Δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης των επιχειρήσεων τεχνολογιών πληροφορικής.

Print Friendly, PDF & Email

Δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης των επιχειρήσεων τεχνολογιών πληροφορικής.

Ειδήσεις – Τετάρτη 18 Μαΐου 2011

Δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης των επιχειρήσεων τεχνολογιών πληροφορικής

ΞEKINHΣE η υποβολή προτάσεων για δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης των επιχειρήσεων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών μέσω του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και του Jeremie. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα: «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο στάδιο Σποράς» (Seed ICT Fund) και «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο στάδιο Εκκίνησης» (Early Stage ICT Fund). Κύριος σκοπός των δύο εργαλείων είναι η προσέλκυση αφενός πεπειραμένων ομάδων διαχείρισης επιχειρηματικών κεφαλαίων και αφετέρου ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω της μόχλευσης των κεφαλαίων από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» που διατίθενται στην πρωτοβουλία Jeremie. Η δημιουργία στη χώρα μας νέων ομάδων διαχειριστών κεφαλαίων (fund managers), εξειδικευμένων στον χώρο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, με έμφαση στη διαχείριση επενδύσεων στα πρώτα στάδια ανάπτυξης μια επιχείρησης (seed & early stage), είναι καθοριστική για την τόνωση της νέας καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Σε αυτή την κατεύθυνση, πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμα κεφάλαια ύψους έως 100 εκατ., τα οποία θα επενδυθούν σε επιχειρήσεις τεχνολογίας τα επόμενα 4 χρόνια στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο εκ των δύο εργαλείων, «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο στάδιο Σποράς», αποσκοπεί στη χρηματοδότηση νεο-ιδρυόμενων εταιριών στα πρώτα βήματά τους μέσω συμμετοχής στο κεφάλαιο της επιχείρησης. Το ύψος της χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει έως και τις 400.000 ευρώ ανά εταιρία. Συνολικά θα διατεθούν έως 30 εκατ. ευρώ μέσω του συγκεκριμένου εργαλείου.

Το δεύτερο εργαλείο, «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο στάδιο Εκκίνησης», στοχεύει να ανταποκριθεί στην απαίτηση για στήριξη των ολοένα αυξανόμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνολογικής καινοτομίας, μέσω της δημιουργίας επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital funds) για επενδύσεις στον τομέα αυτό. Eως 70 εκατ. ευρώ πρόκειται να διατεθούν σε επιχειρήσεις με τη μορφή συμμετοχής στο κεφάλαιο, προκειμένου να ενισχύσουν την προσπάθεια καινοτόμων επιχειρήσεων, που ήδη δραστηριοποιούνται με επιτυχία στον κλάδο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας με εξωστρεφή και ανταγωνιστικό χαρακτήρα σε διεθνές περιβάλλον. Οι επενδύσεις των επιχειρηματικών κεφαλαίων θα ξεκινούν από τις 400.000 και μπορούν να φθάνουν έως μερικά εκατομμύρια.

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 5 times, 1 visits today)
Please follow and like us: