Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα η προσαύξηση περιουσίας από άγνωστη πηγή.

Print Friendly, PDF & Email

Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα η προσαύξηση περιουσίας από άγνωστη πηγή.

Ειδήσεις – Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα η προσαύξηση περιουσίας από άγνωστη πηγή

EIΣOΔHMA από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων θα θεωρεί η εφορία κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη πηγή ή αιτία και θα τη φορολογεί με υψηλούς συντελεστές. Σε εγκύκλιο ( ΠΟΛ 1095/ 29-4-2011) που εξέδωσε το Yπουργείο Οικονομικών τονίζεται ότι ο φορολογούμενος μπορεί να κληθεί να αποδείξει είτε την πραγματική πηγή ή αιτία προέλευσής της είτε ότι φορολογείται από άλλες διατάξεις είτε ότι απαλλάσσεται από τον φόρο με ειδική διάταξη, προκειμένου αυτό να μη φορολογηθεί ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της χρήσης κατά την οποία επήλθε η προσαύξηση.

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 10 times, 1 visits today)
Please follow and like us: