Monthly Archives: March 2011

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΑΠΔ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1/2002-12/2010 – ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΕΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Γ99/1/53/30.03.2011
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΑΠΔ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1/2002-12/2010 – ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΕΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αθήνα 30/3/2011

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/53

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ            ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                  ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 ΑΘΗΝΑ

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 33 092

FAX : 210 52 23 228

Ε – mail : asfika@otenet.gr

ΘΕΜΑ : «ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΑΠΔ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1/2002-12/2010 – ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΕΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.»

 

Με το νέο κύκλο διόρθωσης λαθών ΑΠΔ, περιόδων απασχόλησης 1/1/2002 έως 31/12/2010, παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες πιστοποιημένους χρήστες του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ, να αποκαταστήσουν μέσω διαδικτύου λανθασμένες εγγραφές που εντοπίστηκαν στις ΑΠΔ που υπέβαλαν για τις ανωτέρω περιόδους απασχόλησης.

Στη συγκεκριμένη διαδικασία δεν μπορούν να συμμετάσχουν εργοδότες, πιστοποιημένοι χρήστες του διαδικτύου, που βρίσκονται σε κατάσταση «οριστικής διακοπής».

Για τις ίδιες περιόδους απασχόλησης (από 1/1/2002 έως 31/12/2010), θα έχουν τη δυνατότητα να επανυποβάλουν οι εργοδότες που σε κάποια ΑΠΔ τους, που υποβλήθηκε μέσω διαδικτύου, εντοπίστηκαν λάθη στη δομή του αρχείου ή των δεδομένων ή παραλείψεις και προβλήματα με συνέπεια οι υποβληθείσες ΑΠΔ να μην είναι αναγνώσιμες και το περιεχόμενο τους μη επεξεργάσιμο.

Προκειμένου να διορθωθούν τα παραπάνω λάθη, που αφορούν σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων στάλθηκε mail στους εργοδότες, που τους ενημερώνει για το είδος των λαθών που παρατηρήθηκαν στην/στις Α.Π.Δ. τους, της/των συγκεκριμένης/νων μισθολογικής/νών και τις οποίες πρέπει να επανυποβάλουν, υποχρεωτικά με τύπο δήλωσης 03-επανυποβολή.

Η επανυποβολή, μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάλογα με την νομική μορφή του Εργοδότη είτε μέσω διαδικτύου, εφόσον είναι πιστοποιημένοι χρήστες, είτε με μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ.

Διαδικασία διόρθωσης λαθών

Οι εργοδότες αφού ενημερωθούν για την αποστολή των λανθασμένων εγγραφών των ΑΠΔ, με ηλεκτρονικό μήνυμα (e mail), πρέπει να συνδεθούν με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής ΑΠΔ, προκειμένου να ξεκινήσουν τη διαδικασία διόρθωσής τους.

Δηλώνοντας τους κωδικούς πρόσβασης (username και password), μεταβαίνουν στην οθόνη «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Δηλώσεων» όπου με την επιλογή της ενέργειας «υποβολή νέας / εκκρεμούς δήλωσης (ΑΠΔ) κοινών επιχειρήσεων», εμφανίζονται στην οθόνη τους οι ΑΠΔ με λάθη που πρέπει να αποκατασταθούν.

Ως τύπος των συγκεκριμένων δηλώσεων αναφέρεται «Διόρθωση ΑΠΔ» και στην περιγραφή της κατάστασής τους αναφέρεται ο χαρακτηρισμός «εκκρεμής».

Επιλέγοντας στο σημείο της οθόνης που υποδεικνύεται με την ένδειξη: «Πατήστε ΕΔΩ για βοήθεια σχετικά με τα βήματα διόρθωσης λανθασμένης ΑΠΔ», μπορούν να πληροφορηθούν τα βήματα που πρέπει να εκτελέσουν για την αποκατάσταση των λαθών και την οριστικοποίηση των διορθωμένων εγγραφών.

Προκειμένου οι εργοδότες να βοηθηθούν στην κατανόηση των λαθών και του τρόπου αποκατάστασής τους, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τους παρέχει:

► τη δυνατότητα εκτύπωσης των λανθασμένων εγγραφών ανά ΑΠΔ με τη μορφή δοκιμίων λαθών

► αναλυτική παρουσίαση των κωδικών των λαθών και αναλυτικές οδηγίες διόρθωσης των σφαλμάτων (είναι διαθέσιμες στη σελίδα που εμφανίζονται οι εκκρεμείς λόγω λαθών ΑΠΔ), τις οποίες μπορούν να διαβάσουν, να αντιγράψουν στον υπολογιστή τους ή να τις εκτυπώσουν.

Αμέσως μετά τη λήξη ενός κύκλου διορθώσεων, μέσω διαδικτύου, των λανθασμένων εγγραφών από τους πιστοποιημένους χρήστες του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ, ελέγχονται μηχανογραφικά εκ νέου οι εγγραφές και όσες από αυτές είναι πλέον ορθές ενημερώνουν το σύστημα και επομένως την ασφαλιστική ιστορία των ασφαλισμένων που αφορούν.

Η αποκατάσταση των λανθασμένων εγγραφών των ΑΠΔ, καθώς και οι επανυποβολές, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 5 Ιουνίου 2011.

Σε περίπτωση που χρειασθεί να προβείτε σε έλεγχο εργοδότη κατά την περίοδο της διαδικασίας διόρθωσης λαθών μέσω διαδικτύου, έχετε τη δυνατότητα να επαναφέρετε τις ΑΠΔ στο Υπο/κμα από την οθόνη «επιλογή εκκρεμών ΑΠΔ για διαδικασίες ελέγχου». Η ροή επεξεργασίας των αιτημάτων για δρομολόγηση των ΑΠΔ θα γίνεται καθημερινά.

Υποστήριξη των εργοδοτών από τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Εκτιμώντας ότι η επιτυχία της όλης προσπάθειας θα κριθεί από την όσο το δυνατόν πληρέστερη υποστήριξη των εργοδοτών, παρακαλούμε για την παροχή σαφών διευκρινίσεων, πληροφοριών και βοήθειας σε όσους θα απευθυνθούν στις κατά τόπους υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η απάντηση αποριών και ερωτημάτων από εσάς, οι εργοδότες μπορούν να υποβάλουν σχετικά ερωτήματα μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ika.gr.

Εξαιρετικά για την παρούσα φάση διόρθωσης λαθών, οι εργοδότες μπορούν επίσης να επικοινωνούν για τα ερωτήματα και τις απορίες τους, με τα παρακάτω τηλέφωνα

2103891008,   2103891012,   2103891019,   2103891213   και   2103891239

Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πληροφορίες.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

Please follow and like us:

Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένο

Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.

 

Αριθμ. 57690/ΔΕ−7903/17.12.2010

(ΦΕΚ Β΄ 2265/31.12.2010)

Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν. 2212/22.9.52 (ΦΕΚ.266/Α/25.9.52), των Ν.Δ. 2957/ 10.8.54 (ΦΕΚ 486/Α/18.8.54) και 4355/20.8.64 (ΦΕΚ 146/Α/28.8.64).

