ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. A31/273/8, A31/1107/8 /05.05.2011 Σχέδια αποφάσεων για τις αναγνωρίσεις χρόνου σπουδών

Print Friendly, PDF & Email

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. A31/273/8, A31/1107/8 /05.05.2011
Σχέδια αποφάσεων για τις αναγνωρίσεις χρόνου σπουδών και στρατού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αθήνα 5/5/2011

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ             Αριθμ. Πρωτ. A31/273/8

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ                      A31/1107/8

ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                           ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                        ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

: ΕΠΙΚΟ ΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Χ. Δαφνομήλη

: Αικ. Γαβότση

Αριθ. τηλεφώνου :             210 52 15 260 begin_of_the_skype_highlighting            210 52 15 260      end_of_the_skype_highlighting

:             210 52 15 237 begin_of_the_skype_highlighting            210 52 15 237      end_of_the_skype_highlighting

FAX 210 52 23 228

Ε – mail: asfika@otenet.gr

ΘΕΜΑ : Σχέδια αποφάσεων για τις αναγνωρίσεις χρόνου σπουδών και στρατού

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 12/2011, 13/2011.

Με τις ανωτέρω σχετικές, δόθηκαν οδηγίες για την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας και του χρόνου σπουδών κατ’ εφαρμογήν της παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν.3863/2010.

Με το παρόν Γενικό Έγγραφο σας αποστέλλουμε σχέδια αποφάσεων Δ/ντού για τις εν λόγω αναγνωρίσεις, με την επισήμανση ότι αφορούν μόνο τις περιπτώσεις αναγνώρισης, που η καταβολή των εισφορών θα γίνει εφάπαξ ή με παρακράτηση από τη σύνταξη και ότι θα χρησιμοποιούνται μέχρι την ένταξη των εν λόγω περιπτώσεων αναγνώρισης στην αντίστοιχη λειτουργική περιοχή του Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..

Συν/να : 4 υποδείγματα αποφάσεων

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

(Visited 1 times, 1 visits today)
Please follow and like us: