Τροφιμα


Business Solution - ΤΡΟΦΙΜΑ

Η εταιρία μας προσφέρει λύσεις για πιστοποίηση επιχειρήσεων τροφίμων στα ακόλουθα συστήματα ποιότητας:

τρόφιμα

  • Μελέτη HACCP – Ανάλυση Επικινδυνότητας & Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου βάση Κανονισμού 852/2004 & Συστάσεων του Codex Alimentarius
  • ISO 22000:2005 – Διεθνές Πρότυπο για Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων & Ποτών
  • FSSC 22000 – Σχήμα Πιστοποίησης Εφαρμογής Συστήματος για την Ασφάλεια των Τροφίμων
  • PAS 220:2008 – Προδιαγραφές για τα Προαπαιτούμενα των Επιχειρήσεων Τροφίμων
  • IFS Version 5 – Πρότυπο Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων της Ένωσης Γερμανικών & γαλλικών Επιχειρήσεων Λιανεμπορίου
  • BRC issue 5 – Πρότυπο Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων της Βρετανικής Ένωσης Λιανεμπορίου
  • AGRO 2.1 & 2.2 – Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Γεωργική Παραγωγή
  • AGRO 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 & 3.5 – Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την Διασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος
  • AGRO 4.1 & 4.2 – Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την Διασφάλιση της Ποιότητας των Προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειας
(Visited 83 times, 1 visits today)