β. Τις αποφάσεις των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών αριθ. 25812/19.6.52, 21356/12.3.53 (ΦΕΚ 75/Β/26.3.53), 32965/23.5.53 (ΦΕΚ 128/Β/8.6.53), 39410/30.6.53 (ΦΕΚ 167/ Β/31.7.53), 50202/ΛΟ 607/16.12.59, 41891/ΛΟ 935/14.11.60 (ΦΕΚ 485/Β/30.11.60), 46450/ΛΟ 975/21.12.60 (ΦΕΚ 3/Β/4.1.61), 61029/ ΛΟ 393/23.12.64 (ΦΕΚ 118/Β/11.2.65) και 72589/ΛΟ 467/27.12.65 (ΦΕΚ 6/Β/11.1.66) «περί τρόπου ενεργείας πληρωμών δημοσίων επενδύσεων κλπ.» καθώς και την απόφαση μας αριθ. 8511/493/17.1.72 (ΦΕΚ 78/Β/27.1.72) «περί εφαρμογής διοικητικής αποκέντρωσης στην ενταλματοποίηση των δαπανών δημοσίων επενδύσεων».

γ. Το Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α).

δ. Την κοινή υπουργική απόφαση 2/51571/0020/30.7.2010.

ε. Τον Οδηγό Λειτουργίας Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ.

στ. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Συντονισμού αριθ. ΛΟ 588/15.6.56 «περί διαδικασίας χρηματοδότησης δημοσίων επενδύσεων».

ζ Τις διατάξεις των Συλλογικών Αποφάσεων έτους 2010.

η. Το Π.Δ. 178/200 (ΦΕΚ 165/Α/14.7.2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

θ. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/5−11−2009) Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.

ι. Το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56/15−4−2010) Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποίηση του π.δ, 189/2009.

ια. Το γεγονός ότι από τη διάταξη αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

ιβ. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ετών 2010−2011.

ιγ. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 46500/ ΔΙΟΕ 1914 ΦΕΚ 1642/14.10.2010 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα».

ιδ. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 2672/ΦΕΚ 2408/3−12−2009 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών, Φιλίππου Σαχινίδη».

ιε. Την ανάγκη να διαχωριστούν οι πληρωμές δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, να καθορισθεί η διαδικασία της χρηματοδότησης για το επόμενο και να ρυθμιστούν ορισμένα άλλα σχετικά θέματα, αποφασίζουμε:

Για την τακτοποίηση των πληρωμών δημοσίων επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους καθώς επίσης και για την ομαλή συνέχιση της εκτέλεσης του προγράμματος κατά τις αρχές του επομένου έτους, να εφαρμοσθούν τα ακόλουθα:

Α. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

Προθεσμία ενέργειας πληρωμών του οικονομικού έτους που λήγει

1. Για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων του προγράμματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της εγκυκλίου του ΠΔΕ με αρ. πρ. 8694/ΔΕ−797/26−2−2010 και για τη διευκόλυνση των εργασιών της Τράπεζας της Ελλάδος ιδιαίτερα τον μήνα Δεκέμβριο, η Τράπεζα της Ελλάδος παρακαλείται να εκτελεί κατανομές χρηματοδότησης μέχρι 31/12/2010 και να είναι σε θέση να εκτελέσει το νέο πρόγραμμα από 3/1/2011 χωρίς καθυστερήσεις.

2. Οι αναλήψεις από τους λογαριασμούς δημοσίων επενδύσεων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, για την πραγματοποίηση πληρωμών εσωτερικού ή εξωτερικού σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, επιτρέπεται να γίνουν το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010.

Ιδιαίτερα πρέπει να προσεχθεί ώστε πριν την έκδοση επιταγών από τους υπολόγους διαχειριστές των έργων κατά το μήνα Δεκέμβριο, να έχει εξασφαλιστεί επαρκές υπόλοιπο στους αντίστοιχους λογαριασμούς, με εντολές κατανομών που έχουν ήδη εκτελεστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Αν δεν τηρηθεί πιστά η ανωτέρω πάγια διαδικασία, επιταγές που θα εκδίδονται χωρίς επαρκές υπόλοιπο και θα κατατίθενται προς πληρωμή στην Τράπεζα της Ελλάδος, δεν θα εξοφλούνται και η ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά όσους εμπλέκονται.

Προθεσμία επιστροφής υπολοίπων προκαταβολών

3. Οι υπόλογοι διαχειριστές των λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων υποχρεούνται, σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία, μέχρι 31−12−2010 να επανακαταθέσουν κάθε υπόλοιπο προκαταβολής, που έχουν αναλάβει κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που λήγει, στο λογαριασμό του έργου από τον οποίο έχει αναληφθεί η προκαταβολή αυτή.

4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Φορέων πρέπει να δώσουν τις απαραίτητες σχετικές οδηγίες στους διαχειριστές των έργων και να ελέγξουν κάθε περίπτωση που δεν θα είναι σύμφωνη με την ως άνω διαδικασία.

5. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται:

α. Οι διαχειριστές λογαριασμών διοικητικών δαπανών για τις πληρωμές μηνός Δεκεμβρίου 2010, οι οποίοι υποχρεούνται τα τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα προκαταβολών να τα καταθέσουν εντός του μηνός Ιανουαρίου 2011 στο λογαριασμό «αδιάθετα υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών».

β. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καθώς και οι Δημόσιοι Οργανισμοί, που έχουν ορισθεί διαχειριστές λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 32965/23.5.53, για τους οποίους έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες ειδικές διατάξεις.

γ. Η Τράπεζα της Ελλάδος για τις αναλήψεις που κάνει από τον αντίστοιχο λογαριασμό δαπανών εξωτερικού. Προθεσμία αποστολής δικαιολογητικών και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων

6. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, υποχρεούνται να στείλουν τα δικαιολογητικά των πληρωμών που θα γίνουν μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 2010 σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου που εδρεύουν στα Υπουργεία, τους νομούς της χώρας ή το Ειδικό Λογιστήριο, το αργότερο μέχρι τέλους Ιανουαρίου 2011.

7. Εξουσιοδοτούνται οι ανωτέρω Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου και το Ειδικό Λογιστήριο να συνεχίσουν, με βάση τα δικαιολογητικά που θα τους αποστέλλονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής (τακτικών ή προπληρωμής) σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, μέχρι τέλους Μαρτίου 2011 το αργότερο.

8. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων που μεταβιβάστηκαν στους δευτερεύοντες διατάκτες με επιτροπικά εντάλματα ισχύουν, εφόσον δεν ανακλήθηκαν, μέχρι της ίδιας ως άνω ημερομηνίας, δηλαδή μέχρι τέλος Μαρτίου 2011.

Ανάκληση αδιαθέτων υπολοίπων του οικονουικού έτους που λήγει

9. Προς τακτοποίηση και διαχωρισμό των πληρωμών δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, ανακαλούνται όλα τα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 υπόλοιπα των λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Εξαιρούνται τα υπόλοιπα των λογαριασμών που έχουν ως διαχειριστή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Δημόσιο Οργανισμό για τους οποίους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της απόφασης αριθ. 32965/23.5.53, καθώς επίσης και αυτών που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία των «λοιπών λογαριασμών».

Σχετικά μετά υπόλοιπα των αναλυτικών λογαριασμών της κατηγορίας 231 που θα μεταπέσουν στην νέα κατηγορία θα δοθούν οδηγίες στον οδηγό λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ.

