Επενδύσεις

Η εταιρία μας έχει υλοποιήσει επενδυτικά σχέδια σε όλη την Ελλάδα, με μεγάλο  ποσοστό επιτυχίας. Για να φτάσουμε ψηλά  εστιάσαμε σε κάποια σημεία, τα οποία μας δίνουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Αναλυτικά:

  1. Το  εξειδικευμένο  προσωπικό μας, όπου  έχει την δυνατότητα να προϋπολογίζει με ακρίβεια το ύψος της επένδυσης καθώς και την βιωσιμότητα – κερδοφορία της,  χρησιμοποιώντας τόσο την εμπειρία όσο και την άριστη θεωρητική κατάρτιση.
  2. Χρησιμοποιούμε υπερσύγχρονες μεθόδους, ώστε η σύνταξη του φακέλου υποβολής, να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε  ο επενδυτής να μπορέσει να εκφράσει το επενδυτικό του όραμα όπως το απαιτεί το ΕΣΠΑ και ο Αναπτυξιακός Νόμος.
  3. Ανανεώνουμε τις  γνώσεις  μας και είμαστε σε συνεχή επαφή με τις αλλαγές τόσο σε επενδυτικά θέματα, όσο και σε παρεμφερή (τεχνολογικά,λογιστικά)  ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε  πλήρη κάλυψη στον επενδυτή.
  4. Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες που είναι απαραίτητες  για την σύνταξη του φακέλου, την παρακολούθηση καθώς και τον τελικό έλεγχο αυτού.
  5. Συστήνουμε εταιρίες  που έχουν πείρα σε κατασκευαστικές ή άλλες εργασίες,  ώστε οι προμηθευτές σας να είναι όσο το δυνατόν  καλύτερα καταρτισμένοι σε αντικείμενα  που αφορούν το επενδυτικό σας σχέδιο.

Βασιζόμαστε στην αμοιβαία συνέπεια και την καλή συνεργασία με τους πελάτες μας και το δείχνουμε έμπρακτα, καθώς η  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ της αμοιβής μας, γίνεται με το πέρας  των εργασιών και την κατάθεση των χρημάτων της επιδότησης  στον λογαριασμό σας.