν κατά 9%. Τέλος, το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 1,235 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 737 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

Στο ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών καταγράφηκε οριακή εισροή κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις ύψους μόλις 6,6 εκατ. ευρώ έναντι 896 εκατ. ευρώ πέρυσι. Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου παρατηρήθηκε καθαρή εκροή ύψους 6 δισ. ευρώ έναντι εισροής 4,9 δισ. ευρώ πέρυσι, καθώς φέτος οι ρευστοποιήσεις ομολόγων έφθασαν τα 7,3 δισ. ευρώ και οι τοποθετήσεις κατοίκων σε παράγωγα προϊόντα του εξωτερικού τα 392 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, οι εγχώριοι θεσμικοί επενδυτές ρευστοποίησαν μετοχές και ομόλογα του εξωτερικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων παρατηρήθηκε καθαρή εισροή 13,4 δισ. ευρώ έναντι καθαρής εισροής 3,6 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αύξηση των καθαρών δανειακών υποχρεώσεων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα κατά 21 δισ. ευρώ και αφορούν κυρίως στα δανεικά του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας.

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 10 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com