Σχετικά με τα υπόλοιπα των λογαριαμών 020.1 των ΣΑΕΠ 0268 και ΣΑΜΠ 0268 για τα οποία εφαρμόζονται πιλοτικά οι διατάξεις που διέπουν τον Κεντρικό Λογαριασμό ΕΣΠΑ, θα δοθούν οδηγίες με τον οδηγό Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ.

10. Η εξόφληση των διοικητικών δαπανών του έτους που λήγει, πρέπει να γίνει μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 2010 είτε με τακτική πληρωμή είτε με ανάληψη προκαταβολής μέσα στον ίδιο μήνα, η οποία θα αποδοθεί, όπως καθορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο 6, μέχρι τέλους Ιανουαρίου 2011.

Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

11. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που θα εκτελεστεί κατά το προσεχές έτος, θα προσδιορισθεί με τις συλλογικές αποφάσεις που θα εκδοθούν για το έτος αυτό, οι οποίες θα καθορίζουν τόσο τα έργα που θα εκτελεσθούν όσο και την ετήσια πίστωση κάθε έργου, ακόμη δε και το συνολικό ύψος πληρωμών κάθε συλλογικής απόφασης.

Μέχρι όμως να πραγματοποιηθεί η έκδοση των ανωτέρω συλλογικών αποφάσεων έτους 2011 και για να εξασφαλισθεί η ομαλή, χωρίς διακοπή, συνέχιση της εκτέλεσης του προγράμματος από τις αρχές του νέου έτους, παρέχονται με την απόφαση αυτή οι ακόλουθες εγκρίσεις χρηματοδότησης και πληρωμών σε βάρος των πιστώσεων του προσεχούς έτους:

α. Κάθε έργο και μελέτη, που περιλαμβάνεται στις συλλογικές αποφάσεις ΣΑΕ, ΣΑΜ, ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ, ΣΑ/1, ΣΑ/5, ΣΑ/6, ΣΑ/3, ΣΑ/7, ΣΑ/2, ΣΑ/4, ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΝΑ/8 και ΝΑ/3 του έτους 2010 και δεν αποπερατώθηκε ή δεν αποπληρώθηκε στο έτος αυτό, μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέχρι του ποσού που δεν δαπανήθηκε από την εγκεκριμένη πίστωση του έτους 2010 και επί πλέον με ποσοστό μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) της πίστωσης του, ομοίως, του έτους 2010.

Προϋπόθεση εφαρμογής των ανωτέρω εγκρίσεων είναι ότι αφενός η χρηματοδότηση και οι αντίστοιχες πληρωμές θα γίνονται μέσα στα όρια του ολικού προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί για κάθε έργο και μελέτη και αφετέρου η διάθεση των πιστώσεων θα είναι σύμφωνη με τον προϋπολογισμό αυτό και τους ειδικούς όρους που τυχόν υπάρχουν. Κάθε αναγκαία επαύξηση ή τροποποίηση όρων, πρέπει να προταθεί από τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες για έγκριση με τις συλλογικές αποφάσεις του έτους 2011, μέσα στις προθεσμίες που θα τεθούν με την εγκύκλιο κατάρτισης του ΠΔΕ 2011.

Η χρηματοδότηση των νέων έργων θα γίνει μετά την έγκριση της ένταξης αυτών στο ΠΔΕ έτους 2011.

β. Η ευθύνη της σωστής εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου θα πρέπει να ελέγχεται απαραίτητα από τους Γενικούς Γραμματείς των φορέων, των υπηρεσιών που έχουν την αρμοδιότητα στην έκδοση των Συλλογικών Αποφάσεων, των αποφάσεων κατανομών χρηματοδότησης και έκδοσης επιταγών.

Παρεκκλίσεις, ενδέχεται να οδηγήσουν σε καταλογισμούς των ποσών που θα διατεθούν.

γ. Όλες οι ανωτέρω εγκρίσεις έχουν προθεσμία μέχρι την έκδοση κάθε συλλογικής απόφασης οπότε, για τη συγκεκριμένη απόφαση που εκδόθηκε, ισχύουν οι πιστώσεις και διατάξεις αυτής.

Τα έργα που χρηματοδοτούνται και ολοκληρώνονται με προκαταβολές στο πλαίσιο της παραγράφου αυτής, θα πρέπει να προτείνονται απαραίτητα εντός του ιδίου έτους για ένταξη στις Συλλογικές Αποφάσεις. Περιπτώσεις έργων που εμφανίζουν πληρωμές κατά τη διάρκεια του έτους χωρίς να έχουν προταθεί για ένταξη σε Συλλογικές Αποφάσεις δεν θα καλύπτονται εκ των υστέρων με τροποποίηση Συλλογικών Αποφάσεων και η ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους φορείς.

δ. Έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν σύμφωνα με τις εγκρίσεις της παραγράφου αυτής και δεν θα καλύπτονται με αντίστοιχη πίστωση από συλλογική απόφαση που θα εκδοθεί, πρέπει απαραιτήτως να τακτοποιηθούν εκ των υστέρων με ενέργεια και ευθύνη των αρμοδίων Φορέων. Πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, εφόσον κατά τη διάρκεια του έτους έχουν προταθεί μεταβολές στις πιστώσεις των έργων, οι πληρωμές που έχουν ήδη γίνει να βρίσκονται εντός του ορίου των μεταβολών. Τούτο κρίνεται απαραίτητο ώστε κατά τον απολογισμό του ΠΔΕ να μη διαπιστώνονται περιπτώσεις όπου οι πληρωμές εμφανίζονται μεγαλύτερες των πιστώσεων. Οι τυχόν υπερβάσεις πληρωμών έναντι των πιστώσεων δεν μπορούν να τακτοποιηθούν από την Υπηρεσία μας και θα βαρύνουν αποκλειστικά τους φορείς.

ε. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται να εκτελεί, με ευθύνη των Υπουργείων, εντολές χρηματοδότησης εσωτερικού και εξωτερικού, σύμφωνα με αυτά που καθορίστηκαν ανωτέρω. Τα ποσά των χρηματοδοτήσεων αυτών θα καταλογίσει εκ των υστέρων σε βάρος των πιστώσεων που θα εγκριθούν με τις συλλογικές αποφάσεις έτους 2011.

12. Διευκρινίζεται ότι τα υπόλοιπα της 31 Δεκεμβρίου 2010 των λογαριασμών εξουσιοδότησης των έργων, μελετών και διοικητικών δαπανών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα οποία θα ακυρωθούν σύμφωνα με την παράγραφο 9 της απόφασης αυτής, δεν επαναχορηγούνται στο νέο έτος.

Η επανατροφοδότηση των λογαριασμών θα γίνει είτε με νέα χρηματοδότηση από τους λογαριασμούς των συλλογικών αποφάσεων ύστερα από πρόταση των φορέων και σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει είτε απευθείας από το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

13. Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών της 31 Δεκεμβρίου 2010 που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και έχουν διαχειριστή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Δημόσιο Οργανισμό ή Δημόσια Επιχείρηση δεν ανακαλούνται και οι πληρωμές από τους λογαριασμούς αυτούς συνεχίζονται μέχρι περατώσεως των έργων, άσχετα από το οικονομικό έτος. Είναι αυτονόητο, ότι τα ανωτέρω Νομικά Πρόσωπα κλπ., πρέπει να ξαναγράψουν στον προϋπολογισμό τους του επομένου έτους το υπόλοιπα αυτά, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της απόφασης αριθ. 32965/23.5.53.

