ΙΚΑ Γ99/1/76/16.05.2011 Καταχώριση αιτήσεων προσωρινού διακανονισμού οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.

Print Friendly, PDF & Email

ΙΚΑ Γ99/1/76/16.05.2011
Καταχώριση αιτήσεων προσωρινού διακανονισμού οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αθήνα 16/5/2011

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/76

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ            ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                      ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Ι. Βλατάκης

Αριθ. τηλεφώνου :             210 52 15 245 begin_of_the_skype_highlighting            210 52 15 245      end_of_the_skype_highlighting

FAX : 210 52 23 228

e – mail : asfika@otenet.gr

ΘΕΜΑ : Καταχώριση αιτήσεων προσωρινού διακανονισμού οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΣΧΕΤ.: Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 30/2011.

Προκειμένου η Διοίκηση του Ιδρύματος να έχει ολοκληρωμένη εικόνα των εργοδοτών, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αιτήσεις για υπαγωγή στον προσωρινό διακανονισμό οφειλομένων εισφορών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (άρθρο 48 Ν. 3943/2011), παρακαλούμε όπως φροντίσετε για την άμεση ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. τόσο κατά την υποβολή τους όσο και κατά τη διεκπεραίωσή τους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

(Visited 11 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com