Στο 50%, από 25%, η προβεβαίωση φόρου.

Print Friendly, PDF & Email

Στο 50%, από 25%, η προβεβαίωση φόρου.

Ειδήσεις – Τετάρτη 17 Μαΐου 2011

Στο 50%, από 25%, η προβεβαίωση φόρου

Ποσοστό 50%, του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών φόρων και τελών ( αντί για 25% που ίσχυε ) θα πρέπει να καταβάλουν οι φορολογούμενοι, όταν ασκούν εμπρόθεσμη προσφυγή στα δικαστήρια και δεν προχωρούν σε διοικητική επίλυση της διαφοράς με το δημόσιο.

Η διάταξη αυτή, η οποία προβλέπεται στον τελευταίο φορολογικό νόμο και έχει ισχύ από 31 Μαρτίου 2011 εφαρμόζεται και για υποθέσεις Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία όπως και για τη φορολογία ακίνητης περιουσίας

Διευκρινίσεις για το θέμα αυτό, παρέχει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Διευκρινίζεται ότι σχετικά με τις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών κέρδη από λαχεία, το ποσό που βεβαιώνεται εισπράττεται σε έξι ίσες μηνιαίες δόσεις όχι κάτω των πεντακοσίων (500) ευρώ η κάθε μία (εκτός της τελευταίας), αντί των τριακοσίων (300) ευρώ που ίσχυε.

Παράλληλα, όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, περιορίζονται τα ανώτατα ποσοστά των πρόσθετων φόρων, που επιβάλλονται τα οποία δεν θα υπερβαίνουν:

α) το 60%, αντί του 100% που ίσχυε, για την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης και

β) το 120% του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος ή του φόρου που έχει επιστραφεί σε φορολογούμενους που δεν να τον δικαιούνται, αντί του 200% που ίσχυε, για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης.

Η διάταξη αυτή, όπως διευκρινίζεται, έχει εφαρμογή για δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα μετά τις 31 Μαρτίου 2011, καθώς και για φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού που εκδίδονται μετά τις 31 Μαρτίου 2011.

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 10 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com