14. Τα αναφερόμενα Νομικά Πρόσωπα και ΑΕ του Δημοσίου της παραγράφου 13, καθώς και τα Περιφερειακά Ταμεία − ΔΕΚΟ και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, που είτε επιχορηγούνται από το ΠΔΕ, είτε ορίζονται υπόλογοι Διαχειριστές και κρατούν τα υπόλοιπα τους πέραν της 31/12/2010 οφείλουν απαραίτητα να αναφέρουν στη Δ/νση των Δημοσίων Επενδύσεων (Fax 210−3332963) εντός του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Ιανουαρίου 2011 τα υφιστάμενα αδιάθετα υπόλοιπα κατά Συλλογική Απόφαση που παραμένουν στον λογαριασμό τους την 1/1/2011 και τηρούνται εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα υφιστάμενα αδιάθετα υπόλοιπα που παραμένουν σε λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος γνωστοποιούνται στην Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικά για τις ΔΕΚΟ τα στοιχεία αυτά πρέπει να αποσταλούν με υπογραφή των αρμόδιων Γενικών Γραμματέων του φορέα που τις εποπτεύει.

Τα αδιάθετα υπόλοιπα λογαριασμών έργων που έχουν αποπερατωθεί πρέπει υποχρεωτικά με ευθύνη του φορέα που εποπτεύει τα Νομικά Πρόσωπα − ΔΕΚΟ να επιστραφούν στο Λογαριασμό «Αδιάθετα υπόλοιπα Νομικών Προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος καθ’ όσον δεν επιτρέπεται να διατεθούν για σκοπούς άλλους πέραν αυτών για τους οποίους έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μέσω των Συλλογικών Αποφάσεων.

Τα αδιάθετα υπόλοιπα επιταγών της κατηγορίας λογαριασμών 231 μπορούν να κατατίθενται είτε στο λογαριασμό 23/3100100000001008 «Αδιάθετα υπόλοιπα παρελθόντων ετών» είτε στους λογαριασμούς σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν οι επιταγές ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης των επιταγών.

Οι καταθέσεις αδιάθετων υπόλοιπων επιταγών που κατατίθενται σε λογαριασμούς της ανωτέρω κατηγορίας θα υπόκεινται στα οριζόμενα στο 20949/ΔΕ−3098/29−5−91 έγγραφό μας και όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 4118/ΔΕ−649/29 Ιανουαρίου 2007 απόφαση και εφ’ όσον δεν αντληθούν εντός του επόμενου έτους από την κατάθεση, θα μεταφέρονται αυτόματα από την Τράπεζα Ελλάδος, στο λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων Νομικών Προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών.

15. Η διαδικασία πληρωμής των δαπανών εξωτερικού του Προγράμματος Δημ. Επενδύσεων για όσες δαπάνες εκτελούνται από 1/1/2001 και εφεξής έχει ως εξής:

α) Η άντληση πιστώσεων δαπανών εξωτερικού γίνεται

i) με την απ’ ευθείας αποστολή της εγγράφου εντολής από τους ενδιαφερόμενους φορείς στις αρμόδιες υπηρεσίες της Τράπεζας της Ελλάδας για την εκτέλεση της πληρωμής στο εξωτερικό, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ii) Με την υποβολή αντίστοιχων κατανομών χρηματοδότησης από τους αρμόδιους Φορείς προς την Τράπεζα της Ελλάδας στην κατηγορία των εξουσιοδοτήσεων πληρωμής χωρίς υπόλογο, στο συγκεκριμένο έργο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για οποιαδήποτε δαπάνη που αφορά εφόδια, αμοιβές κλπ. από το εξωτερικό.

Στην ανωτέρω κατανομή χρημ/σης θα αναφέρεται η υποχρέωση της Τράπεζας της Ελλάδας να ενεργεί για την τακτοποίηση τυχόν ανακλήσεων αδιαθέτων υπολοίπων και επιστροφών τρεχούσης χρήσεως που θα προκύψουν.

Γ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΠΑ

16. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του εδαφίου της παρ. 22 του παραρτήματος III του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65Α) συστήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρικό κατάστημα) υπό το λογαριασμό διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου (28) Λογαριασμός Ταμειακής Διαχείρισης με τίτλο Ε.Δ− ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ και αριθμό 23/200850. Με την με αριθμ. 2/51571/0020/30.07.2010 κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες κίνησης του ανωτέρω λογαριασμού.

Στόχος της λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ είναι η στοχευμένη και ταχεία χρηματοδότηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ σύμφωνα με την πρόοδο υλοποίησης τους ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτα και χωρίς καθυστερήσεις, η είσπραξη της αντίστοιχης κοινοτικής συνδρομής.

Οι βασικές αλλαγές που επέρχονται στη διαδικασία χρηματοδότησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων με τη λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ περιγράφονται αναλυτικά στον οδηγό λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ, που θα σας αποσταλεί από την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης του ΥΠΟΙΑΝ.

17. O Κεντρικός Λογαριασμός ΕΣΠΑ θα εφαρμοστεί για όλα τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που είναι ενταγμένα σε ΣΑ/8 και ΣΑ/9. Οδηγίες για την έγκριση της χρηματοδότησης και τη διενέργεια πληρωμών που αφορούν τα έργα του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Συνοχής περιέχονται στον Οδηγό Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ.

18. Εξαιρούνται τα έργα που είναι συγχρηματοδοτούμενα από άλλους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην των ανωτέρω Ταμείων. Τα έργα αυτά θα απενταχθούν από τις ΣΑ/8 και ΣΑ/9 και θα ενταχθούν σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4 αντίστοιχα.

Επίσης, στις ΣΑ/2 και ΣΑ/4 θα μεταφερθούν ως νέα ενάριθμα τα ποσά των αποφάσεων ένταξης που αφορούν στον Προϋπολογισμό Π2.

19. Εξαιρούνται επίσης τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΣΑΕ 082/8, ΣΑΕ 0282/8, ΣΑΕ 081/8, ΣΑΜ 081/8), καθώς και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας,του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας (ΣΑΕ 086/8) (αρμοδιότητας ΟΠΕΚΕΠΕ), τα οποία θα εξακολουθήσουν να παραμένουν στις ΣΑ/8.

Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Ανάκληση υπολοίπων λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων

21. Για την ανάκληση των αδιαθέτων υπολοίπων της χρηματοδότησης εσωτερικού του οικονομικού έτους που λήγει, η Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρικό, υποκαταστήματα και πρακτορεία) πρέπει την 31 Δεκεμβρίου 2010 αμέσως μετά το τέλος των συναλλαγών, να μεταφέρει όλα τα υπόλοιπα των λογαριασμών κατηγορίας εξουσιοδότησης πληρωμής, τόσο των έργων κλπ. όσο και των λογαριασμών των συλλογικών αποφάσεων, σε λογαριασμό δημοσίων επενδύσεων που έχει ανοιχθεί στο κεντρικό κατάστημα με τίτλο «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας − Λογαριασμός ακυρωθεισών εξουσιοδοτήσεων πληρωμής». Ο λογαριασμός αυτός, αμέσως μετά τη συμφωνία των υπολοίπων που ακυρώθηκαν, θα μηδενισθεί από την Τράπεζα χωρίς επαναφορά των υπολοίπων αυτών στους λογαριασμούς από τους οποίους ανακλήθηκαν.

