Ποιοτητα


Η εταιρία μας προσφέρει λύσεις για πιστοποίηση στα ακόλουθα συστήματα ποιότητας:

ποιότητα

  • ISO 9001:2008 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
  • CE – Τεχνικός Φάκελος Ασφαλείας Προϊόντων
  • ΕΛΟΤ 1435:2009 – Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας Εταιρειών Επικοινωνίας
  • ΕΛΟΤ 1429:2008 – Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων ΕΣΠΑ
  • ΕΛΟΤ 1433 – Κριτήρια Αξιολόγησης της Ποιότητας Υπηρεσιών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης & Ξένων Γλωσσών
(Visited 108 times, 1 visits today)