ΘΕΜΑ : Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό κ

Print Friendly, PDF & Email

ΘΕΜΑ:
Αρ. Πρωτ. Δ17Δ 5021506 ΕΞ 2011/12.05.2011

Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ (.pdf)

_______________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Αθήνα, 12 Μαΐου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                 Αρ. Πρωτ.:Δ17Δ 5021506 ΕΞ 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. Α/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10                          ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες

101 84 Αθήνα

Πληροφορίδς : Μ. Νέγρη

Τηλέφωνο : 210 69.87.476

FAX : 210 69.87.489

Email : customs.value-dump@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ : Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη

ΣΧΕΤ. : Η αριθ. πρωτ. Δ.718/446/27.04.2006 Δ.Υ.Ο.Ο.

Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα και σύμφωνα με :

  • το άρθρο 30 παράγραφος 2γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα,
  • το άρθρο 152 παράγραφος 1α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής περί θεσπίσεως ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα , όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 215/2006 της Επιτροπής , ο οποίος σας κοινοποιήθηκε με την παραπάνω σχετική Δ.Υ.Ο.Ο.
  • Σας γνωστοποιούμε τις κατά μονάδα αξίες για τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας, ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων, που εισάγονται αποκλειστικά με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη, (χωρίς συναλλακτική αξία και τιμολόγια), και ισχύουν για τη χρονική περίοδο από 13.05.2011 έως και 26.05.2011.

Σημειώνεται ότι οι κατά μονάδα αξίες δεν εφαρμόζονται για τις χρονικές περιόδους και για τα εμπορεύματα για τα οποία θεσπίζονται τιμές εισόδου βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής.

Για τα εμπορεύματα για τα οποία δεν καθορίζονται τιμές θα πρέπει να εφαρμόζεται η αφαιρετική μέθοδος προσδιορισμού της δασμολογητέας αξίας του άρθρου 30 παράγραφος 2γ).

Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.

Συνημμένα: σελίδες 2

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                                           ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΥ

(Visited 18 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com