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω τα υπόλοιπα των λογαριασμών του έργου με κωδικό 2007ΣΕ26900000 και τίτλο «Δωρεάν κρατική αρωγή για επισκευές ή ανακατασκευές πυρόπληκτων κτιρίων από τις πυρκαγιές Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας, Αττικής, Αιτ/νίας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Αργολίδας, Λάρισας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ζακύνθου, Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας και Βοιωτίας» θα μεταφέρονται στο Λογαριασμό «ΕΔ Συνεισφορές Φορέων για την εκτέλεση έργων ανασυγκρότησης» αρ. 234800/1 από όπου προήλθαν από κατάθεση του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.) με κοινοποίηση της ενέργειας αυτής από την Τράπεζα της Ελλάδος στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΟ. Ομοίως θα αντιμετωπισθούν τυχόν έργα που θα ενταχθούν στο μέλλον και οι πιστώσεις τους θα προέρχονται από κατάθεση του Ε.Τ.Α.Ε.Α.

22. Τα υπόλοιπα των άλλων λογαριασμών δηλαδή:

α) των έργων τα οποία έχουν διαχειριστή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Δημόσιο Οργανισμό και

β) των έργων που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία «λοιποί λογαριασμοί», δεν θα υποστούν μεταβολή, εκτός της μεταφοράς τους «εις νέον» σύμφωνα με τα καθιερωμένα.

Ειδικά θέματα

23. Κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο 3614 ΦΕΚ 267/3−12−07 άρθρο 14 παρ. 12 «Οι αποφάσεις εγκρίσεων έργων

− μελετών του ΠΔΕ που εκδίδονται κατά τη διάρκεια του έτους (προεγκρίσεις) έχουν την ίδια ισχύ με τις Συλλογικές Αποφάσεις έργων − μελετών (ΣΑΕ, ΣΑΜ) και δεν απαιτείται η έκδοση ΣΑ στο τέλος του έτους. Ο απολογισμός έτους του ΠΔΕ θα περιλαμβάνει στοιχεία των ΣΑ έργων

− μελετών, των αποφάσεων εγκρίσεων (προεγκρίσεις) και στοιχεία πληρωμών της Τράπεζας της Ελλάδος».

24. Οι διορισμένοι διαχειριστές των λογαριασμών, αν δεν αντικατασταθούν με ειδική απόφαση, θα παραμείνουν και κατά το νέο οικονομικό έτος και θα ενεργούν αναλήψεις με νέο στέλεχος επιταγών που θα χορηγηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.

25. Επιταγές που θα εκδοθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010 και δεν θα εξοφληθούν μέχρι την ημερομηνία αυτή, δεν θα εξοφλούνται μεταγενέστερα παρά μόνον μετά από νέα χρηματοδότηση και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του νέου οικονομικού έτους εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 11° της παρούσας απόφασης.

Οι Υπόλογοι διαχειριστές κατηγορίας 020, των οποίων τα έργα υπάγονται σε διαφορετικό Υπουργείο απ’ αυτό που ανήκουν σήμερα, θα παραλάβουν μέσα στο 2011 νέες επιταγές από την ΤτΕ και θα κληθούν να επιστρέψουν όλα τα λευκά φύλλα που έχουν στην κατοχή τους προκειμένου να κλείσουν οι παλαιοί λογαριασμοί. Προς τούτο πρέπει να επικοινωνήσουν έγκαιρα με τις Υπηρεσιακές Μονάδες της Τράπεζας της. Ελλάδος όπου τηρούνται οι λογαριασμοί τους.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι αρμόδιες Υπηρεσίες πρέπει να μεριμνήσουν για την έγκαιρη, και μάλιστα μέσα στο μήνα Δεκέμβριο 2010, εξόφληση λογαριασμών που αφορούν σε δαπάνες του λήγοντος έτους που έχουν εκκαθαρισθεί.

Επίσης να μεριμνήσουν για την έγκαιρη εξόφληση τυχόν διοικητικών δαπανών είτε με τακτική πληρωμή είτε με ανάληψη προκαταβολής.

26. Σας γνωρίζουμε ότι μετά την απόφαση της Κυβέρνησης για συγχωνεύσεις, μετονομασίες και δημιουργία νέων Υπουργείων καθώς και αλλαγές στις αρμοδιότητες πολλών δημοσίων φορέων θα προκύψουν με το νέο οικονομικό έτος αλλαγές στους λογαριασμούς του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην κατηγορία των Νομικών Προσώπων Κ.Α. 231 που πρόκειται να αλλάξουν κωδικό λογαριασμού, δεδομένου ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών αυτής της κατηγορίας δεν ανακαλούνται στο τέλος του οικονομικού έτους. Στους νέους λογαριασμούς που θα ανοίξουν το 2011 θα μεταφερθούν τα υπόλοιπα των παλαιών λογαριασμών. Το πρόβλημα που θα προκύψει αφορά στις κυκλοφορούσες επιταγές που παρέλαβαν οι δικαιούχοι μέσα στο 2010 αλλά δεν πρόλαβαν να τις εξοφλήσουν μέχρι την αντικατάσταση του λογαριασμού με νέο.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι Λογαριασμοί των έργων που θα απενταχθούν από ΣΑ/8 και ΣΑ/9 και θα ενταχθούν σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4 αντίστοιχα, λόγω της λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ.

Στις περιπτώσεις αυτές η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται σε περαιτέρω ρύθμιση, σε συνεργασία με τις επί μέρους Υπηρεσιακές της Μονάδες και τους Φορείς, προκειμένου να δοθούν λύσεις για την άμεση εξόφλησή τους.

Σημειώνεται επίσης, ότι πρέπει οι Φορείς να γνωστοποιούν έγκαιρα στην Τράπεζα της Ελλάδος τυχόν αλλαγές στις ταχυδρομικές διευθύνσεις των Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων καθώς και των Υ.Δ.Ε. προκειμένου να αποστέλλονται ορθό τα extrait κίνησης των λογαριασμών.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2010

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ            ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ         Π. ΡΗΓΑΣ

Please follow and like us:

Ανακοίνωση σχετικά με την υποχρεωτική εξόφληση των οικονομικών συναλλαγών άνω των 3.000 ευρώ μέσω τρ

Ανακοίνωση σχετικά με την υποχρεωτική εξόφληση των οικονομικών συναλλαγών άνω των 3.000 ευρώ μέσω τράπεζας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

TΗΛ.: 210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : press@minfin.gr

30 | 03 | 2011

Ανακοίνωση σχετικά με την υποχρεωτική εξόφληση των οικονομικών συναλλαγών άνω των 3.000 ευρώ μέσω τράπεζας

Με βάση την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ.1027/9.2.2011 (ΦΕΚ Β΄ 256), από την 1 Απριλίου 2011 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2011, οι αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών αξίας 3.000 ευρώ και άνω εξοφλούνται μέσω τράπεζας, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες του αγοραστή των αγαθών ή λήπτη των υπηρεσιών, ή μέσω τραπεζικών λογαριασμών, ή με επιταγές και σε εξαιρετικές περιπτώσεις συναλλαγών με μετρητά, τα οποία ο πωλητής υποχρεούται να καταθέτει σε τράπεζα εντός δύο ημερών.

