Τουρισμος


Business Solution - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η εταιρία μας προσφέρει λύσεις για πιστοποίηση τουριστικών επιχειρήσεων στα ακόλουθα συστήματα ποιότητας:τουρισμός

  • Green Kay – Σήμα Ποιότητας για Τουριστικές Επιχειρήσεις
  • Q label – Πρόγραμμα

Πιστοποίησης της Ποιότητας Τουριστικών Επιχειρήσεων

(Visited 88 times, 1 visits today)