Από την 1 Ιανουαρίου του 2012 οι πιο πάνω υποχρεώσεις θα ισχύουν για συναλλαγές από 1.500 ευρώ και άνω.

Please follow and like us:

Κριτήρια επιλογής επιχειρήσεων για φορολογικό έλεγχο.

Κριτήρια επιλογής επιχειρήσεων για φορολογικό έλεγχο.

Ειδήσεις – Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011

Κριτήρια επιλογής επιχειρήσεων για φορολογικό έλεγχο

Οι ύποπτες επιχειρήσεις που κατά σύστημα φοροδιαφεύγουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες τίθενται στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών μέσω των στοχευμένων δειγματοληπτικών ελέγχων που ξεκινούν την ερχόμενη εβδομάδα.

Την ίδια στιγμή η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων διενεργεί εκτεταμένες διασταυρώσεις, ενώ έχει δοθεί στον ελεγκτικό μηχανισμό κατάλογος με ονόματα φορολογούμενων που «έβγαλαν» παρανόμως τα χρήματα τους στο εξωτερικό. Ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Δ. Κουσελάς σε συνέντευξη που παραχώρησε τη ΝΕΤ ανέφερε ότι υπάρχουν λίστες από διασταυρώσεις για χρήματα που έφυγαν παράνομα στο εξωτερικό. Το προσεχές διάστημα αναμένεται να δοθούν και τα πρώτα στοιχεία των ελέγχων στη δημοσιότητα.

Οσον αφορά στους δειγματοληπτικούς ελέγχους, οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες που θα επιλεγούν θα προκύψουν από μια σειρά κριτηρίων, ο αριθμός των οποίων ξεπερνά τα 400. Πρόκειται για ένα καινοτόμο μέτρο που εφαρμόζει το υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο εντοπισμού εκείνων που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο φορολογικό ενδιαφέρον. Μεταξύ των δεικτών φορολογικής συμμόρφωσης ή των 400 κριτηρίων του ηλεκτρονικού συστήματος περιλαμβάνονται:

1. Χαρακτηριστικά, όπως η νομική μορφή, η κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων, ο κλάδος ή ο τομέας δραστηριότητας, ανάλογα με την επικινδυνότητα και παραβατικότητα αυτού και η ύπαρξη παραβάσεων και η συχνότητα που αυτές επαναλαμβάνονται

2. Οικονομικά δεδομένα όπως ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες, καθαρά κέρδη ή ζημίες, δεδομένα από δηλώσεις άμεσης και έμμεσης φορολογίας.

3. Χωροταξικά και χρονικά δεδομένα όπως τόπος παραγωγής και διακίνησης, εποχικές δραστηριότητες και τοπικές ιδιαιτερότητες.

4. H καταβολή ή μη παρακρατούμενων φόρων όπως ο ΦΠΑ και ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών κ. λπ.

Οι πρώτες λίστες με τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες που θα ελεγχθούν θα αποσταλούν τις επόμενες μέρες στον ελεγκτικό μηχανισμό και τις εφορίες προκειμένου από Δευτέρα να ξεκινήσουν οι έλεγχοι. Οι λίστες ουσιαστικά θα περιλαμβάνουν τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που συγκεντρώνουν τα περισσότερα αρνητικά μόρια και το ενδεχόμενο φοροδιαφυγής είναι μεγαλύτερο.

Στο μεταξύ, κατόπιν διασταυρώσεων που διενήργησε το υπουργείο Οικονομικών, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός φορολογουμένων-κατόχων Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, οι οποίοι, αν και όφειλαν, δεν έχουν εκπληρώσει τον σχετικό φόρο για την περίοδο 1997 μέχρι 2007. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για περίπου 15.000 φορολογούμενους, οι οποίοι έπεσαν στα «δίχτυα» του υπουργείου Οικονομικών με την αλλαγή της νομοθεσίας και την επιβολή του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων. Συγκεκριμένα αν και δεν υπέβαλαν τη δήλωση ΦΜΑΠ μέχρι και το 2007 που ίσχυσε το μέτρο του ΦΜΑΠ, ωστόσο υπέβαλαν το 2008 τις δηλώσεις Ε9 για τον υπολογισμό και την καταβολή του ΕΤΑΚ. Σημειώνεται ότι ο υπολογισμός του ΕΤΑΚ γίνεται αυτομάτως από τη ΓΓΠΣ από τα στοιχεία των δηλώσεων του Ε9, ενώ για τον υπολογισμό του ΦΜΑΠ θα έπρεπε ο υπόχρεος να υποβάλει δήλωση εφόσον η αξία της ακίνητης περιουσίας υπερέβαινε το αφορολόγητο όριο. Οι φορολογούμενοι που εμπίπτουν σε αυτήν τη κατηγορία καλούνται να τακτοποιήσουν τη φορολογική τους υποχρέωση, υποβάλλοντας τις αντίστοιχες δηλώσεις μέχρι την 31η Μαΐου 2011. Στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών τονίζεται ότι «αμέσως μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, θα ακολουθήσει ενδελεχής έλεγχος των φορολογουμένων».ΠΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πηγή: Καθημερινή

Please follow and like us:

Kατασχέσεις για ληξιπρόθεσμα.

Kατασχέσεις για ληξιπρόθεσμα.

Ειδήσεις – Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011

Kατασχέσεις για ληξιπρόθεσμα

Το υπουργείο Οικονομικών ξεκίνησε τις κατασχέσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.

Η πρώτη κατάσχεση επιβλήθηκε σε μεγάλη αλυσίδα Super Market στις 18 Μαρτίου 2011 και αφορούσε 290 προμηθευτές της – οφειλέτες του Ελληνικού Δημοσίου με οφειλές συνολικού ύψους 28.499.301 ευρώ. Η εταιρεία κατέθεσε θετική δήλωση στις 28 Μαρτίου 2011 και θα καταβάλει άμεσα ποσό 1.100.059 ευρώ για εξόφληση τρεχουσών υποχρεώσεων της, σε πίστωση μέρους των οφειλών 86 οφειλετών και για εξόφληση οφειλών 42 από αυτές. Επίσης, η εταιρεία με την δήλωση της δεσμεύεται να αποδίδει στο μέλλον και κάθε άλλο ποσό που θα γεννηθεί από την συνεργασία της με τους 290 οφειλέτες αυτούς και μέχρις εξοφλήσεως των υποχρεώσεων κάθε ενός από αυτούς.

Το Υπουργείο Οικονομικών, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, θα συνεχίσει και θα εντατικοποιήσει τις στοχευμένες και συντονισμένες ενέργειες για την αναγκαστική είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών, με στόχο, “πέραν της αύξησης των εσόδων, την εμπέδωση της φορολογικής συνέπειας των πολιτών ως συστατικό στοιχείο για την επίτευξη της φορολογικής δικαιοσύνης”.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Please follow and like us:

Τροπολογία για τη μη δημοσίευση των ισολογισμών στον ημερήσιο Τύπο.

Τροπολογία για τη μη δημοσίευση των ισολογισμών στον ημερήσιο Τύπο.

Ειδήσεις – Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011

Τροπολογία για τη μη δημοσίευση των ισολογισμών στον ημερήσιο Τύπο

Τροπολογία για την κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης ισολογισμών στον Τύπο αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στη Βουλή από σημαντικό αριθμό βουλευτών στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Η πρωτοβουλία ανήκει στον βουλευτή της Β΄ Περιφέρειας Αθηνών κ. Γιώργο Χαραλαμπόπουλο και ήδη από χθες είχαν συγκεντρωθεί αρκετές υπογραφές. Βεβαίως, μένει να αποδειχθεί εάν η τροπολογία θα γίνει αποδεκτή και θα ενσωματωθεί στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο. Σύμφωνα, πάντως, με ασφαλείς πληροφορίες, έχει ενημερωθεί ήδη σχετικά και ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου.

Με την τροπολογία προτείνεται η εμπορική δημοσιότητα, απαραίτητη για λόγους διαφάνειας και πληροφόρησης των συναλλασσομένων να επιτυγχάνεται με την καταχώριση των σχετικών εγγράφων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), διατηρουμένων των σχετικών προθεσμιών.

Παράλληλα, προτείνεται η τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 3419/2005 που αφορά το ΓΕΜΗ και τον εκσυγχρονισμό της επιμελητηριακής νομοθεσίας έτσι ώστε να καθίσταται υποχρεωτική η καταχώριση στο ΓΕΜΗ όλων των στοιχείων, πράξεων και εγγράφων των κεφαλαιουχικών εταιρειών για τα οποία υπάρχει υποχρέωση δημοσιότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με την τροπολογία δεν θίγονται οι διατάξεις που αφορούν τη δημοσίευση των σχετικών πράξεων, στοιχείων και εγγράφων στο τεύχος Α. Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία επισημαίνεται ότι η υποχρέωση δημοσίευσης των ισολογισμών στον Τύπο και μάλιστα σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, σε μια ημερήσια οικονομική, καθώς και σε μια νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας που έχει την έδρα της στην έδρα της εταιρείας πρόκειται για ρύθμιση αναχρονιστική, αλλά και δαπανηρή, καθώς το κόστος δημοσίευσης κυμαίνεται από 1.500 έως 5.000 ευρώ ετησίως.

Σημειώνεται ότι ο κ. Χαραλαμπόπουλος είχε αναλάβει πρόσφατα και άλλη πρωτοβουλία προς την ίδια κατεύθυνση. Με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό είχε θέσει το ζήτημα της κατάργησης δημοσίευσης των ισολογισμών στον Τύπο, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι το κράτος οφείλει να στηρίξει την επιχειρηματικότητα όχι μόνο προσφέροντας κίνητρα και χρηματοδότηση, αλλά και αίροντας τα γραφειοκρατικά εμπόδια και τα φαινόμενα κακοδιοίκησης, με στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, αξιοποιώντας και τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας.

Πηγή: Καθημερινή

Please follow and like us:

Στις 15 Απριλίου το νομοσχέδιο για τις αποκρατικοποιήσεις.

Στις 15 Απριλίου το νομοσχέδιο για τις αποκρατικοποιήσεις

Αναπτυξιακά και δημοσιονομικά χαρακτηριστικά θα έχει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που θα κατατεθεί στις 15 Απριλίου, σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητική πηγή για όσα σχετικά συζητήθηκαν στο σημερινό υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Γιώργου Α. Παπανδρέου, υπουργικό συμβούλιο.

Πιο συγκεκριμένα το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει ζητήματα αποκρατικοποιήσεων, το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής σταθερότητας καθώς και δημοσιονομικές διορθώσεις για το 2011.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων συμφωνήθηκε ότι θα εξειδικεύονται ανά έτος, ενώ, όπως διευκρίνιζε αρμόδια ανώτατη πηγή του υπουργείου Οικονομικών, παραμένει θέση της κυβέρνησης η στρατηγική συμμετοχή του δημοσίου σε βασικές υποδομές.

Η ίδια πηγή διευκρίνιζε ότι η κατάθεση του σχεδίου αποκρατικοποιήσεων δεν σημαίνει ότι αυτές θα γίνουν και αυτόματα, αλλά μόνο την κατάλληλη στιγμή, κατόπιν και της σχετικής εισήγησης των συμβούλων αποκρατικοποιήσεων.

Επί του ιδίου ζητήματος επισημάνθηκε επίσης η προτροπή του πρωθυπουργού για τήρηση ενιαίας “γραμμής” και αποφυγή της πολυφωνίας από τα κυβερνητικά στελέχη.

Το δεύτερο ζήτημα που αφορά το υπουργείο Οικονομικών και για το οποίο αποφάσισε σήμερα το υπουργικό συμβούλιο, είναι εκείνο του επιτρόπου των τραπεζών, του οποίου ο ρόλος ενισχύεται, πρώτον, μέσω της απόκτησης του δικαιώματος πρόσβασης στις πληροφορίες των τραπεζών, με τις τελευταίες να υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες, εφόσον ζητηθούν, και, δεύτερον, μέσω της ενίσχυσης του δικαιώματος αρνησικυρίας (βέτο) του επιτρόπου σε στρατηγικές αποφάσεις των τραπεζών.

Πηγή: http://www.express.gr/

Please follow and like us:

Πιέσεις προς τους οφειλέτες του ΙΚΑ για ένταξη στη νέα ρύθμιση.

Πιέσεις προς τους οφειλέτες του ΙΚΑ για ένταξη στη νέα ρύθμιση.

Ειδήσεις – Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011

Πιέσεις προς τους οφειλέτες του ΙΚΑ για ένταξη στη νέα ρύθμιση

Στις 14 Μαρτίου, δηλαδή λίγες μέρες πριν το σχέδιο νόμου για το ΣΕΠΕ τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, με εγκύκλιό του ο διοικητής του ΙΚΑ κ. Ροβέρτος Σπυρόπουλος, αφού διαπιστώνει πως δεν έχουν ληφθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο τα προβλεπόμενα, ζητεί από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος, να εφαρμόσουν τα αναγκαστικά και άλλα μέτρα είσπραξης των οφειλών, σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών του νόμου (3863/2010) ή αντίστοιχων προηγούμενων ρυθμίσεων.

Με τις νέες ρυθμίσεις, προβλέπεται η δυνατότητα κεφαλαιοποίησης των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία μετά από υποβολή της σχετικής αίτησης και η υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού με ταυτόχρονη αναστολή μέχρι 31/12/2012, όλων των αναγκαστικών και άλλων μέτρων είσπραξης, για τους εργοδότες – οφειλέτες που θα υπαχθούν στις διατάξεις του νέου νόμου. Στις επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στη ρύθμιση θα χορηγείται και αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Η αναστολή ισχύει υπό τον όρο ότι οι επιχειρήσεις θα καταβάλλουν κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2011 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013 εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους εισφορές.

Ο διοικητής του ΙΚΑ, ζητά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων και των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., να προβούν κατά σειρά προτεραιότητας, μέχρι την ψήφιση της σχετικής διάταξης και τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ, στη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ακόμη και στις περιπτώσεις που έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος για την υπαγωγή τους σε καθεστώς ρύθμισης χωρίς όμως να έχουν προβεί σε ρύθμιση των οφειλών τους.

Η εγκύκλιος αποτελεί μέσο πίεσης, κυρίως προς τους μεγαλοοφειλέτες, ώστε να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση προκειμένου να αποφύγουν τις συνέπειες και να ωφεληθούν από τα ευεργετήματα του νέου νόμου.

Διευκρινίζεται άλλωστε, ότι μετά την έναρξη υποβολής των αιτήσεων, για υπαγωγή σε προσωρινό διακανονισμό, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, θα πρέπει να προβούν σε:

– Ανάκληση παραγγελιών κατάσχεσης κατόπιν συνεννόησης με τους δικαστικούς επιμελητές.

– Αναστολή εκτέλεσης όλων των περιλήψεων εγγραφών υποθηκών.

– Επιστροφή μη επιδοθέντων κατασχετηρίων εις χείρας τρίτων.

– Αναστολή εκδοθέντων προγραμμάτων πλειστηριασμού.

Πηγή: Καθημερινή

Please follow and like us:

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Ειδήσεις – Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Μετά και την τυπική του έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μπαίνει στον δρόμο για την πλήρη και έμπρακτη εφαρμογή του, προκειμένου να περάσει η δημόσια διοίκηση στη νέα μετά-ΚΕΠ εποχή.

Ένα ουσιαστικά καθοριστικό στοίχημα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, ο οποίος δεν θα αισθάνεται καταπιεσμένος από τη γραφειοκρατία και τις κρατικές υπηρεσίες, δεν θα χρειάζεται «γνωριμίες» ή «γρηγορόσημο», για να διεκπεραιώσει γρήγορα και αποτελεσματικά μια συναλλαγή του με το δημόσιο, ανέφερε στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο υπουργός Εσωτερικών.

Ο κ. Ραγκούσης ανέφερε ότι η πλήρης έκδοση του επιχειρησιακού θα είναι διαθέσιμη στα τέλη Απριλίου, ενώ με την ψήφιση του Νόμου θα παρουσιαστεί ο Οδικός Χάρτης Εφαρμογής του, που καταρτίζεται από Ομάδα Διοίκησης Έργου. Τόνισε ότι η χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών από τους πολίτες με τις υπηρεσίες του δημοσίου θα «χτυπήσει» τη διαφθορά και θα επιφέρει σημαντική μείωση του διοικητικού κόστους, αφού εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 25%. Ο κ. Ραγκούσης πρόσθεσε ότι εφόσον η γραφειοκρατία στη χώρα μας αποτιμάται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε πάνω από 16 δισ. ευρώ ετησίως, τότε αυτό σημαίνει ότι είναι εφικτό να εξοικονομούνται περίπου 4 δισ. ευρώ κάθε χρόνο από την εθνική μας οικονομία.

Βασικές καινοτομίες στην προσπάθεια αυτή, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα είναι η ηλεκτρονική υπογραφή ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, αλλά και η καθιέρωση δυνατότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών με φορείς του δημοσίου και ανεξαρτήτως της ιδιότητας του πολίτη ή της επιχείρησης ως δικαιούχου ή οφειλέτη

Please follow and like us:

Μείωση καθαρών κερδών 54% για 117 εισηγμένες εταιρείες.

Μείωση καθαρών κερδών 54% για 117 εισηγμένες εταιρείες.

Ειδήσεις – Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011

Μείωση καθαρών κερδών 54% για 117 εισηγμένες εταιρείες

Για τρίτη στη σειρά χρήση τα κέρδη των εισηγμένων εταιρειών επλήγησαν από τις πρωτοφανείς συνθήκες ύφεσης που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχουν δημοσιεύσει 117 εισηγμένες εταιρείας και έχει επεξεργαστεί η Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 54% και διαμορφώθηκαν στα 2,05 δισ. ευρώ. Απομένει η δημοσίευση ισολογισμών άλλων περίπου 140 εταιρειών που ενδεχομένως θα επιβαρύνουν το τελικό αποτέλεσμα αφού ως είθισται την τελευταία ημέρα της διορίας (31 Μαρτίου) επιλέγουν να γνωστοποιήσουν τα μεγέθη τους επιχειρήσεις με ζημιές. Βεβαίως, το δείγμα που έχει ήδη δημοσιεύσει μεγέθη περιλαμβάνει σχεδόν όλους τους μεγάλους ομίλους του Χρηματιστηρίου και η τάση δύσκολα θα μεταβληθεί. Εταιρείες όπως ο ΟΠΑΠ, η ΔΕΗ, η Coca – Cola 3E, τα Ελληνικά Πετρέλαια, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Κύπρου «ευθύνονται» για το μεγαλύτερο μέρος των κερδών σε απόλυτο νούμερο ενώ εταιρείες κυρίως από τον κλάδο των κατασκευών, των συμμετοχών, των εκδόσεων και του εμπορίου εμφάνισαν αρνητικά αποτελέσματα. Από τις 117 εταιρείες οι 66 ήταν κερδοφόρες και οι 51 ζημιογόνες αλλά μέχρι αύριο όλα δείχουν ότι το τελικό ισοζύγιο θα βαρύνει υπέρ των ζημιογόνων εταιρειών.

Τα λειτουργικά κέρδη (ebitda) του δείγματος υποχώρησαν κατά 7,1% στα 7,62 δισ. ευρώ ενώ οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 9,5% στα 55,55 δισ. ευρώ. Το 2007 τα κέρδη των εισηγμένων είχαν ανέλθει στα 11,3 δισ. ευρώ, που αποτελεί και ιστορικό ρεκόρ. Από το 2008 όμως -πρώτη χρονιά της κρίσης- άρχισε και το ψαλίδισμα στις επιδόσεις των εισηγμένων εταιρειών. Το 2008 τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 5,7 δισ. ευρώ (-49%), το 2009 με το ζόρι προσέγγισαν τα 4 δισ. ευρώ (-32%) και φέτος η ποσοστιαία πτώση θα ξεπεράσει το 50%.

Εκτός από τη μειωμένη ζήτηση και το αυξημένο κόστος εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων, τα κέρδη των εταιρειών έχουν επιβαρυνθεί από την έκτακτη εισφορά αλλά και από άλλες πρωτοβουλίες που ανέλαβαν οι επιχειρηματίες όπως αποζημιώσεις εργαζομένων λόγω απολύσεων, διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων, απομείωση αξίας θυγατρικών εταιρειών, απομείωση αξίας αποθεμάτων κ.α. « Σε ένα τέτοιο δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον είνα ευκαιρία οι επιχειρήσεις να βγάλουν όλους τους σκελετούς από τις ντουλάπες τους» αναφέρουν οι αναλυτές σε μια προσπάθεια να εξηγήσουν τη δραστική μεταβολή της κερδοφορίας.

Πηγή: http://www.express.gr/

Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com